I takknemlighet for stor innsats og interesse for Tønsberg Sjømannsforening er følgende utnevnt til æresmedlem:

 

Skipsfører Christian Munster
Skipsfører M. Scheen
Skipsfører Michael Kaas        
Skipsfører Jacob Lyngaas
Skipsfører A. W. Gjersøe
Polarforsker Roald Amundsen
Hyreagent/Skipsfører I. R. Bollæren
Skipsfører H. A. Haraldsen
Skipsfører Chr. Christensen
Losoldermann/Mønstringsmann Albert Andersen
Skipsfører Nils Bull Melsom
Skipsfører N. J. Olsen
Skipsfører Fridtjof Siegwarth
Skipsfører Magnus Mathisen
Sjøkaptein/Skipsreder Wilhelm Wilhelmsen
Sjøkaptein/Mønstringssjef Ragnvald Sørensen
Sjøkaptein Erik O. Eriksen
Sjøkaptein Sverre Helvig
Sjøkaptein Willy Thommassen
Advokat Tor Carlstedt
Sjøkaptein J. Anker Jensen
Øyelege Knut Tønjum
Sjøkaptein/Navigasjonsskolebestyrer Odd Dahl Hansen
Kontosjef/Disponent Leif Lilleby
Sjøkaptein Kjell A. Haug
Sjøkaptein Eiolf Grennæss
Sjøkaptein Sigurd Arnt Bryde
Sjøkaptein Wilhelm J. Wilhelmsen
Sjøkaptein Thorleif Bjerke Nilsen
Sjøkaptein Helge Yndestad
Sjøkaptein Finn Tronstad
Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen
Sjøkaptein/Hvalskytter Thorstein Gjermundrød
Skipsreder Wilhelm Wilhelmsen
Sjøkaptein Kay O. Myhre
Advokat Tor Olstad

Flykaptein Odd Knutsen

1893

1896

1896

1896

1896

1907

1925

1925

1928

1928

1935

1937

1942

1949

1955

1955

1955

1955

1955

1975

1975

1975

1979

1979

1979

1985

1985

1994

1994

1998

1999

1999

2000

2008

2008

2011

2012

Sjøkaptein Ole M. Bynjulfsen

2013

Driftsjef Sigmund Opthun

2013

Sjøkaptein Einar Sjuve

2013

Maskinsjef Arne Christophersen

Maskinsjef Ole Jacob H. Olsen

2014

2016

 

   
   
   
   
   

 

 

 

Hedermerke med diplom er tildelt følgende:

Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen

Sjøkaptein Finn Tronstad

Sjøkaptein Thorstein Gjermundrød

Skipsreder Wilhelm Wilhelmsen

Sjøkaptein Kay O. Myhre

Styrmann Jørgen Bjerknes
Konsernsjef Ingar Skaug
Professor Finn Wilhelmsen
Skipsreder Anne B. Bugge
Sjøkaptein Einar Sjuve
Sjøkaptein Ragnar E. Severinsen
Flykaptein Odd Knutsen

Advokat Tor Olstad

Driftssjef Sigmund Opthun
Sjøkaptein Ole M. Brynjulfsen
Maskinsjef Ole Jacob Olsen
Bokbindermester Arne Kjell Johansen
Maskinsjef Arne Christophersen
Sjøkaptein Sven O. Lystang

Sjøkaptein Svein Willie Holbu

Hyresjef Gunnar Fadum

Maskinsjef Odd Jacobsen

Sjøkaptein Gunnar Lien

Sivilingeniør Tormod Pettersen

Maskinist Tor Smith

Kjøkkensjef Gunnar H. Andersen

Sjøkaptein Erik Henningsen

Maskinsjef Olav Nilsen

Sjøkaptein Svend Erik Jensen

maskist Svenn Olav Andreassen

Ingeniør Henrik M. Henriksen

Maskinsjef Agnar kristoffersen

Sjøkaptein Tore Simonsen

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2009

2009

2009

2009

2010

2011

2011

2011

2011
2012
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014 
2018
2018
2019
2019
2019