spiseaften
21, Sep, 2017 (Tor)

Foredragsholder er Charlott Svendsen "verdens eldste by"

Menyen er "sjømannskost"

Vi åpner som vanelig i Pelagosrummet kl.18 og møtet starter kl.19

Påmelding som vanelig hos Svenn Olav eller Olav.