julemøte med damer
5, Des, 2013 (Tor)

Menyen i kveld er hjortefile, dessert og kaffe.

Det blir musikk av Wilfred Liljeros og Fredrik Eeg som synger og spiller litt Evert Thaube og

noen kjente juleslagere.

Det blir også stor utlodning, "så ta med noen ekstra kroner"