lørdagskaffe
7, Mai, 2016 (Lør)

Kaffen er servert fra 10 til 12 (Svenn Olav)