lørdagskaffe
30, Apr, 2016 (Lør)

Kaffen er klar fra 10 til 13 (Oddvar)

Dette er siste lørdagskaffen føre sommeren.