spiseaften
20, Nov, 2014 (Tor)

Spiseaften kl.1900. Baren åpner kl. 1800

Foredragsholder Audun Nordbotten "en reise i isbjørnenes rike"

Menyen blir "Bacalao"

Tale til æresmedlemmene ved Erik Graue

Det kommer også ca 20 medlemmer  fra Larvik Sjømannsforening.

Påmelding til Olav Nilsen tl. 33384964 eller olanilse@online.no

eller Svenn Olav tlf. 33365040 eller s-olaand@online.no