GENERALFORSAMLING
23, Feb, 2012 (Tor) 18:00 - 23:00
Sted: Tollboden

Den 166. ordinære generalforsamling. Til behandling saker iht. lovene §11. Regnskap og andre saksdokumenter kan hentes i Tollboden lørdag 18. februar mellom kl. 1000 og 1300.

Festmiddag: Skipskost.

Bindende påmelding til festmiddagen på tlf. 33 38 49 64 eller 33 36 50 40 eller e-post olanilse@online.no innen mandag 20. februar kl. 1200.