KATEGORI
[hjem] [1] 2  [neste]1-5 av 9

Møtereferat

01.01.16

publisert av Sjomann 01.01.16 21:00


Tønsberg Sjømannsforening
Spiseaften med ledsagere 26. april 2018.
Etter seks slag på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen 98 medlemmer og ledsagere velkommen og sendte en spesiell hilsen til æresmeddlemmene Sjøkaptein Ole M. Brynfulfsen, Sjøkaptein Finn-Aage Christophersen, Flykaptein Odd Cimber, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Sjøkaptein Kay O. Myhre og Driftssjef Sigmund Opthun. Og en spesiell velkommen til våre koner og ledsagere.
Videre en spesiell velkommen til kveldens underholder , vår pianostemmer Jan- Henning Lie Velkommen ble også ønsket Jon Waggestad, sjøkaptein fra Sandefjord, som på tross av medlemskap i flere år var på sitt første møte. Sist , men ikke minst ble Mildrid Beate Edøy ønsket velkommen som gjest. Hun skulle senere på møte innvoteres som medlem.
Først ble Johan Christer Novsjø introdusert. Han ga en liten smakebit på hans konsert  ”Bohemene & den Gyldene Freden” på Støperiet 6 – 7 juni. Han fremførte 2 nydelige sanger og et besøk på konserten vil helt sikkert være verd et besøk.
Foreningssaker:
Mottatte takkekort ble referert.
Følgende 3 nye medlemmer ble innvotert: Sverre Fevang, født 1946, pensjonert Reisereperatør, Reidar Wilhelm Krokvik, født 1950, pensjonert Plattformkaptein, Mildrid Beate Edøy, født 1936, pensjonert Telegrafist.
Nye medlemssøknader henger på tavla: Per Lasse Gulbrandsen, født 1944, pensjonist Tolvsrød , Tarald Frette, født 1946, Husøy, pensjonert Ingeniør.
Bacalaofestivalen går av stabelen 14. juli. Hold av dagen.
Høstturen fullbooket, ventelist
Listen for bestilling av klippfisk henger på tavla.                                                                                                                                                      
Så slapp Jan-Henning Lie til med kjente, gode låter fremført med pianospill og  en innlevelse som fikk alle til å nynne med og løfte på godfoten. Stor takk til Jan- Henning.
Dagen meny: Svinefilet Oscar og isostekake med fritt valg av drikke til.
Det ble gitt rom for gode historier opp til 2. maskinist nivå og flere benyttet anledningen til god underholdning for oss alle.
Normann  Riksen  fremførte tale for damene, en tale jeg er sikker på damene satte pris på. Etterfølgende skål for damene.
Arne Kjell Johansen hadde laget en sang for oss. Han var selv til stede og ledet fremføringen.
Etter desserten og  kaffe avec , takket  Eva Kristoffersen for maten med  en humoristisk og god tale  som satte strek for et smakfullt måltid.

Medlemsmøte 11.09.2018 

Kl. 1900 etter 6 glass på skipsklokken ønsket formann Tore Simonsen 38 medlemmer hjertelig velkommen til medlemsmøte. En spesiell hilsen til æresmedlemmene sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, maskinsjef Ole J. Olsen og driftssjef Sigmund Opthun. Tre medlemmer var tilstede for første gang og ble ønsket velkommen: John Hoen, Sverre Fevang og Reidar Krokvik.
Tradisjonen tro var det ingen foredragsholder på første medlemsmøte etter ferien.
Formann fermførte minneord over avdøde æresmedlem Arne Christophersen. Formann lyste fred over hans minne og avsluttet med ett minutts stillhet.
Medlem i Huskomiteen Sigmund Opthun annonserte brannøvelse. Vi har faste prosedyrer i tilfelle brann og for løpende brannøvelser. Sigmund gjennomgikk rutinene.
Øvelsen forløp greit og uten dramatikk, bra gjennomført.
Formann gjennomgikk en del foreningssaker:
- Refererte mottatte takkekort .
- 2 nye medlemmer ble enstemmig innvotert. Opplest 26.04.2018: Per Lasse Gulbrandsen, Tolvsrød, født 1944, pensjonist og Tarald Frette, Husøy, født 1946, pensjonist. Mottatt 5 nye søknader om medlemsskap, blir hengt opp på tavla.
- Høstturen 2018, meget vellykket. De som har bilder oppfordres til å sende de til Tormod.
- Bacalaofestivalen, igjen meget vellykket. Overskudd ca. kr. 175000.
- Digitalt arkivsystem. Fått svar fra vår jurist at vårt oppsett holder juridisk og vi setter i gang.
- Digitalt medlemsregister med historikk og bilde. Gruppe blir nedsatt, vi setter i gang.
- Messingplate på hvalkanonen. Forslag til tekst mottatt fra Liv Ellefsen og John Hoen. Det arbeides videre med endelig utforming.
- Ytre Oslofjord. Interesseorganisasjon. Vi melder oss inn for å observere og støtte. Kontingent kr. 500.-
- Tur til Stavern SF den 24.10.2018. 20 er invitert, foreningen støtter minibuss som tar 14, først til ”mølla”.
- Tur til Arendal SF. Det jobbes med opplegg. Satser på dagsopplegg pga. reisetiden.
- Krigsseilerarkivet. Nå passert 37000 registrerte, ligger foran skjemaet.
- 6 parkeringsplasser. Fått avklart vårt forhold til plassene med kommunen. Vi har tatt oppmålingen. Minner igjen om å respektere at vi kun har 6 plasser.
- Minneplaten på Haugar. Inge jobber stadig med saken.
- Mottagelse for George Cummings & co. 4 stk på besøk i Norge, men ikke George pga. sykdom i familien. Tormod Pettersen arrangerer møte. De overrekker maleriet av ”Pelagos”.
Arnulf L’Orsa kom med innspill om bedre markedsføring av museet. Jan tar innspillet videre til gruppa.
Minner om spiseaften 27. sept. 2018. Nydelig mat og aktuelt foredrag.
Lørdagskaffen er igjen i gang .
Formannen avsluttet med følgende ord for dagen:
La oss takke alle idiotene. Uten dem kunne ingen av oss andre lykkes. (Mark Twain)
Da ble det kaffe og kringle.
Formell del av møte hevet kl. 2015.
SRÅ

 

Medlemsmøte 10.04.2018

Kl. 1900 etter 6 glass på skipsklokken ønsket formann Tore Simonsen 45 medlemmer hjertelig velkommen til medlemsmøtet. En spesiell hilsen til æresmedlemmene sjøkapteinene Ole M. Brynjulfsen, Finn-Aage Christoffersen og Kay O Myhre, maskinsjef Ole J. Olsen, driftssjef Sigmund Opthun og flykaptein Odd Cimber. Han ønsket også kveldens foredragsholder Ivar Otto Myhre hjertelig velkommen. Johan Christer Novsjø ble også ønsket velkommen, han reklamerte for konserter han skal arrangere på Støperiet i juni, ved å synge to sanger for oss. Han sang «You lift me up» og en arie fra «Rigoletto». Fantastisk! Han kommer igjen med det samme opplegget på spiseaftenen med ledsagere. Gled dere.

I forkant av møtet hadde Shantykoret sin tradisjonsrike øvelse.
Ivar Otto Myhre fikk så ordet, og han holdt et meget interessant foredrag om hvalfangstens historie, fra flere hundre år tilbake og frem til det var slutt i Sørishavet i 1968.
Vi fikk høre om amerikanernes primitive fangstmetoder for flere hundre år siden, han fortsatte videre med vår egen Svend Foyns grunderskap og da særlig med utviklingen av granatharpunen. Ivar Otto hadde selv vært i SFs fotspor med hensyn til hvalfangsten i Finnmark på slutten av 1800-tallet. Vi fikk se bilder av forlatte redskaper og gamle hustufter, men kanskje det mest interessante var et gammelt «krutthus» som står den dag i dag i et fiskevær som heter Bugøynes i Sør-Varanger kommune. Tvers over fjorden fra Vadsø. Faktisk det eneste som står igjen, og er intakt, etter SFs hvalfangst i Finnmark. Jeg kommer til å ta kontakt med dem dere oppe, for å se på muligheter for å få dette huset til Tønsberg. (Kaldnes Vest for eksempel. Mange pengefolk der. Kommer også til å nevne «Spes & Fides» i denne sammenheng.)
Som kjent så ble jo SF meget uglesett i Finnmark. Han tok med seg alle verdien til Tønsberg og lot «driten» ligge igjen langs kysten deres var omkvedet. Som et resultat av dette, så påståes det at Arbeiderpartiet ble dannet, for på Stortinget, få stoppet denne hvalfangsten. Det må da være måte på hva vi hvalfangere skal beskyldes for.
Ivar Otto tok også for seg utviklingen av den moderne hvalfangsten i Sørishavet, både den pelagiske og driften på «Øya».
Selv om mye av dette innholdet var, for mange av oss, kjent fra før, så levendegjorde han det på en god og interessant måte.
Han ble takket av med applaus og gaver.
Etter foredraget voterte vi inn flykaptein i SAS, Jan Ove Lande som medlem av vår forening. 3 nye medlemssøknader ble lest opp og hengt på tavla.
Det ble også informert om saker som fortsatt pågår.
Så var det tid for kaffe og kringle.
Med ord for dagen takket formannen for fremmøtet og ønsket alle vel hjem.
Møtet ble avsluttet 2045.
Ref: Tore Simonsen

 

Medlemsmøte 6.03.2018

Kl. 1900 etter 6 glass på skipsklokken ønsket formann Tore Simonsen 33 medlemmer hjertelig velkommen til medlemsmøtet. En spesiell hilsen til æresmedlemmene sjøkapteinene Ole M. Brynjulfsen, Finn Aage Christoffersen og Kay O Myhre, maskinsjefene Ole J. Olsen og Arne Christophersen, driftssjef Sigmund Opthun og flykaptein Odd Cimber. Han ønsket spesielt kveldens foredragsholder Roar Skarsholt hjertelig velkommen. I forkant av møtet hadde Shantykoret sin tradisjonsrike øvelse. Roar Skarsholt fikk så ordet, og han holdt en spennende og interessant foredrag om agenter og spioner under den 2. verdenskrig her i Tønsberg-regionen.
Vi fikk høre om kommunikasjonsceller i alle varianter, både med hensyn til størrelse, kvalitet og bemanning. Her var det både spionasje og kontraspionasje i alle retninger, det være seg «Gutta på skauen» og landssvikerne. Roars presentasjon var både lun og direkte, men det hersket aldri noen tvil om at her var det mange som utsatte seg selv for stor fare, i den ene hensikt å beskytte landet vårt. Vi fikk også høre om personer som fikk sine påskjønnelser, men også om de som måtte ta sin straff. Det var en preget gjeng som satt tause i salen da Roar avsluttet sitt foredrag.
Formannen takket for foredraget og overrakte foreningens jubileumsbok, blomstervase og en flaske vin som takk for et godt og interessant foredrag.
Æresmedlem Finn-Aage Christoffersen fortalte deretter en spennende og dramatisk historie fra sin tid som kaptein i rederiet Wilhelm Wilhelmsen.
Medlemmene er oppfordret til å komme opp med selvopplevde historier
Etter foredraget voterte vi inn Rolf Steen Nilsen som medlem av vår forening. Det ble også informert om saker som pågår i foreningen vår, hvor utskifting av to dører mot havna er den største.
Så var det tid for kaffe og kringle.
Med ord for dagen takket formannen for fremmøtet og ønsket alle vel hjem.
Møtet ble avsluttet 2045.
Ref: Tore Simonsen


Spiseaften 22.02. 2018

Kl. 1900 etter 6 glass på skipsklokken ønsket Viseformann Eilif H. Hundal alle hjertelig velkommen til spiseaften. En spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole M. Brynjulfsen, Finn Aage Christoffersen og Kay Myhre Maskinsjef Ole J. Olsen, Driftssjef Sigmund Opthun og Flykaptein Odd Cimber. Han ønsket spesielt kveldens foredragsholder Henrik Badin med frue velkommen. Det var en gjest tilstede.
Viseformannen leste opp takkekort fra Sven Erik Jensen hvor han takket for hedersmerke og diplom som han ble tildelt under generalforsamlingen. Han leste så opp søknad om medlemskap fra Rolf Steen Nilsen. Søknaden ville bli hengt opp på tavlen. Han informerte så forsamlingen om flyttingen av Bacalaofestivalen fra 07.07.2018 til 14.07.2018. Han ga så ordet til kveldens foredragsholder Adm.Dir. Henrik Badin i Scanship.
Henrik Badin holdt ett interessant foredrag om rensing av forurensing fra skip og fiskeindustrien spesielt fra cruiseskipene. Foredraget ble fulgt opp av bilder og grafikk fra utviklingen av arbeidet med begrensingen av forurensingen av havet. 8 millioner tonn plastavfall havner i havet hvert år. 20 % av avfallet i havet kommer fra skipsfarten og 80 % fra land. Så det er ett enormt arbeid som er satt i gang for å begrense utslippene fra skip. Når man tenker på at det pr. 12.2017 var 448 cruiseskip i drift og nye 92 er kontrahert for bygging frem til 2026. Forsamlingen hadde mange spørsmål underveis og de ble alle godt besvart. Viseformann takket for foredraget og overrakte foreningens jubileumsbok og blomstervase som takk for et fint foredrag.
Serveringen av Bacalao og godt drikke ble så servert og ble godt mottatt. Etter maten takket foredragsholderen for maten og kaffen ble servert. Shantykoret under ledelse av Arne Johan Asmyhr og Finn Aage Christoffersen sang « Clear the track», «Paddy lay back», «Maria Rask» og «Kan du danse polka».
Viseformannen syntes at stemningen og praten gikk så bra at han takket for oppmøtet og ønsket at alle skulle ta det med ro og slappe av og vel hjem.
Spiseaften avsluttet ca. 2145

Ref. Tore Simonsen.


Protokollutskrift

Tønsberg Sjømannsforening 172. generalforsamling
8 februar 2018


Kl. 1800 og etter 4 glass på skipsklokken ønsket formann Tore Simonsen 63 medlemmer velkommen til foreningens 172. generalforsamling med en spesiell hilsen til tilstedeværende æresmedlemmer Sjøkaptein Ole M. Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Flykaptein Odd Cimber, Driftssjef Sigmund Opthun, Maskinsjef Arne Christophersen og Maskinsjef Ole Jacob Olsen.

 

Sak 1: Konstituering.
a) Formann kunngjorde at innkalling til generalforsamlingen iht. lovens § 11 hadde blitt gjort i Tønsbergs Blad. Medlemmer med e-mail hadde også blitt underrettet. Ingen bemerkninger.
b) Refererte til sakslisten: Lovens § 11, punktene 1 – 11.
c) Det ble foreslått to medlemmer til å undertegne protokollen Bokbindermester Arne Kjell Johansen og Æresmedlem, Flykaptein Odd Cimber.
d) Til tellekorps ble foreslått Maskiningeniør Øivind Brevik, Sivilingeniør Tormod Pettersen og Ingeniør Nils Toreskaas. Vedtatt.
e) Formannen erklærte så generalforsamlingen for lovlig satt
Sak 2 : Årsberetningen
Formann leste styrets årsberetning for 2017.
Årsberetningen viser tilbake på et meget aktivt og positivt år. Komiteene har også vært meget aktive og deres arbeide ble fremhevet. Årsberetningen ble godkjent.
Sak 3-4-5: Årsoppgjør.
Forretningsfører Agnar Kristoffersen presenterte foreningens regnskap. Regnskapet for foreningen er gjort opp med et underskudd på kr. 35358. Etter en kommentar og spørsmålsrunde ble regnskapet godkjent. Han redegjorde også for foreningens forskjellige fond.
Formannen ba om generalforsamlingens godkjennelse og ansvarsfrihet for styret. Godkjent.
Sak 6: Godtgjørelse til forretningsfører og sekretær o.a.
Godtgjørelse til de ovennevnte samt formann vil være uendret for 2018. Formann kr. 4000, Forretningsfører og Sekretær kr. 3000 hver. Huskomitens medlemmer får kr. 1000 hver etter at komiteen har overtatt vaktmestertjenesten på deling. Godkjent.
Sak 7: Fastsettelse av kontingent og opptaksgebyr.
Styret foreslår uforandret kontingent og opptakelsesgebyr for 2018, kontingent kr. 500 og opptakelsesgebyr kr. 500. Halv kontingent for honnørmedlemmer. Æresmedlemmer er fritatt. Godkjent.
Sak 8: Budsjetter.
Forretningsfører Agnar Kristoffersen presenterte budsjettene for foreningen og Tollboden for 2018 som begge viste overskudd . Godkjent.
Sak 9: Valg.
Formann ga ordet til valgkomiteens formann Sjøkaptein Tor Henrik Karlsen som fremmet følgende forslag for generalforsamlingen:
Styret og varamedlemmer:
Formann - Sjøkaptein Tore Simonsen ( ikke på valg – ett år igjen )
Viseformann - Sjøkaptein Eilif H. Hundal (gjenvalgt for to nye år)
Styremedlem - Driftssjef Sigmund Opthun ( gjenvalgt for to nye år )
Styremedlem - Skipsmegler Inge Thorstensen ( gjenvalgt for to nye år )
Styremedlem -Skipselektriker Rolf R. Halvorsen ( valgt for to år )
Varamedlem – Sjøkaptein Trond Presterud (gjenvalgt for ett år)
Varamedlem - Ingeniør Jan Tønnessen ( valgt for ett år )
Varamedlem – Sjøkaptein Arne Nilsson (valgt for ett år )
Alle valg gjort i henhold til foreningens lover § 8 og § 11 punkt 9. Vedtatt.
Offentlig autorisert revisor: Revisjonsfirmaet Åsvang & Co A/S. Vedtatt.
Foreningens representant til styret i Stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum: Sjøkaptein Svein W. Holbu med varamedlem sivilingeniør Tormod Pettersen. Vedtatt.
Styret fremmet forslag på ny valgkomite og ordenskomite:
Valgkomite: Formann Sjøkaptein Tor Henrik Karlsen, Sjøkaptein Per Ness, Sjøkaptein Sven O. Lystang. Varamedlem Kjøkkensjef Gunnar H. Andersen. Vedtatt
Ordenskomite: Sjøkaptein Kay O. Myhre, Maskinsjef Arne Christophersen, Driftssjef Sigmund Opthun. Varamedlem - Statslos Jon Brun. Vedtatt. (komiteen velger selv sin egen leder).
Sak 10: Innkomne forslag til lovendringer.

Det var innen fristens utløp kommet inn forslag til to lovendringer. Disse ble presentert på skjermen. Flykaptein Odd Cimber foreslo Drammens løsning mht. kriterier for opptakskrav for mye medlemmer, som en enklere og bedre løsning. Styret fikk deretter mandat fra Generalforsamlingen til å gjøre endringsforslaget ferdig.
Sak 11: Innkomne forslag til andre saker.

Ingen.
Påskjønnelser:
Hedersmerke ble tildelt Sjøkaptein Sven Erik Jensen og Maskinist Svenn Olav Andreassen for lang og innsatsfull tjeneste for foreningen. Sven Erik var ikke til stede og vil få tildelt hedersmerke ved hjemmebesøk av formann.
Befrakter Erik Graue ble tildelt Tinnfat med logo for sin innsats for shantykoret. Han var ikke til stede og vil få det overrakt ved en senere anledning.


Formann erklærte så kl. 1920 foreningens 172. Generalforsamling for avsluttet, og ønsket deretter velkommen til festmiddagen som startet kl. 2000.


Protokollen undertegnet:

 

____________________________
Tore Simonsen

 

------------------------------------- --------------------------------------
Arne Kjell Johansen -  Odd Cimber
SRÅ 08.02.2018

 

 

Generalforsamlings-middag 8 februar 2018. 

Etter generalforsamlingen var slutt kl. 1920 opplyste Formann Tore Simonsen at baren i Pelagosrommet var åpen, og at serveringen av middagen ville begynne kl. 2000. Med 63 medlemmer tilstede ønsket formann alle velkommen til middagen og menyen erter/salt kjøtt og flesk med kaffe.
Æresmedlem Sjøkaptein Finn- Aage Christoffersen ble gitt ordet og utbrakte Hans Majestet Kong Harald den V’s skål. Formannen leste opp brevet som var sendt H.M.Kongen i anledning foreningens 172. generalforsamling den 1.2.2018 og svaret som var mottatt fra det Kongelige Hoff den 5.2.2018 og 1. vers av Kongesangen ble sunget.
Etter ertesuppen ble ordet gitt til Maskinsjef Gunnar Aue som holdt talen for ”Fedrelandet”. Han viste bl.annet til at mange norske borgere for tiden gjør en flott innsats og representerer fedrelandet i store og viktige internasjonale toppverv i utlandet. Han avsluttet talen med å utbringe en skål for fedrelandet og alle sang 1. vers av ”Ja vi elsker”. Han fikk applaus for hans gode tale.
Etter hovedretten utbrakte formannen en skål for alle. Flere medlemmer reiste seg og fremførte hyggelige historier og innslag. Før sangen ”Erter kjøtt og flesk ” ble sunget ble forfatteren og medlem Bokbidermester Arne Kjell Johansen presentert for forsamlingen. Sangen ble avsluttet med en skål.
Kaffe ble servert og Driftssjef Sigmund Opthun takket deretter for maten og personalet ble kalt inn og ble takket for god servering og mat. Personalet ved Angelika ble overrakt en blomsterbukett av formannen til applaus.
Formannen bad Skipselektriker Rolf R. Halvorsen lese prologen, skrevet av Karl Bjerke i 1945, ved servering av punsj fra punsjbollen.
Formannen bad de medlemmer som hadde gjort en spesiell stor innsats for foreningen i 2017 komme frem. Han takket samtlige og som påskjønnelse fikk alle overrakt en flaske vin.
Shantykoret kom deretter frem og de sang to shanties under ledelse av Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen.
Formann takket for tilliten ved valget for ett år til som formann Han takket alle komiteene og for dugnaden medlemmene utførte for foreningen.
Selv om det meste er nevnt i årsberetningen var stikkord fra avslutningstalen:
Bacalaofestivalen.
Vellykket høsttur.
Tønsberg Maritime Kulturforum og mulig maritimt museum.
Skolesekken og profilering av Tønsberg Sjømannsforening.
Krigsseilerregisteret.
Jubileumsfilmen om foreningen.
Fortsatt solid økonomi.
Digitaliseringen og rydding i museumskontoret.
Hvalkanon på Tollbodkaia.
Utvendig belysning.
Bytte dører.
Nytt infoskilt
George Cummings & co besøk hver sommer.
Tusen takk til alle sammen.
Neste spiseaften er 22. febr. 2018.
Formann takket for en fin kveld og hevet møte kl. 2215 med følgende ord for dagen:
Jeg blir mer og mer opptatt av livet som det faktisk er, ikke som det skulle ha vært.
SRÅ 08.02.2018


Spiseaften 25.01.2018

Etter seks slag på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen 66 medlemmer og 15 gjester hjertelig velkommen og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole M. Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn-Aage Christophersen, Flykaptein Odd Cimber, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Sjøkaptein Kay O. Myhre og Driftssjef Sigmund Opthun.
Formann ønsket så spesielt 15 gjester fra Stavern Sjømannsforening hjertelig velkommen. En forening som er 125 år yngre enn oss. Et besøk vi setter stor pris på.
Deretter ble aftenens foredragsholder Bård Johannes Kolltveit med foredraget ”Historien om norsk cruisefart” med undertittelen ” fra Vestlandfjorder til verdens hav” introdusert og fikk ordet.
Han har skrevet og utgitt en bok om emne på nærmere 700 sider.
Stikkord fra foredraget:
- Odda første mekka for turismen på Vestlandet 1950 – 60 årene. Så Nordkapp og Midnattssol.
- Franskmannen Paul B. du Chaillu, reisende, antropolog og zoolog skapte navnet Midnattsolens land i 1850 årene.
- Hvert år siden 1875 har cruiseskip besøkt Vestlandsfjordene og Nordkapp.
- 1882 første cruiseseiling verden rundt.
- 1884 første utenlandske cruise ”Ceylon” til Norge.
- Verdens første spesialbygde skip for cruise ”St Sunniva” bygd 1884. Søsterskipet ”St Rognvald” til Norge med 90 passasjerer i 1886.
- Tyskerne kom med i cruisefarten i 1889 med brask og bram med skipet ”Kaiser Wilhelm II”.
- Destinasjonene veldig lik den gangen som nå.
- 1882 – Svalbard kom med som reisemål, men ikke helt vellykket i starten.
- ”Stella Polaris” tidligere Norges vakreste spesialbygd cruiseskip bygd 1927. Seilte Middelhavet om vinteren og Nordkapp/Svalbard om sommeren.
- Polaris bygd 1912 ved Framnæs. Skulle frakte turister til polare strøk for jakt på isbjørn. Senere ”Endurance” ekspedisjonsskipet til Ernest Shackleton og knust av pakkis i 1915 i Antarktis.
- Moderne norsk cruisehistorie fra 1981 med Royal Viking Line.
- Og siden har norsk cruisefart alltid vært i førersete i internasjonal cruisefart., for eksempel representert med Hurtigrutens moderne spesialbygde skip for cruise til arktiske farvann.
Formann takket foredragsholderen for et meget innholdsrikt, interessant og lærerikt foredrag. Han ble deretter overrakt forenings tradisjonelle gaver.
Nytt medlem Odmund Danielsen, Vear, født 1944, pensjonert maskinist ble deretter innvotert enstemmig.

Dagens meny ; fiskesuppe, og kokt torsk med tilbehør ble så servert og smakte fortreffelig.
Etter hovedretten var det tale for foreningen ved Æresmedlem sjøkaptein Ole m. Brynjulfsen. Han ga et interessant tilbakeblikk på foreningens historie.
Formann i Stavern ga en liten informasjon om foreningens historie. Leier lokaler fra 1780. Møter hver torsdag. Spiseaften siste torsdag i måneden. 94 medlemmer herav 6 damer. Han overrakte deretter foreningens stander som takk for besøket.
Kay O. Myhre ga en liten orientering om bakgrunn til foredragsholderen og hans samarbeide med Tønsberg Sjømannsforening før Kolltveit takket for maten.
Noen foreningssaker: En liten påminnelse om at kaffemøtene i Pelagosrommet fortsetter på lørdagene.
Vårt neste evenement er Generalforsamlingen den 8. februar. Håper alle kommer og støtter opp om foreningens arbeide.
Kveldens ord for dagen:
”Den beste måten å kaste bort tid og krefter på, er å fortsette å
forsøke å forklare noe til noen som
overhode ikke ønsker å høre det” - S. Fitzmaurice
SRÅ 25.01.2018

 

Medlemsmøte 09.01.2018
Formann Tore Simonsen ønsket 52 medlemmer velkommen til møte etter 6 glass på skipsklokken og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn-Aage Ckristoffersen. Flykaptein Odd Cimber, Sjøkaptein Kay O. Myhre og Maskinsjef Ole Jacob Olsen.
Aftenens foredragsholder Waldemar Platou ble også ønsket velkommen.
Formann ønsket også velkommen gjesten Oddmund Danielsen, Vear, 74 år, pensjonist, maskinist utdannelse og bakgrunn. Men han endte opp som dataspesialist. Han har søkt opptak som medlem.
Videre ønsket formann to medlemmer velkommen til våre møter for første gang.
Formann ga deretter ordet til kvelden foredragsholder Waldemar Platou med foredraget om krigsseilerne og helseeffekter av langvarig stress.
Hans bakgrunn er lege og psykiater og har som han sa levd av å snakke med folk. Først ved Holmlia i Oslo, men flytte til Tønsberg for 8 år siden.
Han delte foredraget i to deler:
- Normale stressituasjoner.
- Forskning rundt krigsseilerne
Noen stikkord fra foredraget:
Hva skjer i kroppen ved stress?
Noen behersker stress bedre enn andre.
Forberedelse i forhold til en stressituasjon kan være avgjørende.
Forklaring rundt hvordan kroppen reagerer i stressituasjoner - Resultatet kan bli: diabetes,nedsatt hjertefunksjoner og nedsatt immunforsvar.
Post – traumatiske stressituasjoner.
Kan dukke opp lang tid etter hendelsen, for eksempel. Etter en krigssituasjon.
Unngå alt som har minner om hendelsen.
Pasientene isolerer seg sosialt, får følelsen av å være konstant ”på tuppa”, sover dårlig, lammende uro, tyr til alkohol eller medisiner, føler ikke glede lenger. Behandling: viktig å komme tidlig til behandling.
Problemet den gang med krigsseilerne og krigsfangene fra for eksempel konsentrasjonsleirene var at man viste for lite behandling og behovet for rask behandling. Trygdesystemet viste for lite om behovet til disse gruppene.
KZ syndromet:
Psykiske symptomer funnet ved undersøkelse 100 fanger som hadde sittet i konsentrasjonsleire/ fangeleire under krigen.
Krigsseiler syndromet:
Noe tilsvarende undersøkelse foretatt av krigsseiler noen år senere.
Veldig like resultater som ved KZ syndromet tatt hensyn til tidsperioden senere.
Langvarig stress gir kroniske skader på kropp og sjel.
Foredragsholderen avsluttet foredraget med det gripende diktet ” Medaljens bakside” av Michael Holmboe Meyer.
Deretter en engasjerende runde med innspill og spørsmål fra salen.
Formann takket så for et meget godt og engasjerende foredrag og overrakte våre tradisjonelle gaver.
Formann tok opp noen foreningssaker:
- Vipps er opp og går. Skal først og fremst benyttes under bacalaofestivalen.
- Mottatt takkebrev fra Kirkens Bymisjon etter gave til jul.
- Hvalkanon er til restaurering hos Henriksen Mek. Trond Presterud har oppnådd interessant kontakt med produsenten Bofors.
- Dørene i Tollboden byttes medio februar.
- Oddmund Danielsen, Vear som var tilstede som gjest har søkt medlemskap.
- Dato for høstturen ikke helt bestemt.
- Minner om spiseaften med torsk 25.01.2018 med gjester fra Stavern Sjømannsforening.
- Minner om lørdagskaffen.
- Formann avsluttet med ord for dagen.
Etter oppfordring fra salen refererte vårt medlem i stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum, Svein Willie Holbu, hva som skjer i stiftelsen.
Formelle del av møte avsluttet kl. 2025 med kaffe og wienerbrød.
09.01.2018 SRÅ.

Publisert i kategorien: Møtereferat
01.01.16

publisert av Sjomann 01.01.16 14:58


Spiseaften (Julefest) 14.12.2017 kl. 1900
Etter seks slag på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen 110 medlemmer og ledsagere hjertelig velkommen og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn-Aage Christophersen, Flykaptein Odd Cimber, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Driftssjef Sigmund Opthun og Sjøkaptein Ole M Brynjulfsen. Han ønsket også aftenens foredragsholder Sjømannsprest Knut Mølbach velkommen for å fortelle om sitt virke.
Kveldens møte ble innledet med Tønsbergsangen.
Før kveldens møte ble Knut Mølbach tatt med på en omvisning i museet vårt av Sigmund, noe han satte stor pris på og han roset museet vårt.
Foredraget hans var inspirerende, humoristisk, men også fyllt av mye alvor. Hans virke var delt i 3 epoker:
1. Som sjømannsprest i Antwerpen. Montreal, New York og Sør Korea. Det var arbeide som vi kjenner til som skipsbesøk, utflukter med sjøfolk, arbeide på kirka osv.
2. Som prest med arbeidsfelt i Nordsjøen, den første med det virke. Spennende og nytt arbeidsfelt.
3. Prest ved Bastøy fengsel., hvor han bidro til å gjøre hverdagen lettere for de innsatte ved bl. annet å ta de med på idrettsarrangementer og andre utflukter. Samt foreta alle pliktene som følger med et virke som prest.
Han avsluttet sitt engasjerende foredrag ved å lese juleevangeliet hvoretter formann Tore takket for et meget interessant og engasjerende foredrag og overrakte våre tradisjonelle gaver.
Dagens smakfulle servering var juletallerken med riskrem og juleøl og akevitt etterfulgt flere tradisjonsrike julesanger.
Formann overrakte en gave fra foreningen til Eva Sæther fra Tjøme Radio etter at vi ved henne hadde mottatt mye historisk materiale om Tjøme Radios historie.
Han refererte også mottatt julekort fra Salvesens Ex-whaler Club Edinburgh.
Gunnar Fadum avholdt en munter tale for damene.
Odd foresto trekking av de mange flotte gevinstene organisert ved Anne Britt, Olav, Svenn Olav og Eva.
Shantykoret fremførte 3 shanties, og formann takket deretter alle for fremmøte og avsluttet møte med ord for dag ca. kl. 2245. Han ønsket samtidig alle en riktig god jul og et godt nytt år.
Kvelden ble avsluttet med ”Jeg er så glad hver julekveld”
Neste møte er 9.01.2018 og neste spisemøte 25.01.2018
14.12.2017 SRÅ


Spiseaften 30.11.2017
Kl. 1900 etter 6 glass på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen alle 53 hjertelig velkommen til spiseaften. En spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole M Brynjulfsen, Finn-Aage Christoffersen og Kay O Myhre og Maskinsjef Ole Jacob Olsen. Han ønsket spesielt kveldens foredragsholder Knut Erik Skarpaas fra Sjømannskirken hjertelig velkommen.
Formannen leste så opp minneord for Forpleiningssjef Tore Strøm som hadde kastet anker og forsamlingen holdt 1 minutt stillhet etterfulgt av 8 glass på skipsklokken. Formann ga så ordet til kveldens foredragsholder som fortalte Sjømannskirkens historie gjennom 153 år. Det ble en fin gjennomgang med historie og filmer og bilder fra sjømannskirkene og fra deres 150 års jubileum i 2014. Formannen takket for foredraget og overrakte foreningens jubileumsbok og blomstervase som takk for et fint foredrag. Pluss en gave til Sjømannskirken på kr 1500,-.
Ett nytt medlem ble enstemmig innvotert Sjøkaptein Hans Knut Langholm.
Formannen orienterte så om høstens medlemstur og orienterte om kveldens middag. «Ode til lutefisken» ble så sunget og serveringen startet.
Lutefisk med tilbehør og god drikke ble så servert og alt smakte fortreffelig.
Erik Graue holdt deretter tale for æresmedlemmene og la spesielt vekt på det store arbeidet disse hadde lagt ned for foreningen.
Kveldens foredragsholder takket for maten.
Arne Kjell Johansen fortalte så en god historie om noe som hendte i den senere tid.
Shantykoret under ledelse av Erik Graue og Finn-Aage Christoffersen sang så 4 shantier. » Go to sea no more», «Sacramento», “ Clear the track, let the bullgine run” og tilslutt ” Rolling Home” . Formannen takket for oppmøte og opplyste om lørdagskaffen og informerte om spiseaften med ledsager 14.12.2017. Han leste så ord for dagen og ønsket alle vel hjem.
Spiseaften avsluttet kl. 2155

Ref. Eilif H Hundal


 

Medlemsmøte 07.11.2017
Formann Tore Simonsen ønsket 45 medlemmer velkommen til møtet etter 6 glass på skipsklokken og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Flykaptein Odd Cimber, Maskinsjef Arne Christophersen, Maskinsjef Ole Jacob Olsen og Driftssjef Sigmund Opthun.
Aftenens foredragsholder Ole Christian Sukken, leder for Redningsselskapet Sjøredningskorps Tønsberg, RSRK Tønsberg, ble også ønsket velkommen. Velkommen ble også ønsket redningsmennene Gordon Clark og Jan R. Kristiansen som kom sammen med Sukken og som bidro med informasjon under foredraget.
Formann minnet avdøde Høyskolelektor Per Rolf Bodin med ett minutts stilhet.
Formann ønsket gjesten Kjartan Arild Mathisen, Tønsberg, født 1939 velkommen.Mathisen, tidligere skipsfører i Sjøforsvare i 40 år, ble senere på møte enstemmig innvotert som nytt medlem.
Ole Christian Sukken innledet sitt foredrag med å vise en kort film om Redningsselskapets arbeide. Sukken er født og oppvokst i Sandefjord og er bilselger av yrke. Ble frivillig redningsmann i okt. 2008 og leder for RSRK Tønsberg i februar 2017.
Stikkord fra foredraget:
- Redningsselskapet er ryggraden i beredskapen langs den norske kyst.
- Hver fjerde fisker får hjelp av RS hvert år.
- Halvparten utført av frivillige mannskap.
- 130 000 mennesker hjulpet siden 2003.
- 1200 redningsmenn og frivillige.
- En moderne beredskapsaktør i utvikling.
- Ryggraden i norsk kystberedskap, 78 % utført av dem- ellers kystvakt, politi.
- 50 redningsskøyter i hele landet – 25 fast, 25 frivillige.
- Veldig god dekning i Oslofjorden.
Ved behov for hjelp ring 120
Samarbeidspartnere:
- Kystradioen
- Hovedredningssentralen
- Kystvakten
- 330 – skvadronen
- Blålysetatene
- Kystverket
- Sjøfartsdirektoratet
- Frivillige organisasjoner – for eksempel. Røde Kors båten i Vrengen
- Sjøredningsskolen ved HBV Bakkenteigen
Medlemsservice – ring 02016 – for eks. værmeldingstjeneste.
RSRK Tønsberg
Etablert 2016 etter RSRK Vestfold etab. 2002.
80 medlemmer, fordelt på 17/20 vaktlag.
Pool med varierende avtaler.
RS Eivind Eckbo
Bemanning:
Hverdag 17 -23
Helg 07 – 07
Sommer 07 – 07 (skolefri)
Operasjonsradius:
En time – ca. 25 knop
Tekniske data:
14,95 m lang
2 x 500 HK vannjet Iveco motorer
Avansert navigasjonssystem
Nattkameraer
Mye belysning
Avansert kartsystem Seacross
Norge tettest fritidsbåt flåte i verden
Vestfoldskjærgården høyeste tetthet i Norge
RS Eivind Eckbo – hittil i 2017
Utseilt 12826 nautiske mil
Forbrukt 52505 liter diesel
0 mennesker reddet
33 fartøy berget
572 personer assistert
176 slep
4 branner, NB! det var på landsbasis 63 % flere båtbranner enn året før.
Personlig utvikling for mannskapet om bord:
Ny rekrutt - Introduksjonsmøte, søknad, intervju og 5 prøveturer.
Aspirant - Obligatorisk kurs og aspirantutsjekk.
Matros - Sikkerhetskurs og matrosutsjekk.
Bestmann - Alle obligatoriske kurs og bestmannutsjekk.
Skipper - D5L, styrmannsperiode, skipperhospitering og skipperutsjekk.
Vil du bli med på en demonstrasjonstur – ring Ole Chistian Sukken tlf. 986 44029
Foredraget ble avsluttet med en engasjert spørsmålsrunde før formann takket for et meget
interessant maritimt foredrag. Han overrakte deretter våre tradisjonelle gaver.
Foreningssaker v/formann
Søknad om nytt medlemskap: Hans Kurt Langholm, Skallestad, Nøtterøy, født. 1944, skipsfører Havtor – Bergersen.
Vi har mottatt gave fra Dag Eriksen, Nøtterøy, et speil som har vært i lugar 10 på Pelagos.
Vi får besøk fra Arendal Sjømannsforening av 16 personer den 21.11.2017
Takk til Shanty – koret for vellykket opptreden på Vestfoldmuseet 28.10.2017
Boken ”Arven fra Bjørn Farmann”. Styret og forsamlingen ønsker ikke nytt opptrykk av boken. Erik Graue takker Cicero for tilbudet.
Nytt permanent skilt for TSS anskaffes. Samme utforming som gavlen.
Ang. minneplata som står på Haugar så har vi fått nei fra kommunen om å ta den over og flytte den til museet. Styret vurderer hva vi gjør videre.
Formann minner igjen om at vi kun har 6 parkeringsplasser foran bygget. I kveld var 8 biler parkert der.
Rekvisitakassen er åpen for salg av slips, jakkemerker, capser etc.
Formann skriver resyme’ fra våre møtereferat for innslag i Tønsbergs Blad.
Flaggstangen er lovet opp i høst.
Minner om spiseaften 30.11.2017 med lutefisk og tilbehør.
Kvelden ble avsluttet med kaffe og wienerbrød før formann avsluttet aftenen ca. kl. 21 00 med følgende ord for dagen: Alkohol løser innen problemer, men det gjør søren meg ikke melk heller.
7.11.2017 SRÅ


Spiseaften 26.10.2017 kl. 1900 

Etter seks slag på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen 67 medlemmer hjertelig velkommen og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn-Aage Christophersen, Flykaptein Odd Cimber, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Sjøkaptein Kay O. Myhre, Driftssjef Sigmund Opthun og Sjøkaptein Ole M Brynjulfsen. Han ønsket også aftenens foredragsholder Anne Rygh Pedersen fra DSB velkommen med foredraget ”Lukt lunta – forebygging er god beredskap. 2 gjester ble også ønsket velkommen.
Kveldens foredragsholder Anne Rygh Pedersen har en imponerende fortid med bl. annet mange år i politiet i Tønsberg, politimester i Telemark, politiker, fylkesordfører, statssekretær i Justis- og Politidepartementet, 8 år i DSB og nå senest som avdelingsdirektør der. DSB har hovedkontor i Tønsberg med ca. 750 ansatte. De er underlagt Justis- og Beredskapsdepartementet. De administrerer 5 El- regioner, 20 sivilforsvarsdistrikt og 3 kurs- og konferansesentre.
De er et forvaltningsorgan – fagorgan og regelforvaltere. For dem er dagens helhetlige utfordringsbilde:
Klima (for eks. spesielt fokus på store skogsbranner som i Trøndelag i jan, regnflom i byer og tettsteder) .
Terror.
Helse
Teknologi (ansvar for transport av farlig gods på vei, ansvar for gass).
Tillit.
Sikkerhetspolitisk situasjon.
Økt migrasjon.
Hybride hendelser.
DSB har ansvar for transportklassifisering av eksplosiver.
Ansvar for brannsikkerhet som bl annet omfatter:
18 – 110 sentraler.
269 – brann og redningstjenester.
12000 ansatte – 70% på deltid.
620 brannstasjoner.
Kostnader årlig er 4 milliarder.
Ca. 120000 oppdrag årlig.
3100 bygningsbranner.
5300 helseoppdrag .
Først på skadested - 48%.
Innsatstid – 10,4 min.
Jobber med utdanning av brannbefal og lederutdanning på høyskolenivå. Etter foredraget hadde forsamlingen mange interessante spørsmål.
Formann takket for et meget interessant og engasjerende foredrag og overrakte våre tradisjonelle gaver.
Johan Arne Kværnø, født 27. okt. 1954,Revetal, pensjonert produksjonsteknikker, Esso Norge, ble enstemmig innvotert. 
Ny søknad om medlemsskap mottatt: Kjartan Arne Mathisen, skipsfører, 40 år i sjøforsvaret.
Formann tok opp følgende foreningssaker:
Boken ”Arven fra Bjørn Farmann”. Vi har fått tilbud fra Cicero om å trykke opp et nytt paperbag opplag av boken av 100 stk . til kr. 180.- pr. bok. Formann luftet med medlemmene om det er noen interesse for kjøp. Styret ønsker ikke å sitte med et stort opplag av boken. Presiserte at vi kun har 6 parkeringsplasser foran bygget vårt. Missbruk kan medføre at vi mister disse plassene.
Høsttur 2018. Det foreligger planer om busstur til Flor og Fjære.
Det er mottatt takk og gave på 3 bøker for støtte til utgivelse av boken ”Velferden”. Boken har blitt bra og vil koste kr. 450.-. De mottatte 3 bøkene blir registrert og settes i biblioteket.
Som takk for imponerende arbeide med belysning av Tollboden , både ute og inne, ble medlemmene i Huskomiteen overrakt hver sitt gavekort på kr. 500.- .
Inge Thorstensen holdt tale for de seilende – Fremdeles 100 000 personer sysselsatt i maritim virksomhet. 5. største flåte i verden vurdert etter verdi. Fremdeles godt håp for norsk skipsfart.
Sigmund Opthun takket for maten.
Finn-Aage Christophersen siterte Evert Taubes tekst ”Briggen Bluebird av Hull”.
Shantykoret fremførte 3 shanties, og formann avsluttet møte med ord for dag ca. kl. 2200
Neste møte 7. nov. 2017
26.10.2017 SRÅ 

 

Medlemsmøte 10.10.2017 kl.1900
Formann Tore Simonsen ønsket 49 medlemmer velkommen til møtet etter 6 glass på skipsklokken og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Flykaptein Odd Cimber, Maskinsjef Arne Christophersen, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, og Driftssjef Sigmund Opthun.
Aftenens foredragsholder Per Rosenblad Brun ble også ønsket velkommen. Han skulle vise en film om Tønsberg og fortelle litt om den gamle byen vår.
Følgende nye medlemmer ble spesielt ønsket velkommen og presenterte seg selv: Harald Aas, pensjonert havnefogd i Finmark og Svein Bogre som har vært i oljebransjen i 40 år.
Per Rosenblad Brun fikk ordet og innledet med en fornøyelig vits. Han kunne for øvrig opplyse at han ikke var helt uten fartstid, 1 ½ måned som byssegutt i 1965. Han er nå styreformann i Stiftelsen Gamle Tønsberg. Stiftelsen etablert i 1968 med utspring fra Tønsberg Arbeiderforening, som for øvrig ikke har noe med Arbeiderpartiet eller politisk arbeide å gjøre. Stiftelsen skal drive sosial opplysning under mottoet: Tønsberg der fremtiden skapes og historien bevares. Stikkord fra stiftelsens arbeide:
Stiftelsen har utgitt 16 hefter over historiske objekter i Tønsberg.
Lager bok om Slottsfjellet før byens 1150 års-jubileum i 2021.
Har 5 arbeidende grupper, hvorav en modellgruppe som skal lage modeller av tidligere kirker i byen. Har laget 3 modeller så langt, Mariakirken, Lauvranskirken og St. Olavskirken, som var Norges største rundkirke. Tønsberg hadde 7 kirker i middelalderen, nå er alle borte.
Arbeider for at Veivesenet skal sette opp brune opplysningsskilt til steder i Tønsberg.
Plukke ut bilder som skal prege et rekkverk rundt scenen på torvet.
Bevare gamle bygninger i Tønsberg.
Skal lage kopi av Kaldnesferja. Størrelse ca. 1 meter på sokkel på brygga. Støpes i bronse. Først lages kopi av den første ferja, byggenr. 9 fra Kaldnes Mek. Deretter den siste ferja som krysset kanalen.
Skal lage modell av Tønsberg anno år 1300.
Brun viste deretter en historisk film om Tønsberg laget av Bjørn Abrahamsen og med innslag og tekster ved Odd Meyer og han selv. Filmen viste innslag og ga interessante historiske tilbakkeblikk for oss som husker gamle Tønsberg. Innslag om 15 historiske objekter, bl. annet Stoltenbergparken, Carl E. Paulsens Plass, Farmannstorvet (Høytorvet eller Bjørn Farmann torv), Kaldnesferja, Torvet, Rådhusgaten, Tollbodbrygga, Honørbrygga, og Erik Carlsens plass med Tønsberg og Nøtterøys bibliotek åpnet 9. mars 1992.
Etter foredraget og filmen overrakte Brun en kopi av filmen til foreningen v/ formann Tore Simonsen.
Formannen takket på sin side for et meget interessant foredrag og for filmen og overrakte foreningens tradisjonelle gaver.
Informasjon ved formann:
Ny søknad om medlemsskap: John Arne Kværnø, Revetal, Født 1954. Pensjonert, produksjonsteknikk Offshore.
Nye dører restaurant må anskaffes, heltre eik. Tilbud innhentes.
Hvalkanonen, mottatt som gave, flyttes snart fra Skjærsnes. Oppusses hos Henriksen Mek. Settes på plass etter samarbeide med kommunen i løpet av våren.
Nye vester til museumsvaktene anskaffes.
Erik Graue, intervjuet i Tønsbergs Blad mandag 09.10.2017 ang. boken, ”Arven fra Bjørn Farmann”. To bøker mottatt allerede, oppfordrer medlemmene til å etterlyse bøker.
Det skal være et møte med Tønsberg Kommune om sted for plassering av modellen av Kaldnesferja.
Minner om spiseaften 26.10.2017 med Bacalao og minner om lørdagskaffen.
Et ord for dagen avsluttet møte som ble hevet kl. 2040.
SRÅ, 10.10.2017

 

Spiseaften 21.09.2017 kl.1900

Etter seks slag på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen 68 medlemmer hjertelig
velkommen og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn-Aage Chrisophersen,
Flykaptein Odd Cimber, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Sjøkaptein Kay O. Myhre, Driftssjef Sigmund Opthun og Sjøkaptein Ole M. Brynjulfsen.
Han ønsket også aftenens foredragsholder Charlotte Svendsen med foredraget ”Pulserende Kystperle”velkommen. 4 gjester ble også ønsket velkommen.

Av foreningssaker refererte formann: at styret ønsker å finne og kjøpe boken” Arven fra Bjørn
Farmann” da boken inneholder deler av foreningens historie. Styret har fått Erik Grau til å følge opp saken.Oppfordret ble også medlemmene til å være aktive mht. å spore opp bøker.

Ang. hvalkanon , som er mottatt som gave , så er det avholdt møte med representanter fra kommunen for å bli enige om egnet plassering.

To nye medlemmer ble enstemmig innvotert:

Pensjonert boreoperasjonsleder Svein Bogre,Tolvsrød, født 1949.

Pensjonert havnefogd Harald Aas, Tønsberg, født 1937.

Formann ga deretter ordet til kveldens foredragsholder Charlotte Svendsen.
Hun er utdanne journalist.Nå daglig leder i Pulserende Kystperle as – et aksjeselskap eiet av kommunen og deler av byens næringsliv.
Selskapet skal arbeide for å bygge Tønsberg-regionens omdømme generelt gjennom å bidra til
større aktivitet,opplevelser,tilflytting og næringsetableringer.

Stikkord fra hennes fordrag:

- Samle regionens mange gode krefter
- Synliggjøre fortrinn ved å velge vår region
- Bidra til å utvikle eksisterende kvaliteter/mangler
- Internt omdømme – bygge stolthet og omdømme
- Synlighet i media
- Bygge egne kanaler
- Øke kjennskap utad
- Opplev Tønsberg – livet –du også
- Sammen skal vi skape en bølge for Tønsbergregionen

Hun understreket at Færderseilasen var et vel gjennomført prosjekt for ”Pulserende Kystperle”
og samarbeidspartnerne. Meget vellykke til tross for skepsis fra enkelte hold på forhånd.
Formann takket for et meget interessant og inspirerende foredrag og overrakte gaver fra oss.

Dagens meny: Sjømannskost m/godt drikke.

Kvelden ble avsluttet med kaffe og mange gode historier.
Møte hevet ca. 2200. SRÅ

 

Medlemsmøte 05.09.2017

Kl. 1900 og med 6 glass på skipsklokken ønsket Viseformann Eilif H. Hundal 47 medlemmer velkommen til høstens første medlemsmøte. Han ønsket også æresmedlemmene Ole M Brynjulfsen, Odd Cinder, Ole J. Olsen og Sigmund Opthun . Det var ingen gjester og nye medlemmer tilstede. Viseformannen leste så opp minneord over 5 medlemmer som hadde gått bort siden siste møte i foreningen.
Sjøkaptein Olaf Lindholm død 26.04.2017 begravet 09.05.2017
Shippingsjef Sverre Jarl Andersen død 26.04.2017 begravet 11.05.2017
Frysemaskinist Ingve Lid død 22.05.2017 begravet 08.06.2017
Pensjonist Rolf S. Torgersen død 12.07.2017 bisatt i stillhet
Maskinsjef Svenn Arne Liland død 19.07.2017 bisatt 27.07.2017
Det ble slått 8 glass på skipsklokken og 1 minutts stillhet
2 nye medlemmer ble enstemmig innvotert:
Maritim Elektro/Aut. Ing. Sven Lorentsen født 10.01 1958
Utviklingssjef/Daglig leder Nils Terje Ottestad født 19.03.1944
2 søknader om medlemskap ble opplest og hengt opp på tavlen.
Viseformann leste så opp takkekort fra Arne Christophersen, Finn Aage Christoffersen,
Harald Gausaker, Kay O. Myhre og Wilh. Wilhelmsen
Bore ops. Leder Svein Bogre og Havnefogd Harald Aas
Neste post på programmet var årets brannøvelse så ordet ble så gitt til Huskomiteens leder Sigmund Opthun som gikk gjennom prosedyrene. Kl . 1930 gikk brannalarmen og salen ble evakuert gjennom nødutgangen fra Wilhelmsen salen alle var ute av huset 1933. Huset ble gjennomsøkt av huskomiteens medlemmer og erklært tomt 1940 av brannsjef Ole J. Olsen og medlemmene kunne gå tilbake til Wilhelmsen salen. Sigmund Opthun gikk så igjennom brannøvelsen og noterte seg kommentarer fra medlemmene.
Viseformannen ga så ordet til Tormod Pettersen som fortalte om besøket fra Salvesen Ex Whalers Club og om gavene som var gitt til foreningen. Dette kan leses på foreningens hjemmesider.
Viseformannen opplyste om at nye slips var ankommet og at prisen er Kr. 200.-
Han opplyste videre om at lørdagskaffen startet lørdag 16.09.2017 og at neste møte var spiseaften 21.09.2017 kl. 1900. Deretter ble det servert kaffe og noe å bite i salen og viseformann ønsket alle vel hjem.

Ref: Eilif H. Hundal

 

SPISEAFTEN 27.04.2017

Kl. 1900 etter 6 glass på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen alle hjertelig velkommen til spiseaften med ledsagere. En spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkapteinene Ole M Brynjulfsen, Finn-Aage Christoffersen, Maskinsjefene Arne Christophersen, Ole J Olsen, Driftssjef Sigmund Opthun og Flykaptein Odd Cimber. Han ønsket også kveldens underholder Jan Erik (JOPPA) Lunde hjertelig velkommen. En gjest, fru Inger Terese Severinsen ble ønsket spesielt velkommen. Totalt var det 95 personer tilstede.
Formannen opplyste videre om høringsutkastet angående «Nøtterøykorridoren» som var sendt til Bane NOR fra foreningen. Han minnet videre om høstens tur til Tyskland og Danmark var lagt ut for påmelding. Ett nytt medlem ble innvotert Kjell Igelkjøn og to nye søknader ble opplest, Sven Lorentzen og Nils Terje Otterstad, disse søknadene ble hengt på tavlen frem til neste medlemsmøte. Formannen forklarte videre om parkeringen foran Tollboden. Han fortalte videre om kveldens meny «Reinsdyrstek med tilbehør» og dessert + kaffe.
Han ga så ordet til «JOPPA» som overtok plassen og underholdt oss med flott allsang både fra sjø og land og fine historier og salen var virkelig med på notene.
Kl. 2000 takket formannen for underholdningen og det ble gjort klart for servering. Mat og drikke kom fort på bordene og det så ut til å falle i smak. Alt virket perfekt og praten gikk lystig rundt bordene. Tale for damene ble holdt av æresmedlem Maskinsjef Arne Christophersen med fynd og klem og høstet stor applaus. Fru Jorun Flaatten takket for maten og høstet ikke noe mindre applaus.
Shanty koret under ledelse av Erik Graue underholdt så med tre sanger og fikk salen med på allsang. Så var det utlodning, fine gevinster og det var mange glade fjes å se. Formannen takket alle fremmøtte for en hyggelig aften og ønsket alle vel hjem og ønsket alle velkommen til «Bacalao» på brygga 8.juli.
Ferdig kl. 2240. Ref: Eilif H HundalMedlemsmøte 04.04.2017 kl.1900.

Etter seks slag på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen 38 medlemmer hjertelig velkommen og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn-Aage Christophersen, Flykaptein Odd Cimber, Maskinsjef Arne Christophersen, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, DriftsjefSigmund Opthun og Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen.
Han ønsket også aftenens foredragsholder Advokat Jon Lie med foredraget »Juridiske problemer for seniorer» velkommen. Det var ingen nye medlemmer eller gjester tilstede.

Ordet ble gitt til foredragsholderen som innledet med å si at han ville prøve å gi en oversikt over noen juridiske tanker og takket for invitasjonen. Nevnte litt om oppveksten på Hedemark hvor Mjøsa bare hadde «Skibladner». Etter utdannelse ble han Dommerfullmektig i Grimstad som hadde flere skipsrederier blant annet Ugland og Tønnevold. Han opplyste ogå at han var med havnestyret da de inspiserte opplagsbøyer og fortøyningsfester for skip i opplag. Han hadde også tatt en ferge til en sjøforklaring. Han fortsatte med å nevne at det ved arveoppgjør ofte var slik at beslutningene ofte ble tatt forsent når vi lever lenger, men er ikke flinke til å disponere kapitalen. Har man penger er det mange som ønsker å hjelpe. Overformynder ordningen mot en liten avgift for arv til barn under 18 år annså han som god. Det var vanligvis heller ikke problemer med husleie og pensjon. Han anbefalte også at en holdt seg unna noen foreninger/håndverkere/telefonselgere som kunne ha en baktanke med sine henvendelser. Det var også viktig å holde dørene lukket døgnet rundt. Anbefalte også at det var opprettet bare to kontoer i banker. En brukskonto og en sparekonto. En måtte også unngå inkasso for utestående og ikke ta opp pantelån eller lån. Lån i en bank kan gi banken store beløp i fortjeneste. Ikke kjøp ferie bolig i utlandet, men bare leie. Ved telefonsalg/veledighet må en ikke
være snill. Pengene forsvinner hovedsakelig til telefonselger og administrasjon. Beløp må sendes direkte til mottaker. Det å endre bosted kan være kostbart ved at en må ta opp lån og en avtale med banken slik at en bare betalte renteutgiftene for lånet var en fordel. Lån til barn/barnebarn anså defleste som en gave og ikke som et lån. Kausjon for familie eller andre bør unngåes og en burde ikke skrive navnet på dokumenter uten å ha kontaktet en advokat. Hus og hytte kan skape krangel mellom arvinger. Det enkelste er at det blir omsatt i penger og ikke en avtale om at arvinger skal ha rett til hytten hvert 7 år. Bruk arvelovens fordelings nøkkel Det er viktig å holdepå kapitalen en har når en av ektefellene plasseres på sykehjem og fortalte om hvor mannen ble plassert på et sykehjem og kona måtte selge huset for å dekke kommunens krav for plasseringen.
Det vanlige er at ektefellen sitter i uskiftet bo når den ene faller bort. Ved samboer forhold er det imidlertid viktig å bruke advokat slik at det ikke er tvil om hvem som eier hva i forholdet. I dag kan det ofte være vanskelig når det gjelder familieforhold med dine og mine barn og hus som kan selges for penger er lett å dele. Et forhold med konsesasjon på en landeiendom med 12 arvinger
ble løst slik at alle arvinger var villig til loddtrekking og den heldige fikk kjøpt eiendomen til kr.200.000. Det er i dag Norsk arvelov rett som gjelder, men for neste generasjon vil arbeidet med en ny arvelov være fullført. Foredragsholderen besvarte tilslutt spørsmål fra medlemmene og fikk stor applaus for det interessante foredrag og anbefalte at en bør søke hjelp fra en rådgiver hvis en var i tvil om arv.
Formannen takket foredragsholderen og overrakte foreningens glass pokal med logo samt jubileumsboken til Advokat Jon Lie.

Ordet ble gitt til Finn-Aage Christoffersen som fortalte om en hendelse som kaptein på et Wilh.Wilhelmsen linjeskip fra Middelhavet til Pusan. Skipet hadde ikke Air-condition og shelterdekket var ikke lukket. Etter lasting gikk skipet via Cape Det gode Håp hvor skipet langs øst kysten av Afrika gikk nær kysten pga strømforhold. Fortsatte og gikk Sunda Stredet,Java-sjøen og stredet ved Borneo hvor det var mange oljerigger og dårlig sikt med regntykke. Passerte også Brunei og gjennom Sulu Sea med dårlig fyrbelysning til Cebu for lossing av papirsekker for sukker. Etter lossing fortsatte skipet til Manila og Pusan hvor los kom ombord. På veien inn gjorde han losen oppmerksom på et kystfartøy rett forut. Losen svarte da at fartøyet var på vei inn til en annen plass. Han ble urolig for situasjonen og bad mannskap gjøre klar begge ankrene. Da fartøyet var nær, ga han ordre om å kaste begge ankrene med 15 favner i vannet og full fart akterover i mmaskin. Fra broen så han først baugen, en åpen lasteluke og tilslutt det koreanske flagg passere. Ankrene ble hivd opp og en nordlending sa «vi gikk klar.» med 30 cm. Messeguten hadde satt fra seg kaffen og kjeks på broen da det ble slått akterover og kaffe og kjeks lå strødd på dørken. Ved ankomst kai takket en eldre kar fra Stavanger ham for at man unngikk en ulykke som også hadde vært en stor opplevelse for ham.
Formannen takket Christoffersen for hendelsen og fikk applaus. Formannen henstilte også til medlemmene om å fortelle om spesielle opplevelser til sjøs ved å melde fra til leder av arrangement-komteen.
Han leste opp et takkebrev fra familien til Erik Henningsen som hadde gått bort.
Det ble også opplyst at det var registrert 19000 krigsseilere.
Familien Ellefsen var villig til å gi fra seg hvalkanonen, og det var sendt søknad til Tønsberg Kommune om plasseringen på plassen ved Tollboden.
Huskomiteen hadde på to dager vasket og malt sør-øst veggen. Montøren for skiltet med logoen mente ogsa at det var klar for montering etter påske.
Stiftelsen gamle Tønsberg har bestemt seg for en miniatur av Kaldnesferge Nr 4. Søknader om økonomisk støtte til prosjektet hadde blitt sendt, men plasseringen hadde ikke blitt bestemt.

Det vil være spiseaften med ledsagere 27.04.17 hvor det vil bli underholdning og lotteri.
Lørdagskaffen fortsetter til 13.05.17.

Formannen avluttet med noen ord for kvelden, opplyste at kaffe og wienerstang var klar for servering og takket for fremmøtet.

Møtet slutt kl.2040.

Svend Erik Jensen sekretær.

 

Spiseaften 30.03.2017 kl.1900.

Formann Tore Simonsen ønsket 68 medlemmer velkommen etter 6 glass på skipsklokken og sendte en spesiel hilsen til æresmedlemmene Maskinsjef Arne Christophersen, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Sjøkaptein Kay O.Myhre, Flykaptein Odd Cimber. Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen.Maskinsjef Ole Jacob Olsen og Driftsjef Sigmund Opthun. Han ønsket også aftenens foredragsholder Marius Steen fra Wilh.Wilhelmsen velkommen med foredraget «Wilhelmsen klar for fremtiden».
Det var et medlem tilstede for første gang og han ble ønsket velkommen.

Formannen bad alle reise seg og leste minneord for to medlemmer som hadde gått bort Ole Odd Jensen og Alf Morris Thrane etterfulgt av et minutt stillhet og 8 glass på skipsklokken. Ordet ble gitt til foredragsholderen som først takket for invitasjonen til å komme til foreningen. Fortalte litt om seg selv og fortsatte å fortelle om hva Wilh.Wilhelmsen driver med idag og at

utviklingen innen skipsfart går fort. Han ga også en oversikt over hva rederiet er idag og hvilke utfordringer det er. Rederiet er store på linjefart og tilbyr idag frakttjenester for biler, lastebiler og større kjøretøy blant annet landbruket og tilbyr fraktløsninger fra produsent til forhandler. Det driver også med agent virksomhet og annet innenfor shipping. I 2016 skjedde det imidlertid mye
da deler av selskapet virksomhet ble delt opp. Det ble også gjordt forsøk på å kjøpe opp Western Bulk. Selskapet hadde da ca.10.000 ansatte hvorav mannskap bestod av ca. 8.000 hovedsakelig filipinere, men også fra andre nasjoner. Selskapet hadde et samarbeide med det svenske rederi Wallenius. Begge selskaper har nå inngått en avtale om en fellesavtale om å etablere et nytt felleseid børsnotertselskap. Avtalen innebærer at man fusjonerer eierselskapet og mesteparten av selskapenes skip til
det nye selskap.Wilh.Wilhelmsen vil derfor ikke lenger være et rederi.
Rederiet har idag 24 skip og tjener mest penger på frakt av tungløft.
Sammen med Wallenius vil Wilh. Wilhelmen hver ha en eier andel på ca.40 prosent og være en investor i det nye selskapet. Det er ennå ikke bestemt hvor det nye selskap skal ha kontorer, men det er antatt at det blir i Norge. Det nye selskapet ventes børsnotert i april 2017. Det er imidlertid mange utfordringer for det nye selskap. USA har siden presidentvalget 2016
begynt å føre en proteksjonistisk politikk. Det det finnes også andre utfordringer for selskapet som ikke er kjent.
Når det gjelder fremtiden innen shipping og transport må man hele tiden tenke nytt og det er dyrtå anløpe havner. Oljepriser, krig og konflikter kan selskapet tjene penger på.Droner til levering av containerlast direkte til mottaker kan bli løsningen for å unngå havneanløp og føreløse skip kan være noe av fremtiden. I den forbindelse ble det nevnt at slike skip vil trenge mer vedlikehold når det ligger i havn. Det må hele tiden tenkes på nye løsninger for sjøtransport. Han henviste i den forbindelse til at Hong Kong har føreløse trikker.
Fremtiden er usikker, men hevdet at det er muligheter for norsk skipsfart med endringer hvert år.
Selskapet har et globalt solid megasystem og tenker stort og yter stor service. På utstillingen NOR shipping vil selskapet også fortelle om fremtiden.
Til slutt besvarte han spørsmål fra medlemmene som blant annet gjaldt «Hva skjer med Linjeakvaviten». Foredraget var slutt kl.2005 og foredragsholderen fikk stor applaus for det interessante og opplysende foredrag. Formannen takket for foredraget og overrakte foredragsholderen foreningens glass pokal og jubileumsbok.

Aftenens meny fiskesuppe og skrei med valgfritt drikke ble servert og formannen utbrakte en felles skål under måltidet.
Mellom de to rettene leste formannen opp en søknad om medlemsskap fra Kjell Igelkjøn som vil bli behandlet og fortalte om enkelte foreningssaker.
Skiltet med foreningens logo var i dag blitt bestilt for plassering på sørøstveggen. Størrelsen på logoen vil bli 3,80 m. lang og 2,50 m høyt. Kostnadene for skiltet er redusert i forhold til et tidligere tilbud.
Styret hadde også behandlet og godkjent et samarbeide med Stiftelsen Gamle Tønsberg om plassering av en miniatyr av «Kaldnesfergen» ved Tollboden. Foreningen vil ikke få noen økonomiske forpliktelser ved samarbeidet.
Arrangement-komiteen har planlagt en fellestur med ledsager med avreise 6.09.17 til Kiel via Danmark .
Det er ventet at jakkemerker med foreningens gamle logo vil bli mottatt i april.Shanty-korets medlemmer vil motta merkene gratis, men andre medlemmer må betale til kostpris.
Talen ved «Svend Foyn» statuen vil bli holdt av Jon Brun.
Familien Ellefsen på Skjærsnes i Stokke er nå klare for å gi fra seg sin hvalkanon. Søknad om å plassere den på «Tollbodplassen» er sendt Tønsberg Kommune.
Det var også motatt en invitasjon for krigsseilere og deres nærmeste familie til å delta ved åpningen av D/S «Hestmannen» som Norsk krigsseilermuseum 26.6.17. Invitasjonen vil bli sendt til medlemmer med e-mail.
Det var blitt mottatt en søknad om kr.10000 til en bok om velferdstjenesten for handelsflåten. Styret hadde godtatt søknaden forutsatt visse vilkår ble oppfylt.
Støtten på kr.30000 er mottatt fra Lyngaas Legat. Det var også sendt søknader til andre om støtte.til filmen om foreningen.
Havnevesenet har opplyst at de håper at flaggstangen vil være på plass foran Tollboden før sommeren. Formannen fikk tilslutt applaus for informasjonen.

Etter middagen holdt Sigmund Opthun «Takk for maten talen». Han fremhevet at det var servert en nydelig fiskesuppe og kokt skrei før han fortalte en god historie om en sønn som spurte faren om hva er en politiker. Han fikk stor applaus for historien.

Kaffen ble servert og shantykoret sang fire shanties under ledelse av Finn-Aage Christoffersen og Arne Johan Asmyhr. Koret fikk stor applaus for fremførelsene.

Formannen opplyste at det fortsatt ble servert lørdagskaffe i «Pelagosrommet» fra kl.1000 til 1200.
Det neste møte er medlemsmøtet 4.4.17 kl.1900. Shantykoret møter kl.1800. Den neste spiseaftenen er 27.4.17 med ledsagere.

Marius Steen takket igjen foreningen for invitasjonen og var imponert over foreningens lokaler og hva foreningen hadde fått til og fikk applaus.

Formannen avsluttet med ord for dagen, takket for fremmøtet og ønsket alle vel hjem.
Spiseaftenen var slutt kl.2140.

Svend Erik Jensen Sekretær


Medlemsmøte 7.3,2017 kl.1900.

Etter 6 glass på skipsklokken ønsket styremedlem Inge Thorstensen 32 medlemmer velkommen til møtet. Han hilste spesielt til foreningens æresmedlemmer Maskinsjef Ole Jakob Olsen, Sjøkaptein Ole M. Brynjulfsen, Driftssjef Sigmund Opthun, Flykaptein Odd Cimber (Knutsen) og Sjøkaptein Kay O.Myhre. Møtets fordragsholder Nils Terje Ottestad med foredraget «Hvordan overleve som planløser i oljeindustrien» ble også ønsket velkommen.
Det var ingen gjester, nye medlemmer eller medlemmer som var tilstede for første gang.

Thorstensen leste opp søknaden om medlemsskap fra Bjørn Hansen Foynes og etter votering ble han invotert som nytt medlem i foreningen.

Ordet ble gitt til foredragsholderen som takket for invitasjonen fra foreningen til å holde foredraget.
Han fortalte om at han hadde en sikker stilling i 1984 da han fikk anledning til å danne selskapet OBS Technology A/S hvor Statoil også var deltaker til å utvikle planløsninger for oljeindustrien i Nordsjøen.
I 1988 skjedde det en dykkerrevolusjon etter en hendelse i Aberdeen som også endret firmaets arbeide/strategi. Det ble dog avslørt som sabotasje. Firmaet leverte dog senere dykkerutstyr og deltok med dette ved et rekord forsøk i en fjord nær Bergen. På 1990 tallet var det en tilbakegang av oppdrag og i 1993 var det bråstopp. Firmaet utviklet imidlertid noen oppdrag i perioden 1993 til 1999 da firmaet kjøpte opp Statoils andel av firmaet.
Firmaet utviklet fra nå av en oppstigningsventil for Hugin en mindre undervannsfarkost til å undersøke havbunnen selv på store dypder. Brannvannsventiler levert til blant annet «BP King».Vakuumskompensatorer hadde også blitt konstruert.
Firmaet arbeidet også med utvikling av «Ekstra High Pressure Regulators», ventiler for kjemikalieinjeksjon og andre spesielle konstruksjoner. Han avsluttet med å omtale firmaets siste prosjekt nemlig «Void Power» som er istand til å hente ut enorm energi fra tomrommet på store dyp hvor grensen tidligere var 3000 meter.
Under foredraget ble det vist plansjer/bilder av produktene fra firmaet og han fortalte at det ofte var oppdragsgivere som ga firmaet ideene til de nye kontruksjoner
Kl. 2000 etter spørsmal fra medlemmene var besvart takket fordragsholderen igjen for anledningen
til å komme til foreningen og fikk stor applaus.

Styremedlem Thorstensen tok ordet og takket foredragsholderen for det interessante foredrag og overrakte foreningens glass pokal med logo og jubileumsboken til foredragsholderen til applaus.

Arne Johan Asmyhr opplyste at shanty-koret vil synge på spiseaftenen 30.03.17 og Thorstensen avsluttet med et sitat av Edvard Hoem takket for fremmøtet og ønsket alle vel hjem. Møtet ble avsluttet med servering av kaffe og Wienerstang.

Møtet slutt kl.2010.

Svend Erik Jensen Sekretær.


Spiseaften 23.02.2017.

 

Kl. 1900 og med seks glass på skipsklokken ønsket Viseformann Eilif Hundal 45 medlemmer velkommen og hilste spesielt til æresmedlemmene Maskinsjef Arne Christophersen, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Flykaptein Odd Cimber (Knutsen) og Driftssjef Sigmund Opthun. Han ønsket også aftenens foredragsholder Steinar Høybakk med foredraget «Norges konger fra Harald 1 til Harald 5» velkommen.

 

Viseformannen leste opp en hilsning fra Formann Tore Simonsen som ferierer på en øy i Caribbean og Simonsen opplyste at der var det ikke glatt. En gjest var tilstede og presenterte seg.

 

Viseformannen bad alle reise seg før han leste minneord for Erik Henningsen som hadde gått bort. Etter et minutt stillhet ble det slått 8 glass på skipsklokken.

 

Takkebrev fra Frelsesarmen og Kirkens Bymisjon for pengegavene fra foreningen til jul ble lest opp.
Viseformannen leste opp en søknad om medlemsskap fra Bjørn Hansen Foynes som vil bli behandlet. Det ble også opplyst at aftenens meny var «Irish Stew» og det ville være anledning til å kjøpe «Irish coffie»

 

Ordet ble gitt til foredragsholderen som presenterte seg og opplyste at han var meget opptatt med Tønsbergs historie før og idag. Det startet med Svend Foyn og nevnte også Roald Amundsen som var æresmedlem av foreningen og begynte sitt liv til sjøs her. En statue av Amundsen var også plassert i byen.
Kongen vår idag Harald 5 fylte i år 80 år og han berømmet kongen for hans tale hvor han inkluderte alle som bor i landet er norske og vi er en nasjon. Ved kongeparets 25 års jubileum på tronen hadde han skrevet 13 sanger om kongene Harald og Håkon . Han hadde senere mottatt et takkebrev fra kongen.
Han nevnte først Harald Hårfagre (860-ca.933) som holdt til i Vestfold og Avaldsnes(Karmøy). Ifølge Snorres Saga ble Tønsberg by året 871. Håkon 1 Den gode (ca.920-960) opprettet blant annet «Leidangsordenen» til forsvar av landet og som innførte kristendomen til landet. Harald 2 Gråfells (935-970) far var Erik Blodøks kjent for å drepe sine fiender. Håkon Ladejarl (935-995) var en vakker mann og kvinne bedårer, men endte sine dager i en grisebinge da en træl skar av hans hode. Harald Hardråde 3 (1015-1066) gjorde blant annet Oslo til hovedstad, reiste til Konstantinobel og var med på det siste store vikingeslag ved Stamford Brigde 1066. Harald Gille 4 (1103-1136) måttebevise at han var av kongeliætt ved å gå på glødende jern og han var også raskere enn en løpende hest.Håkon 2 Herdebrei (1147-1162). Håkon 3 (1170-1204) var en kirkens mann og var opptatt med å gravlegge gamle strider. Han fikk også en uekte sønn med en frille Inga fra Varteig. Håkon 4 (1204-1263) bygget blant annet Tunsberghus borgen på slottsfjellet. Håkon 5 (1270-1319) under hans styre led landet. Håkon 6 (1340-1380) styrte landet under og etter svartedauen. Håkon 7 (1872-1957) var konge fra 1905. Han var konge 1940 da tyskerne invaderte Norge og er kjent for sitt nei til å kapitulere som det også er lagd film om. Harald 5 (1937- ) konge fra 1991 er en konge for sin tid.
Ved foredraget ble det vist bilder. Han sang også om hver av kongene og spilte på pianoet. Han avsluttet med å takke for anledningen til å komme til foreningen og fikk stor applaus. Viseformannen takket foredragsholderen for det interessante foredrag og opplyste at spiseaftenens meny var klar for servering.

 

Under middagen utbrakte viseformannen en felles skål og Sigmund Opthun fortalte en god historie fra Andebu og fikk applaus. Ved kaffen holdt foredragsholderen «Takk for maten talen». Han hadde ikke spist «Irish Stew» før og forsto at dette heller ikke var vanlig i Tønsberg Sjømannsforening. Han syntes at retten var utmerket og avsluttet med å si at maten var en hyggelig overraskelse og takket for seg til applaus.

 

Viseformannen bad Arkivar Nils Toreskaas komme frem og overrakte han foreningens tinnfat med logo for hans arbeide med digitaliseringen av foreningens protokoller samt registreringen av krigsseilerne. Toreskaas takket for tinnfatet fra foreningen og takket også for god mottakelse han hadde fått i foreningen. Han takket også for den hjelp han hadde mottat av formann Tore Simonsen,
Kay O.Myhre og Odd Cimber (Knutsen) med sitt arbeide og fikk applaus.

 

Viseformannen opplyste at foreningen hadde mottatt en gave fra foreningens medlem Roar Fjeld. Gaven var en loggbok fra fregatten «Norge» 1871 og inneholdt blant annet mannskapsliste og sjøveisregel plakaten. Fjeld fikk applaus for den flotte gaven som han hadde funnet ved opprydding. Shanty-koret ble kalt frem og fire shanties ble sunget under ledelse av Finn-Aage Christoffersen og Arne Johan Asmyhr og fikk applaus. Viseformannen opplyste at neste møte blir 7.03.17 kl.1900. Shanty-koret møter kl.1800 Styremedlem Inge Thorstennsen vil lede møtet da formann og viseformann ikke hadde anledning til å komme. Han takket også for aftenens fremmøte.

 

Spiseaftenen var slutt kl.2135.

 

Svend Erik Jensen
Sekretær.


Generalforsamlings – middag i Tollboden 9.februar 2017.

Etter generalforsamlingen var slutt kl.1855 opplyste Formann Tore Simonsen at baren i Pelagos rommet var åpen og at serveringen av middagen ville begynne kl.2000. Med 70 medlemmer tilstede ønsket formannen alle velkommen til middagen og menyen erter/salt kjøtt og flesk med dessert og
kaffe.Formannen nevnte også kort at foreningens eneste krigseiler Sjøkaptein Erik Henningsen hadde gått bort og skulle gravlegges 16.02.17. Han håpet på deltakelse av foreningens medlemmer.

Æresmedlem Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen ble gitt ordet og utbrakte Hans Majestet Kong Harald den V`s skål. Formannen leste opp brevet som var sendt H.M.Kongen i anledning av foreningens 171.generalforsamling den 2.2.17 og svaret som var mottatt den 7.2.17 og 1ste vers av kongesangen ble sunget.

Etter ertesuppen ble ordet gitt til Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen som holdt talen for «Fedrelandet». Han gratulerte alle med dagen som er en tradisjon i foreningen. Han siterte først et dikt av Nordahl Grieg før han i talen la vekt på norsk shipping før og i dag. Før var norske flagg på norske skip vist i land verden over. I dag har det å se norske skip og flagg verden over endret seg selv om vi fortsatt har norske rederier og shipping selskaper i landet og i utlandet. Det norske folk har stor kjærlighet til flagget noe som vi ikke minst ser ved store idrettsarrangementer både i Norge og utlandet. Han avsluttet talen med å utbringe en skål for fedrelands kjærligheten og fedrelandet og alle sang 1ste vers av «Ja vi elsker». Han fikk applaus for hans gode tale.

Etter hovedretten utbrakte formannen en skål for alle og Tormod Pettersen utbrakte en skål for foreningen. Inge Thorstensen og Sigmund Opthun fortalte hver sin gode historie og fikk applaus. Deretter ble Arne Kjell Johansens sang «Erter kjøtt og flesk» sunget og avsluttet med en skål.

Kaffe og dessert (is med bær) ble servert og Viseformann Eilif Hundal holdt «Takk for maten talen». Han fremhevet at menyen som var servert var utmerket, men hadde talt med kokken som hadde uttalt at skivene på kjøttet kanskje skulle ha vært skåret litt tykkere.
Han avsluttet med en god historie om en kone som syntes at mannen brukte for mye tid på «Facebook». Han fikk applaus og serverings og kjøkkenpersonalet ble kalt inn og det ble takket for god servering og mat. Til slutt ble personalet overrakt en blomsterbukett av formannen til applaus.

Formannen bad Arne Johan Asmyhr lese prologen som første gang ble lest i 1945 ved servering av punsjbollen og punsj ble servert.

Formannen bad de medlemmer som som hadde gjort en spesiell stor innsats for foreningen i 2016 komme frem. Han takket samtlige og som påskjønnelse fikk alle overrakt en flaske vin. De som ikke var tilstede vil bli overrakt en flaske vin ved en senere anledning.Shanty koret ble kalt frem og de sang tre shanties under ledelse av Finn-Aage Christoffersen og Arne Johan Asmyhr.

Formannen takket for tilliten ved valget for ett år til som formann. Han takket også for alle komiteene, bacalao gjengen og for dugnaden medlemmene utførte for foreningen.

Tønsberg Maritime Kulturforum arbeider for å få etablert ett maritimt museum i Tønsberg og takket Kay O.Myhre for hans arbeide. Kay O.Myhre fikk applaus.

Det er også viktig for foreningen å profilere seg og viste til arbeidet med å motta årlig ca.500 elever i forbindelse med «Den kulturelle skolesekken». Ved et foredrag om Svend Foyn med 40 personer tilstede hadde det blitt interesse for å besøke foreningens museum.
Erik Jacobsen som lager filmen om foreningen hadde fått et forskudd på kr.30.000.

Etter mottatt oppsigelse av leiekontrakten for foreningens lokaler hadde det det blitt inngått en ny avtale.
Medlemmer av foreningen deltar aktivt med registreringen av krigsseilere selv om arbeidet er stort.

Det arbeidets med foreningens arkiv.
Foreningens logo plassert på sørøstveggen vil bli satt i bestilling.

Neste spiseaften blir 23.02.17 med foredrag av Steinar Høybakk om «Norges konger». Det blir en ny og spennende meny.
Inge Thorstensen fikk ordet, og på vegne av medlemmene og ham selv, takket han formannen.
Kay O.Myhre opplyste også at han hadde mottatt en telefon fra en dame som takket for at hun hadde funnet at hennes far var oppført i krigseilerregisteret.

Takket for fremmøtet og ønsket alle vel hjem
Generalforsamlingens middag ble avsluttet kl.2225..

Svend Erik Jensen
Sekretær.


Spiseaften i Tollboben 26.01.2017

Etter 6 glass på skipsklokken ønsket formann Tore Simonsen 65 deltakere velkommen og med en spesiell hilsen til æresmedlemmene Maskinsjef Arne Christophersen, Flykaptein Odd Cinder (endret etternavn fra Knudsen), Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen og Driftssjef Sigmund Opthun. Aftenens foredragsholder Audun Tjomsland og frue med foredrag om «Anders Jahre hans liv og virksomhet» ble også ønsket velkommen.
To gjester ble presentert og ønsket velkommen.
Formannen ga ordet til foredragsholderen som takket for invitasjonen til å komme til foreningen.Han ga først en liten orientering om sitt tidligere arbeide og etter flytting tilbake til Sandefjord hadde han skrevet bok om Anders Jahre og hadde et samarbeide med Erik Jacobsen kjent for sine film prosjekter fra Vestfold.
Jahre født 1891 vokste opp på en gård i Ramnes. Faren sendte ham til marked på Kongsberg som 10/11 åring for å selge en hest. På markedet solgte og kjøpte han hesten tre ganger og returnerte hjem med både penger og hest. Student eksamen 1910, utdannet jurist 1914. I 1915 var han kadett på forsyningsskipet «Tordenskjold» hvor han uten tvil lærte at det var viktig med forsyninger. Dommer-fullmektig i Ibestad Troms i ett år.I 1917 giftet han seg med Dagny Brun som gikk bort 1940. Under krigen hadde han et kjærlighetsforhold til Sonja Wigert men giftet seg 1946 med Bess Fredie Børresen som var hans hustru til hans død 1982. Begge ekteskap var barnløse.
Jahre`s karriere innenfor hvalfangst begynte 1919 uten at han hadde deltatt på hvalfangst eller rederivirksomhet og ble i de første årene på 1920 tallet deltaker i andre norske og senere også utenlandske selskaper med rederi og som drev med hvalfangst. Den pelagiske hvalfangst var i 1925 i sterk vekst.I 1927 forsøkte han å danne verdens største hvalfangstrederi med deltakelse av rederier i Tønsberg, Sandefjord, Larvik og blant annet med A.P.Møller og Fred Olsen uten å lykkes grunnet uenighet. Han hadde imidlertid et nært samarbeide med Tønsberg rederiene Pelagos (Svend Foyn Bruun) og Antarctic (Anton von der Lippe) i alle år fra 1919.Disse rederier var også med da Anders Jahre stiftet Kosmos A/S i 1928. Han forsøkte også i 1929 å etablere et selskap sammen med A.P.Møller, men norske myndigheter nektet ham å bruke dansker ombord i norske hvalbåter og det ble ikke etablert.Han bygget da sitt første hvalkokeri «Kosmos I» som også kunne brukes som tankbåt.Han var også frem til 1931 med til å stifte flere andre hvalfangst selskaper også utenlandske.
Samtidig som markedet for hvalolje ble rammet i 1931 av den økonomiske verdenskrise og ekspedisjonene for hvalfangst ble liggende i opplag 1931-1932 som førte til at mange fangstfolk ble hjemme, bygget han også «Kosmos II» og det ble også lagt opp.
I den periode var Jahre litt usikker på den politiske utvikling i Norge med et Arbeiderparti og et kommunist parti i vekst. Derfor opprettet han kontorer og selskaper i utlandet. I Syd-Afrika (Walvis Bay) ble det opprettet et verksted for hvalbåter.
Jahre fortsatte med hvalfangst i 1933, men begynte også å interessere seg for bygging av tankskip samt industri for foredling av hvaloljen.
Under 2nd verdenskrig mistet selskapene til Jahre mange skip og gjenoppbyggingen tok til. I årene 1949 til 1951 var det kontraheringsstopp i Norge. Han bygget imidlertid syv tankskip i den periodeved hjelp av sine utenlandske selskaper og skipene ble registrert i Panama/Monrovia/Bahamas.Jahre`s flåte av skip økte sterk i 1950/1960 årene og sto bak bygging av mange nye bygninger iSandefjord blant annet Park hotell og rådhus. I hans krets av kjente var blant annet A.P.Møller og Onassis.
Gjennom sine utenlandske selskaper hadde Jahre etter mange år opparbeidet en anselig formue som han hadde et ønske om å føre hjem til Norge. Norske myndigheter begynte imidlertid i begynnelsen av 1980 et fremstøt mot rederier og rederdødsbo for mulige skatteunndragelser som
begynte etter jahres død 1982.
Jahre beholdt kontrollen over selskapene til han i 1978 ga den over til Bjørn Bettum sønn av medinnehaver Fridhjof Bettum.
Norske myndigheters gransking av boet til Jahre ble ikke avsluttet før 2012. Det var da funnet kr.1060 mil. men det hadde medgått til advokatutgifter kr.410 mil. og Sandefjord kommune fikk bare kr.50 mil.
Kl.2010 takket foredragsholderen for anledningen til holde å foredraget og avsluttet med å besvare spørsmål fra medlemmene. Formannen takket for det interessante foredrag og foredragsholderenfikk overrakt foreningens glasspokal med logo, jubileumsbok og en vinflaske til stor applaus.
Aftenens meny først nydelig fiskesuppe og hovedrett kokt torsk ble servert med valgfri drikkeFormannen utbrakte under middagen en felles skål og Sigmund Opthun fortalte en god historie.
Før kaffen fikk Gunnar Auve ordet og holdt talen for foreningen. Auve fremhevet i sin tale hvor viktig det er å ha komiteer til frivillig arbeide for foreningen og takket dem for arbeidet som ble utført.Han avsluttet med å utbringe foreningens skål og fikk applaus.
Kaffen ble servert og ordet ble gitt til Audun Tjomsland for «Takk for maten talen». Han takket igjen for anledningen til å komme fra Sandefjord til Tønsberg selv om det bare var torsken som ble servert med «Sandefjords smør». Han fremhevet også at Tønsberg hadde tatt bedre vare på byens maritime historie enn Sandefjord. Han mente også at istedenfor sammenslåing av kommuner i Vestfold kanskje ville ha vært bedre med at Vestfold var en kommune. Han fikk derfor applaus når han nevnte at dette også kunne løse valget av veiforbindelsen fra Nøtterøy og Tjøme.Han avsluttet med å kalle frem serveringspersonalet og de ble takket for god service.
Shanty-koret ble kalt frem og under Finn-Aage Christoffersen og Arne Johan Asmyhr`s ledelse  fremførte koret fire shanties og mottok applaus for shantiene.
Formannen avsluttet spiseaftenen med foreningsaker. Nevnte at arbeidet med filmen om foreningen ikke var avsluttet. Foreningen er medlem av Tønsberg Maritime Kultur Forum som arbeider med Tønsbergs maritime historie og består av flere foreninger.
Foreningens årlige General forsamling vil bli avholdt 9.2.17 kl.1800 med etterfølgende middag. Annonse vil stå i Tønsbergs Blad 28.1.17.
Olav Nilsen hadde kommet med forslag til en fellestur høsten 17 og i styremøtet 25.1.17 hadde styret godkjent at «Grassrotandelen» fra Norsk Tipping kan benyttes som støtte for reisekostnader.
Ved arrangement av «Færderseilasen» 10.6.17 er det mulig at foreningen vil sette opp telt for servering.
Medlemmer av foreningen deltar i registrering av krigsseilere. Det er til nå registrert ca.15000 og regner med det er 50000 som må registreres.
Kulturkomiteen vil begynne å kontakte medlemmene for vakter til museet i 2017. Trond Presterud hadde sagt ja til å bli viseforman i komiteen og fikk applaus.
Formannen minnet medlemmene om neste spiseaften etter Generalforsamlingen er 23.2.17 og at serveringen av lørdagskaffe kl.1000 til kl.1200 fortsatte.
Til slutt tok formannen opp at medlemmene som benytter kontoret i museet følger ordensreglene for bruk av kontoret. Takket for aftenen, fremmøtet og ønsket alle vel hjem.
Spiseaftenen slutt kl.2200.
Svend Erik Jensen./Sekretær

 

Medlemsmøte i Tollboden 03.01.2017.

Kl.1900 og med 6 glass på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen 42 medlemmer velkommen og godt nyttår. En spesiell hilsen ble også sendt til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Driftsjef Sigmund Opthun, Maskinsjef Arne Christophersen og Flykaptein Odd Knutsen.
Aftenens foredragsholder Toril Liodden med foredraget «Hjertevennlig valg i hverdagen» ble
presentert og ønsket velkommen,
Tre nye medlemmer var tilstede for første gang Svein Ivar Nymoen, Wilhelm Butler Wang og Geir Wærnes ble presentert.

Ordet ble gitt til foredragsholderen som informerte om at hun var sykepleier ansatt på «SIV» i mange år og underviste på «Hjerteskolen» for 10 til 15 pasienter av gangen. Hjertet gjør ca. 100.000 pulsslag pr. døgn og forklarte om forebygningen av sykdommer i hjertet
samt hvilke sykdommer som kan oppstå. Ujevn hjerterytme kan forebygges med å sette inn «Pacemaker» og hjerteklaffer kan bli utsatt for sykdom men da må det til en operasjon. Ved hjertesvikt også kalt hjerteinfarkt er det som regel trange årer. Til slutt var det åreforkalkning som
ansees som en normal prosess for et menneske.
Årsaken til det ovennevnte er kolesterol/fett i blodårene og merkes ved brystsmerter og at en f.eks. ikke kan gå opp på Slottsfjellet uten å må stoppe. Hjerte problemer for menn før fylte 55 år og for kvinner før 65 år ansees som tidlig. Uttrykket «Rust i årene» blir brukt og
forebyggingen består av å gi «Albyl og Kolesterol tabletter». Angina pectoris er hjertekrampe og hjerteinfarkt/hjertesvikt kan ha mange årsaker. Mer fysisk aktivitet er viktig, men noen bruker tabletter av Nitroglycerin som dog bare har en kortvarig virkning og tablettene må være nye.
Det finnes også en spray som virker. Det ble også nevnt små slurker av vann kan brukes.Ved hjerteinfarkt spilte tidsperioden fra det inntrufne til operasjon/behandling en stor rolle.
Foredraget ble avsluttet med om hva en selv kan gjøre for unngå hjerte-sykdommer og hjerneslag.
Her ble det nevnte røking/fettholdig mat/høyt blodtrykk/inaktivitet/diabetes/stress/høyt alkoholforbruk/ inntak av mye salt som ikke bør overstige ca.5 gr per dag og brød inneholder gjerne mye av det. Det var derfor viktig med hjemmelaget mat og gode regler for forbruk av fett. Havregrøt om
morgenen var et godt men nesten glemt alternativ.
Foredragsholderen viste og forklarte med bilder og plansjer under foredraget og besvarte spørsmålfra medlemmene før hun takket for anledningen til å komme til foreningen. Hun fikk stor applaus
for det interessante og opplysende foredrag.
Som takk for foredraget ble foredragsholderen overrakt av formannen foreningens glass pokal med logo og jubileumsboken til applaus.

Formannen informerte om mottatte takkekort og julehilsinger. Etter søknad var det mottatt kr.5000 fra Rederiforundets Sjømannsfond. Endringene som blir gjort i museet ventes avsluttet i slutten av januar 2017. Det var mottatt to gaver som vil bli plassert i biblioteket. Den ene gavenvar blant annet Rederiets Sigurd Herlofsens historie. Etter forslag fra Finn-Aage Christoffersen hadde styret bestemt å gå til anskffelse av 25 nye jakkemerker med gammel logo.

Det var mottat ten invitasjon fra Drammen Sjømannsforening om å delta på deres spiseaften 27.01.17 og Olav Nilsen vil sende ut innbydelsen samt ta i mot på-melding. Han opplyste også om neste spiseaften som er 26.01.17 og Generalforsamlingen 9.02.17 og at Valgkomiteen hadde levert forslaget til styret.

Arne Johan Asmyhr opplyste at Arkivar Nils Toreskaas hadde laget nye Cder og minnepinner av shantiene fra shanty-korets sangbok og takket Toreskaas for arbeidet.

Kaffe i Pelagos rommet vil begynne igjen lørdag 7.01.17 fra kl.1000 til 1200.

Formannen ga ordet til Arne Christophersen som opplyste at det ved restaurering av et hus på Nøtterøy var funnet en hyrekontrakt fra 1850 mellom Styrmann Anders Pedersen og Reder V.Lerche som var en av initiativtakerne ved stiftelsen av Tønsberg Sjømannsforening 1846. Formannen opplyste at kontrakten vil senere bli satt opp i foreningens lokaler.

Formannen avsluttet møtet med ord for dagen,takket for fremmøtet og at kaffe og winerstang var
klar for servering.

Møtet slutt kl.2040

Svend Erik Jensen Sekretær..
Publisert i kategorien: Møtereferat
31.01.14

publisert av Sjomann 31.01.14 13:25


Spiseaften 24.november 2016
Med 6 glass på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen alle hjertelig velkommen til Spiseaften. En spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkapteinene Ole M. Brynjulfsen. Finn- Aage Christoffersen, Kai O. Myhre, Maskinsjefene Arne Christophersen, Ole J. Olsen og Driftssjef Sigmund Opthun. Formannen ønsket kveldens foredragsholder Per Angell-Hansen som på en sporty måte stilte opp på kort varsel. Formannen ønsket også gjest Tarald Frette og nytt medlem Anne Britt Pedersen velkommen.
Formannen ga så ordet til foredragsholderen som fortalte om hvalstasjonene i Finnmark og nord Troms fra 1860 årene og frem til første halvdel av 1900 tallet. Det var ca. 30 hvalstasjoner i denne perioden. Det hele startet med at Svend Foyn fikk bygd hvalbåten Spes & Fides i 1864 som ble sendt nordover for å fange hval utenfor østfinnmark. Etter hvert som fangsten ble dårligere flyttet fangstfeltet sørover langs kysten. Nesten alle stasjonene ble bygd av redere og andre interesserte hvorav de fleste var fra Østlandet. Ingen av stasjonene står i dag, men foredragsholderen hadde besøkt alle stasjonene og funnet vrakgods og deler av stasjonene på alle plassene, Mange historielag og museer hadde tatt vare på en del utstyr. Vraket av Spes & Fides ble funnet ved Kvaløya ved Tromsø i 2014. Formannen takket for foredraget og overrakte foreningens jubileumsbok fra 150 års jubileet.
Formannen tok så opp dresskoden ved medlemsmøter og spiseaftener og det ble konkludert med at medlemmene skulle stille i jakke, skjorte og langbukse på medlemsmøtene og pent antrekk med slips på spiseaftene.
Formannen informerte om at ca. 20 medlemmer var invitert til Drammen sjømannsforening 27.01. 2017. Han forklarte at Olav Nilsen arbeidet med neste års høsttur og det ble bestemt at kostnadene for turene ikke måtte overstige Kr. 5000.-
Det ble så servert Lutefisk med tilbehør og godkjent drikke til. Maten smakte utmerket.
Trond Presterud holdt en fin tale for æresmedlemmene, Normann Riksen takket for maten og forklarte om lutefiskens/tørrfisken tilgang i USA. Shantykoret fremførte 3 sanger under ledelse av Erik Graue.
Finn-Aage Christoffersen fortalte en historie fra en brann om bord i Wilh. Wilhelmsen skipet Tiber i Suez.
Formannen avsluttet kveldens møte og ønsket alle vel hjem.
Spiseaften avsluttet kl.2150
Referent:
Eilif H Hundal


Medlemsmøte i Tollboden 8.november. 2016 kl.1900.

 

Formann Tore Simonsen ønsket 40 medlemmer velkommen til møtet etter 6 glass på skipsklokken og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Flykaptein Odd Knutsen, Driftssjef Sigmund Opthun og Sjøkaptein Kay O.Myhre. Aftenens foredragsholdere fra Høgskolen i Vestfold med foredraget «Maritim utdanning» Ketil Sollien og Fred Arne Hoifødt ble også ønsket velkommen.
Det var ingen gjester eller nye medlemmer tilstede.

Formannen bad alle om å reise seg opp og han leste opp minneord for foreningens medlem Øistein Gomnes som hadde gått bort og ble avsluttet med ett minutt stillhet og åtte glass på skipsklokken.

Det var mottatt takk for oppmerksomheten ved hans 80 års dag fra Kåre Kristiansen.

Søknaden fra Svein Ivar Nymoen var ferdig behandlet og han ble innvotert som nytt medlem.

Ordet ble deretter gitt til foredragsholderne som først presenterte seg selv og fortalte at den maritime utdanning nå var lokalisert ved Høgskolen Sørøst Norge på Bakkenteigen. Opptak til utdanningen krever ingen fartstid og elevene kan studere og ta Master/Bachelor og Dr,grad i studiet. For å få sertifikat må elevene imidlertid gjennomføre en minimum 6 måneders kadett periode med opplæring ombord på skip.

Maritim utdannelse var tidligere liten i forhold til annen utdannelse. I dag er utdannelsen basert etter de internasjonale regler for utdanning av maritimt personell.
Det er vanlig at 30/40 elever begynner, men det er bare 15/20 som fullfører studiet ved skolen. Det er mulighet for elevene å oppnå skipsfører/maskinsjef sertifikat i løpet av 5 til 6 år.
Elevene på skolen får under studiet utstrakt undervisning på simulator både innenfor det maritime og maskin tekniske område. Foredragsholderne mente derfor at elevene i dag står i betydelig bedre i stand til å utføre arbeidet på brua eller maskinen i dag enn tidligere. Etter studiet har elevene skaffet seg arbeide på land innenfor shipping, offshore virksomhet og marinen.

 Under og etter foredraget var det anledning for medlemmene å stille spørsmål som ble besvart dessuten ble det vist bilder og plansjer fra undervisningen samt utdannelsen.

 Kl.2020 takket begge for oppmerksomheten og fikk av formannen overrakt en flaske vin hver samt boken « Vi seiler videre» som takk for det interessante foredrag. De fikk stor applaus.

Formannen opplyste medlemmene at etter Pål Thomas Sundhell siste besøk vil det bli gjort omfattende endringer i museet som krever hjelp utenfra. Det var også mottatt forslag om endring av kleskoden i foreningen som vil bli tatt opp i neste styremøte. Formannen bad også medlemmene henvende seg leder av arrangementkomiteen for en 15 min historie om en hendelse i livet.

På spiseaften 24,11 blir forfatter Jon Michelet foredragsholder,maksimum 100 medlemmer kan delta og det er ikke anledning til å ta med gjester.

Et medlem tok opp at det ved siste spiseaften hadde blitt servert utenlandsk øl og aquavit av ukjent merke. Det var også glass som ikke var rene tidligere. Formannen lovet å ta dette opp med leietaker. Et annet medlem tok opp forhold før inngåelse av ny kontakt for leieforholdet 2015 for Tollboden og tilleggsavtalen gjort 2016. Formannen bad medlemmet sende en skriftlig redegjørelse til foreningen for behandling av styret.

Han takket til slutt for kvelden og fremmøtet. Møtet slutt kl.2050. Kaffe og kake ble servert.

Svend Erik Jensen/sekretær.


Spiseaften i Tollboden 27.oktober 2016 kl.1900.


Etter seks slag på skipsklokken ønsket formann Tore Simonsen 68 medlemmer og 8 gjester fra Drammen Sjømannsforening velkommen til spiseaften og sendte en spesiell hilsen til foreningens æresmedlemmer Maskinsjef Arne Christophersen, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Sjøkaptein Kay O.Myhre, Driftssjef Sigmund Opthun og Flykaptein OddKnutsen
Aftenens foredragsholder Skipfører og jusutdannet Odd Manvik med foredrag om «Arv og Testamente» og gjestene fra Drammen ble også ønsket velkommen og fikk applaus.
To nye medlemmer Sigfrid Nordfjellmark og Karl Nordfjellmark var tilstede for første gang.

Ordet ble gitt til foredragsholderen som innledet med at han hadde vært kontor leder ved Sandefjord Tingrett i ca.20 år. Fortsatte med at det er arveloven som gjelder når noen faller bort i familien. I boet etter den avdøde er det både aktiva/passiva og eventuelle pantelån. Arvinger er derfor ofte ivrige etter å få tilgang til avdødes bankkonti. Det må imidlertid skje et skifte av dødsboet før det kan skje. Da kan det velges mellom privat og offentlig skifte av boet. Offentlig skifte tar imidlertid
lenger tid ofte opp til et år. Anders Jahres dødsbo tok f.eks. 29 år. Privat skifte skjer ofte ved å bruke
advokat, men kan være kostbart.
Har avdøde en gjenlevende ektefelle, har denne en rett til å sitte i uskiftet bo. I de tilfeller hvor den ene har særskilte barn fra et tidligere ekteskap kan disse kreve at boet skal skiftes. Det samme gjelder hvis gjenlevende ektefelle ønsker å gifte seg igjen da er det et krav om underskrift av barna. Retten til å sitte i uskiftet bo er dog begrenset til f.eks. kan den gjenlevende ektefelle ikke selge huset som har en verdi av kr. 5 mill. for kr.100.000. Ektefellen kan dog bruke opp midlene i boet uten at det kan gjøres innsigelser.
Det er også anledning til å proklamere boet, dette vil si at eventuelle krav i boet må melde fra innen en frist på 6 uker. Han nevnte også at arvinger kan frasi seg sin arv, men en som krever arv også overtar en eventuell gjeld.
Han informerte også om at de første som kunne arve var avdødes barn. Ved barnløshet kan brødre og søstre arve og siste ledd som kan arve er deres barn. Etter dette tilfaller boet staten.
Det er i dag mange som lever sammen i samboerskap. Derfor er det viktig at det i slike tilfeller opprettes en samboerkontrakt og viste til et samboerskap som varte 18 år hvor samboeren ikke hadde rett til arv.
Det ble også vist til det å gi en arvtaker fullmakt til å undertegne dokumentene for dødsboet innebærer en risiko for de andre av arvtakerne hvis arvtakeren benytter anledningen til å bruke opp midlerne i boet.
I et testamente kan avdøde bestemme fordelingen av arv etter at gjeldende krav etter lovene er oppfylt. Det er også krav til at arv blir gitt til formål som er fornuftige med mere. Testamentet skal undertegnes og vitner skal bekrefte underskriften til vedkommende som har satt opp dokumentet.
Et testamente som inneholder rettelser er ikke gyldig. Rettelser settes opp i et nytt testamente og
det er det nyeste som gjelder.
Oppbevaring av et testamente er også viktig og han anbefalte at testamentet ble overlevert til Tingretten på hjemstedet da ville alle landets tingretter ha tilgang til dette. Han sluttet med å si at arv og skiftelovgivingen er ufravikelige.
Han besvarte deretter enkelte spørsmål fra medlemmene før han takket for oppmerksomheten.
Foredraget slutt kl.1950 og formannen takket ham for det interessante foredrag og overrakte ham foreningens 150 års bok, glasspokal med logo og han fikk stor applaus.

Formannen leste opp to takkekort fra medlemmer. To søknader ble behandlet Anne Britt Pedersen og Lars Ludviksen begge ble enstemmig innvotert som medlemmer. Det var også mottatt en ny søknad om medlemskap som vil bli behandlet. Medlemmene ble informert om at etter endringer av leiekontrakten for Tollboden løper kontraktstiden til 31.12.2020 og kuvert prisen på spiseaftener er nå økt til kr.300. Foreningens historie som Erik Jacobsen arbeider med fortsetter, men han er interessert om noen av medlemmene har bilder fra Kongens og kronprinsens besøk til foreningen i anledning av 100 års jubileet. Han fikk applaus for informasjonen.

Kl.2000 begynte serveringen av aftenens meny «Skipskost» med drikke og under middagen utbrakte formannen en skål for Drammen Sjømannsforening. Formannen for Drammen takket for invitasjonen, omvisningen i museet og håpet på gjen-visitt. Han fikk applaus.

Etter en utmerket og vel-smakende meny holdt Erik Graue «Talen for de seilende». Han fremhevet at det har skjedd en stor tilbakegang av norske sjøfolk i Norge og da han spurte om hvor mange av de tilstedeværende som seilte var det bare en. Han bad om at vi i dag bare kunne minnes Kong Olav`s nyttårstaler hvor han ønsket alle nordmenn i utlandet og norske sjøfolk et godt nyttår. Han avsluttet med å utbringe en skål for norske sjøfolk. Han fikk applaus.Sigmund Opthun fortalte en god historie til applaus før kaffen ble servert og foredragsholderen holdt «Takk for maten talen». Han fortalte litt om han som første reis på hvalfangst hadde vært med til å ta ombord tønnene med kjøtt fra Argentina, flesk fra Danmark og avsluttet med en god historie.

Han fikk applaus.

Foreningens shanty-kor sang deretter 4 shanties under ledelse av Finn-Aage Christoffersen, Erik
Graue og Arne Johan Asmyhr.

Formannen takket igjen for besøket fra Drammen. Lørdags-kaffen fortsetter i Pelagos-rommet og på neste medlemsmøte 8.11.16 vil det bli foredrag om den maritime utdannelse og på spiseaftenen 24.11.16 vil vi få besøk av forfatteren Jon Michelet. Han avsluttet med noen ord om den berømte basket spilleren Michael Jordan og hans motto «Ikke gi opp selv om det er mørkt». Takket for fremmøtet og ønsket alle vel hjem.

Spiseaftenen slutt kl.2200.

Svend Erik Jensen/Sekretær.

 

Medlemsmøte i Tollboden 11.oktober 2016.

 

Kl.1900 og med seks glass på skipsklokken ønsket formann Tore Simonsen 50 medlemmer velkommen og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Driftssjef Sigmund Opthun,Maskinsjef Arne Christophersen,Sjøkaptein Kay M.Myhre og Maskinsjef Ole Jacob Olsen. Foredragsholder Terje Gansum med foredraget «Slottsfjell-utviklingen» og et medlem Trond Wilhelm Presterud som var tilstede første
gang ble også ønsket velkommen.
Formannen opplyste at foreningens medlem Tore Ulf Severinsen hadde kastet anker og leste opp minneord om ham som ble avsluttet med ett min. stillhet og åtte glass på skipsklokken.
To nye søknader om medlemskap ble lest opp. En fra Lars Ludvigsen og en fra Anne Britt Pedersen. Søknadene vil bli behandlet på vanlig måte.

 

Ordet ble gitt til foredragsholderen som begynte med å fortelle om en samordnet plan, bruk og utvikling av slotts-fjell området og samarbeids programmet mellom Tønsberg Kommune, VestfoldMuseene og Vestfold Fylkeskommune som har en intensjonsavtale. Sparebankstiftelsen DNB har bevilget 7 mill. og foreløpig er det utbetalt noe til et aktivitetsområde.
Slotts-fjell-området hadde det største borganlegg i Norge og i Norden i sin tid og det er derfor viktig å kvalitets-løfte området.
I dag er området mest kjent som festival område hvor blant annet «Slottsfjellfestivalen» bruker  ca.kr.500.000 hvert år til å legge kabler. Ved endringer på ankomstveiene kan det legges ned kabler permanent til området. Bygging av ny ringmur vil også være aktuell noe Riksantikvaren foreløpig ikke er enig i. Det er derfor en lang prosess som har pågått i to år, men en plan for området er ventet høsten 2017.
Det er i Seterkafee/Tallek området som er et tiltenkt aktivitetsområde og det er også tenkt på å bedre adkomsten til fjellet tilpasset handikapet og rullestolsbrukere. Derfor vil heis eller annen transport bli aktuell sammen med bygging av toalettanlegg. Dette for at området kan bli benyttet i større grad enn i dag.
Gerrard Fisher drev med utgraving av ringmuren på fjellet 1920/1930 tallet og gjorde store ødeleggelser på det som var igjen. Den ringmur som finnes der i dag er derfor den som ble bygget opp da. Svenskene gjorde omfattende ødeleggelser i 1503 av bygninger som var der og var uten tvil årsaken til at restene ble borte ved at byens borgere brukte stein fra fjellet til bygging av grunnmurer i byen. Under 2nd Verdenskrig gravde tyskerne ut kanonstillinger og sprengte ut to huler i fjellet. Derfor er det spørsmål om det finnes noe særlig av arkeologisk verdi.

 

Det hadde vært diskusjoner med Riksantikvaren om høyden på bygging av ny ringmur og det er planlagt å lage en digital modell av hele slotts-fjell området. Hvis politikerne får det inntrykk av Slotts-fjellet at det ligger en borg der vil det åpenbart gi en mer positiv innstilling til projektet.

 

Hugging av trær i området for å bedre synet til slotts-fjellet fra alle sider har blitt utført. Her er det også motstand, men mente at sikt og bedre belysning av fjellet var viktig.

 

Han nevnte også at Riksantikvaren hadde gitt tillatelse til endringer på andre bygninger som var fredet blant annet Nidarosdomen. Derfor håpet han også det skal bli enighet med Riksantikvaren om endringer på Slottsfjellet. Til slutt besvarte han enkelte spørsmål fra medlemmene og foredraget var slutt kl.2005. Han fikk stor applaus og formannen overrakte foreningens 150 års jubileumsbok «Vi seiler videre» og takket for det interessante foredrag.

 

Formannen opplyste at forhandlinger om ny kontrakt med leietakerne fortsatte og i øyeblikket var det mulighet for at det skal gå i orden. Registreringen av krigsseilerne fortsatte. Odd Knutsen informerte om arbeidet med logoen på sørøstveggen ventes avsluttet til våren 2017 etter nærmere undersøkelse av veggen og maling.

 

Formannen opplyste at kostnadene i følge Erik Jacobsen for filmen om foreningen vil beløpe seg til ca.kr.80.000.

 

Formannen ga ordet til Tormod Pettersen for å redegjøre for en bok om hvalfangst fra Shetland.
Boken var mottatt fra formannen i klubben for Ex.Whalers på Shetland og var veldig interessant.
Han opplyste også at det var foreløpig ingen som hadde meldt til å fortelle om en hendelse i livet, men henstilte til medlemmene å melde seg til ham eller leder av arrangementkomiteen.
Ved spiseaftenen 27.10.16 vil vi få besøk av Drammen Sjømannsforening. Det vil bli foredrag av Odd Manvik om arv og testamente Det ble også henstilt til medlemmene om å informere gjester om å følge kleskoden for foreningen.
Formannen tok også opp og informerte medlemmene om at foreningen bare hadde seks parkeringsplasser ved Tollboden og bad medlemmene respektere dette.

 

Det var også spørsmål fra et medlem om når flaggstangen kom opp igjen. Formann kunne da opplyse at havnevesenet v/Per Svenner arbeidet med saken for å få på plass flaggstangen.

 

Formannen avsluttet med å lese ord for dagen, takket for fremmøtet og opplyste at kaffe og winerstang var klar for servering.

 

Møtet slutt kl.2020.
Svend Erik Jensen. Sekretær.


Spiseaften i Tollboden 29.09.2016. kl.1900.

Etter seks slag på skipsklokken ønsket formann Tore Simonsen 78 medlemmer velkommen til høstens første spiseaften og sendte en spesiell hilsen til foreningens æresmedlemmer Maskinsjef Arne Christophersen, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Sjøkaptein Kay O.Myhre og Driftssjef Sigmund Opthun.
Aftenens foredragsholder med foredraget «Mellom to Poler» Direktør Jan-Erik Warbo og frue ble også ønsket velkommen samt et nytt medlem som var tilstede for første gang.

Formannen tok opp forenings-saker. Det var mottatt takkekort fra Maskinsjef Odd Jacobsen i anledning av hans 85 års-dag. To nye medlemmer Sigfrid Nordfjellmark og Karl Nordfjellmark blesamlet enstemmig innvotert. Han minnet også om bisettelsen til Tore Ulf Severinsen 30.09.16.

Det ble også opplyst at leietaker av Tollboden hadde sagt opp leieavtalen 30.08.16 med foreningen. Foreningens forhandlingsutvalg arbeider med saken.
Registreringen av krigsseilerne foregår ved at opplysninger om dem blir lagt over i et digitalt søkbart system. Han takket de av foreningens medlemmer som deltar i arbeidet.

Ved besøk av Salvesen ex Whalers fra Scotland 14.09.16 fikk foreningen et flott maleri av «Southern Actor» malt av George Cummings som også deltok i besøket.

Kommunen hadde nå gitt tillatelse til at foreningen kan plassere et skilt med foreningens logo på sørøstveggen.
Styret var også enige om at forslaget fra Finn-Aage Christoffersen om medlemmers anledning til et 15 min. innlegg fra sitt liv på møter. Henvendelser kan gjøres til leder av Arrangementkomiteen.

Ved spiseaften 27.10.16 vil foreningen få besøk av Drammen Sjømannsforening og avsluttet med å henstille til medlemmene om å benytte seg av «Grasrotandelen» ved spill. Det hadde foreløpig kommet inn ca.kr. 20.000 for 2016 fra «Grasrotandelen».

Ordet ble gitt til foredragsholderen. Han begynte med å fortelle om sin første tur som gikk med en gammel Collin Archer skøyte over 50 år og hadde bare en sekstant som hjelpemiddel. Turen gikk via Europa, Kanariøyene, Brasil, nordover til Caribbean og endte i Florida.
Fortsatte med og fortelle om turen til Antarktis med seilbåt. Seilasen gikk mellom store isfjell og med en fantastisk natur. Her ble det også kjørt snowboard på et isfjell for første gang i verden. Det ble også fortalt om en seilbåt bygget 2011. Første turen gikk til Lofoten og seilasen fortsatte langs kysten og endte i Skudeneshavn.
Han fortalte oss også om turen til Nepal i Himalaya 2005 hvor han var på Imia Tse 6.189 moh. Det
var imidlertid meget tungt å komme til toppen. Hjemme igjen var det seilas til iskanten nord for
Svalbard fortsatte til østkysten av Grønland og til Island. Han hadde også vært på sykkeltur i Sahara ørkenen som var fantastisk og hvor han møtte mange hyggelige mennesker. På Nordpolen var han i 2002 14.04, men det var kaldt minus 35 grader og veldig rått. Ble hentet ut av et russisk helikopter. På Sydpolen er klimaet meget tørt, men klær viktig.
I 2004 var han også på Grønlands østkyst og brukte da kajakk.
Sammen med et venne-par foretok han også en seiltur 2012 gjennom øygruppene Vanuatu og Solomon i Stillehavet på 6 uker. Her var det vanlig at besøkene måtte gi gaver til de lokale høvdinger på øyene. Kameraer var også ukjent for de innfødte. På turen ble det fanget en 250 kg.fisk som var vanskelig å få opp.
Tur på ski til Sydpolen ble foretatt 2012 og tok ca. en måned. På Sydpolen tar det imidlertid ca.14 dager på å få hjelp hvis det oppstår vanskeligheter. Flyturen fra fastlandet og over til utgangspunktet var meget spesiell. Landingen var på en meget glatt isflate. Flyet stoppet ikke motorene pga. kulden, og pga. vindstyrken på landingsplassen ble siste del av utstyret kastet ut av flyet mens det begynte å ta av.
Han fortalte at familien hadde hytte på Norefjell og det var tradisjon å feire jul der. Han fortsatte med om den fantastiske natur der. Noe som også gjelder for Oslofjorden, deler av den svenske vestkyst, Ferder fyr og Svenner fyr hvor han hadde foretatt seilturer mange ganger.

Under foredraget ble det vist film og bilder av hans mange turer. kl.2000 avsluttet han med å takke for anledningen til å komme til foreningen, og formannen takket ham og overrakte foreningens glasspokal med logo samt 150 års jubileumsboken «Vi seiler videre». Foredragsholderen fikk stor applaus for det interessante foredraget og besvarte enkelte spørsmål fra medlemmene.

Aftenens meny «Hvalbiff» med drikke ble servert og var velsmakende. Under måltidet ble det utbrakt en felles skål for foreningen. Ved kaffen holdt foredragsholderen takk for maten talen som handlet om en episode fra en tur i Afrika. På en safari støtte de påen flokk sovende løver. Utfallet av møtet med løvene var både tragisk og uventet for ham og han avsluttet med å si «Takk for maten». Han fikk stor applaus for talen.

Formannen takket for talen og bad Shanty-koret komme frem. Koret sang fire shanties med forsangerne Finn-Aage Christoffersen, Erik Graue og Arne Johan Asmyhr og fikk applaus.

Formannen minnet medlemmene til slutt om lørdags-kaffen, medlemsmøtet 11.10.16, ord for dagen
og takket for fremmøtet.

Spiseaftenen var slutt kl.2130.

Svend Erik Jensen
Sekretær.

 

Medlemsmøte i Tollboden 06.09.2016 kl.1900.

Formann Tore Simonsen ønsket 40 medlemmer velkommen til møtet etter 6 glass på skipsklokken og sendte en spesiell hilsen til foreningens æresmedlemmer Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen,Flykaptein Odd Knutsen, Maskinsjef Arne Christophersen, Driftsjef Sigmund Opthun, Maskinsjef Ole Jacob Olsen og Sjøkaptein Kay O.Myhre.

Formannen opplyste at tre av foreningens medlemmer hadde gått bort: Sjøkaptein Einar Sjuve, Pensjonist Jan Salvesen og Sjøkaptein Åge Golid. Han leste opp minneord for alle tre som ble avsluttet med at alle reiste seg, et min. stillhet etterfulgt av 8 glass på skipsklokken.

Ordet ble gitt til Sigmund Opthun som informerte om at det ville bli avholdt en brannøvelse. Han leste opp branninstruksene for bygningen, fortalte om hvor de var plassert, viste tegninger og presenterte de av huskomiteens medlemmer som har spesielle oppgaver i bygget i tilfelle brann. Han la spesiell vekt på at heisen ikke måtte brukes ved brann. Foreningen har en avtale med et
firma som årlig inspiserte springleranlegget som da reduserte forsikrings premien med nesten 50%.
Brannalarm ble utløst og alle forlot bygget gjennom nødutgangene. Etter brannøvelsen var det anledning for medemmene til å stille spørsmål som han besvarte.
Formannen takket Sigmund Opthun for gjennomgangen av brannøvelsen.

Fortsatte med å lese opp mottatte takkekort. Liv Sjuve takket foreningen for deltakelse ved sin manns Einar Sjuves bortgang og Thomas-Jørgen Hansson og Arne Johan Asmyhr takket for kortet fra foreningen ved 70 års dagen.

Det var mottatt to nye søknader om medlemskap fra Sigfrid Nordfjellmark og Karl Norfjellmark
som ble lest opp og vil bli behandlet.

Formannen bad Ole M.Brynjulfsen fortelle litt om den årlige bacalao fest 9.7.16. Det var 9 året og det var en erfaren gjeng av medlemmer som deltok i forberedelser og oppsetting av teltet. Kostnadene til teltet hadde blitt redusert ved at leietaker av Tollboden også hadde benyttet teltet.
Ved den store pågangen for serveringen i teltet ved 1330/1400 hadde det vært kø. Dette vil bli forsøkt løst. Medlemmer som hadde deltatt hadde evaluert årets arrangement 23.8.16 hvor resten av bacalao ble servert. Foreløpige beregninger viste et overskudd på kr.166.500. Han fikk stor applaus for et vellykket arrangement.

Formannen informerte om at leietakeren av Tollboden hadde sagt opp kontrakten. Styret vil behandle dette og foreningens forhandlingutvalg vil forsøke å løse denne saken best mulig.

Det ble også opplyst at medlemmer av foreningen hadde begynt kurset i Drammen for registrering av krigsseilerne og Inge Thorstensen fortalte litt om opplegget og hvorledes registreringen foregår.
Det var imidlertid et ønske om at flere medlemmer kunne være villig til å delta. Lillesand Sjømannsforening som sammen med Arkivet har vært initiativtakere til registreringen. Thorstensen fikk applaus.

Formannen nevnte at felles turen til Stockholm med ledsagere hadde vært vellykket og henviste til referatet som som hadde blitt sendt ut til medlemmene med e-mail.
Odd Knutsen fikk på turen telefon fra Tønsberg Kommune og opplyst at foreningen vil få tillatelse til å sette opp foreningens logo på sørøstveggen av Tollboden som foreslått. Derfor vil det bli arbeidet med å få laget logoen og få den på plass noe som kan by på problemer pga. murveggens tilstand. Han fikk applaus for for sitt arbeide med å få tillatelsen.
Det ble også opplyst at referatet fra Stockholm turen var lagt ut på foreningens hjemmesider.
Olav Nilsen ble også takket for opplegget for turen og han fikk applaus.

Tormod Pettersen hadde blitt informert om at «Salvesen Whalers» fra Scotland vil besøke museet 14.9.16 og han som har malt maleriet av «Southern Venture» som er plassert i museet vil komme.

Formannen informerte også om at han hadde hatt et møte med Erik Jacobsen vedrørende filmen om Foreningens historie. Det var gjort noen intervjuer, men det skal gjøres flere.

Olav Nilsen opplyste også at det ved spiseaftener vil være mulighet for medlemmene å betale med
kort eller kontanter. I baren i Pelagosrommet vil det imidlertid fortsatt være kontant betaling.

Ordet ble gitt til Finn-Aage Christoffersen som har foreslått at medlemmene kan få 15 min.til å fortelle om hendelser de har opplevd i sitt liv til sjøs. Han hadde ved sine besøk på Husvik Bedehus deltatt i noe som ble kalt «Kveldstanker». Han fortalte deretter om en hendelse fra flere anløp av Cebu på Philippinene. Her anløp den spanske sjøfareren Magellan året 1521 og han ble drept. På dette stedet ble det reist et hvitt kors, og det oppstod etterhvert blant lokal befolkningen en form forovertro om dette kors. Ved sitt første anløp av havnen som Lettmatros ble han kjent med en mor og datter som påtok seg arbeide for mannskapet. Senere anløp han havnen og som kaptein var han hos Notarius Publicus for å innlevere en protest i tilfelle det var skadet last pga. dårlig vær. Han traff da ved en tilfeldighet datteren som han var blitt kjent med tidligere. Etter en hyggelig lunsj med datteren vandret de litt i gatene og kom til en åpen bygning hvor det satt flere sortkledde kvinner. Han spurte da datteren hva det var og fikk til svar at det var de sorte enkene som voktet Magellan`s kors. Før han skulle stille datteren flere spørsmål hadde hun forsvunnet og han fant henne ikke igjen. Han mente derfor at det er en del overtro selv i dag. Han takket for oppmerksomheten og fikk applaus.Formannen mente det var nyttig med slike historier av 15 min. også for fremtiden.

Han opplyste også han hadde kontakt med flere sjømanns-foreninger og Drammen vil besøke oss ved spiseaftenen i oktober og 20 var invitert.

Formannen nevnte at det var sendt søknad om støtte fra Sjømennenes Fond men regnet ikke med å få støtte da fondet hadde bedt om siste års regnskap. Han opplyste også at det ved skoleskipet MS «Sjøkurs» besøk 17.09.16 vil bli arrangert omvisning i museet.

Det var også spørsmål vedrørende åpningstider i museet under «Vikingfestivalen» 9/11.09.16. Formannen bad kulturkomiteen om å ordne dette internt.

Han opplyste også at det ved spiseaftenen 29.09.16 vil bli foredrag av Direktør Jan-Erik Warbo «Mellom 2 poler» og lørdagskaffen vil begynne igjen 10.09.16 fra kl.1000 til 1200.

Formannen takket for fremmøtet kl.2025 og kaffe og kake ble servert.

Før medlemsmøtet var foreningens shanty-kor samlet og sang flere shanties.

Svend Erik Jensen /Sekretær.


Spiseaften m/ledsagere i Tollboden 21.04.2016. kl. 1900.
Med 6 glass på skipsklokken ønsket formann Tore Simonsen 94 medlemmer og ledsagere hjertelig velkommen og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Maskinsjef Arne Christophersen, Flykaptein Odd Knutsen, Sjøkaptein Kay O.Myhre, Driftssjef Sigmund Opthun og Maskinsjef Ole Jacob Olsen. Han ønsketogså orkesteret «Rust» som skal underholde velkommen.
Det var ingen gjester eller nye medlemmer tilstede for første gang.
Formannen opplyste at foreningen hadde mottatt hilsninger fra to medlemmer som ikke hadde anledning til å være tilstede Sjøkaptein Einar Sjuve og Befrakter Erik Graue. Foreningen hadde også mottatt takkekort fra Sivilingeniør Tormod Pettersen i anledning av hans 80 års dag.
Nytt medlem Wilhelm Butler Wang ble innvotert i foreningen.
Formannen informerte at foreningens medlemmer var invitert til deltakelse i «Sjøfolkenes minnedag 2016» 4.09.16 av sammenslutningen av sjømanns-foreningene i Telemark. Han vil også sende invitasjon til medlemmer med e-mail.
Fellesreisen for medlemmene til Stockholm 26.-28.08.16 var fulltegnet med 49 deltakere.
Formannen bad deretter orkesteret «Rust» komme frem for aftenens underholdning. Orkesteret besto av 5 mann som spilte på forskjellige instrumenter og kledd i fargerike gensere. Lederen opplyste at de ikke ville synge og spille Shanties, men viser av kjente og mindre kjente forfattere og sangere. Det ble sunget og spilt gårds-viser og om det å være skiftarbeider i Sauda før de sang og spilte «Menn av hjerte» fra Langesund og en morsom vise om influensa. De fortsatte med Jens Book Jensens sang «Det å være blid» og «Vamps» sang om «Liten fuggel» og en vise om å plukke egg og visen om å lufte hunder av Øystein Sunde «Det står skrevet i Grøfta». Vi fikk også høre Finn Kalvigs «Se dagen gryr» før «Rust» avsluttet med en svensk vise med ny tekst «Det er vanskelig å være beskjeden», «Vippetangens Konditori og revyvisen av Bjelleklang «Menn Menn». Orkesteret fikk stor applaus etter hver vise/sang og stor applaus helt til slutt.
Leder for orkesteret takket for anledningen til å underholde og formannen takket orkesteret for deres hyggelige underholdning. Formannen overrakte til slutt  orkesterets medlemmer foreningens jubileumsbok «Vi seiler videre»
Kl.2010 begynte serveringen av menyen «Sjømannskost», dessert «Ostekake» og kaffe». Først ble det servert nydelig ertesuppe etterfulgt av salt kjøtt og flesk og til-slutt dessert med kaffe. Til maten ble det også servert Øl, Akevitt og vin.
Etter maten utbrakte formannen en felles skål.
Måltidet ble avsluttet med at Arne Kjell Johansen og Finn-Aage Christoffersen som forsangere at alle sang Johansens sang «Erter, kjøtt og Flesk».
Formannen bad Trond Presterud  holde talen for damene. Presterud tok utgangspunkt i linjene på et skipsskrog med stavn og hekk. Fortsatte med det ansvaret kone/familie hadde mens sjøfolk var borte fra hjemmet. Tidligere var det opptil 2 år og lengre mens det i dag bare dreier seg om uker eller få måneder. Hans erfaring var at han ikke kunne skifte bleier på sitt første barn og at barna stilte det spørsmål hvem er den mannen som var kommet hjem. Talen ble avsluttet med at han bad de mannlige medlemmer om å reise seg og han utbrakte damenes skål. Han fikk applaus for talen og formannen takket.
Eva Sæther ble presentert av formannen for «Takk for maten talen». Hun leste opp et vers av en sang og kalte til slutt inn personalet som hadde stått for serveringen og tilberedningen av maten. Personalet ble takket for god betjening og god sjømannskost og dessert. Formannen takket for talen
og hun fikk applaus.
Formannen bad Arne Johan Asmyhr samle tilstedeværende medlemmer av Shanty-koret.  Shanty koret sang deretter tre shanties og avsluttet med «Skomværvalsen», Finn-Aage Christoffersen og Arne Johan Asmyhr var forsangere.        
Trekking av gevinster i åre-salget ble foretatt med 10 flotte gevinster.
Formannen avsluttet den vellykte spiseaften med å opplyse medlemmene om at siste lørdags-kaffe
i Pelagos rommet var 14.05.16 kl.1000 til 1200. 17.05.16 ville Wilhelmssalen være åpen for
medlemmer med familie fra kl.1000 til 1300 med servering.
Leder av bacalao-komiteen Ole M.Brynjulfsen har bedt om avløsning etter noen år som leder og
det vil bli arbeidet med å skaffe ny leder.
Neste medlemsmøte vil være 6.09.16 med spiseaften 28.09.16.
Formannen takket for fremmøtet ønsket alle en god sommer og alle vel hjem. Han fikk stor applaus.
Spiseaftenen var slutt kl.2245.
Svend Erik Jense.n Sekretær.
 
Medlemsmøte I Tollboden 12.04.2016. kl.1900.
Med 6 glass på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen 44 medlemmer velkommen og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Driftsjef Sigmund Opthun, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Maskinsjef Arne Christophersen, Sjøkaptein Kay O.Myhre og Flykaptein Odd Knutsen.
Formannen bad alle reise seg og leste minneord over foreningens medlem Tingell Kjær som har gått bort og etter et min. stillhet  ble det slått 8 glass på skipsklokken.
Formannen leste opp en søknad om medlemskap fra Wilhelm Butler Wang som vil bli behandlet.
Et medlem Eddy Ferreira var tilstede for første gang.
Formannen ga deretter ordet til foreningens medlem Jon Brun med foredraget «Seilas gjennom indre Europa». Foredragsholderen fortalte først kort om turen fra Tønsberg med kystseilas via Lillebælt, Kielkanalen, Holland, Belgia, Frankrike, Spania,Portugal, Gibraltar til Frankrikes sydkyst. Her er foredraget sitat :  Vi nordmenn er et seilende folk. Vi liker å ferdes på sjøen og å komme til fremmende land og kyster. Så langt tilbake som historien går har nordmenns liv vært knyttet til skip og sjø. Ta f.eks Sigurd Jorsalfar som seilte til Konstantinopel med sine vikingskip. Og hva med Lif Ericson som krysset atlanteren og oppdaget Amerika. Disse hadde nok større utfordringer enn med en liten tur fra nordspania, ned portugalkysten, inn Gibraltar og vannveiene i det indre Frankrike, Belgia, Nederland og Tyskland.
For å ta Frankrike først.  Der finnes 8800 kilometer med navigerbare elver og kanaler. Mye av dette er sammenbundet. På 1600 tallet så en nødvendigheten av å bygge sluser beregnet for lektere inntil 150 tonn 38x5,20x1,80 m. I 1953 kom de store slusene bl.a.opp Rhonen som har dimensjoner på 190x11,40x3 meter. Har valgt å ta for meg et lite utvalg av de havnene vi anløp.
I Avignon lå vi 2 dager. Der besøkte vi pavepalasset med den forgylte jomfru Maria i toppen. Dette palass ble påbegynt på 1100 tallet hvor katedralens paver gjerne ønsket å sammenligne seg med med paven i Roma. Neste dag syklet vi over Rhonen og så på slottet «La Chartreuse du val de Benediction» Deretter så vi Fort St.Andre som ble bygget i 1350-1364 for å bevokte broen og ble et symbol på Royal Power. Innen vi forlater Rhonen er det verd å nevne at her finnes det 5716 vingårder i denne dalen Det var også flere kjernekraftverk som tok kjøling fra elva. I Lyon ble vi også liggende i 2 dager. Dette er den 3.største by i Frankrike etter Marseille og Paris og er verdens mathovedstad. Dette skyldes først og fremst Paul Bocuse og hans årlige mesterskap for kokker. Byen er også senter for kultur,vitenskap og forskning. Dessuten hovedkvarter for Europol. Her besøkte vi Notre Dame Basilika med 2 kirkerom over hverandre. Innvendig var den veldig vakker.
Så litt om VNF-kontorene. Disse ble opprettet i 1991 og har ansvaret for kanaler og sluser. Hyggelige mennesker hele veien , men det så ut til å være et manglende samarbeide seg imellom.  Det jeg var interessert i var om det var vann nok for oss grunnet tørken i Europa. Det viste seg at turistkontorene hadde bedre informasjon.
Etter Lyon gikk vi inn i den mindre Saone. En av havnene ble Chalon sur Saone. Der besøkte vi en katedral og et museum som viste utviklingen fra menneskene kom til Frankrike og opp til vår tid. Fra Saone måtte vi velge «Canal entre Champagne et Bourgogne grunnet vannstanden. Her var det en voldsom alge oppblomstring i kanalen som bremset farten samtidig som motoren arbeidet tungt.
Etterhvert ankom vi Hetuilley Cotton. Her gikk vi inn i Balesmes tunell på 4,8 km lang fram til Langrees.  Tunellen var 8 meter bred med maks. Båtstørrelsen 58mx5,06x 1,8 og airdraft 3,5 m. Det er å merke seg at tunnelen var 350 m over havet. Over tunnelen var det en landsby og kirke.
Etter et par dager nærmet vi oss Ardennene ved hjelp av 27 sluser på 5 timer. Vi kjenner tragedien  i 1916 hvor 300.000 tyskere og 400.000 franske allierte ble slagtet ned. Under siste krig gikk så tyskerne bakveien gjennom Belgia og kom innenfor forsvarsverkene og bevirket en blodig slakting.
Etterhvert forlot vi Frankrike og inn i Belgia. Belgia har vannveier på 1600 km takket være en minister ved navn Gustave Willems som oppgraderte og moderniserte kanalene og det er også verdt å nevne en kjempesluse på 73 m høy ved «Strepy-Thien som ble åpnet i år 2002, men der var vi ikke. Den første dagen i Belgia passerte vi veldig mange slott og herskapshus. Vi var veldig imponert. Etterhvert kom vi inn i Nederland som 2200 km.vannveier.Videre inn i Tyskland som har 7350 km vannveier og som frakter 240 millioner tonn pr.år.  På vår kanalvei mot Elben gikk vi inn
i en kjempesluse hvor vi gikk ned 39 meter på et min. slå den. Ved ankomst Travemunde tok min kone kielerferja hjem men jeg måtte vente noen dager på masten min. Det var i korte trekk våre opplevelser gjennom det indre av Europa med seilbåt uten mast. Under foredraget ble det vist fotografier av hele turen. sitat slutt.
Han fikk stor applaus for  det interessante foredrag som var slutt kl.1947, Han besvarte spørsmål om turen og anbefalte sterkt å gjøre turen sammen med en annen båt. Jon Brun ble til slutt takket av formannen og overrakt en flaske vin til applaus.
Formannen nevnte at foreningen «Øyas venner» planlegger en reise for besøk på Syd Georgia som kanskje kunne være av interesse for medlemmer.
Ordet ble gitt til Erik Grane som orienterte om at Forfatter Jon Michelet  som også har arbeidet innenfor mange yrker vil bli foredragsholder på foreningens spiseaften 24.11.16. Det kom også forslag om at menyen skulle være «Erter kjøtt og Flesk». Formannen opplyste også at det ville være
et maksimum på 120 deltakere ved den anledning.
Det ble også opplyst at «Den kulturelle skolesekken» for elevene ved Tønsberg skolenes 9.klassinger vil begynne 13.04.16. Det ble også orientert om foreningens deltakelse i «Safari messen 4.og 5.06.16 hvor foreningen vil profilere seg. Formannen orienterte også kort om samarbeidet med «Lardex» i Sandefjord og at han hadde hatt kontakt med Drammen og Moss Sjømanns-foreninger om besøk.   
Justeringer av de foreslåtte endringer i museet av Pål Thomas Sundhell var nå utsatt til høsten.
Leder av arrangement komiteen Olav Nilsen hadde fremmet forslag om å fortsette med lørdagskaffe i Pelagos-rommet til og med 14.05.16 og at tiden kl.10-13 ble endret til kl.10.-12. Dessuten var det forslag om at det på medlemsmøter vil bli servert kaffe og winerstang i Wilhemsen-salen.
Gimle selskapslokaler & catering A/S,avd. Tollboden leier av lokalene har gitt sin tillatelse og det ovennevnte ble vedtatt med applaus.
På spiseaften 28.04.16 med ledsagere vil antall deltakere også være maksimum 120.
17.mai vil det bli det vanlige arrangement for medlemmene og Kay O.Myhre vil holde talen ved Svend Foyn statuen. Formannen avsluttet med å takke for fremmøtet og leste et sitat  av Winston Churchill og sa var kaffen og wiener-stang  klar for servering og fikk applaus.
Møtet hevet kl.2020.
Svend Erik Jensen, sekretær 

Spiseaften i Tollboden 31.03.2016.
Kl.1900 og med 6 glass på skipsklokken kunne formann Tore Simonsen ønske 67 medlemmer velkommen  og ga en en spesiell hilsen til Æresmedlemmene Maskinsjef Arne Christophersen, Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Sjøkaptein Kay O.Myhre, Flykaptein Odd Knutsen, Driftssjef Sigmund Opthun og Maskinsjef Ole Jacob Olsen. Aftenens Foredragsholder Styreleder i Lundin Oil Thorstein Sannes samt tre gjester og tre nye medlemmer som var tilstede for første gang ble også ønsket velkommen.
Ordet ble gitt til foredragsholderen med emnet « Hva nå med norsk sokkel og noen betraktninger om Lundin Oil». Han takket for anledningen til å bli invitert til foreningen og ga en oversikt med plansje over selskapets utvikling fra det ble stiftet høsten 2003 og til i dag. Lundin Petroleum (svensk) investerte og kom inn på norsk sokkel 2003.Samme år ble Lundin Norway stiftet for å koordinere selskapets interesse der. Selskapet begynte i en periode hvor nye oljefunn var redusert og det var derfor muligheter for nye selskaper til å komme inn på oljeleting/boring i Nordsjøen, Norske havet og Barents havet. Selskapet boret sin første letebrønn i 2007 (Edvard Grieg feltet).
Leting og boring etter olje for selskapet har vært vellykket og stod for påviste ressurser på norsk sokkel i perioden 2007 til 2014 til over 50% noe Johan Sverdrup feltet oppdaget 2010 bidrog til.
Høye kostnader for de etablerte oljeselskaper, leverandørene, rigger, rigg/fartøy, myndighetenes krav var kostnads-drivende sammen med fallende oljepriser. Dette var derfor muligheten for etmindre selskap med få ansatte til å etablere seg og gjøre vellykkede boringer med oljefunn selv i områder hvor de store oljeselskaper mente det ikke var olje.
Tiltakene selskapet gjorde var å redusere ratene på rigger, reduksjon av kostnads-drivende prosjekter, skaffe personell med tverrfaglig kompetanse og en forenkling av arbeidsprosessen med mere. Selskapet har en liten organisasjon med erfaring, moderne ledelsesfilosofi, beslutnings dyktige ansatte og bruker høy andel norske erfarende leverandører. Daglige møter med de ansatte ved beslutninger og under arbeidsprosessene har også bedratt betydelig. I øyeblikket har selskapet ca.350 ansatte og har fått mange søknader fra kompetent personell.
Til utbygningen av Johan Sverdrup feltet ble et norsk verft foretrukket fremfor et japansk/koreansk verft fordi behovet for inspektører der ville være stort mot en i Norge. Til samme felt vil en elektrifisering fra land være meget kostbart. Han avsluttet det interessante foredrag med å si at «De som har evnen til å forandre seg vil overleve».
Etter foredraget kl.1940 besvarte foredragsholderen enkelte  spørsmål fra medlemmene og fikk applaus. Formannen overrakte deretter foredragsholderen foreningens glassbolle med logo og 150 års jubileums-boken til applaus.
Formannen leste opp et takkekort fra Nils D.Arnesen for oppmerksomheten til hans 80 årsdag.
Tre nye medlemmer Geir Otto Værnes, Hans Willy Simensen og Hans Jacob Kleppan ble enstemmig votert inn i foreningen.Medlemmene ble også opplyst om at den kulturelle skole sekken for elever fra skolene i Tønsberg vil begynne fra 13,04.16.
Til safari-messen 4.-5.juni 16 er foreningen påmeldt og at det blir anledning for medlemmer å være på stand for å representere foreningen.
Det ble også gjort oppmerksom på at til spiseaftenen 28.04.16 var maksimum deltakere satt til 120.
Turen til Stockholm er fulltegnet med 50 deltakere og medlemmer vil bli sponset med kr.1000.                                                               -2-
Kl.2000 opplyste formannen at menyen «Hvalbiff» med drikke var klar for servering som var utmerket og god. Under middagen utbrakte han en felles skål. Etter middagen fortalte noen av medlemmene noen morsomme vitser og fikk applaus. Kaffe ble servert og foredragsholderen holdt
«Takk for maten talen» og avsluttet med en god vits til applaus.
 Med forsanger Arne Johan Asmyhr sang deretter shanty-koret tre shanties og fikk applaus.
Formannen opplyste at lørdags-kaffen fortsatte. Ved medlemsmøtet 12.04.16 vil Pelagos-rommet være opptatt og kaffe vil bli servert i Wilhelmsen-salen. Det vil også bli foredrag over temaet «Slottsfjellområdets utvikling». Årets bacalao fest vil bli arrangert 9.07.16 og leder Ole M.Brynjulfsen vil i nærmeste fremtid ta kontakt med medlemmer til arrangementet
Han avsluttet med et sitat av Winston Churchill og ønsket alle vel hjem.
Spiseaftenen ble avsluttet kl.2120.
Svend Erik Jensen. Sekretær. 


Medlemsmøte i Tollboden 8.03.2016. kl.1900.

Med 6 glass på skipsklokken ønsket Formannen 35 medlemmer velkommen og sendte en spesiellhilsen til æresmedlemmene Flykaptein Odd Knutsen, Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Maskinsjef Arne Christophersen og Driftssjef Sigmund Opthun. Det var ingen gjester og ingen nye medlemmer tilstede. Foredragsholderen Tormod Pettersen ble også ønsket velkommen.

Formannen opplyste at to medlemmer Svein Ludvig Andreassen og Hans Henrik Nyrerød hadde gått bort og bad alle reise seg. Etter minneord var det ett minutt stillhett og det ble  slått 8 glass på skipsklokken.

Foreningen hadde mottatt og formannen leste opp takkekort fra Øystein Olsen Gomnes i anledning av hans 90 års dag. Takkebrev fra Kirkens Bymisjon samt Frelsesarmeen for gaven til jul ble også lest opp. Foreningen ved Inge Thorstensen hadde mottatt et takkebrev fra foreningen Nordstrand Damp Oslo som hadde besøkt Tollboden,museet og fremvist «Pelagos» filmen 1.2.16.

Tre nye søknader ble behandlet og søkerne Arnulf L`Orsa, Eva Sæther og Leif Strøm Olsen ble samlet votert inn som medlemmer. Det var  også mottatt tre nye søknader fra Geir Otto Værnes, Hans Willy Simensen og Hans Jacob Kleppan. Søknadene vil bli behandlet.

Formannen ga ordet til Tormod Pettersen med foredraget «Hurtigruten-historie og tur til Lofoten og Svalbard». Det ble reist med fly til Ålesund. Byen er preget av bygninger i jugendstil etter den store bybrannen i 1904. Keiser Wilhelm i Tyskland sendte da 4 skipslaster med nødhjelp til byen. På byens museum kunne man se utstilling av de åpne båter som ble nyttet til fiskeri. Fra 1961 etter at det kom svensker til byen ble båtene overbygde og derfor ikke så avhengig av godt vær. Han fortsatte å fortelle litt om Hurtigrutens historie. I 1893 ble flere skipsrederier enige om å danne Hurtigruten med skip som hadde faste anløp av byene fra Bergen til Hammerfest senere helt fram til Kirkenes. Kaptein Richard With i Vesteraalske Dampskipsselskap hadde opparbeidet omfattende opplysninger om tid,distanser og kurser som gjorde det mulig å foreta seilas under de fleste værforhold som ga faste anløp av byene langs kysten. Han forklarte også utviklingen av skipstypene fra 1893 til i dag for passasjerer og gods og det ble vist plansjer av alle skipstyper. Hurtigruta selskapene trenger i dag 11 skip for å opprettholde ruten. I enkelte perioder benyttes enkelte spesial skip til turist turer i arktisk og antarktiske farvann. Etterhvert etter 2nd verdenskrig er
hurtigrute skipene kjent for turister som ønsker å oppleve vestlandet og nordnorsk natur. Under 2nd verdenskrig ble imidlertid 9 av 15 skip torpedert og bombet og oppbygningen av nye skip tok tid.
I 1956 begynte skipene å gå igjennom Raffsundet som er meget trangt og i 1962 hadde hurtigrutaen meget alvorlig skipsulykke da «St.Svithun» forliste på Folla sør for Rørvik pga. feil styrt kurs manglende kontroll av styrt kurs og nesten lik karakter på to fyrlykter.

Fra Ålesund fortsatte reisen med hurtigruta inn fjorden til Geiranger kjent turistmål. Etter anløpet der fortsatte skipet til Trondheim med 4 timers opphold. Her ble domkirken besøkt og andre turistmål. På «Kong Harald» som også har anløpt Tønsberg som representasjon skip var utsmykningen
ombord veldig flott. Skipet har kapasitet til ca. 700 passasjerer, men på denne reisen var det bare 400. I tillegg til den vanlige spisesal hadde skipet også en gourment restaurant og i spisesalen var det godt med plass. På akterdekket og i oppholdsrom var det god plass. Det var dog ikke noe diskotek. Ved anløp av Bodø var oppholdet 4 timer og flymuseet samt M.S «Salten» et mindre skip bygget i 1956 og brukt til avløser skip i Hurtigruta  ble besøkt.

I Svolvær/Kabelvåg ble (Vågan kirke) også kalt «Lofotkatedralen», Lofoten Museet som viser Lofoten-fiskeriets historie og Lofotakvariet samt et malerigalleri og i Henningsvær var det en stor vikinghall samt en kunstutstilling med kjente Lofotmalerier ble besøkt.
Underveis på hurtigruteskipet «Lofoten» mot Tromsø anløp skipet Trollfjorden hvor det er meget trangt. Spisesalen var liten, men hadde en meget flott utsmykning og med en modell av «Lofoten».
Fjellheisen i Tromsø  ble tatt opp til toppen med flott utsikt  over byen. Byen hadde også mye for turister blant annet rorbuer innredet som restaurant, senter for opplevelse og Nordnorsk museum med malerier av Peder Balke som også har malt et maleri av saltverket på Vallø.

Reisen fortsatte med fly til Svalbard og etter en overnatting i Longyarbyen fortsatte turen til Barentsburg den russiske by med skipet «Langøysund» med plass til 15 passasjerer. Her var det anledning til å se på bebyggelsen. Ved sjøreisen tilbake til Longyarbyen var det vanskelig å bedømme avstander pga. den klare luft.
På Svalbard drives det fortsatt kullgruve drift, men det blir også satset på havforskning og turisme.                       
En tur med trekkhunder og vogn hvor deltakerne måtte sele hundene selv. Besøkte også et museum med utstoppede dyr og fugleliv fra Svalbard før reisen ble avsluttet med fly til Oslo.

Under foredraget viste foredragsholderen fotografier av hele turen som var meget vellykket og slutt
kl.2000 og fikk stor applaus. Etter foredraget var det anledning til spørsmål.

Formannen takket for det interessante foredrag og overrakte Tormod Pettersen en flaske vin med applaus.

Han opplyste også at Stockholms-turen nå var fulltegnet med 50 deltakere og det var medlemmer på
venteliste. Leder i Arrangementskomiteen Olav Nilsen fikk applaus for arbeidet.
Rydding av kontoret i museet pågår og vask/rengjøring av museet er planlagt til 17.03.16. Vakter til museet i Påsken og sommer er arrangert. Leder av kulturkomiteen Jan Tønnesen opplyste at det var gjort avtale med Tønsberg Kommune om Den kulturelle skolesekken men avventet planen for avviklingen.
Foreningen hadde mottatt brev fra kommunen og mottatt avslag om kjøp foran Tollboden. Det ble derfor arbeidet med et møte med havnevesenet om bruken av plassen.
Havnevesenets flaggstang som er til reparasjon vil etter nåværende plan ikke være ferdig før 1st mai/17de mai.
Fra Erik Jacobsen avventer foreningen et anslag om kostnadene for produksjonen av filmen.

Leder av huskomiteen Sigmund Opthun opplyste at sliping og lakkering av gulv i Tollboden var planlagt fra 14.15.og 16.03.16  Han henstilte også til medlemmene å vise forsiktighet med gulvet i Wilhelmsen-salen grunnet merker på gulvet etter sand under sko.

På spørsmål om andre saker opplyste Arne Christophersen at han ønsket hjelp til utleveringen av brevene med giroene for betaling av kontingent.

Formannen opplyste at neste spiseaften var 31.03.16. Meny hvalbiff og foredrag av Torstein Sannes
om «Ludin Oil». Han avsluttet med et sitat av Winston Churchill takket Tormod Pettersen igjen for foredraget og ønsket alle vel hjem og fikk applaus.

Møtet slutt kl.2020.

Svend Erik Jensen/Sekretær.


Spiseaften i Tollboden 25.02.16.

Med 6 glass på skipsklokken ønsket Viseformann Eilif H. Hundal 64 medlemmer velkommen og hilste spesielt til æremedlemmene Sjøkaptein Kay O.Myhre, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Driftssjef Sigmund Opthun, Maskinsjef Arne Christophersen, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen og Flykaptein Odd Knutsen. Foredragsholderen Reidar Smedsrud samt nytt medlem som var tilstede for første gang samt en gjest ble  ønsket velkommen.

Viseformannen opplyste at det bare var noen få foreningsaker. Det var blitt sendt ut et forslag til medlemmene om en felles tur til Stockholm 26.8-28.8.16. For å få tilstrekkelig deltakere har styret drøftet muligheten til å ta med en ledsager, men da til full pris. Medlemmer som ønsket å delta må melde sin interesse til leder av arrangement-komiteen Olav Nilsen helst innen ca.14 dager.

Foredragsholderen ble gitt ordet om emnet «Hvalfangst og sine 50 år i SørAfrika». Han var oppvokst i Andebu nær Lardal. Hans far hadde vært flere sesonger på hvalfangst og faren tok ham med til Sandefjord hvor han ble hyret som kjøttskjærer på et hvalkokeri. Etter sesongen kunne han mønstre av med kr.12.000 som da var et anseelig beløp. Etterhvert kom han ombord en hvalbåt med Anders Andersen fra Onsøy som skytter og her fikk han grundig opplæring i arbeidet på hvalbåt. I de første årene var det mye hval og tidlig i sesongen hadde ekspedisjonen han var med over 40.000 fat med hvalolje. Vi tenkte vel ikke så mye over konsekvensene av rov-fangst på hval dadet også ble skutt hval med foster. På slutten av 50 tallet hendte det ofte at det gikk en hel uke uten at en så hval. Han nevnte også at han hadde 25 sesonger på hvalfangst og skutt ca.6000 hval. Det ble også benyttet asdic utstyr til å lete etter hval, noe som tilsynelatende skremte hvalene.

Navigasjons-utdannelsen ble fullført i Tønsberg i sommerhalvåret. Med bakgrunn av en dårlig folkeskole var utdannelsen vanskelig for ham, men med ekstra timer ble den fullført.
Han hadde blitt kjent med en dame fra Sør-Afrika og hadde forlovet seg med henne i Grandkjelleren i Tønsberg og da han skulle gifte seg 11.desember ble en hvalbåt holdt igjen en dag slik at han fikk giftet seg.
Han var bosatt i Durban og i årene til 1975 var han ansatt ved hvalstasjonen der. Oppsigelsen om at det var slutt med hvalfangst fra Durban fikk de ansatte ikke fra selskapet, men gjennom  avisen. I den tiden det ble drevet hvalfangst fra Durban var innbyggerne også plaget av vond lukt i byen fra hvalskrottene.
I sin tid i Sør-Afrika opplevde han også at styret i landet ble endret fra apartheid til demokrati og at den hvite del av befolkningen aksepterte de innfødte og han var selv med til den dagen da alle tok hverandre i hendene og dannet ringer. Sør-Afrika har 11 offisielle språk og endringene skjedde da ANC leder Nelson Mandela ble løslatt etter fengselopphold på Robben Island og tilslutt i Cape Town. Nelson Mandela ble landets President i 1994 til 1999 og hans dyktige lederskap førte ikke til represalier mot den hvite del av befolkningen.
Han avsluttet med å fortelle en morsom historie om at han hadde vært på en båttur en mørk kveld hvor de kjørte på en politibåt. Viseformannen takket og overrakte foreningens glasspokal og foreningens jubileumsbok til  Smedsrud som takket og fikk applaus for det interessante foredrag som var slutt kl.1935.

Viseformannen overrakte deretter WEB redaktør Tormod Pettersen og leder for  kulturkomiteen Jan Tønnesen en flaske vin hver da de ikke var tilstede på generalforsamlingen 11.02.16. De takket og fikk applaus.

Finn-Aage Christoffersen`s far hadde i sin tid laget en hvalfangervise under sitt opphold på Syd Georgia (Øya) og Christoffersen sang denne og fikk applaus for fremførelsen.

Aftenens meny «Fleskeduppe» med drikke ble servert og avsluttet med kaffe.

Kl.2040 holdt Foredragsholderen Reidar Smedsrud «Takk for maten talen». Han takket personalet for god mat og service og uttrykte en takk til foreningen om å holde foredrag. Han satte også pris på å møte kjente fra hans tid på rekruttskolen til marinen på Madla. Avsluttet med å si «Takk for maten».

Shanty-koret med Arne Johan Asmyhr og Finn-Aage Christoffersen som forsangere sang fire shanties og fikk applaus.

Viseformannen hadde seilt for Anders Jahre i koffardi sammen med folk som tidligere hadde vært på hvalfangst. I den forbindelse kunne han fortelle at hvis han tok opp emnet hvalfangst satte vedkommende straks igang med å tegne og fortelle om hvorledes dette foregikk.

Sigmund Optun fortalte også  en god historie før Viseformannen informerte om medlemsmøtet 8.3.16 kl.1900. Han henstilte også medlemmene til deltakelse i Shanty koret som øver samme dag fra kl.1800. Til slutt takket han Arrangementkomiteen for aftenens arrangement.

Spiseaftenen ble avsluttet kl.2110.

Svend Erik Jensen. Sekretær.

 

Årsmøte/-middag i Tollboden 11.02.2016

Maskinsjef Ole Jacob Olsen nytt æresmedlem i Tønsberg Sjømannsforening.
Den 11.februar 2016 holdt Tønsberg Sjømannsforening sin 170. generalforsamling i Tollboden.
Kl 1800, med fire glass på skipsklokken, kunne formannen ønske 70 medlemmer velkommen til generalforsamlingen.
Formann Tore Simonsen leste årsberetningen, og den vitnet om en stor og god aktivitet.
Høstturen til Kiel og den tradisjonsrike Bacalaofesten i juli var to av årets store høydepunkter.
Arrangementskomiteen, kulturkomiteen og huskomiteen ble berømmet for grundig arbeid og stort engasjement. Disse tre komiteene er selve motoren i foreningen. Shantykoret må også berømmes.
Forretningsfører Agnar Kristoffersen presenterte regnskapet som viste et greit overskudd. Budsjettet for 2016/17 ble også lagt fram. Kontingenten holdes uendret for det kommende året.
Revisjonsberetningen ble lest av flykaptein Odd Knutsen. Ingen bemerkninger til regnskapet.
Valgkomiteen, ved formann statslos Jon Brun, hadde gjort en grundig jobb, slik at valget var unnagjort på 10 minutter.
Valget gav dette resultatet:
Formann Sjøkaptein Tore Simonsen
Viseformann Sjøkaptein Eilif H Hundahl
Styremedlem Statslos Jon Brun
Styremedlem Driftssjef Sigmund Opthun
Styremedlem Skipsmegler Inge Thorstensen
Varamedlem Skipselektriker Rolf R Halvorsen
Varamedlem Sjøkaptein Trond Presterud
Varamedlem Revisor Sven Richard Åsvang

Det var ikke innkommet nye saker til behandling.

Kveldens høydepunkt var nå kommet.
Maskinsjef Ole Jacob Olsen ble utnevnt til nytt æresmedlem i foreningen. Begrunnelsen ble lest og generalforsamlingen hilste med stående applaus. En av våre mest iherdige og trofaste medlemmer var nå behørig hedret.
Forretningsfører Agnar Kristoffersen og maskinist Svend Olaf Andreassen ble tildelt foreningens «Tinnfat med logo» for utmerket innsats for foreningen.
Festmiddagen:
Tradisjonen tro ble det servert skipskost (erter-kjøtt-flesk) under den påfølgende middagen som ble arrangert etter et tradisjonsrikt mønster.
Æresmedlem, sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen utbragte Kongens skål. Formannen leste opp telegrammet som var sendt til H M Kong Harald V i anledning av foreningens 170. generalforsamling. Han leste også opp svaret som vi hadde fått fra Kongen.
Ett vers av kongesangen ble sunget.
Sjøkaptein Ole M Brynjulfsen holdt tale for fedrelandet og ett vers av nasjonalsangen ble sunget.
Skipsmegler Inge Torstensen takket for maten, og betjeningen ble overrakt en blomsterbukett som takk for nydelig mat.
Etter middagen ble mange av foreningens ildsjeler hedret med en liten oppmerksomhet.
Diakon Arne Johan Asmyhr leste prologen til punsjbollen og denne ble satt fram.
Undertegnede kom med en enkel oversikt over foreningens aktiviteter, både avsluttede saker og saker som fortsatt er til behandling.
Shantykoret avsluttet kvelden med tre shanties, og fikk stor og oppriktig applaus.
Formannen takket for et meget hyggelig og vellykket arrangement, og ønsket alle vel hjem.

Ref.
Tore Simonsen. Formann


Spiseaften i Tollboden 28.01.16.

Kl.1900 og med 6 glass på skipsklokken ønsket formannen 57 medlemmer velkommen og ga en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole M. Brynjulfsen, Driftssjef Sigmund Opthun, Maskinsjef Arne Christophersen, Flykaptein Odd Knutsen, Sjøkaptein Kay O.Myhre, Sjøkaptein Erik Henningsen og Sjøkaptein Einar Sjuve. Foredragsholderen for aftenen Inger Bjar Kessler med foredraget om Nøtterøydamen og stortingspolitikeren Claudia Olsen ble også ønsket velkommen samt to nye medlemmer som var tilstede for første gang og en gjest.

Ordet ble gitt til foredragsholderen som takket for anledningen til å komme til foreningen. Hun fortsatte med å vise bilder samt fortelle om livet til Claudia Olsen født  22.9.1896 av foreldrene sjømann Andreas Olsen og Tellefine Christensen.Når faren var hjemme ønsket han nyheter i tillegg til Tønsbergs Blad og da rodde hun fra Kaldnes til Tønsberg for innkjøp av hovedstads aviser.
Hennes far døde 1910 da hun var 14 år og utdannelsen var beskjeden folkeskole, folkehøyskole og handelsskole 1917 til 1918.
Hennes første jobb var i en bakeributikk i Tønsberg og hadde deretter flere jobber hos kommunale og private bedrifter i Tønsberg. Under krigen 1940 til 1945 var hun ansatt i Tønsbergs Blad som kasserer og deltok også i det illegale arbeide. Ved en rassia i avisen hadde hun  lister over folk som mottok hjelp for illegalt arbeide. Hun sørget imidlertid for at listene ble fjernet ved hjelp av avisens bud.
Stemmeretten for kvinner i 1913 hadde stor betydning for henne og var tidlig med i speiderbevegelsen KFUM, var også med på turnstevner i Vestfold. Hadde også stor interesse for friluftsliv med turer til fjellet sammen med gode venner.
Hun var også Leder for Tønsbergs Menighetspleie og deltok tidlig i politisk arbeide for Høyre i Tønsberg. Ved Stortingsvalget 1945 ble hun etter kampvotering i Høyre for Vestfold hvor hun først fikk bare en stemme valgt som 1ste kandidat med 34 stemmer av 39 avgitte stemmer. Hun ble innvalgt til Stortinget samme år. 10 dager etter hun møtte på stortinget holdt hun sitt første innlegg som hun viet sjømenn og deres ektefellers kår. Sjøfolkene og især krigsseilerne ble hennes merke sak ved siden av trygdepolitikken. Ved behandlingen av Nortraships hemmelige fond i Stortinget i 1948 stemte hun mot regjeringen sammen med kommunistene at krigsseilerne skulle få utbetalt fondets 43 millioner kroner som var tilbakeholdt hyre under krigen. I 1972 bevilget Storting dog en en « ex. gratia »utbetaling til krigsseilerne. I  Stortinget var hun medlem av flere komiteer blant annet Helsekomiteen hvor hun var formann fra 1945 til 1949. Hun var også med til å sikre vedtaket om nylonstrømper. Under debatt i 1950 årene ble hun også beskrevet som « Det eneste mannfolk i
i Høyres stortingsgruppe.
Som medlem av Nordisk Råd med utenlands reiser var hun også flink til å sende postkort til familie og tantebarn.
Etter krigen bygget hun hus på Råel utenfor Tønsberg og kjøpte sin første bil i 1948. I kolonialbutikken hun handlet i var det eieren som ekspediderte henne ifølge betjenningen.
I tillegg til Stortinget var hun medlem av Tønsberg Bystyre/Formannskap, Høyre kvinners sentralstyre, Høyres Landsstyre og Norges Kvinners Nasjonalråd.

Hun mottok også en rekke utmerkelser Ridder av 1.klasse St. Olavs Orden, Kommandør av den svenske Vasaorden, Norges Forsvarsforenings hederstegn og æresmedlem av Vestfold Krigsseilerforbund.
På Stortinget var hun representant fra 1945 til 1961 for Vestfold og var med i trygdepolitisk arbeide frem til 1967. Hun døde 9.10.1980, bisatt fra Tønsberg Krematorium (Solvang Gravkapel) og gravlagt på Tønsberg Gamle Kirkegård. Det er idag Kirkevergen som har ansvaret for vedlikehold av graven. Foredragsholderen takket tilslutt for oppmerksomheten som var slutt kl.1945. Enkelte
medlemmer stilte deretter  spørsmål til foredragsholderen som ble besvart.                                                                    
Formannen takket deretter Inger Bjar Kessler for foredraget og overrakte henne foreningens 150 års
jubileumsbok og hun takket og fikk applaus fra medlemmene  for hennes interessante foredrag.

Formannen bad deretter om medlemmene godtok en samlet innvotering av syv nye medlemmer. Det var ingen protester og medlemmene ga enstemmig et ja til at Pål K.Røsand, Lars Steinar Larsen, Roar Fjell, Armann Fjell, Arvid Fjell, Svein Sangkvist og Jan Willy Sundby ble nye medlemmer av foreningen. Foreningen hadde mottatt søknader om medlemskap fra Arnulf L`Orsa, Eva Sæther og Leif Strøm Olsen som vil bli behandlet.

Det hadde kommet forslag om en fellestur på 3 dager til Stockholm til kostnad av 4.-4500 per
person uten sponsing og en fest for medlemmene fredagen før bacalao festivalen 9.7.16. Formannen vil sende ut programmet for Stockholms turen til alle for å undersøke interessen.
Kay O.Myhre opplyste også at festen 8.7.16 ville være en  markering av foreningens 170 års
jubileum og en sponsing av medlemmene som ikke har anledning til å reise til Stockholm.       

Formannen opplyste så at aftenens meny var Fiskesuppe og kokt Torsk var klar for servering.
Etter middagen ble ordet gitt til foredragsholderen Inger Bjar Kessler med takk for maten talen.
Hun takket personalet som hadde tilberedt en god middag og servering. Fortsatte med å fortelle en
historie oversatt fra fransk til norsk om en frosk som tilslutt lærte å si «Bacalao». Før hun takket for
en hyggelig aften og fikk applaus.

Inge Thorstensen fortalte også en morsom historie.

Kaffe ble servert og Kay O.Myhre holdt talen for foreningen. Han innledet med at foreningen som nå er 170 år er en vital forening som kan deles i to perioder før og etter innkjøp av Tollboden.
Tønsberg Sjømannsforening ble stiftet 1846 hvor blant annet Svend Foyn ble medlem. På spiseaftener var det den gang forbudt  å servere alkohol. Foreningen har vært med til å gi økonomisk støtte til mange forskjellige prosjekter. Bygging av vei over kilen, opprettelse av Sjømannsskole 1859 og senere ble det bygget skole på Haugar 1922 hvor foreningen åpnet et museum med maritime gjenstander. I 1939 ble imidlertid disse gjenstander ca.3000 gitt til Vestfold Fylkesmuseum med skriftlig garanti om at disse skulle forbli i Tønsberg. Gjenstandene ligger imidlertid nå lagret i Sandefjord. Dette fordi myndighetene bestemte seg for at museene  i Vestfold byene skulle baseres på at Larvik fikk Grevskap, Sandefjord Hvalfangst og Tønsberg
Middelalder.
Foreningen så i 1915 at det var behov for et Sjømannshjem og i 1924 ble eiendommen Storgaten 17 kjøpt, men brant ned 1949. I 1955 var et nytt bygg på plass som i 1965 ble Hotell Maritim.

Foreningen har også støttet reisingen av bysten for Even Tollefsen, statuene av Svend Foyn og Roald Amundsen.
I  1996 ved foreningens 150 års jubileum ble boken «Vi seiler videre» utgitt. Tidlig på 2000 årene ble det vanskelig og trangt å drive i Hotell Maritim hvor bygningsmassen var organisert som en Stiftelse. I 2003 ble lovene revidert og Stiftelsen ble oppløst i 2005. I 2004 spurte Havnefoged Per Svennar om foreningen kunne tenke seg å kjøpe Tollboden med frist til 1.7.2005. Det ble tatt et lån på 8.millioner og Tollboden ble kjøpt for 7 millioner. Hotell Maritim
ble besluttet solgt og fikk bud på 15 millioner som styret avslo. Senere ble imidlertid hotellet solgt for 27,5 million men måtte betale 6 millioner i skatt.
Foreningen var nå istand til ombygning og renovering av Tollboden med en byggekomite på tre personer. Riksantikvaren hadde også innsigelser blant annet ved ønsket om oppretting av nye gulv. En dugnadsgjeng av medlemmer gjorde også en omfattende jobb før innleide firmaer tok over.
Foreningen mottok også en gave på en million kroner fra Rederiet Wilh.Wilhelmsen og ved overtakelsen av bygget 2007 var nesten hele bygget betalt.

Foreningen har idag tre komiteer Hus-komiteen, Arrangement komiteen og Kulturkomiteen samt noen mindre komiteer med medlemmer som gjør en stor innsats.

I de siste årene har det vært en rekke av omvisninger i museet og ca 500 elever fra skolene i Tønsberg har besøkt det i forbindelse
med «Den kulturelle skolesekken». Protokollene fra foreningens spiseaftener og møter er ferdig
digitalisert og det har blitt laget en film om Hvalkokeriet «Pelagos».

Registrering av krigsseilere vil også bli påbegynt. Han nevnte at Inge Thorstensen og ham selv hadde deltatt i stort møte i Oslo 19.1.16 med landets sjømannsforeninger og andre interesserte.
Til arbeidet med registrering var det behov for 2 til 3 personer og interesserte kunne melde seg til ovennevnte. Det var 378 sjøfolk fra Vestfold som ikke kom hjem etter 2nd verdenskrig.

Han håpet også at medlemmene ville vise frivillighet til «Bacalao» festivalen 9.7.16

Medlemmer har deltatt i tre felles reiser en til Gøteborg, København og Sjøfartsmuseet i Helsingør
og til Kiel.

Til slutt utbrakte han foreningens skål og fikk applaus.

Shanty-koret med Arne Johan Asmyhr og Finn-Aage Christoffersen ble kalt frem og fremførte fire
shanties.

Formannen avsluttet aftenen med opplysninger om at medlemmene kunne vente seg telefon fra kulturkomiteen for spørsmål for vakter til museet. For Generalforsamlingen 11.02.16 vil det være annonse i Tønsbergs Blad 30.1.16 og regnskaper m.m. vil bli sendt til medlemmer via e-mail og lagt ut på Tollboden 6.2.16. Det vil være servering av lørdagskaffe som vanlig. Leste ord for dagen, takket for ikveld og ønsket alle vel hjem.

Svend Erik Jensen Sekretær


Medlemsmøte i Tollboden 5.1.2016.

Kl.1900 og med 6 glass på skipsklokken ønsket formann Tore Simonsen 47 medlemmer velkommen til foreningens første medlemsmøte 2016. Han ga også en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Sjøkaptein Kay O.Myhre,Maskinsjef Arne Christophersen og Flykaptein Odd Knutsen. Møtets foredragsholder lege og radiolog Arne Heilo med ledsager med foredraget «Kan du høre hva jeg sier» ble også ønsket velkommen.

Et medlem var tilstede for første gang og og et medlem var på sitt første medlemsmøte.

Ordet ble gitt til foredragsholderen som hadde arbeidet som lege i 40 år og hadde i alle år hatt dårlig hørsel. Han viste tegninger av øret og forklarte om de forskjellige funksjoner som øret har. For barns vedkommende løses propp i øret idag ved at det settes inn dren. Vanligvis åpnes dotter i ørene ved at vi svelger. Forkalkning i øreknoklene gir også nedsatt hørsel. Alder er imidlertid den viktigste årsak og kraftige lyder og støy kan forårsake hørselstap midlertidig eller permanent. Det er hovedsakelig to typer hørselstap nemlig «Diskanttap og Basstap».
Han fortsatte med å fortelle om forløpet av sitt eget hørselstap. Hans mor og mormor hadde mistet hørselen tidlig og var det derfor arvelig. Klarte etterhvert ikke å skille lyden av to bokstaver og var overfølsom overfor enkelte lyder.  I 1999 fikk han sin første «Gnresound» høreapparat som dog var overfølsom for lyd. 2001 til 2014 utprøvde han 4 ulike apparater med varierende kvalitet på hørsels-hjelp.
Det ble også informert om kostnadene til anskaffelse av høreapparater. I USA bør en ha egen forsikring, i Sverrige dekkes de av det offentlige, i Danmark må en dekke det selv og i Norge dekker NAV ca.kr.5.600.
Det er ca.1.mill. Nordmenn som har problemer med hørselen og derfor er det ventetid på å få hjelp. Det ble derfor foreslått av myndighetene en rett til fritt sykehusvalg som han mente var et dårlig forslag. Det som kreves er økte resurser, flere audiografer slik at apparatene blir brukt og ikke ligger i skuffen. Brukere av høreapparater bør også prøve flere typer apparater før valg av et apparat.   
Tilslutt nevnte han også «Meiere» som var kjennetegn med svimmelhetsanfall, dottfølelse i øret og høreselstap hvor blant annet hvile kan lindre, unngå stress og ha et sunt kosthold. Ved «Tinnitus» suser og piper det i øret hvor årsaken ofte var slitenhet eller en hadde vært utsatt for høye lyder.
Problemer med kjeveleddene var også mulig. Dette skyldes ofte at øre og hjerne ikke samarbeider.

Etter en kort spørrerunde med spørsmål fra medlemmene takket formannen foredragsholderen for det interessante foredrag og fikk overrakt foreningens pokal og 150 års bok med applaus.

Formannen ga ordet til Finn-Aage Christoffersen som leste opp et julebrev han hadde mottatt fra en gammel japansk venn i Kobe. Han hadde nevnt den 43 årige skihopperen Kasai i hans eget brev til vennen og han fortalte da at han var i slekt med Kasai. Vennen var opprinnelig fra byen Aomori og var begge etterkommere etter en gammel samoraislekt. I Japan er slekt meget viktig og vennen fortalte også om at det i familiehistorien hadde skjedd det at en sønn av en annen familie ble adoptert for å kunne føre slekten videre. Han fikk applaus for sitt spesielle innlegg.

Formannen fortsatte med forenings saker og opplyste at det var mottatt julekort fra Leganger Hansens Legat.
Han leste opp søknader om medlemskap fra følgende Pål.K. Røsand, Lars Steinar Larsen, Roar Fjell, Armann Fjell, Arvid Fjell, Svein Sangkvist og Jan Willy Sundby og opplyste at votering vil bli på spiseaftenen 28.1.16.
Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon hadde fått en gave på kr.5.000 hver til jul.
Søknad om kjøp av plassen foran Tollboden var sendt Tønsberg Kommune/Havnevesenet og en
avventet svar.
Arbeidet med filmen om foreningens historie var begynt og foreningen ventet på Erik Jacobsens kostnadsoverslag.
Det hadde også blitt sendt en søknad til Norges Rederiforbunds Sjømannsfond om støtte og det hadde blitt mottatt kr.5000.
Lørdags-kaffen i «Pelagos» rommet vil begynne igjen 9.1.16 som vanlig fra kl.1000 til kl.1300.
Formannen avsluttet med at neste møte vil bli spiseaften 28.1.16 med foredrag av Inger Bjar Kessler om Claudia Olsen kjent Stortingspolitiker.
Så opplyste han at nå var kaffen klar for servering, takket for oppmøtet og ønsket alle vel hjem.

Møtet slutt kl.2010.

Svend Erik Jensen Sekretær.
Publisert i kategorien: Møtereferat
02.01.14

publisert av Sjomann 02.01.14 14:33


Spiseaften 26.11.15 kl.1900 i Tollboden

Med 6 glass på skipsklokken ønsket formann Tore Simonsen 69 medlemmer velkommen og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Sjøkaptein Einar Sjuve, Driftssjef Sigmund Opthun, Flykaptein Odd Knutsen og Maskinsjef Arne Christophersen. Han ønsket også aftenens foredragsholder forfatter og statslos Arild Syvertsen, to gjester Eivind Johnsen, Gard Andersen samt Per Harald Henriksen som var tilstede første gang velkommen.
Foreningen hadde mottatt takkekort for mottatt blomsterhilsen fra Odd Knutsen i anledning hans 80 års dag. Det ble også opplyst at leiekontrakten for Tollboden var undertegnet for perioden 1.7.16 til 31.12.20. Beløpet fra foreningens tidligere medlem Arne Mathisens testamente kr.100.000 var  også mottatt.
Formannen opplyste at styret hadde blitt enige om å lage en film om foreningens historie i samarbeide med Erik Jacobsen og henstilte til medlemmene om å se om de har aktuelle saker hos seg hjemme. 

Et nytt medlem Per Harald Henriksen ble enstemmig innvotert i foreningen.

Formannen ga deretter ordet til foredragsholderen med emnet «Norske sjøfolk i krig og terror».  Han takket for anledningen til å komme og var imponert over foreningens museum. Under Gulf 
krigen mellom Iraq og Iran 1980 til 1988  hadde han vært kaptein på «Havfrost» et LPG skip. Skipet hadde ikke blitt angrepet ved anløp av Den arabiske Gulf  men han hadde nå skrevet bok om emnet. Før han begynte arbeidet med boken hadde det vært vanskelig å skaffe opplysninger fra de offentlige norsk myndigheter, men fikk tilslutt hjelp fra Sjøfartsdirektoratet.
Det ble vist kart over krigssonen og bilder av to LPG skip fra P.Meyers rederi «Havglimt» og «Igloo Espo» som ble angrepet og ble påført store skader av mindre hurtiggående iranske marinefartøyer og også et større marinefarøy. Mannskaper ble drept og mange fikk skuddskader og det sikreste sted ombord var skipets proviant rom.
Han fortalte også om skip som anløp Kharg Island var utsatt for angrep fra irakiske bombefly og nevnte blant annet Oslo skipene «Wind Eagle» og «Wind Enterprise». Det sistnevnte fikk meget store skader på overbygningen.
Til slutt nevnte han også det faktum at ved å opprettholde energi-flyten til vesten unngikk mann en katastrofe pga. oljemangel. Det var dessuten viktig at skipene seilte til gode frakter og inntekter til rederiene. Alle norske sjøfolk hadde imidlertid frihet til å velge om de ville bli med skipene for anløp innenfor krigssonen. Han fikk applaus for foredraget og formannen bad om medlemmenes meninger og det ble nevnt at «Barwil» hadde agentkontorer i AG under krigen som også tok hånd om skadde/dødsfall. Det ble også nevnt at havområdene i midtøsten fortsatt er farlige for skipstrafikken  med angrep av pirater særlig utenfor Somalia.

Som takk for foredraget ble foredragsholderen overrakt foreningens glass pokal med logo og 150 års jubileumsboken av formannen.

Kl.2000 tok serveringen til av aftenens meny «Lutefisk» med tilbehør og drikke og den var meget velsmakende. Formannen utbrakte under middagen en felles skål.

Etter middagen holdt Arne Johan Asmyhr talen for æresmedlemmene. Han tok utgangspunkt i foreningens æresmedlemmer fra 1846 til i dag  og nevnte spesielt to æresmedlemmer fra året 1900 H.A.Haraldsen og 1928 Skipsfører/Losoldemann A.Andersen. Han leste også opp en beretning
om en reise med seilskip fra Vest-Afrika til Europa med et feber-sykt mannskap hvor bare kapteinen og en matros overlevde.
Han avsluttet med å utbringe en skål for æresmedlemmene.                                                                    
Foredragsholderen overtok ordet og holdt en kort og velformulert «Takk for maten» tale. Han takket for omvisningen og guidingen i museet. Han uttrykte også at «Lutefisken» var fortreffelig og avsluttet med en god historie om et komplisert familieforhold.

Erik Graue fikk ordet og leste opp Erling Dittmann`s sang skrevet 2007 «En ode til «lutefisken» og fikk applaus.

Shanty koret som var 16 mann sang fire shanties med forsangere Finn-Aage Christoffersen, Arne Johan Asmyhr og Erik Graue og ble belønnet med applaus.

Formannen avsluttet med å opplyse om at lørdags-kaffen i «Pelagosrommet» vil fortsette til 12.12.15 og begynne igjen i januar. Julemøtet med ledsagere vil bli 10.12.15. Det vil bli servert en julemiddag og vi får besøk av Tunsberg Biskop Per Arne Dahl. Det vil også bli bli åresalg med gevinster.

Kl.2140 takket formannen for fremøtet og ønsket alle vel hjem.

Svend Erik Jensen Sekretær.             


Medlemsmøte 03.11.2015 i Tollboden

Med 6 glass på skipsklokken ønsket formann Tore Simonsen 46 medlemmer velkommen og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Sjøkaptein Kay O.Myhre og Driftssjef Sigmund Opthun. Han ønsket også foredragsholder og forfatter Oddvar Schjølberg og trubadur Per Carolus Vatne som skal synge og spille gitar velkommen. Et medlem Gunnar Halvorstad var tilstede for første gang.

Ordet ble gitt til foredragsholderen som etter omvisning i museet var imponert over foreningens museum. Han fortsatte med å fortelle om sin oppvekst i fødebyen Larvik. Han opplyste at han hadde utgitt sin første bok 2005  «Krigsseilere og tidsvitner». Det var utgitt 7 bøker hovedsakelig om krigsseilerne. Etter et oppdrag som reiseleder i 1992 for krigsseilere til Ohmha Beach i   Normandie ble han interessert i historien om de norske sjøfolks historie under verdenskrigen 1940 til 1945 både i innenriks og utenriksfart. Bare i tiden 1.9.1939 til 9.4.40 mistet 700 norske sjøfolk  
livet pga torpederinger.
Han fortalte om Birger Helge Kolstad som reiste ut 1938 som var ute hele krigen og ikke fikk utbetalt hyre etter forlis/torpedering. Kolstad opplevde en torpedering hvor den tyske u-båt kapteinen ga de overlevende to flasker med rom og de etter 14 dager i livbåt med 13 mann bare hadde fantasier om mat. En måke som ble fanget ble fortært uten tilberedning. Da han kom hjem etter krigen var hjemkomsten vond fra myndighetenes side og han emigrerte til Australia reiste senere hjem og arbeidet ved Norsk Hydro.
Han fortsatte med å fortelle om «Hjemmeflåten» hvor 1200 sjøfolk herav 60 kvinner mistet livet.
Hvalfangerne ble også nevnt og kokerier som ble oppbrakt av tyskerne. En del av hvalbåtene ble også ombygd til eskortefartøyer og hvalfangerne ble opplært som skyttere.
De norske myndigheter var når krigsseilere kom hjem etter krigen ikke særlig imøtekommende.
Han fortalte om sjømannen som kom hjem som søkte om hjelp på trygdekontoret og fikk avslag og om en som fikk besøk av kemneren pga. hans far skyldte kr.40 i skatt fra før krigen.

En som hadde vært mannskap på Jageren «Stord» under krigen hadde ved et arbeidsuhell mistet begge armer delvis pga at han fikk «nerver» søkte myndighetene om støtte til å skrive bok om sine opplevelser under krigen og fikk bare beskjed om at søknaden var avslått.
Han avsluttet foredraget med å fortelle litt om boken «Krigsseilernes barn». En bok som forteller om at krigsseilerne ikke fortalte om sine opplevelser under krigsårene til kone og barn.
Til slutt nevnte han også om den engelske stasminister Winston Churchill under krigen uttalte «Hadde det ikke vært for den norske handelsflåte og sjøfolk hadde vi bare kunnet kapitulere for Tyskland»
Under foredraget spilte og sang trubadur Per Carolus Vatne først en sang om en førstereisgutt. Han fortalte også litt om seg selv og en sang om far og sønn. Fortalte litt om hans far hadde seilt ute under krigen og truffet sin kone i New York etter å ha blitt torpedert. Han avsluttet med sangen «Stille hav».

Formannen takket begge for foredrag og sang og spill og de fikk applaus. Det ble også opplyst at begge hadde bøker og CDer til salgs.
Formannen overrakte tilslutt forfatter Oddvar Schjølberg og trubadur Per Carolus Vatne foreningens glass med logo og jubileumsboken.

Formann fortsatte med medlemsaker og leste opp to takkekort fra henholdsvis Sven Gjeruldsen og Sigmund Opthun. Det var mottatt en søknad om medlemskap fra Per Harald Henriksen som ble lest opp. Det ble også opplyst at foreningens forhandlingsutvalg hadde i dag møte med leier av lokalene
i Tollboden for perioden fra 1.7.2016 til 31.12.2020. Etter mindre justeringer vil kontakten bli underskrevet.
Moss Sjømannsforening var blitt invitert til å delta på en spiseaften 2016. Foreningen hadde også blitt invitert til Larvik Sjømannsforening og det vil bli opplyst senere om dette.

Inge Thorstensen opplyste at Lillesand Sjømannsforening sammen med medlemmer fra Grimstad vil få omvisning i
museet fredag 6.11.15. Det ble også opplyst at en representant fra Lillesand Sjømannsforening vil komme til foreningen i begynnelsen av 2016 for å gi en orientering om registrering av krigsseilere.
Formannen informerte også om at enkelte medlemmer ikke måtte bli overrasket om de fikk besøk av leder av valgkomiteen Jon Brun for verving av medlemmer til styret og komiteer.

Kl.2020 var møtet slutt og formannen opplyste at kaffe og wienerbrød var klar for servering i «Pelagos» rommet og ønsket alle vel hjem.

Før møtet kl.1800 var Shanty-koret med 14 medlemmer samlet og sang flere shanties. Koret ønsker
nye medlemmer velkommen til å delta.

Svend Erik Jensen Sekretær.     


Spiseaften 22.10.2015 Kl. 1900 i Tollboden
Kl.1900 og med 6 glass på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen 67 medlemmer velkommen og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Kay O.Myhre, Sjøkaptein
Finn-Aage Christoffersen, Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Maskinsjef Arne Christophersen, Sjøkaptein Einar Sjuve, Flykaptein Odd Knutsen og Driftssjef Sigmund Opthun.
Han ønsket også tre nye medlemmer som var tilstede for første gang Rune Frank Andersen, Ulf Gramer og John-Erik Kjettorp velkommen.

To nye medlemmer ble samlet og enstemmig votert inn som medlemmer Kai Haagensen og Gunnar Halvorstad.

Formannen ga deretter ordet til kveldens kåsør Finn-Aage Christoffersen og kåseriet «Litt om  rederiet Wilhelmsen fra start og litt oppover». Han fortalte om at Wilhelmsen familien stammer fra Wilhelm Zachariassen Holst ca.1732-1807 og som arbeidet på Vallø saltverk. Saltverket hadde store bygninger for produksjon av havsalt som blant annet besto av to graderhus ca.600 meter lange og 10 meter høye/brede. Saltet var imidlertid av dårlig kvalitet for salting av fisk men brukbar til husdyr og smørsalting. Saltverket hadde fire forskjellige eiere og var i drift ca.120 år og produserte ca.8900 tonn i gjennomsnitt per år. Saltproduksjonen var slutt 1861.

Han fortsatte med å fortelle om familiene etter Zachariassen Holst. Hans sønn Johan Christian Hanche Wilhelmsen (1783-1845) var gårdbruker på Adamsrød i Slagen og var far til garvemester i Tønsberg, senere kjøpmann og skipreder Abraham Wilhelm Wilhelmsen som igjen var far til Morten Wilhelm Wilhelmsen.
Wilhelm Zachariassen Holst var oldefar til firmaets grunnlegger Morten Wilhelm Wilhelmsen (1839-1910).

Etter at den engelske loven  «Navigasjonsakten» ble opphevet i 1849 blomstret norsk skipsfart og Morten Wilhelm Wilhelmsen grunnla selskapet «Wilh.Wilhelmsen» 1861 og begynte med skipsmegling og skipshandel i Kochegården ,Tønsberg. Det var i hovedsak skipsmegling for Østersjøområdet. I 1965 kjøpte selskapet sitt første skip barken «Mathilde». Etterhvert ble flere skip kjøpt inn og på midten av 1870 tallet var rederiet Tønsbergs største rederi. Sønnen Halfdan Wilhelmsen (1864-1923) fikk sin opplæring innenfor «Shipping» i utlandet og 1886 begynte han i rederiet. Han var imidlertid overbevist at fremtiden lå i dampskip. Derfor og med økonomisk støtte av en annen Tønsberg reder Gustav Conrad Hansen ble D/S «Talabot» innkjøpt. Innkjøpet var vellykket og i 1889 ble 4 nye dampskip kjøpt inn og forbokstaven «T» har siden blitt benyttet på rederiets skip.
Ved inngangen av 1900-tallet hadde rederiet 22 dampskip og 1902 ble det siste seilskip solgt.
1910 var det Norges største rederi. 1913 ble rederiets første tankskip « San Joaquin» 10.360 tonn DW innkjøpt og ved slutten av første verdenskrig hadde rederiet 10 tankskip og Scandinavias største tankrederi.

På 1800 tallet drev rederiet hovedsakelig med trampfart og langsiktige fraktavtaler. Rederiet viste etterhvert interesse for linjefart og 1910 inngikk rederiet sammen med andre Skandinaviske rederier avtaler om linjefart til mange steder i verden.

I 1902 flyttet rederiet sitt hovedkontor til Ørsnes i Nøtterøy Kommune og i 1916 ble det flyttet til Kristiania. Skipene forble registrert i Tønsberg. Det ble fortalt om at det ved Ørsnes kontoret var 18 ansatte og om de enkeltes arbeidsoppgaver og nevnte at det å få posten hentet fra Vestfold togetfør rederen skulle forlate kontoret var krevende når det var forsinkelse. Han nevnte også at Thorvald Berg som senere ble skipsreder var ansatt på kontoret.

Det ble også fortalt om «Gunnarsbø». Her bygget Skipsreder Morten Wilhelm Wilhelmsen en stor herskapelig villa som sto ferdig 1878 og overdratt til Tønsberg Kommune 1938. Ragnhild og Halfdan Wilhelmsen oppførte også i 1926 et bygg ved sykehuset og ga det som gave til bruk som elevhjem og utdanning av sykepleiere i Tønsberg.
Kåseriet var slutt kl.2005 etter det var fortalt om rederiets historie frem til ca.1920. Rederiet driver idag et verdensomspennende selskap med kontorer over hele verden og en stor flåte av spesial skip for sjøtransport.
Han fikk applaus for det interessante kåseri og formannen takket for kåseriet og  Finn-Aage Christoffersen ble overrakt en flaske vin.

Etter en kort pause ble aftenens meny « Skipskost» servert med valgfri drikke. Etter middagen holdt Finn-Aage Christoffersen «Takk for maten talen». Talen var kort og han nevnte at det hadde vært mange middager med skipkost under sitt medlemskap siden 1974. Han avsluttet med en god historie
fortalt under en middag med japanere på «Grand Hotell» i Oslo.
Etter middagen ble kaffen servert og Gunnar Auve ble bedt om å holde talen for «De seilende».Han tok for seg at det hadde skjedd store endringer i norsk skipsfart fra tiden etter 2de verdenskrig og til idag. Lønnsforhold hadde blant annet forårsaket at andel norske sjøfolk på skipene hadde blitt
redusert. Med ca.100 forsyningsskip i opplag på Vestlandet gjorde ikke situasjonen bedre. Det var
derfor prisverdig at norsk ungdom var villig til å satse på maritim utdannelse. Formannen takket og Auve fikk applaus for talen.

Formannen bad deretter leder av shanty koret  Erik Graue samle korets medlemmer for å synge.
Det var 14 mann tilstede. I anledning at formannen fylte 70 år  idag sang koret først «Fødselsdagsangen». Viseformann Odd Knutsen overrakte deretter formannen en blomsterbukett og gratulerte ham med dagen. Formannen takket for oppmerksomheten.
Koret sang deretter fire shanties først «Old Swansea Town, once more» med forsanger Finn-Aage
Christoffersen deretter «Clear the track, let the Buligine run» forsanger Arne Johan Asmyhr, deretter «Kan du danse Polka» og tilslutt «A-Roving» med forsanger Erik Graue. Koret fikk applaus.

Formannen bad huskomiteen og andre medlemmer som hadde deltatt i arbeidet med installere nytt avløp fra kafeen til fettutskiller tanken etter pålegg fra Tønsberg Kommune. Arbeidet var meget omfattende og vanskelig og hadde blitt utført med minimalt hjelp av andre. De som hadde deltatt var Sigmund Opthun, Ole M.Brynjulfsen, Tor Smith, Ole Jacob Olsen, Arnulf B.Olsen Oddvar Mangård Olsen og Per Torstein Høgset som ikke var tilstede. Alle ble overrakt en flaske vin og takket for arbeidet som hadde spart foreningen for betydelig beløp.

Formannen informerte at neste møte var medlemsmøte 3.11.15 med foredrag av Oddvar Schjølberg som har skrevet flere bøker om krigsseilere.
Leder i Shantykoret informerte også at koret ville øve fra kl.1800 samme aften og at nye medlemmer var velkommen.

Formannen fortalte en god historie og takket for fremmøtet og ønsket alle vel hjem.
Spiseaftenen var slutt kl.2200.

Svend Erik Jensen Sekretær.


Medlemsmøte 6.10.2015 kl.1900 i Tollboden.
Med 6 glass på skipsklokken ønsket formann Tore Simonsen 37 medlemmer velkommen med en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole B Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Sjøkaptein Kay O.Myhre, Flykaptein Odd Knutsen og Driftssjef Sigmund Opthun og ønsket også foredragsholderen for møtet Forfatter Margaret Skjelbred hjertelig velkommen.
Foredragsholderen tok over og begynte med å fortelle om litt om sitt liv og forfatterskap. Hun fortalte litt om bøkene og diktene hun har skrevet og som hun solgte. Inntekter fra salg av bøker og dikt ble idag hovedsakelig gitt videre til organisasjoner som driver med veldedighetsarbeide.
Foredragsholderen fortsatte med å fortelle om hvorledes det var å vokse opp i et sterkt religiøst hjem i Andebu. Jeg ble født i Stokke i 1949 siden bosatt i Andebu og utdannet seg etter endt skolegang til psykiatrisk sykepleier og arbeidet nesten 20 år ved Vestfold Sentralsykehus.
Hun fortalte også om boken «Andrea D» utgitt 2006 som handlet om en jødisk pike på flukt under den 2re verdenskrig fra Polen til Litauen. En japansk konsul der reddet 8-10.000 jøder ved å utstede visum til Curacao. Flukten fortsatte til Vladivostok, Kobe og sluttet i Shanghai.
Hun fortalte om boken skrevet om sin demente mor «Mors bok». Det ble også vist til at illustrasjoner i bøkene hadde blitt utført av flere blant annet Odd Børresen.
Det ble også lest vers fra en bok med Vestfold dialekt. Det ble også nevnt om velstanden i Vestfold grunnet hvalfangsten og ungdom som kom hjem med scootere og motorsykler, utedoen hvor det var plassert leselige ting så som ukeblader og aviser. Hun fortalte også om diktboken «Ved Jacobs Løe». Sin ungdomstid med minner om kjærlighet, det første kyss og sorg. Foredraget ble avsluttet med et dikt om en sang skrevet av henne og takket for anledningen til å komme til foreningen. Foredragsholderen fikk fortjent applaus for det interessante foredrag og besvarte spørsmål fra medlemmene.
Formannen overrakte tilslutt foredragsholderen foreningens jubileeumsbok og takket for foredraget.
Han fortsatte møtet med å lese opp mottatte takkekort fra familiene til medlemmene som hadde kastet anker Ingvald Vågsholm og Tore Gunleik Johansen.
Tre nye medlemmer ble samlet votert inn som medlemmer Dag Haraldsen, Ulf Gramer og Kåre Rambo. Det ble lest opp to nye søknader om medlemskap fra Kai Haagensen og Gunnar Halvorstad.
Sigmund Opthun ble gitt ordet om årsaken til gravingen ute og inne i Tollboden. Da bygningen ble renovert ved overtakelsen av Tollboden var det bare kjøkkenet i 2nd etasje som ble tilkoplet fetttslam tanken. Endringen for drift av kafeen i 1ste har imidlertid ført til klage fra Tønsberg
Kommune om at avløpet fra kafeen ble tilknyttet til fettslam tanken. Arbeidet vil bli avsluttet innen kort tid. Formannen takket huskomitens medlemmer for det omfattende arbidet  og bad Sigmund Opthun om å overgi takken videre til medlemmene.
Formannen sammen med formann i arrangementkomiteen Olav Nilsen hadde bestemt for å endre det vanlige rutinen med et maritimt foredrag til kveldens foredrag og håpet at det var hyggelig.
En av foreningens medlemmer nevnte også at han sammen med en annen forening hadde hatt omvisning i museet og Tollboden. Foreningen hadde vært veldig imponert over omvisning og av lokalene.
Tormod Pettersen hadde som vakt i museet hatt besøk av en gruppe fra «The Salvesen Ex Whalers
Club» i Edinburgh Scotland. Formannen for klubben George R.Cummings fortalte at det var han som hadde malt maleriet av «Southern Venturer» som finnes i museet og selvom det antakelig var siste gang at klubben ville besøke Norge kunne museet vente besøk av ham også neste sommer.
George R.Cummings er også kjent som marinemaler og besøket er også omtalt på forenings hjemmesider.
Kay O.Myhre informerte om TMKs møte 21.10.15 kl.1400 i Tollboden  som vil bli en fortsettelse av møtet med kulturministeren om søknaden for et nytt sjøfartsmuseum i Tønsberg.
Medlemmer av foreningen ville være velkommen til møtet.
Formannen opplyste om spiseaftenen 22.10.15 med foredrag av Finn-Aage Christoffersen.
Tilslutt takket han for fremmøtet og sa at kaffe og wienerstang var klar for servering i Pelagosrommet.
Før møtet kl.1800 øvet Shantykoret  på fire shantyer som vil bli fremført på spiseaftenen.
Møtet slutt kl.2025
Svend Erik Jensen Sekretær.


Spiseaften 24.09.2015 i Tollboden
Kl.1900 og med 6 glass på skipsklokken ønsket Viseformann Odd Knutsen 48 medlemmer velkommen til høstens første spiseaften med en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn-Age Christoffersen, Maskinsjef Arne Christophersen, Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Sjøkaptein Kay O.Myhre og Driftsjef Sigmund Opthun samt tre gjester Ferdinand Juel, Tor
Johannesen og Knut Olson. Han ønsket også aftenens foredragholdere Trygve Eklund og Jan Erik Solheim velkommen. To medlemmer var tilstede på spiseaftenen for første gang.
Viseformannen bad alle reise seg og det ble lest minneord for to medlemmer som hadde kastet anker henholdsvis Tor Gunleik Johansen og Ingvald Vågsholm. Det ble avsluttet med 8 glass på skipsklokken og ett minutt stillhet.
Han opplyste det var mottatt tre nye søknader om medlemskap og de ble lest opp. Han foreslo også at seks søknader om medlemskap ble votert inn samlet. Etter votering ble Terje Rindal, Freddy Røising, John-Erik Kjettorp, Henning Andreassen, TrondWilhem Presterud og Jon Waggestad enstemmig votert inn som nye medlemmer.
Viseformannen bad deretter Trygve Eklund ta ordet om emnet «Hvordan jeg ble klimarealist «
Han fortalte litt om sin oppvekst i Tønsberg og ble utdannet ved Blinderen. Han hadde arbeidet som forsker på mat og miljø. Det ble også vist til et møte om klimaet vårt i Tønsberg 14.12.14. Grunnen til dannelsen av «Klimarealistene» var at mange av påstandene om vårt klima med økende luft temperatur, smelting av havis/breer, økt vannstand med oversvømmelser etc viste seg å være diskutable. I arbeidet ble han etterhvert overbevist om at påstandene om at CO2 utslippene ødela for miljøet ikke var korrekte men hadde sin naturlige forklaringer med klimavariasjoner. Han avsluttet med å gi ordet til Jan Erik Solheim med foredraget «Naturlige klimavariasjoner. - Kan vi få en ny istid ??»Han opplyste at han hadde arbeidet som forsker i Tromsø og han hadde vært med på
opprettelse av flere foreninger i Norge av «Klimarealistene».
Han viste til forskning av blant annet Tycho Brage ( f.Tyge Ottesen Brahe) og Albert Einstein at den globale oppvarmingen pr.100 år bare hadde vært 0,15 grader og at det skyldtes CO2 var svaret nei.
I den forbindelse viste han diagrammer over middelmålinger i perioden 1768 til 2012. Han forklarte også at jorden vår har en syklus på temperatur forskjeller på 20/60/90 år. Han tok også opp spørsmålet om hvorfor stiger havet og forklarte det med at vi har kortere vintre og lenger somrer og at årsaken til det er at jorda  i perioder var nærmere sola. Jordens temperatur synker og stiger og hva skjer. Solas avstand til jorda blir større og vi kan gå mot en kaldere periode år 2042 + 11 år. Periodisk skifte av vind har også innflytelse. Sola styrer derfor også iskanten i Artisk og derfor er det ventet at iskanten øker med et kaldere klima slik som det har skjedd tidligere.
Han informerte også om at det i neste måned ville bli avholdt en konferanse av flere lands representanter med samme syn på klimaet og miljø som «Klimarealistene. Det vil bli utarbeidet et memorandum fra konferansen som vil bli presentert på FN`s klimatoppmøte i Paris i desember 2015.
Kl.2035 avsluttet fordragsholderen foredraget og begge Trygve Ekholm og Jan Erik Solheim ble takket for det interessante og aktuelle foredrag om vårt klima og ble overrakt foreningens jubileumsbok av viseformannen. Spørsmål fra medlemmene til foredragsholderne ble utsatt til senere. 
Viseformannen opplyste også at menyen var endret til hvalbiff som vil bli servert en gang og av
drikke kunne det velges mellom vin /øl og en akevitt.
Serveringen tok til og under middagen utbrakte visformannen en skål for serveringen og maten.                                                                -2-
Etter middagen ble det servert kaffe og  takk for maten talen ble holdt av Jan Erik Solheim.                                                                
Han holdt en kort men interessant tale hvor han blant annet nevnte om  opphold ved Vestfjorden i Lofoten i desember var store mengder av hvaler som jaktet på de store stimer med sild som finnes på ca.300 meters dyp på den årstid.
Etter talen ble shanty-koret med forsanger  Arne Johan Asmyhr bedt om å synge to sanger. Først sang koret «Leave her Johnny.Leave her» og avsluttet med «Blow the man down» med forsanger Finn Aage Christoffersen. Koret fikk applaus og Christoffersen uttrykte igjen ønsket om at flere av foreningens medlemmer vil melde seg til øvelser med koret.
Viseformannen spurte medlemmene om de hadde spørsmål vedrørende foredragene og Jan Erik Solheim besvarte disse.
Visformannen avsluttet spiseaftenen med å opplyse om neste medlemsmøte 6.10.15, gravingen som foregår utenfor inngangen til Tollboden, takket for fremmøtet og ønsket alle vel hjem.
Spiseaftenen var slutt kl.2215.
Svend Erik Jensen Sekretær.

 

Spiseaften 23.04.2015 i Tollboden.

Kl.1900 og med 6 glass på skipsklokken ønsket formannen Tore Simonsen 76 medlemmer og   ledsagere hjertelig velkommen og hilste spesielt til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole M.  Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Flykaptein Odd Knutsen,Maskinsjef Arne Christophersen, Driftsjef Sigmund Opthun og Sjøkaptein Einar Sjuve samt Jon Erik «Joppa» Lunde
som skal underholde med sang, musikk og vitser.
Han ønsket også velkommen et medlem som var til stede første gang Bjørn Willy Drangevåg.

Formannen tok opp enkelte medlemsaker da neste medlemsmøte er 01.09.15. To nye søknader ble behandlet Inga Maria Renate Bartsch Karlsen og Leif Harald Brevik og votert inn som medlemmer. Karlsen er foreningens første kvinnelige medlem med tittel som sjøkaptein.
Det ble også opplyst at styret hadde besluttet å kjøpe inn 50 caps av god kvalitet med foreningens nye logo til en kostnad av ca. kr.50.
Formannen ønsket også at det ble fremstilt en film på ca.30 min. om foreningen og bad medlemmer om bilder/film som de hadde. Det ville bli søkt om økonomisk bistand og hjelp fra Erik Jacobsen
til filmen.
Formann i arrangementskomiteen Olav Nilsen hadde sendt ut detaljene for fellesturen for medlemmene 07.09.15 til Kiel med frist for påmelding 20.06.15 og ventet på påmeldinger.
Det er fortsatt behov for vakter til museet særlig i perioden juni/juli. Interesserte medlemmer kan henvende seg til Jon Arnfinn Byberg e-mail joarnfi@online.no, tlf. 33327072 Mobil 90143076.

Formannen introduserte «Joppa» til underholdningen. Han takket for anledningen til å underholde. Det ble fortalt vitser, sang og spill på gitar og inviterte til allsang. Det begynte med sangen «Det går bedre og bedre dag for dag». Det fortsatte med viser og sanger av kjente norske visesangere som Øystein Sunde/Erik Bye/Einar Rose. En sang diktet av foreningens medlem Arne Kjell Johansen som var tilstede ble fremført og Johansen fikk også applaus. Han fremførte også viser av den svenske viseforfatteren Evert Taube og avsluttet med «Skomværvalsen» og en trøndervits. Han fikk applaus for fremføringen og formannen takket Jon Erik Lunde med å overrekke foreningens 150 års jubileumsbok til ham.

Serveringen av aftenens meny «Sennep-marinert svinekam begynte kl.2010.

Etter hovedmenyen holdt Inge Thorstensen den tradisjonelle tale «For damene». Den hadde mange gode poenger og var
morsom. Han avsluttet med å utbringe en «Skål» for damene og de mannlige deltagere reiste seg.

Det ble servert is med jordbær til dessert og det ble fortalt noen gode historier og vitser av Formannen, Sigmund Optun og Einar Sjuve før kaffe ble servert og salget av åre fortsatte.

Takk for maten ble holdt av Laila Gurijordet som ble avsluttet med en stor takk for god mat og service.

Formannen opplyste at ordens-komiteen og styret hadde vedtatt at gi en påskjønnelse til tre av foreningens medlemmer. Tore Gunleik Johansen ble overrakt foreningens tinnfat med logo for sitt arbeide med å digitalisere foreningens protokoller fra 1846 til i dag og Svend Erik Jensen fikk overrakt foreningens tinnfat med logo for sitt arbeide som sekretær.
Dessuten ble Eivind Normann Riksen overrakt en flaske vin for sitt arbeide for foreningen. Formannen hilste også fra Kay O.Myhre som var forhindret i å delta på spiseaftenen.

Formannen bad deretter leder av shanty-koret Erik Graue samle medlemmene for aftenen 10 mann. Shanty-koret fremførte fire chanties. Først «Old Swansea Town Once More» med forsanger Finn-Aage Christoffersen, deretter «Lowlands» med forsanger Erik Graue, deretter «Stormy Along, John med forsanger Christoffersen og tilslutt «Rolling Home med forsanger Graue.
Koret fikk applaus for fremførelsene.

Trekkingen fra aftenens åresalg ble foretatt med mange flotte gevinster.

Formannen takket arrangementskomiteen ved Olav Nilsen og medhjelpere for deres innsats for å arrangere en vellykket spiseaften.

Han ga også opplysninger om arrangementet på Tollboden 17.05.15 som vil være åpen fra kl.1000 til kl.1300. Siste lørdagskaffe før sommeren i Pelagosrommet vil bli 9.05.15.

Tilslutt takket formannen alle for fremmøtet og ønsket alle vel hjem.

Kl 2215 ble spiseaftenen avsluttet.

Svend Erik Jensen. Sekretær.


Medlemsmøte 14.04.2015 i Tollboden

Kl.1900 og med 6 glass på skipsklokken ønsket formannen Tore Simonsen 34 medlemmer velkommen og hilste spesielt til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Flykaptein Odd Knutsen,Maskinsjef Arne Christophersen og Driftsjef Sigmund Opthun samt foredragsholder Sjøkaptein Eivind Normann Riksen med emnet «Olje & Gass – fakta og tilfeldigheter».

Ordet ble gitt til foredragsholderen som innledningsvis fortalte om funnet av olje i Pennsylvania,U.S.A. 1859 og nevnte også at det etterhvert ble gjort funn i Trinidad, Venezuela, Texas, California.
I Canada med store forekomster av oljesand blir det hevdet at utvinningen forurenser men han sa at
sanden blir renset og beplantet etter utvinningen.
Utvinningen av olje foregår idag på verdensbasis og nevnte at selv på «Fridtjof Nansen Field» på Terminal Island, San Pedro. (velkjent sted for sjømanns-idretten) drives det olje utvinning.
Oljeutvinning i 1859 i begynnelsen ble gjort ved at en banket en påle ned i jordoverflaten og fikk en form for «Blowout». Oljen ble hovedsakelig brukt som lampeolje og oppvarming. Som måleenhet har det blitt brukt barrel og gallon.
I begynnelsen ble oljen transportert i fat og i USA var John D.Rockefeller med selskapet Standard Oil  (SO) - senere Esso og Exxon en stor transportør. Skipning av fat var vanskelig og utsatt for lekkasje. Derfor bygget Sjøkaptein Even Tollefsen fra Tønsberg  seilskipet «Lindesnes» i 1877 utstyrt med tanker og pumper for lossing. Han var medlem av Tønsberg Sjømannsforening og idag står det en byste av ham på Teie. Den første norske importør av parafin til Norge var Fredrik Sundt som eide det som idag er statsminister bolig med et skilt med navnet «Villa Parafina».
Grunnleggeren til «Shell» Marcus Samuel hadde ved sine reiser til østen og Indonesia  og handel med skjell sett muligheten for oljeutvinning der og bygget det første tankskip «Murex» for transportav olje gjennom Suez-kanalen og «The Royal Dutch Shell Group» var i samarbeide med de Nederlandske/Indonesiske myndigheter til 1958.
Arbeid med oljeutvinning i Norge begynte for ca.50 år siden. Det hadde også blitt arbeidet med delelinjer med blant annet Danmark og England om fordelingen av områdene til havs. Senere har flere funn blitt gjort på eller nær delelinjen. Derfor var delelinjer viktig.

Norge åpnet opp for boring i første omgang på sin sokkel til 62 grader nord. Siden ble det åpnet opp for 62 grader og inn i Barentshavet. Det eneste område som det ikke er åpnet opp for er utenfor Lofoten.
Norges første funn av olje var på Ekofisk feltet av Phillips med boreriggen «Ocean Viking» høsten 1969. Senere er mange andre felt funnet og det første store gassfunn var «Frigg» feltet.

Norske rederier ble interessert i bygging av rigger. Det var ingen erfaring ved norske verksteder. Totalt ble det bygget 29 Aker H3 rigger ved verksteder i Norge, Japan,Singapore og Canada. Totalt ble det bygget ca.100 rigger for norske selskaper. Norsk Boreriggeier forening ble stiftet i 1972 og 10 år senere innlemmet i Norges Rederiforbund. Utdanning av personell var det viktigste i oppstartfasen.

Det er kostbart å lære, derfor var ulykken med Alexander Kielland med tap av mange menneskeliv og «Blowout» på Ekofisk hvor firmaet til Red Adair fikk stengt oljebrønnen en påminnelse om det er risikofylt å drive oljeboring. Grunnen til Ekofisk-bowouten var en feilmontert ventil.

I dag er det mange store gassrørledninger fra Norge til Tyskland/England/ Nederland og Frankrike for eksport av gass. «Ormen Lange» kan levere 25% av Storbritanias behov. Det eksporteres også gass med skip fra Hammerfest til USA. Foredragsholderen mente derfor at det var et politisk problem at det ikke ble bygget gassledninger til Norge. 
Norge eier idag mye i utlandet ved Oljefondet eller det som nå kalles Pensjonsfondet. Idag er det sterkt reduserte inntekter pga av fallende olje/gasspriser blant annet pga at USA har et overskudd av olje. USA har det som kalles skifer revolusjonen oljeutvinning fra skifer for oljen ligger i soner.

Foredragsholderen avsluttet med å svare på spørsmål fra medlemmene og foredraget sluttet kl.2005 med fortjent applaus.
Formannen takket foredragsholderen for det meget interessante foredrag.

Det var mottatt to nye søknader om medlemskap som ble lest opp og hengt opp på tavlen.

Styret har hatt et møte med leietaker 9.4.15 sammen med Advokat Rune Frank Andersen fra Advokatfirmaet Lie & Co. Odd Knutsen sa at kontrakten med leietaker utløper 30.06.16, og det ble fra leietakers side vist stor interesse for å forlenge kontrakten for 5 år med en ytterligere opsjon på 5 år. Kontrakten er idag bare indeksregulert, men det arbeides med å få inn en markedsregulering av leien. Formannen hadde ellers fått god omtale av foreningens lokaler.

Formannen spurte om noen av medlemmene hadde forslag til navn som kan tildeles krigsmedaljen for deltakelse i krigen 1940 til 1945. Et av våre medlemmer vil bli nominert.

Skipsmegler Inge Thorstensen orienterte om Lillesand Sjømannsforenings forslag til samarbeide om å registrere krigsseilere. Styret behandlet saken på styremøtet 8.04.15 og det ble bestemt å legge det frem for medlemmene. Ingen av medlemmene hadde innsigelser og derfor vil Lillesand Sjømannsforening bli meddelt at foreningen ikke ønsker å delta.

Formannen ga ordet til Ole M.Brynjulfsen formann i bacalao-komiteen og han opplyste at liste for bestilling av tørrfisk var satt opp på tavlen med frist for bestilling 1.7.15. Medlemmer for deltakelse til i bacalao arrangementet var iorden.              
Formannen bad formannen i arrangementkomiteen sende ut programmet for fellestur til Kiel medio september uten overnatting i Kiel til medlemmene.

Han opplyste også at Museumarkitekt Pål Thomas Sundhell hadde kommet med forslag til mindre endringer i museet. Utgiftene vil bli holdt innenfor budsjettet for 2015 og arbeidet vil bli utført av Sverres Snekkerservice og ikke kreve innsats fra hus og kulturkomiteen.

Det ble også informert om at TMK vil avholde møte i Wilhelmsensalen 22.04.15 kl.1900  hvor det blir arbeidet med å få lagt et nytt sjøfartsmuseum til Tønsberg. Medlemmer er velkommen til møtet.

Den kulturelle skolesekken er begynt og har 2 klasser pr.dag kl.1000 og kl.1200.

Spiseaften 23.04.15 er menyen «Sennepmarinert svinenakke.

Formannen i arrangementkomiteen opplyste at sesongens siste lørdagskaffe vil bli 9.5.15.

Kl.2035 takket formannen for fremmøtet og ønsket alle vel hjem. Etter møtet ble det servert kaffe og wienerstang i «Pelagosrommet».

Shantykoret kom som alltid sammen kl.1800 før det ordinære medlemsmøteet for å hygge seg med Shantysang og det kameratslige samværet og  kunne bekrefte at 12 mann var tilstede.

Svend Erik Jensen, Sekretær


Spiseaften 26.03.2015 kl. 1900 i Tollboden
48 medlemmer ble ønsket velkommen og etter noen enkle foreningssaker ble ordet gitt til kveldens foredragsholder som denne gangen var Bjørn V Strandli. Hans foredrag het «Nasjonalparken og bosettingen på øyene».
Vi fikk en grundig og interessant innføring i hvordan nasjonalparken ble en realitet, hvordan den drives i dag og hvordan framtidsutsiktene ser ut.
Den offisielle åpningen av Færder Nasjonalpark fant sted 31.august 2013, mens åpningen av parkens administrasjonssenter finner sted på Verdens Ende den 27.juni 2015 og vil bli foretatt av HKH Dronning Sonja.
Bjørn fortalte om geologi, antropologi, biologi, men ikke minst om botanikk. Han fortalte om alle rødlisteartene og presiserte viktigheten av at alle brukerne av nasjonalparken forholder seg til gjeldende regler og instrukser. Vi fikk se mange flotte bilder fra spennende områder.
Han berømmet frivilligheten og dugnadsinnsatsen i forbindelse med å holde bebyggelse og landskap i hevd.
Bjørn fikk stor applaus for et meget lærerikt og interessant foredrag.
Etter foredraget fikk vi servert nydelig fiskesuppe og kokt torsk. Nok en gang, tusen takk til Nina og John Helge for velsmakende mat og effektiv servering.
Arne Christophersen takket for maten, akkompagnert av gode historier.
Vårt dyktige Shantykor avsluttet en meget hyggelig kveld med fire shanties.

Ref.
Tore Simonsen


Medlemsmøte 10.03.2015 kl. 1900 i Tollboden

Kl.1900  med 6 glass på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen 31 medlemmer velkommen til møtet med en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Flykaptein Odd Knutsen og Maskinsjef Arne Christophersen. Han ønsket også foredragsholderen Arne Osmundsvaag velkommen og takket ham for at han på kort varsel kunne holde foredraget «Fra sivbåtseilas med «Abora» til elektriske Ferger».

Formannen ga ordet til foredragsholderen som takket for invitasjonen. Han fortalte om «Abora II» en sivbåt som ble bygget 2002 i anledningen åpningen av biblioteket i Alexandria, Egypt bygget etter tegninger av det norske arkitekt firmaet Snøhetta. Sivbåten foretok også en seilas fra Alexandria via Beirut og Cyprus. Prøveseilasen var vellykket bortsett fra at seilet og mast måtte
fornyes. Han fortalte også om andre sivbåter «Abora III» i 2007 og «Abora IV» 2012 som med start fra New York hadde krysset Atlanterhavet og seilt til Azorene og Spania.
Det ble også fortalt om teorien hvorledes bygningen av pyramidene/gravkammerne ble bygget.

Han fortsatte å fortelle om at selv om det ble bygget bro/forbindelse mellom Vestfold og Østfold så var det et behov for båt forbindelse i tilfelle broen ble stengt og henviste til Danmark som hadde fergeforbindelse hvor det også var bygget broer.
Behov for hurtige båter med slanke skrog til en slik forbindelse ville derfor være nødvendig for kryssing av Oslofjorden. Han viste også forslagene fra studenter på HIVE for slike båter.

Han fortalte også om konstruksjonen av båter med slanke skrog og høy fart bygget i aluminium fra Hobart, Tasmania, (Catemaraner/Incats) Siste båt kan gjøre opptil 58 knop. Dessuten har den type  båter rekorden for kryssing av Atlanten fra New York til Europa.

Under foredraget ble det vist bilder/film og foredragsholderen avsluttet med å ønske at kaianlegg i havnene ikke bare ble bebygget med boligblokker, men også kunne brukes til båttrafikk.
Han besvarte også enkelte spørsmål fra medlemmene før formannen overrakte foredragsholderen foreningens drammeglass med logo og 150 års jubileumsboken og takket for foredraget.

Tre nye søknader om medlemskap lest opp 26.02.15 ble etter spørsmål fra formannen samlet tatt  opp for votering. Alle tre Rune Frank Andersen, Olaf Mathiassen og Rolf Roar Halvorsen ble votert inn som nye medlemmer.
Formannen leste opp tre nye søknader for behandling.

Formannen informerte medlemmene at det nye styret hadde holdt sitt først møte 04.03.15 og det viktigste arbeide var en ny kontrakt med Gimle Selskapslokaler & Catering A/S avd. Tollboden. Nåværende kontrakt utløper 30.06.2016 og det er en opsjon for forlengelse som må erklæres senest 30.06.15.

Medlemsavgift giroer og nye medlemskort var klare, men det ble opplyst at spiseaften 30.04.15 på kortet er feil datoen er 23.04.15.

Det ble også informert om at felles tur for medlemmene ikke var bestemt etter spørsmål fra Olav Nilsen.

Kulturkomiteens brosjyre vil bli distribuert til medlemmene via e-mail og Facebook.

Foreningen hadde mottatt en skipsmodell fra Severin Dahl og enkelte hvalfangst gjenstander fra Sandefjord. Museumarkitekt Pål Thomas Sundhell vil hjelpe med plasseringen.  
Med start 08.04.15 vil foreningen få ca.500 elever fra Tønsberg Kommune i forbindelse med den kulturelle skolesekken. Det var foreløpig ingen avtale med Nøtterøy Kommune.

Huskomiteen hadde begynt arbeidet med forberedelser til sliping og lakking av gulv i Wilhelmsen-salen 23/24.03.15. Flaggstangen foran Tollboden vil også bli vasket eventuelt malt.

Det var mottatt takkebrev fra Frelserarmen og Kirkens Bymisjon for pengegavene til jul.

Formannen henstilte også til foreningens medlemmer om å gi grasrot andelen til foreningen når de spilte Lotto/Tipping etc.

Styret hadde også bestemt seg for å sende korte referater fra foreningens spiseaftener/medlemsmøter og generalforsamling for å bli tatt inn i Tønsbergs Blad under forenings-nytt.

Formannen opplyste at det var mottatt en henvendelse fra Lillesand Sjømannsforening om et samarbeide om  registering av krigsseilere. Inge Thorstensen som har kontakten regnet med  at arbeidet trengte 2 til 3 mann og foreslo at det ble invitert en representant fra Lillesand til foreningen. Styret vil arbeide videre med henvendelsen.

Det var kommet svar fra Tønsberg Kommune om søknaden til å sette foreningens logo på sør-østveggen av Tollboden. Odd Knutsen redegjorde for svaret, men da kommunen forlangte at logoen skulle males på selve veggen vil foreningens ønske om å få montere logoen laget av aluminium ca. 3m lang og 1,7m høy igjen bli fremmet for kommunen.

Tidligere formann Kay O.Myhre var ikke tilstede, men formannen opplyste at han fortsatt arbeidet med å overta/kjøpe området foran Tollboden og planer om flytting av førstereisgutten til plassen utenfor. Det var også planer om å plassere andre maritime gjenstander ved Tollboden.

Olav Nilsen opplyste at det ikke ble servert lørdagskaffe 11.04.15 pga påsken og opplyste at hjemmesidene er oppdatert med foreningens aktiviteter.

Foreningens museum vil bli holdt åpent i påsken. 

Formannen opplyste også at neste spiseaften var 26.03.15 med servering av torsk, takket for fremmøtet og kaffe med kake var klar for servering i Pelagosrommet .

Møtet slutt kl.2035
Svend Erik Jensen


Spiseaften 26.02.2015 kl. 1900 i Tollboden

Kl.1900 og med 6 glass på skipsklokken ønsket Viseformann Odd Knutsen 48 deltakere velkommen til spiseaften med en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn-Åge Christoffersen, Sjøkaptein Kay O.Myhre ,Maskinsjef Arne Christophersen og Driftssjef Sigmund Opthun. Han ønsket også medlemmene fra Åsgårdstrand Sjømannsforening, Skipskonstruktør Roar Ramde som er foredragsholder om emnet «Nyere Skipsdesign» samt en gjest Asle Johnsen og et nytt medlem overført fra Langesund Sjømannsforening Nils Toreskaas velkommen.

Det hadde levert inn tre nye søknader om medlemskap som vil bli behandlet på medlemsmøtet 10.03.15.

Viseformannen informerte om at foreningen ved  generalforsamlingen 12.02.15 hadde fått endringer i styret. Han opplyste også om hans tidligere arbeide i foreningen og nevnte det store arbeide tidligere formann Kay O.Myhre hadde utført for foreningen.

Ordet ble gitt til leder i Kulturkomiteen Jan Tønnesen som ønsket medlemmer til vakter i museet særlig i Juli og August og bad interesserte medlemmer om å melde seg.

Deretter ble ordet gitt til foredragsholderen som fortalte at ved sitt arbeide med skipskonstruksjoner hadde presentert et forslag til firmaet PGS som drev med seismikk skip for undersøkelser i havområder etter olje/gass forekomster. Skipet med (Ramform) hadde en lengde på 120 meter og bredde 70 meter. Akter skipet var kuttet av slik at bredden var 70 meter. Derfor var det mulig å slepe 24 kabler etter skipet med hydrofoner. Tidligere var maksimum 15 til 18 kabler eller mindre. På akterdekket var det plass til «Gundekk» og to arbeids-båter til bruk når skipet drev med undersøkelser for å unngå andre fartøyer/hvaler og andre objekter. Forut på skipet var det plassert bysse, spise-messe og dagligrom og det var plass til en stor sportshall på dekket under. Det ble vist diverse diagrammer for skipets fart og høyden på bølger skipet kunne arbeide i. Kablene som skipet brukte tok det 24 timer å ta inn og under arbeide dekket de et område på 30.000 mål. Skipets spesielle konstruksjon var viktig for seismiske undersøkelser. Det var utstyrt med tre separate maskinrom med dieselelektrisk drift og kunne arbeide med en propell ute av drift. Propellene var dessuten konstruert slik at ved skade på en vinge kunne den skiftes ut uten at skipet måtte dokksettes. Dokking av skipet vil bare være nødvendig hvert 7de år ved at undervannskroget ble børstet med jevne mellomrom. Dessuten ga bredden på akterskipet mye bedre stabilitet enn konvensjonelle skip fordi skroget ikke mistet kontakt med overflaten noe som også ble vist ved modelltank forsøk. Skipet rullet heller ikke så mye men stoppet opp hurtigere. Foredragsholderen nevnte også kort om planer for å bygge cruise skip, transport av store konstruksjoner til olje installasjoner «Off-shore» og plasseringen av vindmøller til havs med skip bygget med «Ramform». Han nevnte også at han hadde arbeidet med konstruksjonen av det tidligere etterretningsskip «Marjata» ferdig bygget 1994 og kabel skipet «Skagerak»

Da foredraget var slutt kl.2000 besvarte han enkelte spørsmål fra medlemmene før Viseformannen takket for foredraget og overrakte ham foreningens drammeglass med logo og 150 års jubileums boken og han fikk velfortjent applaus  for det interessante foredrag og takket for gavene.                                                         

Viseformannen informerte deretter om serveringen og ønsket alle velkommen til bords.
Etter serveringen av hovedretten hvalbiff fortalte Finn-Åge Christoffersen om en hvalfangstvise fra 1925 som han sang. Han fikk fortjent applaus. 

Viseformannen opplyste det ville bli servert kaffe med karamellpudding til dessert og fortalte at det ikke var vanlig med hvalbiff på foreningens spiseaftener, men det ville være mulighet for at hvalbiff oftere ble menyen.

Under serveringen fortalte Sigmund Opthun en god historie og fikk applaus.

Foredragsholderen ble gitt ordet og takket for anledningen til å komme og holdt en kort «Takk for
maten tale» som ble avsluttet med en god historie.

Ordet ble gitt til «vikarierende formannn» i Åsgårdstrand Sjømannsforening Torbjørn Andreassen som takket for omvisningen i museet og for invitasjonen til å delta på spiseaftenen. Han overrakte to gaver til foreningen, en bok og et mindre innrammet bilde. Viseformannen takket for gavene og overrakte Åsgårdstrand Sjømannsforening foreningens 150 års jubileums bok.
Viseformannen opplyste at gavene vil bli overlevert til foreningens arkivar for plassering i foreningens lokaler.

Viseformannen bad Arne Johan Asmyhr om å samle medlemmene av foreningens shanty-kor som var tilstede. Koret sang fire shanties: «Shenandoah», «Leave her Johnny leave her», «Hooraw for the Black ball line» og ble avsluttet med «Rolling home» som allsang. Koret høstet stor applaus for shantiene.

Spiseaftenen ble avsluttet kl. 2200 med at Viseformannen takket for fremmøtet og opplyste om
neste medlemsmøte 10.03.15 kl.1900 og ønsket alle vel hjem.

Svend Erik Jensen Sekretær.               


Spiseaften 29.01.2015 Kl. 1900 i Tollboden

 

Med 6 glass på skipsklokken ønsket formann Kay O.Myhre 60 medlemmer og gjester velkommen til årets første spiseaften og hilste spesielt til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Maskinsjef Arne Christophersen, Sjøkaptein Einar Sjuve og Driftssjef Sigmund Opthun og til aftenens foredragsholder Urolog Tomas Urnes og en av gjestene Tor A. Johansen.

 

Det forelå enkelte medlemsaker og formannen opplyste at styret hadde diskutert og kommet fram til at den foreslåtte tur til Stavanger med Fjordline var mest aktuell.

 

Det var mottatt to nye søknader om medlemskap og etter enkeltvis votering ble Jan Henrik Wesenberg og Rita Wesenberg votert inn som nye medlemmer.

 

Formannen opplyste også at styret hadde enstemmig vedtatt at Nils Toreskaas fikk overføre sitt
medlemskap fra Langesund og Omegns Sjømannsforening til foreningen. Han beholder sin ansiennitet og skal bare betale vanlig medlemsavgift.

 

Formannen opplyste også at det ble arbeidet med å få anløp av det russiske seilskip «MIR» i anledning av skipets besøk til Larvik 17. mai 2015. Anløpet er klaret med Tønsberg Havnevesen.

 

I forbindelse med foreningens medlemskap i TMK opplyste formannen at TMK hadde levert en protest mot den planlagte brobygging over byfjorden. MTK hadde nå mottatt en invitasjon til
å delta i Bypakke Tønsberg. 

 

Formannen presenterte foredragsholderen Urolog Tomas Urnes og han ble gitt ordet. Han takket for invitasjonen før han tok opp emnet «Den aldrende mann».
Med skjematiske oversikter og bilder forklarte han livsløpet for kvinner og menn. Hvor han viste
at kvinner i yngre alder oftere søkte lege/sykehusbehandling enn menn, mens dette var endret for kvinner og menn i eldre alder.
Han tok også opp at det fra dagens antall eldre vil det bli en kraftig økning i antall eldre over 80 år. Livs-stilsykdommer som diabetes og demens vil derfor øke sterkt, men vil reduseres med en sunnere livs-stil ved endring av kost og økt fysisk aktivitet.
Urnes fortsatte med å ta opp sykdommen forstørret prostata som ofte rammer eldre menn. Han tok for seg måling av PSA/Prostata-kreft/Urin-lekkasje og tablettbehandling. Den største ulempe for menn var imidlertid urin-lekkasje. Generelt fremhevet han igjen at fysisk aktivitet minsket aldringen. Selv det å slutte med å røke som 60/65 åring ville gi økt levealder.
Han fikk applaus for det meget interessante foredrag og formannen takket og overrakte ham foreningens «Drammeglass» med logo og jubileumsboken «Vi seiler videre».

 

Aftenens meny fiskesuppe og kokt torsk ble servert og etter fiskesuppen ble Einar Sjuve bedt om å holde talen for foreningen. Han tok opp en del om foreningens historie det som hadde hendt med samlingen av maritime gjenstander som var gitt til det tidligere Vestfold Fylkesmuseum og som nå er plassert på et lager i Sandefjord. Sjuve avsluttet talen med å håpe at de maritime gjenstander igjen kunne plasseres i et nytt sjøfartsmuseum i Tønsberg.Han fikk applaus for talen og formannen takket.

 

Kokt torsk ble servert og foredragsholderen Tomas Urnes holdt en kort men underholdene takk for maten tale og avsluttet med en god historie.

 

Arne Kjell Johansen og Sigmund Opthun fortalte også noen gode historier og fikk applaus.

 

Formannen bad shanty-koret om å synge. Det viste seg imidlertid at det bare var et mindre antall av korets medlemmer tilstede, men fire shanties ble fremført under ledelse av Arne JohanAsmyhr og Finn-Aage Christoffersen. Koret høstet applaus for fremføringen.
Arne Johan Asmyhr fortalte også at koret skulle synge på Træleborg Bo-og Behandlingssenter for 33de gang den 17.02.15.

 

Formannen takket koret og opplyste at kaffen var klar for servering. Han informerte også medlemmene om foreningens 169. generalforsamling 12.2.15 kl.1800 og minnet om dresskoden.
Annonse for generalforsamlingen vil bli innsatt i Tønsbergs Blad 31.1.15 Regnskaper og andre saksdokumenter kan også hentes på Tollboden lørdag 7.2.15 kl.10-13. Medlemmer med e-mail vil mottatt den ovennevnte annonse og regnskaper og andre saksdokumenter via e-mail.

 

Det ble også opplyst at på spiseaften 26.2.15 vil foreningen motta besøk av Åsgårdstrand Sjømansforening med 10 til 15 medlemmer.

 

Tilslutt takket formannen for fremmøtet og ønsket alle vel hjem.

 

Spiseaftenen var slutt kl.2220.

 

Svend Erik Jensen Sekretær.   


Medlemsmøte 06.01.2015. kl.1900 i Tollboden
Med 6 glass på skipsklokken ønsket formannen 45 medlemmer godt nyttår og velkommen  med en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn-Aage Kristoffersen, Flykaptein Odd Knutsen, Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Sjøkaptein Einar Sjuve og Maskinsjef Arne Christophersen  samt aftenens foredragsholder Sjøkaptein Tore Simonsen.

Formannen informerte om at et medlem Losoldermann Vidar Rygh hadde gått bort  han ble minnet med ett minutt stillhet og 8 glass på skipsklokken.

Formannen fortsatte med å lese opp to søknader om medlemskap som vil bli behandlet. Dessuten var det mottatt en søknad om overførsel av medlemskap i Langesund Sjømannsforening til foreningen. Vedkommende hadde blitt bedt om å sende søknad til foreningen på vanlig måte da lovene ikke dekker overførsel av medlemskap. Finn-Aage Kristoffersen mente dog at det  tidligere
i foreningen historie hadde blitt akseptert inkludert overførsel av ansiennitet.

Formannen opplyste at det var mottatt takkekort for blomster hilsninger  fra Johan Frithjof Kjørboe i anledning av hans 80 års dag og fra Leganger Hansens Legat.

Det ble også opplyst at det på Generalforsamlingen 12.02.15  ikke ville bli fremmet spesielle saker.

Det var mottatt fra Tønsberg Kommune at i forbindelse med den kulturelle skolesekken ville ca.500 skoleelever fra 9.klasse i løpet av april måned få undervisning om Svend Foyn og «Pelagos» filmen
vil bli fremvist i museet.
Formannen spurte også formann i kulturkomiteen Jan Tønnesen om det var noe nytt vedrørende diskusjonen med Nøtterøy Kommune om deltakelse i den kulturelle skolesekken, men en avgjørelse var ikke tatt av kommunen.
Formannen opplyste også at Åsgårdstrand Sjømannsforening var invitert til å delta på spiseaftenen enten 26.02.15 eller 26.03.15.

Formannen bad deretter foreningens representant i styret for Stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum Sjøkaptein Einar Sjuve om en orientering fra stiftelsens siste møte.
Han opplyste at det nå var gjort endringer i styret, Halvard Kausland (Styreleder) og Nils Anker (Direktør). Sistnevnte ønsket å løfte skipsfart mer frem i museet, men hadde selv lite erfaring. Han opplyste også om Slottsfjellets Museets økonomiske stilling pga vanskelighetene med å skaffe midler til drift og vedlikehold da Tønsberg Kommunes tilskudd også i år var redusert.
Kausland mente at forhandlerne fra Museet hadde gjort en dårlig jobb da avtalen ble skrevet ved overgang til IKS. Sandefjord hadde gjort en god avtale med et direkte tilskudd fra starten utenom
de bevillinger som staten overførte til IKS.
Den store saken som har pågått lenge er gaven som Stiftelsen har mottatt nemlig Gumserød Gård ved Larvik hvor vedlikehold er kostbart. Derfor må det snarest bli vedtak om salg eller egen drift.

Styret vedtok nye forskrifter for stiftelsen:
Stiftelsen har som formål å bevarer gjenstander og bygninger og stille samlingene til rådighet for Vestfold-museene IKS etter den til enhver tid gjeldene samarbeidsavtale.  
Stiftelsens styre reduseres fra 10 til 9 medlemmer.
Stiftelsens styre består av 9 medlemmer valgt slik: 3 fra Vestfold Fylkes kommune, 2 fra Tønsberg Kommune, 3 fra Vestfold Historielag og 1 fra Tønsberg Sjømannsforening.                                                                        -2-
Formannen takket Einar Sjuve for orienteringen.

Spørsmålet om opprettelse av et nytt Sjøfartsmuseum i Tønsberg ble tatt opp av Finn-Aage Kristoffersen som nevnte at det en kanskje måtte legges press på myndighetene og politikerne ved å bruke pressen ved Tønsberg Blad.
Formannen mente at det var ikke foreningen, men TMKF som skulle arbeide videre med dette.
Tanken er blant annet å bygge opp en kopi av Tønsberg Reperbane ca. 100 meter lang og samtidig få inn et sjøfartsmuseum i samme bygning.   

Han fortsatte med å orientere om at medlemskortet ga fyldig informasjon om medlemmenes antrekk ved møter/spiseaftener og Generalforsamling. Etter spørsmål fra formannen var det imidlertid enighet om at jakke,bukse og slips på spiseaftener var tilsvarende dress og slips. Det var også viktig at nye medlemmer ble informert om kleskoden i foreningen.

Det ble også opplyst at styret i samarbeide med arrangementkomiteen arbeidet om en felles reise på
sensommeren 2015, men endelig avgjørelse var ikke tatt.

Ordet ble gitt til foredragsholderen Tore Simonsen om emnet « Selfangst og hvalfangst med utgangspunkt i Svend Foyn». Han opplyste at foredraget var basert på det som elevene i 9.skoleår ble presentert for i forbindelse med den kulturelle skolesekken. Det var ønsket at flere av medlemmene i foreningen ville delta i dette arbeide og at de kunne henvende seg til ham for videre opplæring.
Tore Simonsen viste bilder og fortalte kort om Svend Foyns liv og hans pioner arbeide som dannet grunnlaget for moderne hvalfangst.
Han avsluttet foredraget med å vise «Pelagos»  filmen som viste arbeidet på hvalkokeriet på vei til feltet i antarktisk, hvalfangst og hjemtur.
Han fikk applaus for foredraget og formannen takket.

Formannen takket også for fremmøtet og opplyste at neste møte var spiseaften 29.01.15 og at kaffe og kake var klar for servering i Pelagos-rommet.

Møtet ble avsluttet kl.2100.

Svend Erik Jensen Sekretær.
Publisert i kategorien: Møtereferat
01.01.14

publisert av Sjomann 01.01.14 15:31


Tønsberg Sjømannsforening 20.11.14 Spiseaften

Med 6 glass på skipsklokken ønsket formannen Sjøkaptein Kay O.Myhre  50 medlemmer og 25 medlemmer fra Larvik Sjømannsforening samt foredragsholderen Audun Norbotten velkommen han hilste spesielt til foreningens æresmedlemmer Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen,Sjøkaptein Einar Sjuve, Flykaptein Odd Knutsen, Driftssjef Sigmund Opthun og Maskinsjef Arne Christophersen.

Formannen fortalte litt om Tollboden og museet, samt samarbeidet med Larvik vedrørende de
maritime gjenstander som ligger på lager i Sandefjord fra begge foreninger. Han nevnte også
samarbeidet i Tønsberg Maritime Kulturforum som består av flere foreninger.

Det var mottatt søknad fra Vidar Bekkavik om medlemskap og han ble enstemmig innvotert.

Ordet ble gitt til foredragsholderen og emnet «En reise i isbjørnens rike». Han fortalte om en tur
ved Svalbard fra Longyearbyen tur/retur via Ny Ålesund, Barentsburg og var innen om Danskøya
med minnetavlen for Roald Amundsens ekspedisjon over polhavet . Turen ble foretatt med et
tidligere svensk etterretningskip. Det var anledning til å gå på land kravet var imidlertid å være
utstyrt med gevær i tilfelle angrep fra isbjørn. Han viste meget fine bilder av vegetasjonen,  fugler og dyrelivet.
Han takket tilslutt for anledningen til å komme og fikk applaus. Formannen overrakte Audun Norbotten foreningens 150 års jubileumsbok «Vi seiler videre» som takk for det interessante foredrag.

Etter en pause ble aftenens meny bacalao servert og formannen utbrakte en skål under måltidet og
spurte om maten smakte.   
Formannen i Larvik Sjømannsforening Henning Thorsen holdt en kort tale hvor han takket for invitasjonen til besøket og utbrakte en skål for Tønsberg Sjømannsforening. Formannen overrakte
Henning Thorsen foreningens 150 års jubileums bok og opplyste at datoen for neste bacalao-festen var 11.07.15.
Erling Melsom fra Larvik Sjømannsforening bad om ordet og etter en god historie takket han for
invitasjonen og den gode kontakt han hadde med formann Kay O.Myhre i Tønsberg Sjømannsforening om muligheten for et maritimt museum i Larvik og Tønsberg. Han utbrakte tilslutt en skål for vertskapet.
Jan Høeg fra Larvik fikk ordet om hans ønske om minnetavler for sjøfolk som mistet livet under
2nd verdenskrig med transport av flyktninger til Sverige fra Vestfold. Formannen foreslo at han
skriftlig sendte en likelydende  henvendelse til både Nøtterøy og Tjøme sjømannsforeninger.       

Erik Graue holdt talen for foreningens æresmedlemmer. Han ga en oversikt over æresmedlemmer
fra stiftelsen i 1846 og opplyste at foreningen for tiden har 9 æresmedlemmer. Han avsluttet med å utbringe en skål for æresmedlemmene og formannen takket for talen.

Kaffe ble servert og shanty koret sang fire shanties med forsangerne Finn-Aage Kristoffersen,
Arne Johan Asmyhr og Erik Graue til applaus.
Einar Sjuve/Finn-Aage Kristoffersen/Jan Høeg fortalte noen gode historier til applaus.Formannen avsluttet aftenen med å takke for besøket fra Larvik og så frem til mer kontakt.

Han bad ellers medlemmene merke seg at neste møte var spiseaften med ledsager 11.12.14 og ønsket alle vel hjem. Spiseaftenen var slutt kl.2215.

Svend Erik Jensen/sekretær.


Tønsberg Sjømannsforening 04.11.2014 Medlemsmøte

Kl.1900 og med 6 glass på skipsklokken ønsket Formann Kay O.Myhre 38 medlemmer velkommen og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Einar Sjuve, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Flykaptein Odd Knutsen,Driftssjef Sigmund Opthun og møtets foredragsholder Losoldermann Elise Rusten.

Ordet ble gitt til foredragsholderen som fortalte litt om sin bakgrunn. Hun hadde hatt tilknytning til sjølivet fra 11/12 års alderen og var via sjøgutt skole, rederiet Leif Høegh & Co A/S, Navigasjonskolen i Tønsberg, ett år på Christian Radich blitt ansatt i Kystverket 2002 og ble Losoldermann 2009 for området svenskegrensen/Tønsberg Tønne til Oslo. Det ble også vist en film om Kystverket og lostjenesten langs norske kysten og at kysten var inndelt i 5 regioner med et budsjett på 1,3 milliarder og er underlagt Samferdsels Departementet.
På landsbasis er det i underkant 290 loser, 18 losstasjoner, 25 losbåter og ca. 103 båtførere. Det blir totalt utført ca. 45.000 oppdrag pr. år.
Det ble også vist tall for trafikkveksten av skip for 30.10.14 og en grafisk fremstilling av skip med fartsledbevis, los pliktige skip og skip uten losplikt. 
Det ble i mars 2012 nedsatt et utvalg for ny  lov om los-ordning som ble vedtatt av regjeringen 11.04.14 og vil tre i kraft fra 1.1.2015. Den nye loven vil gi en ny organisering av lostjenesten. Det er imidlertid alt bestemt at tilbringerservicen skal organiseres av private selskaper og ved en presentasjon viste hele 24 selskaper interesse for å overta denne tjenesten. Den nye ordningen vil imidlertid få økonomiske konsekvenser for Kystverket med en betydelig kostnadsreduksjon.
Det er 5 sjøtrafikk sentraler langs kysten, samt lostjeneste som er basert på 24 timers drift og det er plassert oljevernutstyr i Horten samt en lense på Hvasser samt andre steder på kysten.
I Oslofjorden er det ennå ikke bestemt hvor det nye bordingfelt for loser etableres, men det blir sannsynligvis lenger inn i fjorden enn nåværende sted.
Anløp utgiftene for store cruiseskip til blant annet Oslo er store og foredragsholderen opplyste at «Queen Mary» som skal anløpe neste uke ville utgiftene være ca. kr.335.000 med tillegg av havne/kai utgiftene.
Foredraget var meget interessant og sluttet kl.2005 med applaus. Medlemmene hadde anledning til å stille spørsmål under og etter foredraget som ble besvart.

Formannen takket for foredraget og overrakte foredragsholderen foreningens jubileumsbok «Vi seiler videre» samt drammeglasset med logo. Foredragsholderen takket for gaven. Formannen fortsatte med foreningssaker og opplyste at Reidar Andersen, Knut Brekke, Otto Eugen
Wølfer Johansen, foreningens eldste medlem med medlemskap på 56, år og Ragnar Foyn hadde  gått bort og de ble minnet med ett minutt stillhet og åtte glass på skipsklokken.

To nye søknader om medlemskap fra Arne Iversen og Einar Engenes ble behandlet og begge ble
etter tur votert inn som nye medlemmer.

Det var mottatt en søknad om medlemskap fra Vidar Bekkavik som vil bli behandlet.

Foreningen hadde mottatt en innbydelse for deltakelse ved Vestfold Arkivenes presentasjon av hvalfangsten digital i Sandefjord kl. 1200 8.11.14 på Sandefjord Bibliotek. Interesserte medlemmer kan henvende seg til formannen for nærmere opplysning eventuelt hjelp til transport.

Det var mottatt takkekort fra Odd Knutsen for mottatt blomsterhilsen i forbindelse med sykdom.

Biskopen i Tønsberg Per Arne Larsen var skriftlig invitert til foreningens julemiddag, men han hadde nå svart at han ikke hadde anledning til å komme.

Arkivar Einar Sjuve ønsker hjelp av et medlem som assistent og formannen bad interesserte medlemmer melde seg. Formannen opplyste også at Einar Sjuve er styremedlem i Stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum.

Den 8.11.14 vil det bli dugnad for rengjøring av foreningens museum og bad medlemmer møte opp
kl. 1000. Lørdags kaffen vil være åpen som vanlig.

Guide kurs for omvisning i Tollboden og museum vil bli arrangert 12.11.14 med oppmøte kl.1200 og ba interesserte medlemmer melde seg.

Foreningen vil få besøk 5.11.14 av Peer Gynts Tours for omvisning i foreningens museum med henblikk på å arrangere reiser til Tønsberg.

Den 24.11.14 vil Tønsberg Maritime Kultur Forum avholde møte.

Ved spiseaftenen 24.11.14 vil vi få besøk av Larvik Sjømannsforening med ca. 22 medlemmer og
de vil også få en omvisning i museet.

Kl. 2035 takket formannen for fremmøtet og informerte om at kaffe og winerstang var klar for
servering i Pelagosrommet. Han fikk applaus.

Svend Erik Jensen
Sekretær.

 

Tønsberg Sjømannsforening 23.10.2014 Spiseaften

Kl.1900 og med 6 glass på skipsklokken ønsket formannen 70 medlemmer velkommen og sendte

en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn-Aage Kristoffersen, Sjøkaptein Ole M.

Brynjulfsen, Sjøkaptein Einar Sjuve, Flykaptein Odd Knutsen og Driftssjef Sigmund Opthun.

Kommunikasjonssjef Erik Giercksky fra Norges Rederiforbund med foredraget «Norsk Skipsfart og hva vil fremtiden vise» samt tre gjester ble også ønsket velkommen.

Formannen innledet med noen ord om dagens situasjon i skipsfarten, redusert bemanning og rekruttering til norske skip før ordet ble gitt til foredragsholderen.

Han fortalte litt om hans tidligere og nåværende arbeide. Det ble vist en informasjons film om

norsk skipsfart idag som viste at et lite land var en stor skipsfartsnasjon og en film fra Oslo om hva folk på gaten hadde av  kjennskap til norsk skipsfart generelt.

I 1950 hadde Norge en flåte på ca.1200 skip mens det i 2014 var over 1800 skip under norsk flagg.

Med grafikk viste han også hvorledes typen/størrelsen av skip var fordelt. Tidligere var det vanlige

skip for transport, mens det idag var mange kostbare spesial skip. Spesial skipene krever imidlertid

byggeverksteder og mannskaper ombord som har stor kompetanse.

Under perioden 1960 til 1985 ble antall norske mannskaper sterkt redusert og  idag mister forbundet skip som fører norsk flagg. For 2014 har skipsfarten imidlertid økt vekst i maritim verdiskapning. Assuranseselskapene GARD og SKULD er fortsatt eksisterende med assuranse av skip på global basis.

Aktiv maritim politikk er positiv for norsk skipsfart. Idag står skipsfarten imidlertid overfor store

utfordringer på miljø og klima dessuten står en overfor konflikter i mange områder.

Middelhavet med båtflyktninger fra Libya til Italia og Hellas ble også nevnt under foredraget. Her

hadde norske skip reddet ca.3000.

Etter foredraget var slutt kl.1940 hadde medlemmene anledning til å stille spørsmål som ble besvart

av foredragsholderen.

Formannen takket tilslutt for et interessant foredrag og overrakte foreningens 150 års jubileumsbok « Vi seiler videre» og foreningens drammeglass med logo til applaus.

Kl.2000 tok serveringen av aftenens meny saltkjøtt og erter til. Under middagen ble det utbrakt

skål og formannen spurte om maten smakte.

Gunnar Auve holdt talen for de seilende. Han fremhevet blant annet krigsseilernes urettferdige behandling av myndighetene etter 2nd verdenskrig og fikk velfortjent applaus.

Inge Thorstensen holdt takk for maten talen som var velformulert med gode historier og fikk til

slutt velfortjent applaus.

Sigmund Opthun ble oppfordret til å fortelle et par historier og han fikk applaus for sin innsats.

Ved serveringen av kaffen underholdt Shantykoret med fire shanties og fikk applaus.

Formannen opplyste at en søknad om medlemskap var mottatt og vil behandlet. Det var mottatt et takkekort fra Ole Jacob Olsen i anledning av hans 80 års dag.

Losoldermann Elise Rusten vil holde foredraget påmedlemsmøtet 4.november om losing i Oslofjorden og fremtiden, hva den blir.

Foreningen hadde mottatt en klokke fra «PELAGOS» som vil bli plassert i Pelagosrommet.

Klokken er utlånt til foreningen.

Formannen hadde mottatt en  litt uvanlig henvendelse fra en yngre dame som ønsket å få hjelp til å seile en skøyte fra Tønsberg til Risør. Jon Brun var villig til å seile skøyten til Risør.

En pensjonist forening fra Telemark ville besøke Tønsberg og hadde bedt om omvisning i museet.

Det er planlagt et kurs for medlemmer for å guide i Tollboden og muset i november.

Kl.2210 takket formannen for fremmøtet og ønsket alle vel hjem.                                                                                                   

Svend Erik Jensen/Sekretær

 

Tønsberg Sjømannsforening 07.10.2014 Medlemsmøte

Kl.1900 med seksglass på skipsklokken ønsket formann Kay O.Myhre 37 medlemmer velkommen til møtet og hilste spesielt til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn Aage Kristoffersen, Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Driftssjef Sigmund Opthun, Sjøkaptein Einar Sjuve ,Maskinsjef  Arne Christophersen samt foredragsholder Trond Barth Andersen og en gjest Arne Walter Iversen.

Møtet hadde for første gang ikke blitt annonsert i Tønsbergs Blad som vanlig til en besparelse av ca.kr.20.000 pr.år, men sendt til alle medlemmer med tilgang til e-mail.  Dessuten henviste formannen til det at alle møter/spiseaftener er oppgitt i det årlige medlemskort.Tre nye medlemmer hadde søkt medlemskap Trond Pedersen, Thomas Huste og Per Stensli. Alle
ble votert inn som medlemmer.

Det var kommet en søknad om medlemskap fra Arne Walter Iversen til behandling.

Formannen henstilte til medlemmene om at ta med vekselpenger til bruk for innkjøp fra baren da det ofte var vanskeligheter med å veksle store pengesedler.

Ordet ble gitt til foredragsholderen Trond Barth Andersen med foredraget «Vikings» dramatiske ferd over Atlanteren i 1893.
Han viste først fram gamle gjøser fra Unionstiden med Sverige benyttet ombord i norske skip. Fortsatte med foredraget om «Viking» som var en kopi av Gogstadskipet og seilasen til Verdensutstillingen i Chicago 1893. Ideen til dette var Kaptein Magnus Andersen født ved Larvik 1857 som bestemt mente at det var Leiv Eriksson og ikke Columbus som oppdaget Amerika.
Han grunnla NHST og var den første redaktør. Senere ble han vår første Sjøfartsdirektør. «Viking» ble bygget ved Framnes i Sandefjord og sjøsatt 20.02.1893. Skipet ble liggende i Kristiania i ca. 2 måned hvor det ble samlet inn penger og  hvor 11 erfarende sjøfolk ble ansatt slik at det totalt var et mannskap på 12. Skipet anløp deretter en rekke byer på kysten, men avikk fra
Bergen 1.5.1893 og ankom New York 13.6. fortsatte til Lakene via Eire-kanalen og ankom Chicago
og Verdensutstillingen 12.7. I Alanteren hadde skipet 4 dager med full storm og 9 meter høye bølger. Det traff også på isfjell.
Skipet oppnådde også en gjennomsnittsfart på 11 knop enkelte ganger. Verdensutstillingen var en feiring av 400 års jubileet for Columbus. Spania hadde derfor sendt kopier av Colombus skip til utstillingen. Det var imidlertid «Viking» som ble omtalt i amerikansk presse og fikk en fantastisk mottakelse  og hadde ca.1 million besøkende i løpet av 6/7 måneder. Kaptein Magnus Andersen holdt også mange foredrag om skipet og reisen. Dessuten hadde han to møter med President Cleveland. På det første møte ordnet Presidenten taubåt assistanse oppover Eire-kanalen og på det andre lovet han at skipet skulle få plass i hagen foran Det Hvite Hus. Kort fortalt har en amerikansk forening i Chicago 2008 restaurert «Viking» og det er bygget et hus for det etter at skipet i mange år forfalt.

Kl.2030 var det interessante foredrag ferdig og formannen overrakte ham foreningens drammeglass.
Formannen opplyste om spiseaftenen  23.10 med foredrag av kommunikasjonsjef Erik Glercksky
fra Norges Rederforbund og kl.2045 takket han for fremmøtet og som vanlig var det kaffe og kake
i Pelagosrommet.

Svend Erik Jensen
Sekretær.


Tønsberg Sjømannsforening 29.09.2014 Medlemsmøte

Formann Kay Myhre ønsket 62 medlemmer velkommen til spiseaften og foredrag med 6 glass på skipsklokken. Han hilste spesielt til forenings æresmedlemmer Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Sjøkaptein Einar Sjuve, Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Driftssjef Sigmund Opthunog kveldens foredragsholder Erik Evensen.
To nye medlemmer Kathleen Hellmann og Frithjof Aasvang samt 3 gjester og Trond Aspelin ble også ønsket spesielt velkommen.
Han fortsatte med at foreningen med 31 medlemmer hadde hatt en meget flott tur til København med besøk i sjøfartsmuseet Helsingør og fortalte litt om det. Som takk til omvisningen sang foreningens medlemmer shantien «Rolling Home» til stor begeistring av omviser og publikum.
Ordet ble deretter gitt til kveldens foredragsholder som takket for invitasjonen til å holde foredraget om emnet «Tur til Syd Georgia». Turen var arrangert av foreningen «Øyas Venner» og var en jubileumsekspedisjon i anledning av at kirken i Husvik Harbour var 100 år. Etter flyreisen fra Norge kom deltakerne til Ushuaia på sydspissen av Argentina. Han viste lysbilder og film fra hele turen. Her gikk man ombord i det norske hurtigruteskipet «FRAM». Reisen fortsatte til Port Stanley på Falklandsøyene hvor kirken i Grytviken ble offisielt ble overdratt til den engelske guvernør for øya Sør Georgia.
Skipet fortsatte reisen mot øya Sør Georgia og med skipet var det en rekke forskere som holdt foredrag om forholdene i Antarktisk for passasjerene som i tillegg besto av flere andre nasjoner.
Ved ankomst Husvik Harbour fikk deltakerne anledning til å gå på land. Bygningene på den gamle hvalstasjon var meget forfallet. De engelske myndigheter har laget opptegnelser av alt, men ønsker å la det forfalle til det blir borte.
Det ble også arrangert turer til andre gamle hvalstasjoner i området hvor alt var som for Husvik Harbour. Det er strenge regler for besøk på øya og dyr/fuglelivet på øya er rikt på hvalrosser/ sel /sjøelefanter og pingviner.
I kirken på Gytviken ble det også avholdt en gudstjeneste og kirkegården ble besøkt. Det bleogså opplyst at reinsdyra som var importert til øya, var blitt uryddet i et antall av ca.14.000 dyr.
Turen fortsatte til Deception Island en av øyene for Syd Shetland. Øya er av vulkansk opprinnelse og har hatt utbrudd i nyere tid 1848/1967/69/70. I Krateret er det en ca.7 km bukt med en trang åpning til en naturlig havn. Åpninger i jordskorpen på øya har vist ganske høye temperaturer. Her ble det i mange år drevet hvalfangst med en rekke av kokerier fordi sjø og værforhold var gunstige for driften, dessuten var det god fangstforhold ved Syd Shetlandsøyene.

Turen ble avsluttet med retur til Ushuaia og hadde vært meget interessant.
Kl.2005 var foredraget ferdig og foredragsholderen fikk fortjent applaus. Formannen takket for foredraget og overrakte foredragsholderen foreningens 150 års jubileums bok og drammeglass med logo som takk for foredraget.

Etter en kort pause ble kveldens meny nydelig fiskesuppe og torsk servert. Etter måltidet utbrakte formannen en skål og spurte om maten hadde smakt, dessuten opplyste han om at kaffe ville bli servert og at shantykoret ville synge.

Eivind Normann Riksen holdt takk for maten talen som inneholdt mange momenter om torskens verdi for mange mennesker både her i Norge, Canada og U.S.A. Han utbrakte tilslutt en skål fortorsken.                                                                          -2-

Formannen overrakte deretter kveldens gjester og to andre foreningens jubileums bok som gaver for at de skulle få et innblikk i om hva foreningen arbeidet med som landets nest eldste sjømannsforening stifteti1846.                                                                
Einar Sjuve fortalte deretter noen gode historier og fikk fortjent applaus.

Erik Graue fortalte at han hadde fått et eksemplar av et hefte utgitt av hvalfangst museet i Sandefjord som var sanger fra revyene som ble spilt på ned/opptur fra hvalfangst feltet. Han avsluttet med å synge en sang fra heftet «Guttane fra isen» og fikk applaus.

Deretter kom shantykoret frem og de sang tre shanties  med forsangere Erik Gaue, Arne Johan Asmyhr og Finn-Aage Christoffersen. Erik Graue henstilte medlemmene om at det var ønskelig at flere deltok i koret og håpet at flere ville møte opp på neste sangøvelse før neste medlemsmøte kl.1800.

Formannen opplyste at Trond Barth Andersen ville holde foredraget på medlemsmøtet 7.10.14 og at kommunikasjonssjef Erik Giercksky fra Norges Rederiforbund vil holde foredrag om emnet «Norsk Skipsfart og hva vil fremtiden vise» på spiseaftenen 23.10.14.
Larvik Sjømannsforening vil også besøke foreningen på spiseaftenen.  

Kl.2210 takket formannen for fremmøtet og ønsket alle vel hjem.

Svend Erik Jensen
sekretær.                

 

Tønsberg Sjømannsforening 02.09.2014 møtereferat

Kl. 1900 og med seks glass på skipsklokken ønsket Formann Kay O.Myhre 37 medlemmer velkommen til møtet og med en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn Aage Kristoffersen, Sjøkaptein Ole M,Brynjulfsen, Sjøkaptein Einar Sjuve, Driftsjef Sigmund Opthun og Flykaptein Odd Knutsen. Han ønsket også Vera Synnøve Lervik velkommen, som var tilstede for første gang.

Han opplyste om en planlagt brannøvelse kl.2000 og om veggmaleriet som er blitt malt på østveggen i Wilhelmsens salen av Museums Arkitekt Pål Thomas Sundhell etter et fotografi fra tidlig på 1900 årstallet.

Formannen fortsatte med å lese opp navnene på tre medlemmer som hadde gått bort Maskinist Ole, Reidar Olsen, Advokat Tor Olstad og Statslos Oddvar Andreassen og de ble minnet med ett minutts stillhet og åtte glass på skipsklokken.

Det forelå to nye søknader om medlemskap Frithjof Aasvang og Kathleen Hellmann til behandling. Begge ble votert inn som nye medlemmer.

Det var mottatt tre nye søknader om medlemskap som vil bli behandlet på vanlig måte.

TSHS hadde i perioden mai til 31.8.14 706 besøkende. Pelagosfilmen hadde blitt vist hver torsdag. I samarbeide med kulturkomiteen vil det bli vurdert om filmen også skal vises neste år.
Det har i sommer blitt gjordt endringer i museets avdeling for hvalfangst og en gave med  medaljer fra sjømannsidretten samt en pokal for en redningsdåd  gjort av et Wilh.Wilhelmsens skip  av mannskaper fra et engelsk skip i Magellan Stredet vil bli plassert i eget skap.
Museums arkitekten har nå avsluttet sitt arbeide.

Bacalao-festen i juli ble avholdt etter planen og de medlemmer som deltok hadde en samling i august hvor alle deltakerne sa seg villige til å delta også i 2015. Overskuddet fra festen er foreløpig beregnet til ca.kr.100.000.

Tønsberg Kystkultursenter var arrangør for kystkultur dagene 8.-10.08.14. Foreningen var representert med egen stand og shanty-koret deltok. Det var delvis dårlig vær under arrangementet, men ved allsangen var det mye folk.

Foreningen er medlem av Øyas venner som koster kr.500 pr år og var representert ved avdukningen av en minneplate i Sevika ved Vrengen på Nøtterøy i anledning av Svend Foyns avreise for 150 år med den første spesialbygde hvalbåt «Spes & Fides» og var begynnelsen på moderne hvalfangst.

Pelagos-filmen som Erik Jacobsen har fremstilt for foreningen kostet ca.kr 130.000. Foreningen har nå mottatt kr.80.000 i bidrag fra Jac.Lyngaas & hustrus legat og tidligere mottatt bidrag fra Anders Jahres humanitære Stiftelse og Norsk Esso som dekker alle omkostninger for filmen.

Leietaker av Tollboden har tatt opp med styret om skifte av strømleverandør og det har nå blitt mottatt et tilbud fra Oslo Kraft. Avtale er foreløpig ikke gjort, men styret arbeider videre med en løsning og vil komme tilbake.  

Søknaden om plassering av foreningens Logo på sydvest veggen er fortsatt til behandling hos
kommunen og fylket, mens Riksantikvaren tilsynelatende ikke ønsker å uttale seg.                                                                   
Odd Knutsen viste tegning av Tollboden med Logoen som er ca. H.1,70xB 3,5meter. Logoen vil
være det samme som merket i foreningens fane fra 1859 og malt i samme farger og lagd i aluminium. Han orienterte også medlemmene om merkets historie.

Formannen bad formann i huskomiteen Sigmund Opthun om å gi medlemmene en orientering om
den årlige brannøvelse for Tollboden. Opthun presenterte medlemmer og deres gjøremål ved brann og fortalte kort om at det var lagd en spesiell brannteknisk bok. Foreningen har også en service kontrakt for det tekniske utstyr som gir en besparelse på ca.kr 20.000 på den årlige forsikringspremien. Til slutt ble brannalarmen prøvd og alle forlot lokalet. Etter øvelsen ble det
litt diskusjon om hvem som hadde ansvaret for at handikappede/blinde kom seg ut ved brann og det ble også vist hvordan nødlyset virket.

Formannen fortsatte med å opplyse om at han hadde hatt møte med representanter fra Larvik Sjømannsforening. Saken ble diskutert, og det var enighet om at begge parter skulle prøve å få til et møte med den nye direktøren og styreformann for Vestfoldmuseene for å fremme våre synspunkter ang. sjøfartsmuseet ikke eksisterende tilstedeværelse i våre respektive byer. Vi skulle holde hverandre underrettet om diskusjonene.
Det ble var blitt mottatt invitasjon fra Drammen Sjømannsforening i anledning av Sjøfolkenes Minnedag 7.9.15 kl.1300 i Drammen. Det er påmeldingsliste for deltakelse i arrangementet.

Medlemsmøter/spiseaftener blir annonsert i Tønsbergs Blad til en kostnad av ca.kr.24.000 årlig. Det synes i dag ikke å være nødvendig når største delen av medlemmene har tilgang til e-mail. Dessuten har medlemskortet opplysninger om det ovennevnte. Formannen vil derfor ta dette opp i styret og med arrangementskomiteen.

Det ble opplyst at på spiseaftenen 23.oktober vil vi få besøk av kommunikasjonssjef Erik Giercksky fra Norges Rederiforbund, som vil foredra over emnet »Norsk skipsfart og hva vil fremtiden vise».

Det var mottatt et takkebrev fra Brevik Sjømannsforening for deltakelse i spiseaftenen 27.02.14.

Larvik Sjømannsforening vil bli invitert til spiseaftenen 25.09.14.

Lillesand Sjømannsforening har spurt foreningen om et samarbeide om databasen og Tormod Pettersen vil bli bedt om å undersøke om det kan være av interesse.

Det var mottatt et takkebrev fra Svend Foyn Bruun (Sønn av avdøde Carsten Bruun). som i anledning hans 50 års dag fikk fremvist «Pelagosfilmen» for sine gjester i Wilhelmsensalen. 

Det hadde også blitt mottatt en rekke takkekort som ble lest opp for blomsterhilsninger fra foreningens medlemmer som fylte runde år.  

Tore Simonsen har blitt forespurt om å fremvise Pelagosfilmen for en pensjonistforening i Andebuog styret vil diskutere om dette også kan være aktuell for andre foreninger.

København-turen for medlemmene vil bli sponset med kr.1000 for hver deltaker.

Til slutt kl.2105 takket formannen for fremmøtet og ønsket alle velkommen til neste møte og  kaffe og kaker ble servert i Pelagos rommet.

Svend Erik Jensen/Sekretær.


Tønsberg Sjømannsforening 24 .04.2014 Spiseaften.

Kl.1900 og med 6 glass på skipsklokken ønsket Formann Kay O.Myhre 92 medlemmer og ledsagere velkommen til spiseaften. Han hilste spesielt til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Sjøkaptein Einar Sjuve, Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Flykaptein Odd Knutsen, Maskinsjef Arne Christophersen og Driftssjef Sigmund Opthun. Aftenens underholdere Thomas Huste og Reidar Møyland ble også ønsket velkommen. Det ble også gitt praktiske opplysninger om programmet for aftenen.

Ordet ble gitt til aftenens underholdere og Thomas Huste takket for innbydelsen og  fortalte litt om begge underholdere og deres arbeide i yrkeslivet. Deretter underholdt de delvis med tale og sang kjente viser av Prøysen og Sandbekk og spill på pianoet. Det ble også fortalt litt om hver vise/sang. Etter underholdingen var slutt takket formannen begge underholdere. Han overrakte også Thomas Huste foreningens medlemssøknad da han hadde overveid å søke. Tilslutt ble begge overrakt foreningens jubileumsbok «Vi seiler videre» som  takk og begge fikk applaus.

Formannen presenterte to nye medlemmer Laila Gurijordet og John Gurijordet som var tilstede forførste gang.

Han opplyste også at Shantykoret var invitert til å synge 25.04.14 kl.0900 til 0915 på Quality Hotell for sykepleiere på kurs. De tilstedeværende medlemmer av Shantykoret sa ja til invitasjonen. 

Aftenens meny «Filet Camenbert» ble servert og formannen utbrakte en skål og spurte om matensmakte. Tidligere viseformann Eilif Hundal holdt damenes tale og som ble avsluttet med at det ble utbrakt en skål for damene. Desserten som var en overraskelse fra kokken ifl. formannen viste seg å være karamellpudding med krem.

Viseformann Tore Simonsen holdt Takk for maten talen og serverings/kjøkken personalet ble kalt inn og de ble takket for serveringen og maten med applaus. Han avsluttet talen med en morsom historie. Formannen takket Tore Simonsen for talen og fortsatte med at i 168 år hadde det ikke vært anledning for kvinner å få medlemskap. Derfor hadde foreningen fått noe negativ kritikk og det har vært til behandling likestillings ombudet. Etter at spørsmålet hadde blitt behandlet i to generalforsamlinger ble medlemskap for kvinner vedtatt. Foreningens første kvinnelige medlem Vera Gram Simonsen ble deretter overrakt en blomst til applaus. Hun takket for oppmerksomheten. 

Formannen fortalte om møtet 22.04.14 i Tønsberg Maritime Kulturforum i den hensikt at det nye Sjøfartsmuseum blir plassert i Tønsberg med blant annet fire lokale ordførerer og formannen for Vestfold museene tilstede hadde vært vellykket.

Han takket også arrangementkomiteens medlemmer for at det arbeide de utførte for foreningen og Anne Brit Nilsen fikk overrakt en blomst for arbeidet med innkjøp av gevinster til åre-salget. Hun fikk applaus og takket for oppmerksomheten. 

Sigmund Opthun og Einar Sjuve fortalte noen morsomme historier og fikk applaus. 

Da aftenen var det siste møte før sommeren nevnte formannen arrangementet for 17.mai. Tore Simonsen vil tale og legge ned krans ved Statuen av Svend Foyn kl.0810. Kl.1000-1300 vil Tollboden være åpen for medlemmer og gjester for servering. Kl.1300 vil foreningen delta medfanen i minneparken. 

Det vil i år bli tilberedt 1,2 tonn med bacalao til festen 12.07.14. I fjor var det utsolgt kl.1630, men i år antok man at det kunne være tomt kl.1800. Det vil i år bli et utvidet tilbud for salg av bacalao som «Take away». Han takket også alle medlemmer som har sagt seg villig til å delta.  

Det er også planlagt å arrangere en sangaften i samarbeide med Tønsberg Sangforening i bacalao-teltet 11.07.14.  

Museet vil være åpen hele sommeren og ha fremvisning av Pelagos filmen med foredrag hver torsdag kl.1200. Til nå hadde 460 skoleelever sett filmen i forbindelse med den kulturelle skolesekken. Filmen er produsert i samarbeide med Erik Jacobsen har fått god kritikk av alle som har sett den.  

Han minnet også om Tønsberg Kystkultursenter`s arrangement 8.-10.08.14 hvor foreningens shantykor vil delta 9.08.14. 2015 har Tønsberg Maritime Kulturforum planlagt et stort arrangement.    

Det ble avholdt trekning av de flotte gevinster fra åre-salget.  

Aftenen ble avsluttet med tre shanties og «Skomvær-valsen» av shanty-koret under ledelse av  

Arne Johan Asmyhr og Finn-Aage Christoffersen.  

Spiseaftenen var slutt kl.2220. 

Svend Erik Jensen/sekretær.

 

Tønsberg Sjømannsforening Medlemsmøte 8.4.2014.

Kl. 1900 etter 6 glass på skipsklokken ønsket Formann Sjøkaptein Kay O. Myhre 58 medlemmer og 2 gjester velkommen til møtet og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Flykaptein Odd Knutsen, Driftsjef Sigmund Opthun, Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen og Maskinsjef Arne Christophersen.

Formannen orienterte medlemmene om «Pelagos» filmen og det ble vist bilder fra premieren den  26.03.14 for spesielt innbudte gjester dessuten hadde den blitt vist i forbindelse med feiringen av Svend Foyn-Bruun`s 50 års dag (Sønn av Carsten Bruun senior reder for «Pelagos»). Filmen blir også vist for skoleklassene i museet i forbindelse med Den kulturelle skolesekken. Filmen hadde blitt godt mottatt av alle og ga et godt bilde av hvorledes hvalfangst ble drevet. Erik Jacobsen som har produsert filmen ble presentert og fortalte litt om seg selv og hans families tilknytning til hvalfangst. Etter filmen som var både i svart/hvitt og farger hovedsakelig fra opptak av Åge Floding og Bjørn Wang sesongen 1948/49 og 1961/62. Filmen viste blant annet opptak av en hval med tvilling foster som var sjeldent. Erik Jacobsen  beklaget at Tønsberg Sjømannsforening ikke hadde fått den oppmerksomhet og honnør med i artikkelen i Tønsberg Blad, noe som skyldtes hans kommunikasjon med journalisten.

Formannen informerte medlemmene om at det foreløpig ikke ville bli kopier av filmen til salgs, men styret har bestemt at den vises hver torsdag kl.1200 under museets sommersesong.

Det hadde blitt mottatt 5 søknader om medlemskap formannen forslo derfor at avstemningen ble foretatt ved håndsopprekning. Hver søknad ble behandlet enkeltvis. Den første var Vera Gram Simonsen, andre Vera Synnøve Lervik, tredje John Gurijordet, fjerde Laila Gurijordet, femte Eugen Erling Kristiansen. Alle ble innvotert som medlemmer iht. foreningens lover § 4 og Vera Gram
Simonsen ble derfor foreningens første kvinnelige medlem.
To nye søknader om medlemskap hadde blitt mottatt.

Formannen opplyste at Tønsberg Maritime Kulturforum hadde invitert ordførerne fra Nøtterøy og Tønsberg samt Fylkesordføreren og andre fra administrasjonen til et 2-3 timers møte 22.04.14 i den hensikt å få Tønsberg til å bli Vestfolds Maritime hovedstad. Tønsbergs Blad vil også være tilstede.I 2015 har TMK også planer om å få til et arrangement i bryggeområdet.

Formannen minnet om spiseaftenen 24.04.14 og ønsket fra arrangementkomiteen at ved betalingen kunne unngå å måtte veksle. Annonsen vil bli innsatt i Tønsbergs Blad onsdagen før påske. Han spurte også om behovet for å sette annonser i avisen ved møter/spiseaftener idag når dette kunne meddeles via mail/SMS. Kostnader for en annonse er idag ca.kr.1000. 17. mai 14 vil  Tore Simonsen holde talen ved statuen av Svend Foyn ved Domkirken. Tollboden vil være åpen for medlemmer og gjester kl.1000 til 1300 for servering. Kl.1300 vil foreningens fane være tilstede ved arrangementet i Minneparken.

Det ble opplyst at bacalao-komiteen vil holde møte 9.4.14.

Styret vil diskutere muligheten for bruk av bacalao-teltet fredag 11.7.14 til å avholde sangaften med underholdning av shanty-koret og samarbeide med Tønsberg Sangforening.                                                                            
Museet vil være åpen i påsken fra kl.12-1500 og åpen igjen fra lørdag 10.5.14. Vaktliste for
sommeren er satt opp, men kulturkomiteen v/ Jon Arnfinn Byberg ønsker vakter til reserver.
Arkitekten for utbedring i museet vil begynne sitt arbeide 9.4.14 og Sjøkaptein Einar Sjuve vil bistå.
Arbeidet med digitalisering gamle dokumenter og protokoller vil bli påbegynt og medlemmer av
kulturkomiteen ble presentert.

Formannen informerte om at Lektor Arne Sigurd Grønhaug hadde kontaktet Høyskolen i Vestfold avdelingen for maritim utdannelse med spørsmål om foreningen kunne bistå med ønsker fra elevene. Elevene hadde da uttrykt et ønske om å få opplæring i bruk av sekstant. Tre medlemmer sa seg villig til å ta seg av opplæringen. Formannen tok også opp foreningens tradisjon med antrekket nevnt i medlemskortet. Antrekket til medlemsmøter : Pent dagligantrekk, spiseaftener: Dress og slips. Generalforsamlingen : Mørk dress. Medlemmene som var tilstede var enige om at tradisjonen blir opprettholdt. Han spurte også om titler fortsatt skulle brukes i foreningen og flertallet av medlemmene ønsket at dette ble opprettholdt.

Odd Knutsen viste frem søknadskjemaet for opptak av nye medlemmer som nå blir lagt inn på foreningens hjemmesider. Her blir det blant annet spurt om det er ønsket å ha foreningens fane tilstede ved begravelsen. Tidligere var det bare for styremedlemmer, men nå gjelder det alle.
Sjøkaptein Eilif Hundal har hatt ansvaret for fanen ved begravelser i 6 år og formannen bad om at medlemmer som ønsket å delta om å si fra til ham.

Rentene fra Thorsteins Gjermudrøds minnefond kan brukes til fellestur for medlemmene og to reiser ble presentert. En tur til København med DFDS og en tur med Color-line til Kiel. De fleste av medlemmene ønsket en tur til København og i samarbeide med formann i arrangementkomiteen. Maskinsjef Olav Nilsen vil styret arbeide videre med å arrangere en slik tur.

Det ble opplyst at lørdags kaffen i Pelagos-rommet vil være stengt 19.4.14 pga.påsken, men vil være åpen 26.4.14 og det blir siste før sommeren. Lørdags-kaffen vil ta til igjen lørdag 6.9.14.
Etter spørsmål opplyste formannen i Program- og arrangementskomiteen Olav Nilsen at det vanligvis var ca.10 medlemmer tilstede ved lørdags-kaffen.

Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen formann i bacalao-komiteen opplyste om at medlemmene som ønsket å kjøpe klippfisk kunne få kjøpt dette i pakninger a`5 kg. Priser vil bli satt på tavlen. Utleveringen vil bli 10.7.14. Det ville også være mulig å kjøpe ferdig bacalao. Som i 2013 vil tilberedningen av bacalao finne sted på Jarlsberg Konferansesenter. Bemanningen for reising av teltet med mere for arrangementet 12.7.14 vil bli sendt ut på mail og det var kanskje behov for 4/5 medlemmer til.

Til slutt bad formannen medlemmene om at eventuelle klager etc ble rettet til styret og takket for fremmøtet.

Møtet avsluttet kl.2045.

Som vanlig ble møtet avsluttet med kaffe og kake i Pelagos-rommet.

Svend Erik Jensen. Sekretær.    

 

Tønsberg Sjømannsforening. Spiseaften 27.03.2014.

Kl.1900 og med 6 slag på skipsklokken ønsket Formann Kay O.Myhre 65 medlemmer velkommentil spiseaftenen, en spesiell hilsen ga han til æresmedlemmene Finn-Aage Christoffersen, Finn Trondstad, Ole Brynjulfsen, Einar Sjuve og Arne Christophersen og hedersmedlemmer.
Foredragsholder for aftenen tidl. ambassadør Per Kristian Pedersen ble også presentert og ønsket velkommen.
Tre gjester var tilstede Sven Haraldsen (32 år som lærer i sjørett ved Navigasjonsskolen i Tønsberg), leder i Åsgårdstrtrand Sjømannsforening og Frithjof Aasvang.
To nye medlemmer var tilstede for første gang. Det hadde også blitt mottatt tre søknader om medlemskap.

Formannen orienterte medlemmene om Pelagos filmen som hadde blitt vist 26.03.14 med Tønsbergs ordfører, politikere innenfor kultur og andre spesielt inviterte gjester.

Ordet ble gitt til Pedersen og foredraget «Konsulatsaken – skipsfartinteressenes rolle i unionsoppløsningen». Han takket for hilsningen og fortalte først litt om seg selv i utenrikstjenesten og en diplomats syn på konsulatsaken da Norge og Sverige var i union fra 1814 til 1905. Rammene for tiden i union med Sverige var en god tid for Norge og for modning i inngangen til moderne tid og fikk utviklet seg politisk. Karl 14 Johan svensk konge var også konge for Norge fra 1818 til han døde 1844 fikk
blant annet endret utkastet til unionen noe Sverige tapte på, men ga den norske regjering ettergrunnloven friere hender. Fra 1814 da Norge aksepterte unionen fikk Sverige ansvaret for utenrikssaker på vegne av begge land en ordning som ble årsak til strid. Norge hadde krav på egetkonsulatvesen, men det ble ikke imøtekommet av Sverige.Etter at England opphevet Navigasjonsakten 1849 (en lov som sa at alle utenlandske varer bare skulle transporteres med engelske skip til England) ble opphevet ble Norge fra 1850 og utover en stor sjøfartsnasjon. Årsaken til dette var at norsk skipsfart hadde lov til å skipe trelast til England  og Krim-krigen som England deltok i på 1850 tallet.

I 1880 var Norge tredje største skipsfarts nasjon i verden og hadde derfor et behov for egen handels politiske interesse og med handel trengte landet diplomati og eget konsulatvesen.   Etter hvert viste det seg også at de felles svenske/norske konsuler prioriterte svenske interesser og etter flere konflikter ble det i Norge reist krav om oppløsning av felles konsuler og opprettelse av et særskilt norsk konsulatvesen.Spørsmålet ble også behandlet av en svensk/norsk komite` som anbefalte at Norge fikk egne konsuler. Kongen hadde utsettende veto rett og da svenskene truet med krig ble opprettelsen utsatt.

I 1905 under Statsminister Michelsens regjering oppløste Norge unionen med Sverige og utenrikstjenesten ble opprettet og selv om det nesten ble krig ble forhandlinger løsningen. Det var tidligere bare store nasjoner som hadde ambassader. Norge hadde i begynnelsen hovedsakelig konsulater, generalkonsulater og enkelte ambassader. Idag er det flest ambassader og
enkelte konsulater.

Utenrikstjenesten hadde store utfordringer under første verdenskrig og de ble ikke mindre under
annen verdenskrig med store tap av norske skip og sjøfolk. I skipsfartens gullalder etter annen
verdenskrig har utenrikstjenesten også gitt stor bistand til norske skip verden over.
Han avsluttet med å si at etter over 40 år  i utenrikstjenesten hadde den endret mye i karakter.                                                    

Formannen takket for foredraget og overrakte foredragsholderen foreningens drammeglass og
jubileumsbok «Vi seiler videre» til applaus.

Etter en pause ble middagen servert først fiskesuppe etterfulgt av kokt torsk. Etter middagen holdt foredragsholderen Per Kristian Pedersen takk for maten talen hvor han omtalte både Mao`s lille røde, Røde Orms saga og at det er viktig med høy standard på råvarene for å lage god mat. Han avsluttet med to gode historier og fikk applaus.
Kaffen ble servert og Lars-Arnt Foyn ble av formannen bedt om å komme frem. Lars-Arnt Foyn
fortalte at modellen av «Spes & Fides» Svend Foyn`s første hvalbåt i 1864 som tømmermannen på «Spes & Fides» hadde lagd var testamentert til Tønsberg Sjømannsforening, men besluttet å gi den som gave til foreningen nå. Formannen ble overrakt gaven og takket Lars-Arnt Foyn og lovet at foreningen ville ta godt vare på den flotte modell. Lars-Arnt Foyn ble overrakt en blomsterbukett
og fikk applaus. 
Formannen nevnte også at Øyas venner vil sette opp et minnesmerke i Sevikkilen ved Kjøpmannskjær over Svend Foyn`s avreise med båten i 1864. Han fortalte også om foredraget for den kulturelle skolesekken og at det i sommerhalvåret hver torsdag kl.1200 ville bli foredrag om Svend Foyn og Pelagosfilmen vist i Tollboden.

Shanty-koret ble kalt frem og fremførte fire shanties med Arne Johan Asmyhr og Finn-Aage
Christoffersen som forsangere.

Formannen nevnte tilslutt møtet i Tønsberg Maritime Kulturform 22.04.14 og medlemsmøtet 8.04.14 med  medlemssaker, fremvisning av Pelagosfilmen og en hvor en felles tur for medlemmer
vil bli presentert.

Spiseaftenen ble avsluttet med at Einar Sjuve fortalte to gode historier tidligere fortalt av foreningens tidligere medlem Thorstein Gjermundrød.

Kl.2210 takket formannen for fremmøtet.

Svend Erik Jensen.Sekretær.

 

Tønsberg Sjømannsforening Medlemsmøte 11.03.2014.

Kl. 1900 etter 6 glass på skipsklokken ønsket Formann Kay O.Myhre 40 medlemmer velkommentil møtet og ga en spesiell hilsen til æresmedlemmene Finn-Aage Christoffersen, Odd Knutsen,Ole B.Brynulfsen og Arne Christophersen samt foredragsholder Jan Lydersen med foredraget «Fiskerioppsyn på Vest-Afrika».

Han opplyste at filmen om «Pelagos» produsert av Erik Jacobsen var ferdig for fremvisning. Filmen vil ha verdens-premiere for medlemmene samt ca.20 medlemmer av Pelagos/Antartic klubben onsdag 26.02.14 kl.1400 i Wilhelmsens-salen. Tidligere hadde filmen blitt vist for familien til Foyn-Bruun  og ca.60 gjester hos Carsten Bruun jr. på Aker Gård i anledning av 50 års dagen til
Svend Foyn-Bruun i Wilhems-salen og som hadde omvisning i museet.

Formannen foreslo for medlemmene at referatene fra møter/spiseaftener ikke skal leses opp på medlemsmøtene men sendes via E-mail til medlemmene. Et medlem spurte om hva med medlemmer som ikke hadde tilgang til e-mail. Formannen opplyste da at 212 medlemmer hadde e-mail og at vi må innse at dette er fremtiden.
Formannen leste opp minneord over  medlemmer som hadde gått bort Telegrafist Axel Jensen,Maskinsjef/T.insp. Finn Bøe, Maskin-ingeniør Jan Petter Kløvstad og Sjøkaptein Thomas Fekete. Det ble slått 8 glass på skipsklokken og avsluttet med ett minutts stillhet.

Det var mottatt en søknad om medlemskap fra Per E.Hødnebø og han ble enstemmig votert inn som medlem. Det var mottatt to nye søknader om medlemskap fra Even Erling Kristiansen og Vera Gram Simonsen.

Det var mottatt to takkekort fra medlemmer som fylte rundt år. Dessuten var det mottatt takke brev fra Svend Foyn-Bruun Vise-President i Odfjell Tankers og Astrid Foyn-Bruun. Begge takket foreningen for et meget interessante besøk i museet og satte stor pris på fremvisningen av «Pelagos» filmen.
Formannen i Brevik Sjømannsforening Kai Lunde hadde  sendt takkebrev for omvisningen i museet og deltakelse på spiseaftenen 27.02.14.

Det ble opplyst for medlemmene at skonnerten «Anna Rogde» vil begynne en grunnlovseilas fra Hammerfest 14.05.14 og anløpe en rekke steder langs kysten til den ankommer Oslo 6.06.14. Skipet vil anløpe Tønsberg 5.06.14 fra kl.0900 til kl.2000.

Den kulturelle skolesekken for skolelever i museet vil bli arrangert i tiden 1.til 8.4 2014. og
formannen håpet at medlemmer med interesse for museet vil melde seg for guidekurs. Han bad om medlemmer til å ta vakter i museet når det åpnet i påsken og i sommersesongen. De kunne  melde seg til Tormod Pettersen.

Det hadde blitt mottatt brev fra Larvik Sjømannsforening om at de ønsket å besøke foreningen med 12 til 15 medlemmer, men formannen vil utsette det  til høsten.

Formannen presenterte Monrad Menes fra Horten som måtte ha underskrift fra sin far for å mønstre ut på hvalfangst som 15 åring. Han hadde samlet en del frimerker/hvalfanger post og viste kopi av et brev fra en skipper i Amsterdam sendt til Svend Foyn. Menes ønsket å gi det ovennevnte til foreningen som gave. Arkivar Einar Sjuve som ikke var tilstede vil ta kontakt med Menes senere. Medlemmene applauderte for Menes og formannen takket for gaven.

Foredragsholderen Jan Lyders med foredraget «Fiskerioppsyn på Vest-Afrika» ble gitt ordet. NORAD prosjektet han deltok i tok til i 1991 og var basert på opplæring av mannskap fra Sør-Afrika (Namibia og Angola) til å utføre fiskerioppsyn. Prosjektet var beregnet til å vare 3 til 4 år men det tok 14 år før det var fullført. I begynnelsen hadde prosjektet bare to eldre skip til disposisjon, men hadde store driftsproblemmer og lå hovedsakelig ved verksted. Det ble derfor anskaffet nye skip og han viste bilder fra
Namibia – Angolan Fishery Patrol 02.04 med FPV «Anna Kakurukaze Mungunda» monotoring control and surveillance.
Mannskapslisten viste at det var et meget internasjonalt mannskap ombord. Inspeksjonen som ble utført mellom Walvis Bay og Luanda viste imidlertid at det forgikk mye illegal fiskeri i området.Inspeksjon av kinesiske trålere viste at skipene var i meget dårlig teknisk stand og selve trålene var små. Det var derfor nesten uforståelig hvorledes trålerne hadde kommet til Vest-Afrika.
Trålerne leverte sin fangst til et moderskip og var overrasket over å bli inspisert. Ved en anledning kuttet en utenlandsk  tråler også trålen ved inspeksjon for å unngå arrest noe som må ha kostet mange penger. Det var hovedsakelig japanske, spanske, kinesiske og russiske trålere som fisket i området. Ved anløp av Luanda med skipet viste det seg at de Angolske myndigheter ikke var særlig begeistret for fiskerioppsyn i deres farvann. Konklusjonen ble derfor var måtte være dårlig kommunikasjon og
at reglene for fiskerioppsyn oppgaven var uklare.
Foredragsholderen ble til slutt spurt om hvem som finansierte prosjektet og det var NORAD og driften ble utført av Barber Ship Management.

Formannen takket Jan Lyders for foredraget og fikk overrakt en flaske vin og foreningens jubileumsbok «Vi seiler videre» med applaus fra medlemmene.

Formannen minnet medlemmene om spiseaftenen 27.03.14 og foredrag av tidligere ambassadør Per Kristian Pedersen om «Konsulatsaken- skipsfartinteressenens rolle i unionsoppløsningen». Tønsberg Maritime Kulturforum vil inviterte ca.50 til et møte 22.04.14 kl.1400. Invitasjonen vil  bli  sendt til ordførere/Fylkeordfører/politikere og andre kultur interesserte fra Vestfold i den hensikt å få et sjøfartsmuseeum plassert i Tønsberg. Det er også planlagt at shanty-koret skal  synge en eller to shanties.
Det var mottatt brev fra den nye Færder Nasjonalpark om et kurs for verter 23.-24.04.14. Kurset koster kr.1500 og formannen opplyste at han hadde brevet hvis noen hadde interesse for kurset.

Møtet var slutt kl.2010 og det ble servert kaffe og kake på Pelagos rommet.

Svend Erik Jensen. Sekretær.                        


Tønsberg Sjømannsforening. Spiseaften 27.02.2014.

Klokken 1900 og seks glass på skipsklokken  ønsket formann Kay O.Myhre 51 medlemmer og 27 gjester fra Brevik og Porsgrunn Sjømannsforeninger samt 2 gjester totalt 80 velkommen til spiseaften. Han ønsket også æresmedlemmene Finn-Aage Christoffersen, Odd Knutsen, Einar Sjuve, Ole M.Brynjulfsen, Arne Christophersen og Sigmund Opthun samt foredragsholder Sjøkaptein Christian Lorang  tidligere formann i Oslo Sjømannsforening spesielt velkommen.

Han presenterte først formannen i Brevik Sjømannsforening Kai Lunde og opplyste at den
forening hadde arrangert bacalao fest i 18 år hvor det nå blir lagd 5 tonn bacalao. Forøvrig hadde en stuert fra den forening gitt ham oppskriften på å tilberede bacalao. Formannen i Porsgrunn Sjømannsforening Arne Erik Hansen ble også presentert samt de to gjester Per Hødnebø samt Petter Kilde fra Oslo Sjømannsforening.

Ordet ble gitt til foredragsholder Christian Lorang med foredraget «Tilbakeblikk på et langt liv i det maritime miljø». Han fortalte først litt om familienavnet. Hugenotterne ble tvunget ut av Frankrike av katolikkene på slutten 1600 årene. Familien hans bosatte seg i Vestfold og var skipskapteiner/gårdbrukere/kirketjener på Tufte/Jonstang/Ramnes Gård. Han selv ble født i Sveits, men vokste opp i Holmestrand hvor hans far arbeidet innenfor aluminium industrien. I 1943 ble faren arrestert og
sendt til Tyskland, men kom hjem 1945. Han begynte imidlertid å arbeide igjen dagen etter han
kom hjem.
Som 14åring hadde han tidligere vært passasjer på en Fred Olsen båt og han bad om å dra til sjøs. Faren sa nei, måtte fullføre realskolen først. I sommerferiene fikk han imidlertid 5 måneders fartstid med Fred Olsens båter i Middelhavsfart. Etter realskolen gikk han derfor først til Fred Olsen, men måtte gå til Wilh.Wilhelmsen hvor han fikk jobb på «TARIFA» som hadde åpen bro. Han arbeidet hos Wilh.Wilhelmsen i over 40 år.
Etter styrmannsskolen fikk han hyre som 4.styrmann/Matros og ved et sykehus opphold i Oslo ble han kjent med og senere gift med en sykepleierske. Han ble Overstyrmann på «TROJA» 1961/1962 og ble senere kaptein på linjeskip, senere  rigger i offshore 1974 til 1985. Arbeidet også på kontoret og da «TEMPLAR» grunnstøtte og sank i Peru ble han sendt dit.
Som 63-åring ble han pensjonist og drev en tid med salg av anoder til skip. Han har vært styremedlem i Sjøfartsmuseet på Bygdø. Har også sammen med sin eneggede bror malt malerier av et anselig antall Wil.Wilhelmesen skip.

Han fikk fortjent applaus for et interessant foredrag som var slutt kl.1950 og formannen takket Christian Lorang for foredraget og overrakte ham foreningens drammeglass og 150 års  jubileumsboken «Vi seiler videre».

Serveringen av menyen «Biff Provencale» med drikke øl/akevitt/vin tok til og var meget velsmakende og da formannen spurte om maten var god fikk han applaus.

Formannen i Brevik Sjømannsforening reiste seg og takket for invitasjonen til å komme til Tønsberg og at det hadde vært interessant å se museet og lokalene. Han nevnte også med stolthet Breviks årlige bacalao tradisjon med salg av 5 tonn med bacalao og også et arrangement av OL 2012.
Formann Kay O.Myhre svarte med å si at han hadde stor respekt for Brevik som hadde holdt på i 18 år med bacalao fest og var imponert over at Brevik avholdte OL i isfiske midt i juli måned hvor store isopor flakk ble benyttet og tauet ut til fiskeplassene. Etter konkurransen ble vinneren den som hadde fisket mest premiert. Han fikk tilslutt overrakt en bok som gave av formannen for Brevik.    
Formannen for Porsgrunn  takket også for invitasjonen og ga uttrykk for at det var hyggelig at Brevik hadde vært villige til å avse 10 plasser i bussen for besøket i Tønsberg. Han overrakte deretter to bøker som gave til formann Kay O. Myhre blant annet Porsgrunn Sjømannsforenings150 års jubileumsbok.

Formann Kay O.Myhre opplyste for de besøkende gjester fra Brevik og Porsgrunn at Tønsberg Sjømannsforenings 150 års jubileumsbok var lagt ut og kunne taes gratis med hjem.
Han nevnte også at foredraget på neste medlemsmøte ville bli «Fiskerioppsyn på vest-afrika ».

Serveringen av kaffe og dessert  (desserten var for anledningen spandert av Tollboden Spiseri) tok til og etter en stund bad formannen aftenens foredragsholder Christian Lorang om å holdetakk for maten talen. Han holdt en kort tale og uttrykte at servering og måltidet var førsteklasses. Han fikk applaus for talen.

Foreningens shanty-kor ble kalt frem og under forsangerne Finn-Aage Christoffersen og Arne JohanAsmyhr`s ledelse fremførte koret tre shanties og avsluttet med en felles sang «Skomvær-valsen». Arne Johan Asmyhr minnet shanty-koret om at koret var invitert til å synge på «Kaffekonsert med Tønsberg Byorkester» søndag 2.mars kl.1700 i Messehuset.

Formannen bad tidligere formann i huskomiteen Ole M.Brynjulsen og leder for bacalao festen samt tidligere vaktmester Ole Olsen siden 2004 komme frem. Han fremhevet at begge hadde gjordt et stort og viktig arbeide for foreningen. Begge ble overrakt en flaske vin og foreningens fat som takk for innsatsen og fikk applaus.Han uttrykte også håpet om at det ville være hyggelig om at både Brevik og Porsgrunn Sjømannsforeninger snart vil gjenta besøket og takket for at de hadde kommet.

Formann Kai Lunde fra Brevik takket for besøket og omtalen foreningen hadde fått og håpet at de vil få anledning til å gjenta besøket.

Etter at Brevik og Porsgrunn Sjømannsforeninger hadde reist med bussavgang kl.2200 ga formannen medlemmene noen opplysninger om foreningens neste møte og takket for fremmøtet.

Middagen ble avsluttet kl.2145.

Svend Erik Jensen
Sekretær. 


Tønsberg Sjømannsforening. Spiseaften 23.01.2014.

Klokken 1900 og seks glass på skipsklokken  ønsket formann Kay O.Myhre 50 medlemmer velkommen til spiseaften. Han ønsket også æresmedlemmene Finn-Aage Kristoffersen, Odd Knutsen, Einar Sjuve og Sigmund Opthun samt foredragsholder Eivind Normann Riksen spesielt velkommen.

Han fortalte at aftenens meny var fiskesuppe etterfulgt av torsk som ville bli servert to ganger.

Ordet ble gitt til foredragsholderen med foredraget «Offshore før og nå». Han innledet med enorientering om at i årene 1960 til 1970 var uttrykkene offshore og boreplattformer ikke særligkjent i Norge. Store gassfunn utenfor Nederland i sørlige del av Nordsjøen i begynnelsen av 1960-årene var uten tvil årsaken til at et amerikansk oljeselskap oppsøkte tidligere genralsekretær TrygveLie i 1962 og bad om å få olje-og gasskonsesjoner på områder under norsk jurisdiksjon, med enerett. Regjeringen begynte derfor arbeidet med å forhandle med blant annet Danmark og England om delelinjer for landenes kontinentalsokkel. Ekspedisjonssjef Jens Evensen ble her en meget sentral person. Han fortalte også om vanskelighetene som oppsto med organiseringen av bemanningen i offshore virksomhet på boreplattformer og supply skip som ble løst etter henvendelse til Norsk Sjømannsforbund.

Han fortsatte med å fortelle om hvalkokeriet «Thorshøvdi» som ble solgt til Aker mek.verkste 1966 for ombygging til oljeboreskip og vanskelighetene for skipet ved oljeboring i dårlig vær.
A/S N.R.Bugge`s rederi, Tønsberg ved Finn Axel Bugge, ble nevnt for supply skip. Tegning og bygging av olje-plattformer tok til ved norske verksteder og det ble bygget 28 i Norge. Alle unntatt en er fortsatt i drift blant annet «Ross Isle» bygget ved Kaldnes mek verksted.

Til slutt fortalte han litt om sitt arbeide i Hagbart Waage`s Rederi og som skipsmegler.
Foredraget var slutt kl.1950 fikk applaus og formannen overrakte Riksen foreningens bok «Vi seiler videre» som takk.

Formannen tok opp to nye søknader om medlemskap og begge ble stemt inn som medlemmer. En ny søknad om medlemskap var  mottatt. Alle medlemmer med e-mail vil få tilsendt foreningens årsberetning og regnskap for 2013 før generalforsamlingen 6.2.14 kl.1800. Ved neste spiseaften 27.2.14 vil Brevik Sjømannsforening komme på besøk med 40 medlemmer.

Aftenens meny ble servert og formannen utbrakte en skål under måltidet.

Etter middagen spurte formannen om middagen smakte og fortsatte med «Talen for foreningen» hvor han berettet om
foreningen historie fra 1846 og til idag. Talen ble avsluttet med en skål for foreningen. Kaffe ble servert og Shanty-koret sang fire shanties og fikk applaus for fremføringen.

Foredragsholderen holdt en morsom takk for maten tale om torsken og det ble skålt for maten som hadde blitt servert.

Formann avsluttet med å informere om at det hadde vært fem omvisninger i museet iår og bad medlemmene om å melde seg på til Guide-kurs ved å ringe ham. Han takket for fremmøtet og ønsket medlemmene velkommen til generalforsamlingen 6.2.14.

Spiseaftenen ble avsluttet kl.2150.  
         
Tønsberg Sjømannsforening. Medlemsmøte 7. januar 2014.

Kl.1900 og med 6 glass på skipsklokken ønsket Formann Kay O.Myhre 55 medlemmer velkommen til møtet. Han ønsket også æresmedlemmene Finn-Aage Christoffersen, OleM.Brynjulfsen, Odd Knutsen,  Einar Sjuve, og foredragsholderne Henrik og Henrich N.Henriksen spesielt velkommen. Formannen takket  begge for hjelpen foreningen hadde mottatt ved etableringen av foreningens 
Sjøfartshistoriske Senter med blant annet hvalkanonene.

Ordet ble gitt til foredragsholderne og foredraget «H.Henriksen Mek.Verksted gjennom 157 år».H.Henriksen ga først en oversikt over hva bedriften hadde produsert fra 1856 og til perioden forhvalfangst tok slutt på 1960 tallet. Bedriften er familieeiet gjennom fem generasjoner og samarbeidet i begynnelsen med Svend Foyn og utviklingen av harpunen og kanonen for hvalfangst.  

Henrich N.Henriksen ansatt fra 1998 og tok over bedriften fra 2000 viste bilder av de mange spesielle produkter som er utviklet etter hvalfangsten tok slutt innen for den maritime skipsindustri,offshore og forsvar. Bedriften holder på med mange prosjekter og har idag totalt ca. 42 ansatte.
Formannen takket begge for foredraget og overrakte foreningens 150 års bok og foreningens drammeglass til applaus.   

Foreningen hadde mottatt en søknad om medlemskap og ble votert enstemmig inn i foreningen.
To nye søknader  om medlemskap var mottatt.Formannen informerte deretter om arbeidet i foreningen. Han fortalte om oppgraderingen av museet og utarbeidelse av ny brosjyre, planleging av fellestur for medlemmene, nye instruksjoner for foreningen har blitt utarbeidet og arbeidet med å få foreningens logo plassert på sydveggen, men venter på godkjennelse av søknad.

Han nevnte Tønsberg Maritime Forum har planlagt et møte i mars med deltakelse fra myndighetene om plasseringen av nytt sjøfartsmuseum i  Vestfold. For bacalao-festen ble det arbeidet med en løsning med bruk av teltet 11.07.14 for å redusere leieutgiftene.

Formannen uttrykte stor tilfredshet med arbeidet huskomiteen utfører. Foreningen har imidlertid behov for medlemmer med IT kunnskap for digitalisering av dokumenter, guider til museet og medlemmer til kulturkomiteen.

Han avsluttet med å takke for fremmøtet og opplyste at neste møte var spiseaften 23.01.14.
Kaffe og kake ble servert som vanlig i Pelagos-rommet.

Møtet avsluttet kl.2030.

Svend Erik Jensen/sektretær.
Publisert i kategorien: Møtereferat

[hjem] [1] 2  [neste]1-5 av 9