lørdagskaffe
14, Mar, 2015 (Lør)

Kaffen er klar fra 10-13 (Svenn Olav)

OBS. Vi har flyttet ned i kafeteriaen , da det er selskap oppe