Tønsberg Sjømannsforening og Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter holder til i Tollboden og ligger sentralt plassert på Tollbodbryggen i Tønsberg.


Spisearrangementer i Tollboden

33 32 06 25


Omvisninger i museum


 

Domenenavn

tonsbergsjo.no

 

Formann

Eilif H. Hundal

 

t

 

Nettredaktør:

 

Nettansvarlig:

Jørgen Kirsebom

416 57 521

jorgen@really.no
Maritim utstilling i Tollbodens 1. etasje er fordelt på en sjøfarts- og en hvalfangst-avdeling inndelt i skutebyen, sjøfartsbyen, havnebyen og hvalfangstbyen. Her er sjøfarten og hvalfangsten rikt illustert gjennom flotte modeller, bilder, teksttavler og effekter. Det er utstyrt med flere monitorer som viser livet til sjøs og på hvalfangst. En av monitorene viser dessuten i tekst og bilder om byens rederier og deres fartøyer Et opplevelsessenter vel verdt å besøke.

  

Tollboden Spiseri driver kafé i 1. etasje fordelt på inne og ute med servering av både kalde og varme retter. De har fulle rettigheter. I 2. etasje har de driften av selskaps/ foreningslokalene.


Museet er stengt pga. koronaepidemien


Tønsberg Sjømannsforening

Tønsberg Sjømannsforening (TSF) ble stiftet i 1846 og er landets nest eldste sjømannsforening. Initiativtagere var kapteinene H. Gjersøe, V. Lerche og H. Falk. De startet med 26 medlemmer sammensatt av kapteiner og redere. Blant disse var også Svend Foyn. I dag teller foreningen ca. 270 medlemmer.

Opp gjennom årene har Tønsberg Sjømannsforening (TSF) vært ledende i å fremme Tønsbergs sjøfartinteresser. Av meget kan nevnes bygging av det første slottsfjellstårnet, oppføring av sjømannshjem og sjømannskole, reising av minnesmerker og etablering av Tønsberg Sjøfartsmuseum senere Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter.Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter

Tidligere Tønsberg Sjømannsmuseum hadde sine første lokaler i sjømannskolen på Haugar i Tønsberg, nå Haugar Vestfold Kulturmuseum. Men sjømannsskolen trengte etter hvert lokalene selv og hele samlingen ble derfor overlatt til Vestfold Fylkesmuseum. Riktignok hadde sjømannsforeningen et billedgalleri i Hotell Maritim, men først ved kjøpet av Tollboden, kunne drømmen om å ha et eget Tønsberg Sjøfarthistorisk Senter (TSS) med eget museum realiseres.

Senteret ble innviet i juni 2007.

 


Tollboden

Tønsberg har hatt tolloppkreving siden 1294. Den eldre tollbod, en trebygning, lå på en eiendom i Skibsgaten, men i 1827 flyttet Tollvesenet inn i Tønsbergs første murbygning. Den er utført i Empire-stil. Tollboden kom i Tønsberg Sjømannsforenings eie 1. juli. 2005.

2. jan. 2006 satte så en dugnadsgjeng i gang med å fjerne eksisterende veggpaneler, himling og gulv. Et omfattende innredningsarbeid, som ble overlatt til Sverres Snekkerservice, resulterte i 4 praktfulle medlems-, gruppe-, konferanse-  og selskapslokaler samt et stort kjøkken, styrerom,  kontor og heis ned til 1. etasje. Lokalene i 2. etasje ble innviet 22. mai 2007. I 1. etasje kunne så skipsreder Morten Wilh. Wilhelmsen foreta den høytidelige åpning av Tønsberg Historiske Senter måneden etter. I første etasje ble det også plass til en kafé. Kaféen nede og selskaplokalene oppe er drevet av Tollboden Spiseri

 

Nyheter

Våre sponsorer

Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter har blitt til takket være profesjonell utforming, omfattende dugnadsinnsats av medlemmer, økonomisk støtte og gaver/utlån fra privatpersoner så vel som rederier, bedrifter og institusjoner. Blant alle støttespillerne er det imidlertid noen som har fremhevet seg ved ekstra store bidrag: