lørdagskaffe
1, Feb, 2014 (Lør)

Kaffe fra kl. 10 til 13. (Svenn Olav)

Dokumenter angående generalforsamling er utlagt her.

Minner også om at det er sendt ut på mail , for de som har det.