Da Tønsberg Sjømannsforening fikk sitt eget hus fant man det nødvendig å avlaste sittende styre i drift og vedlikehold av bygget ved å etablere noen komiteer. For reparasjoner, vedlikehold etc. av bygget innvendig og utvendig ble det utnevnt en HUSKOMITÉ.


Foreningens planer for bygget omfattet også et SJØFARTSHISTORISK SENTER for Tønsberg. Dette senteret skulle være åpent for publikum og skulle bestå av en skipsfarts -historisk avdeling og en avdeling som skulle omhandle hvalfangsten. Begge avdelingene skulle kun forholde seg til rederier fra Tønsberg. Styret innså fort at arbeidet med å drive dette senteret ville kreve veldig mye arbeid og det ble derfor utnevnt en ny komité som skulle ta seg av alt som hadde med drift og videre vekst av senteret, nemlig KULTURKOMITEEN.


Hoveddelen av byggets innvendige areal er utleid til en restauratør som skal drive en restaurant i 1. etasje og som også disponerer 3 salonger og en stor sal i 2. etasje. Lokalene i 2. etasje blir leid ut til sluttede selskaper og til konferanser etc. Tønsberg Sjømannsforening har sine medlemsmøter og spiseaftener i de samme lokalene. For å arrangere våre møter, skaffe foredragsholdere osv. ble det utnevnt en PROGRAM- & ARRANGEMENTSKOMITÉ.


I tillegg til disse tre komiteene har også foreningen et eget SHANTYKOR på 40 mann, bestående kun av foreningens medlemmer. Dette koret underholder foreningens medlemmer på våre spiseaftener og også alle de som kommer på foreningens årlige Bacalaofest på brygga utenfor vårt bygg Tollboden. I tillegg underholder koret en gang i året beboerne på Trelleborg Bo- og Behandlingshjem. Koret kan også leies til offentlige og private arrangement.


I tillegg til nevnte komiteer og Shantykoret har foreningen også personer utenom styret som tar seg av medlemsregisteret og arkivet vårt. Vi har også to representanter til styret i Vestfold Fylkesmuseum, nå Slottsfjellmuseet. I tillegg har foreningen en referansegruppe på 4 mann i kulturkomiteen. Disse 4 bistår kulturkomiteen i saker som deres lange erfaring som seilende og interesse for sjøfartshistorie kan hjelpe med. Som en liten kuriositet kan nevnes at disse 4 i år har en samlet medlemstid i Tønsberg Sjømannsforening på hele 160 år! Dette burde vel tilsi at man trives i vår forening!


MEDLEMMER I KOMITEENE:


HUSKOMITEEN:

   

TELEFONER:

E-POST:

Leder:

Medlem:

Medlem::

Medlem:

Medlem:

Sekretær:

Driftssjef  Sigmund Opthun

Maskinsjef  Ole Jacob Olsen

Ingeniør Per Thorstein Høgset

Elektroingeniør Arnulf B. Olsen

Maskinist Tore Smith

Sjøkaptein Ole M. Brynjulfsen

                    926 98 905

33 39 96 51/975 95 614

                    911 56 797

                    922 17 910

33 32 60 13/913 25 121

33 38 41 95/913 20 691

sonja.styren@gmail.com

deild@online.no

pthogset@hotmail.no

arnulf.boraas.olsen@gmail.com

tor-smi@online.no

olembryn@gmail.com

 

KULTURKOMITEEN:

Formann:

Medlem:

Medlem:

Medlem:

Medlem:

Medlem:

Medlem:

Medlem:

Medlem:

Medlem:

Ingeniør/økonom Jan Tønnessen

Rørleggermester Arnt Olav Holm

Hyresjef Gunnar Fadum

Sjøkaptein Sven O. Lystang

Sjøkaptein Kay O. Myhre

Modellbygger Bjarne Rud

Maskiningeniør Øivind Brevik 

Sjøkaptein Tore Simonsen

Skipselektriker Rolf R. Halvorsen

Ingeniør Nils Toreskaas

33 38 58 45/915 89 223

33 36 55 77/901 54 480

33 32 59 76/971 67 537

33 39 64 41/971 63 475

33 32 52 46/913 92 729

33 32 14 25/412 89 449

33 32 12 65/930 44 230                   

33 36 52 33/971 05 791

                    909 55 383

                    906 56 153

jtoen@online.no

arnt.holm@sf-nett.no  

gunfad@online.no

slystang@online.no

kay-myhr@online.no

brudmodel@gmail.com 

oibrevik@broadpark.no 

torsimon@online.no

rrhalvor@online..no

n-toresk@online.no

Medlem

Skipsmegler Arnulf L. O´rsa

                    905 93 151

arnulf.lorsa@lorsa.no

Medlem:

Medlem::

Sjøkaptein Trond Presterud

Orlogskaptein John Arnfinn Byberg

                    959 14 155

33 32 70 72/901 43 076                        

tr-pre@online.no

joarnfi@online.no


BESTILLING AV OMVISNING I SJØFARTSSENTERET:

Formann Kulturkomiteen

 Ingeniør/økonom Jan Tønnesen

 33 38 58 45/91589 223

jtoen@online.no


ARRANGEMENTSKOMITEEN:

Leder:

Nestleder:

medlem: 

Medlem:

Medlem:

Medlem:

Medlem:

Medlem:

Medlem:

Medlem:

Medlem:

Medle

Maskinsjef Olav Nilsen

Maskinist Svenn Olav Andreassen

Prod. tekniker John Arne Kværnø

Maskining. Fritz Falkgård

Statslos. Egil Fredrik Aarø

Maskinsjef Gunnar Auve

Sjøkaptein Per Ness.

Maskinsjef Agnar Kristoffersen

Styrmann  Harald Gausaker

Lektor: Arne Sigurd Grønhaug

33 38 49 64/902 04 014

33 36 50 40/952 71 059

                    907 94 805 

33 32 61 17/970 66 370

33 38 44 54/95 23 8104

33 33 87 11                

33 38 44 88/920 67 601

                    412 28 980

                    478 49 149

33 47 71 45/482 69 064

33 38 44 54/952 38 104              

olanilse@online.no

s-olaand@online.no

kverno@online.no 

fritzf@online.no

egilaaro@frisurf.no 

 

polanes@online.no

tumler@online.no 

harald.gausaker@outlook.com

sag@hbv.no

egilaaro@frisurf.no


ARKIVAR:

Leder:

 Ass.:

Ingeniør Nils Toreskaas

Teknisk sjef Thorbjørn Røed

                    906 56 153

                    952 09 551

n-toresk@online.no

thoroeed@icloud.com 

 

ANSVARLIG MEDLEMSREGISTER:

Leder:                                                    

Ass.                             

Maskinist Oddmund Danielsen

Ingeniør Nils Toreskaas                         

                   997 11 644                        

                   906 56 153             

oddmud@online.no

n-toresk@online.no                         

    

SHANTYKORET:

Leder:

Ass.   

Daglig leder Nils Terje Ottestad            

Diakon Arne Johan Asmyhr

                    911 55 719

33 32 70 81/469 12 499

nto@obstechnologi.no

arneasmyhr@gmail.com

 

 

REPRESENTANTER TIL STYRET I STIFTELSEN VESTFOLD FYLKESMUSEUM: 

Leder:

Varammedlem: 

Sjøkaptein Svein W. Holbu

Sivilingeniør Tormod Pettersen

                    911 55 719

                    905 36 205

svewill@online.no

tormop@online.no

 

VALGKOMITEEN FOR 2015:

 

Leder:

Medlem:

Medlem:

Medlem:

Sjøkaptein Tor Henrik Karlsen

Sjøkaptein Sven O. Lystang

Sjøkaptein Per Ness

Kjøkkensjef Gunnar H. Andersen

                    908 42 480

                    971 63 475

33 38 44 88/920 67 601

33 36 88 68/957 92 975

t-hekar@online.

slystang@online.no


gunnar.h.andersen@gmail.com

 

ORDENSKOMITEEN:

 

Medlem

Medlem: 

Medlem:

Varamedlem

Sjøkapten Kay O. myhre

Sjøkaptein  Ole m. Brynjulfsen

Driftssjef Sigmund Opthun

Statslos Egil Aarø

33 32 52 46/913 92 975

33 38 41 95/913 20 691 

33 32 50 17/926 98 905

33 3844 54/952 38 104

knutsen.odd@gmail.com

olembryn@gmail.com 

sonja.styren@gmail.com

egilaaro@frisurf.no


FANEVAKT:

 

Sjøkaptein Eilif H. Hundal

Driftssjef Sigmund Opthun

33 32 67 54/905 06 019

33 32 50 17/926 98 905

eh-h@online.no

sonja.styren@gmail.com

 

VEB-REDAKTØR:  

Leder:

Ass.:

Sivilingeniør Tormod Pettersen

Sjøkaptein Gunnar Halvorstad

                  905 36 205

                  466 92 471

tormop@online.no

gunnarbh@gmail.com


Besøkstjeneste

Ansvalig                                                  Styret


Oppmerksomheter (Blomster/minneord)

Ansvarlig:                                                Skipsmegler Inge Thorsteinsen            33 32 26 34/900 89 242                         inge@sunbreeze.no


Biblotekar/Rekvisitakasse

Ansvarlig:                                                 Maskiningeniør Øivind Breivik                                 930 44 230                         oibrevik@broadpark.no

Ass.:                                                        Teknisk sjef Thorbjørn Røed                                     952 09 551                         thoroeed@icloud.com


Bacalaoadmira                               

Admiral.                                                    Sjøkaptein Eilif H. Hundal                    33 32  67 54/905 06019                         eh-h@online.no 

Ass.:                                                         Driftssfef Sigmund Opthun                                       926 98 905                         sonja.styren@gmail.com                                                                    


Forhandlingsutvalget

Formann/Viseformann/Formann i Huskomiteen