lørdagskaffe
16, Jan, 2016 (Lør)

Kaffen er klar 10-13 (Svenn Olav)