Lørdagskaffe
6, Feb, 2016 (Lør)

Kaffen er klar fra 10-13 (Svenn Olav)

Det blir også lagt ut papirer i forbindelse med generalforsamlingen 11/2.