Mar 28
 skrevet av Staffan Holmer fra Sweden, 28.03.16 00:55

Seglade 1966 på en Salenbåt (Atlantide) det fanns en Motormännen Einar Nesse från Horten någon som känner igen namnet?