lørdagskaffe
24, Jan, 2015 (Lør)

Kaffen er klar fra kl. 10 til 13 (Svenn Olav)