spiseaften
26, Mar, 2015 (Tor)

Spiseaften

Møtet begynner som vanelig i Pelagosrommet kl. 18.

Foredragsholder er Bjørn Strandli, sjef for Færder nasjonalpark.

Emne er nasjonalparken og bosetting i sjærgården. 

Menyen er torsk.

Påmelding som vanelig til Svenn Olav og Olav.

Tlf. og mailadr. kommer på inbydelsen lørdagen før.