Da Tønsberg Sjømannsforening fikk sitt eget hus fant man det nødvendig å avlaste sittende styre i drift og vedlikehold av bygget ved å etablere noen komiteer. For reparasjoner, vedlikehold etc. av bygget innvendig og utvendig ble det utnevnt en HUSKOMITÉ.


Foreningens planer for bygget omfattet også et SJØFARTSHISTORISK SENTER for Tønsberg. Dette senteret skulle være åpent for publikum og skulle bestå av en skipsfarts -historisk avdeling og en avdeling som skulle omhandle hvalfangsten. Begge avdelingene skulle kun forholde seg til rederier fra Tønsberg. Styret innså fort at arbeidet med å drive dette senteret ville kreve veldig mye arbeid og det ble derfor utnevnt en ny komité som skulle ta seg av alt som hadde med drift og videre vekst av senteret, nemlig KULTURKOMITEEN.


Hoveddelen av byggets innvendige areal er utleid til en restauratør som skal drive en restaurant i 1. etasje og som også disponerer 3 salonger og en stor sal i 2. etasje. Lokalene i 2. etasje blir leid ut til sluttede selskaper og til konferanser etc. Tønsberg Sjømannsforening har sine medlemsmøter og spiseaftener i de samme lokalene. For å arrangere våre møter, skaffe foredragsholdere osv. ble det utnevnt en PROGRAM- & ARRANGEMENTSKOMITÉ.


I tillegg til disse tre komiteene har også foreningen et eget SHANTYKOR på 40 mann, bestående kun av foreningens medlemmer. Dette koret underholder foreningens medlemmer på våre spiseaftener og også alle de som kommer på foreningens årlige Bacalaofest på brygga utenfor vårt bygg Tollboden. I tillegg underholder koret en gang i året beboerne på Trelleborg Bo- og Behandlingshjem. Koret kan også leies til offentlige og private arrangement.


I tillegg til nevnte komiteer og Shantykoret har foreningen også personer utenom styret som tar seg av medlemsregisteret og arkivet vårt. Vi har også to representanter til styret i Vestfold Fylkesmuseum, nå Slottsfjellmuseet. I tillegg har foreningen en referansegruppe på 4 mann i kulturkomiteen. Disse 4 bistår kulturkomiteen i saker som deres lange erfaring som seilende og interesse for sjøfartshistorie kan hjelpe med. Som en liten kuriositet kan nevnes at disse 4 i år har en samlet medlemstid i Tønsberg Sjømannsforening på hele 160 år! Dette burde vel tilsi at man trives i vår forening!


MEDLEMMER I KOMITEENE:


HUSKOMITEEN:

   

TELEFONER:

E-POST:

Leder:

Medlem:

Nestleder:

Medlem:

Medlem:

Medlem:

Driftssjef  Sigmund Opthun

Maskinsjef  Ole Jacob Olsen

Ingeniør Per Thorstein Høgset

Elektroingeniør Arnulf B. Olsen

Maskinist Tore Smith

Sjøkaptein Ole M. Brynjulfsen

33 32 50 17/926 98 905

33 39 96 51/975 95 614

                  911 56 797

                  922 17 910

33 32 60 13/913 25 121

33 38 41 95/913 20 691

sonja.styren@gmail.com

deild@online.no

pthogset@hotmail.no

arnul-ol@online.no

tor-smi@online.no

olembryn@gmail.com

 

KULTURKOMITEEN:

Formann:

Medlem:

Medlem:

Medlem:

Medlem:

Medlem:

Medlem:

Medlem:

Medlem:

Medlem:

Ingeniør/økonom Jan Tønnessen

Rørleggermester Arnt Olav holm

Hyresjef Gunnar Fadum

Sjøkaptein Sven O. Lystang

Sjøkaptein Kay O. Myhre

Modellbygger Bjarne Rud

Maskiningeniør Øivind Brevik 

Sjøkaptein Tore Simonsen

Skipselektriker Rolf R. Halvorsen

Ingeniør Nils Toreskaas

33 38 58 45/915 89 223

33 36 55 77/901 54 480

33 32 59 76/971 67 537

33 39 64 41/971 63 475

33 32 52 46/913 92 729

33 32 14 25/412 89 449

33 32 12 65/930 44 230                   

33 36 52 33/971 05 791

                  909 55 383

                  906 56 153

jtoen@online.no

arnt.holm@sf-nett.no  

gunfad@online.no

slystang@online.no

kay-myhr@online.no

brudmodel@gmail.com 

oibrevik@broadpark.no 

torsimon@online.no

rrhalvor@online..no

n-toresk@online.no


BESTILLING AV OMVISNING I SJØFARTSSENTERET:

Formann Kulturkomiteen

 Ingeniør/økonom Jan Tønnesen

 33 38 58 45/91589 223

jtoen@online.no


ARRANGEMENTSKOMITEEN:

Leder:

Nestleder:

Medlem:

Medlem:

Medlem:

Medlem:

Medlem:

Medlem:

Medlem:

Medlem 

Maskinsjef Olav Nilsen

Maskinist Svenn Olav Andreassen

Maskinsjef Oddvar M. Olsen

Maskining. Fritz Falkgård

Statslos. Egil Fredrik Aarø

Maskinsjef Gunnar Auve

Sjøkaptein Per Ness.

Maskinsjef Agnar Kristoffersen

Styrmann  Harald Gausaker

Lektor: Arne Sigurd Grønhaug

33 38 49 64/902 04 014

33 36 50 40/952 71 059

992 98 633

33 32 61 17/970 66 370

33 38 44 54/95 23 8104

33338711                

33 38 44 88/920 67 601

412 28 980

478 49 149

33 47 71 45/48269064

olanilse@online.no

s-olaand@online.no

omang-ol@online.no

fritzf@online.no

egilaaro@frisurf.no 

 

polanes@online.no

tumler@online.no 

harald.gausaker@outlook.com

sag@hive.no

 

ARKIVAR:

Leder:

 Ass.:

Ingeniør Nils Toreskaas

Teknisk sjef Thorbjørn Røed

                    906 56 153

                    952 09 551

n-toresk@online.no

thoroeed@online.no 

                       

SHANTYKORET:

Leder:

Ass.   

Befrakter Erik Graue

Diakon Arne Johan Asmyhr

33 32 05 72/916 12 168

33 32 70 81/469 12 499

 ka-graue@online.no

 

ANSVARLIG MEDLEMSREGISTER: 

Leder: Maskinsjef Arne Christophersen

33 32 64 03/975 02 930

arnechristophersen@hotmail.com


REPRESENTANTER TIL STYRET I STIFTELSEN VESTFOLD FYLKESMUSEUM: 

Leder:

Varammedlem: 

Sjøkaptein Svein W. Holbu

Sivilingeniør Tormod Pettersen

33 32 61 47/908 88 087

                  905 36 205

svewill@online.no

tormop@online.no

 

VALGKOMITEEN FOR 2015:

 

Leder:

Medlem:

Medlem:

Medlem:

Sjøkaptein Tor Henrik Karlsen

Sjøkaptein Sven O. Lystang

Sjøkaptein Per Ness

Kjøkkensjef Gunnar H. Andersen

                  908 42 480

                  971 63 475

33 38 44 88/920 67 601

33 36 88 68/957 92 975

t-hekar@online.

slystang@online.no


gunnar.h.andersen@gmail.com

 

ORDENSKOMITEEN:

 

Medlem

Medlem: 

Medlem:

Varamedlem

Sjøkapten Kay O. myhre

 

Driftssjef Sigmund Opthun

Statslos Jon Brun

33 32 52 46/913 92 975

 

33 32 50 17/926 98 905

33 32 50 64/470 47 553

knutsen.odd@gmail.com

 

sonja.styren@gmail.com

jonbrun@online.no


 FANEVAKT:

 

Sjøkaptein Eilif H. Hundal

Driftssjef Sigmund Opthun

33 32 67 54/905 06 019

33 32 50 17/926 98 905

eh-h@online.no

sonja.styren@gmail.com

 

 VEB-REDAKTØR:  

Leder:

Sivilingeniør Tormod Pettersen

                  905 36 205

tormop@online.no


Besøkstjeneste

Ansvalig                                                  Styret


Oppmerksomheter (Blomster/minneord)

Ansvarlig:                                                Skipsmegler Inge Thorsteinsen      33 32 26 34/900 89 242                       inge@sunbreeze.no


Biblotekar/Rekvisitakasse

Ansvarlig:                                                Maskiningeniør Øivind Breivik                          930 44 230                         oibrevik@broadpark.no


Bacalaoadmira                          Sjøkaptein Eilif H. Hundal                33 32  67 54/905 06019                      eh-h@online.no      

Admiral                                                                             


Forhandlingsutvalget

Formann/Viseformann/Formann i huskomiteen