Feiring av Grunnlovsdagen
17, Mai, 2012 (Tor) 10:00 - 13:00
Sted: Tollboden

Feiring av Grunnlovsdagen i W-salen for medlemmer med familie og venner. Kaffe og bløtkake.

Kl. 1300 møtes vi i Minneparken ved Domkirken under foreningens fane!