På slottsfjellet
Det første Slottsfjellstårnet 1856 – 1874
Det var Tønsberg Sjømannsforening som tok initiativet til å bygge det første tårnet på Slottsfjellet.
Det ble innviet i 1856 og brukt til observasjon av sjøtrafikken.
Tårnet var av tre, og i 1874 brant det ned etter gutters lek med å brenne tørt gress om våren.
Etter tresnitt fra 1860-årene


I Minneparken ved Quality Hotel Klubben:
Minnesmerke over de falne i krigen 1940 – 1945
Kunstmaler og glasskunstner Per Vigeland 1953


Ved kanalbroen:
Førstereisgutten
Billedhugger Carl E. Paulsen 1963
På Svend Foyns plass, ved domkirken:
Svend Foyn (1809 – 1894) - Hvalfangstpioner.
Oppfant granatharpunen sammen med Hans Ekmark og Henrik Henriksen
Billedhugger Anders Svor 1915

I parken Halfdan Wilhelmsens allé/Stenmalveien
Roald Amundsen (1872-1928)
Født i Østfold. Polarforsker. Først gjennom Nordvest-passasjen, først på sydpolen og først over nordpolen. Utrustet både “Gjøa” og “Fram” i Tønsberg. Æresmedlem i Tønsberg Sjømannsforening
Billedhugger Carl E. Paulsen 1933

I parken Kirkeveien/Smidsrødveien på Teie
Sjøkaptein Even Tollefsen (1841 – 1897)
“Tanksskipets far”
Billedhugger Carl E. Paulsen
I Gunnarsbø-parken:
Konsul Morten Wilhelm Wilhelmsen
Grunnla rederiet Wilh. Wilhelmsen i 1861 og bygde Gunnarsbø i 1878

Billedhugger Carl E. Paulsen 1940
Tidligere på Haugar, nå på lager:
Marineløytnant Christian Nielsen Stranger (1871 – 1931)
Bestyrer ved Tønsberg Sjømannskole 1899-1931.
Formann i Tønsberg Sjømannsforening 1910 og 1911

Billedhugger Carl E. Paulsen


I parken Halfdan Wilhelmsens álle/Kapt. Hoffs allé:
Visekonsul Halfdan Wilhelmsen (1864-1923)
Medeier i sin fars rederi Wilh. Wilhelmsen fra 1887. Pioner i overgang fra seilskip til dampskip
Billedhugger Carl E. Paulsen 1961