lørdagskaffe
20, Des, 2014 (Lør)

Kaffe og pepperkaker. (Oddvar)

Dette blir siste kaffelørdag før nyttår