Print
Julemøte med ledsager
10, Des, 2015 (Tor)

Vi begynner med en aperitif i Pelagosrommet kl. 18.

Biskop Per Arne Dahl vil være vår spesielle gjest

Menyen blir juletallerken med riskrem til dessert.

Det blir stor utlodning

Påmelding blir som vanelig hos Svenn Olav og Olav