SPISEAFTEN
20, Sep, 2012 (Tor) 19:00 - 23:00

Spiseaften for medlemmer. Meny: Torsk m/tilbehør.

Foredrag av vårt medlem stuert Eddy Ferreia om hans rotur på Mississippi!! 

Votering over 5 nye søknader om medlemsskap. 

Medlemmer med event. gjester ønskes hjertelig velkommen til høstens første spiseaften.

Bindende påmelding innen tirsdag 18. september kl. 1200 til tlf.: 33 36 50 40 eller 33 60 17 67