KATEGORI
[hjem] [forrige]  1 [2] 3  [neste]6-10 av 11

Møtereferat

02.01.14

publisert av Sjomann 02.01.14 14:33


Spiseaften 26.11.15 kl.1900 i Tollboden

Med 6 glass på skipsklokken ønsket formann Tore Simonsen 69 medlemmer velkommen og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Sjøkaptein Einar Sjuve, Driftssjef Sigmund Opthun, Flykaptein Odd Knutsen og Maskinsjef Arne Christophersen. Han ønsket også aftenens foredragsholder forfatter og statslos Arild Syvertsen, to gjester Eivind Johnsen, Gard Andersen samt Per Harald Henriksen som var tilstede første gang velkommen.
Foreningen hadde mottatt takkekort for mottatt blomsterhilsen fra Odd Knutsen i anledning hans 80 års dag. Det ble også opplyst at leiekontrakten for Tollboden var undertegnet for perioden 1.7.16 til 31.12.20. Beløpet fra foreningens tidligere medlem Arne Mathisens testamente kr.100.000 var  også mottatt.
Formannen opplyste at styret hadde blitt enige om å lage en film om foreningens historie i samarbeide med Erik Jacobsen og henstilte til medlemmene om å se om de har aktuelle saker hos seg hjemme. 

Et nytt medlem Per Harald Henriksen ble enstemmig innvotert i foreningen.

Formannen ga deretter ordet til foredragsholderen med emnet «Norske sjøfolk i krig og terror».  Han takket for anledningen til å komme og var imponert over foreningens museum. Under Gulf 
krigen mellom Iraq og Iran 1980 til 1988  hadde han vært kaptein på «Havfrost» et LPG skip. Skipet hadde ikke blitt angrepet ved anløp av Den arabiske Gulf  men han hadde nå skrevet bok om emnet. Før han begynte arbeidet med boken hadde det vært vanskelig å skaffe opplysninger fra de offentlige norsk myndigheter, men fikk tilslutt hjelp fra Sjøfartsdirektoratet.
Det ble vist kart over krigssonen og bilder av to LPG skip fra P.Meyers rederi «Havglimt» og «Igloo Espo» som ble angrepet og ble påført store skader av mindre hurtiggående iranske marinefartøyer og også et større marinefarøy. Mannskaper ble drept og mange fikk skuddskader og det sikreste sted ombord var skipets proviant rom.
Han fortalte også om skip som anløp Kharg Island var utsatt for angrep fra irakiske bombefly og nevnte blant annet Oslo skipene «Wind Eagle» og «Wind Enterprise». Det sistnevnte fikk meget store skader på overbygningen.
Til slutt nevnte han også det faktum at ved å opprettholde energi-flyten til vesten unngikk mann en katastrofe pga. oljemangel. Det var dessuten viktig at skipene seilte til gode frakter og inntekter til rederiene. Alle norske sjøfolk hadde imidlertid frihet til å velge om de ville bli med skipene for anløp innenfor krigssonen. Han fikk applaus for foredraget og formannen bad om medlemmenes meninger og det ble nevnt at «Barwil» hadde agentkontorer i AG under krigen som også tok hånd om skadde/dødsfall. Det ble også nevnt at havområdene i midtøsten fortsatt er farlige for skipstrafikken  med angrep av pirater særlig utenfor Somalia.

Som takk for foredraget ble foredragsholderen overrakt foreningens glass pokal med logo og 150 års jubileumsboken av formannen.

Kl.2000 tok serveringen til av aftenens meny «Lutefisk» med tilbehør og drikke og den var meget velsmakende. Formannen utbrakte under middagen en felles skål.

Etter middagen holdt Arne Johan Asmyhr talen for æresmedlemmene. Han tok utgangspunkt i foreningens æresmedlemmer fra 1846 til i dag  og nevnte spesielt to æresmedlemmer fra året 1900 H.A.Haraldsen og 1928 Skipsfører/Losoldemann A.Andersen. Han leste også opp en beretning
om en reise med seilskip fra Vest-Afrika til Europa med et feber-sykt mannskap hvor bare kapteinen og en matros overlevde.
Han avsluttet med å utbringe en skål for æresmedlemmene.                                                                    
Foredragsholderen overtok ordet og holdt en kort og velformulert «Takk for maten» tale. Han takket for omvisningen og guidingen i museet. Han uttrykte også at «Lutefisken» var fortreffelig og avsluttet med en god historie om et komplisert familieforhold.

Erik Graue fikk ordet og leste opp Erling Dittmann`s sang skrevet 2007 «En ode til «lutefisken» og fikk applaus.

Shanty koret som var 16 mann sang fire shanties med forsangere Finn-Aage Christoffersen, Arne Johan Asmyhr og Erik Graue og ble belønnet med applaus.

Formannen avsluttet med å opplyse om at lørdags-kaffen i «Pelagosrommet» vil fortsette til 12.12.15 og begynne igjen i januar. Julemøtet med ledsagere vil bli 10.12.15. Det vil bli servert en julemiddag og vi får besøk av Tunsberg Biskop Per Arne Dahl. Det vil også bli bli åresalg med gevinster.

Kl.2140 takket formannen for fremøtet og ønsket alle vel hjem.

Svend Erik Jensen Sekretær.             


Medlemsmøte 03.11.2015 i Tollboden

Med 6 glass på skipsklokken ønsket formann Tore Simonsen 46 medlemmer velkommen og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Sjøkaptein Kay O.Myhre og Driftssjef Sigmund Opthun. Han ønsket også foredragsholder og forfatter Oddvar Schjølberg og trubadur Per Carolus Vatne som skal synge og spille gitar velkommen. Et medlem Gunnar Halvorstad var tilstede for første gang.

Ordet ble gitt til foredragsholderen som etter omvisning i museet var imponert over foreningens museum. Han fortsatte med å fortelle om sin oppvekst i fødebyen Larvik. Han opplyste at han hadde utgitt sin første bok 2005  «Krigsseilere og tidsvitner». Det var utgitt 7 bøker hovedsakelig om krigsseilerne. Etter et oppdrag som reiseleder i 1992 for krigsseilere til Ohmha Beach i   Normandie ble han interessert i historien om de norske sjøfolks historie under verdenskrigen 1940 til 1945 både i innenriks og utenriksfart. Bare i tiden 1.9.1939 til 9.4.40 mistet 700 norske sjøfolk  
livet pga torpederinger.
Han fortalte om Birger Helge Kolstad som reiste ut 1938 som var ute hele krigen og ikke fikk utbetalt hyre etter forlis/torpedering. Kolstad opplevde en torpedering hvor den tyske u-båt kapteinen ga de overlevende to flasker med rom og de etter 14 dager i livbåt med 13 mann bare hadde fantasier om mat. En måke som ble fanget ble fortært uten tilberedning. Da han kom hjem etter krigen var hjemkomsten vond fra myndighetenes side og han emigrerte til Australia reiste senere hjem og arbeidet ved Norsk Hydro.
Han fortsatte med å fortelle om «Hjemmeflåten» hvor 1200 sjøfolk herav 60 kvinner mistet livet.
Hvalfangerne ble også nevnt og kokerier som ble oppbrakt av tyskerne. En del av hvalbåtene ble også ombygd til eskortefartøyer og hvalfangerne ble opplært som skyttere.
De norske myndigheter var når krigsseilere kom hjem etter krigen ikke særlig imøtekommende.
Han fortalte om sjømannen som kom hjem som søkte om hjelp på trygdekontoret og fikk avslag og om en som fikk besøk av kemneren pga. hans far skyldte kr.40 i skatt fra før krigen.

En som hadde vært mannskap på Jageren «Stord» under krigen hadde ved et arbeidsuhell mistet begge armer delvis pga at han fikk «nerver» søkte myndighetene om støtte til å skrive bok om sine opplevelser under krigen og fikk bare beskjed om at søknaden var avslått.
Han avsluttet foredraget med å fortelle litt om boken «Krigsseilernes barn». En bok som forteller om at krigsseilerne ikke fortalte om sine opplevelser under krigsårene til kone og barn.
Til slutt nevnte han også om den engelske stasminister Winston Churchill under krigen uttalte «Hadde det ikke vært for den norske handelsflåte og sjøfolk hadde vi bare kunnet kapitulere for Tyskland»
Under foredraget spilte og sang trubadur Per Carolus Vatne først en sang om en førstereisgutt. Han fortalte også litt om seg selv og en sang om far og sønn. Fortalte litt om hans far hadde seilt ute under krigen og truffet sin kone i New York etter å ha blitt torpedert. Han avsluttet med sangen «Stille hav».

Formannen takket begge for foredrag og sang og spill og de fikk applaus. Det ble også opplyst at begge hadde bøker og CDer til salgs.
Formannen overrakte tilslutt forfatter Oddvar Schjølberg og trubadur Per Carolus Vatne foreningens glass med logo og jubileumsboken.

Formann fortsatte med medlemsaker og leste opp to takkekort fra henholdsvis Sven Gjeruldsen og Sigmund Opthun. Det var mottatt en søknad om medlemskap fra Per Harald Henriksen som ble lest opp. Det ble også opplyst at foreningens forhandlingsutvalg hadde i dag møte med leier av lokalene
i Tollboden for perioden fra 1.7.2016 til 31.12.2020. Etter mindre justeringer vil kontakten bli underskrevet.
Moss Sjømannsforening var blitt invitert til å delta på en spiseaften 2016. Foreningen hadde også blitt invitert til Larvik Sjømannsforening og det vil bli opplyst senere om dette.

Inge Thorstensen opplyste at Lillesand Sjømannsforening sammen med medlemmer fra Grimstad vil få omvisning i
museet fredag 6.11.15. Det ble også opplyst at en representant fra Lillesand Sjømannsforening vil komme til foreningen i begynnelsen av 2016 for å gi en orientering om registrering av krigsseilere.
Formannen informerte også om at enkelte medlemmer ikke måtte bli overrasket om de fikk besøk av leder av valgkomiteen Jon Brun for verving av medlemmer til styret og komiteer.

Kl.2020 var møtet slutt og formannen opplyste at kaffe og wienerbrød var klar for servering i «Pelagos» rommet og ønsket alle vel hjem.

Før møtet kl.1800 var Shanty-koret med 14 medlemmer samlet og sang flere shanties. Koret ønsker
nye medlemmer velkommen til å delta.

Svend Erik Jensen Sekretær.     


Spiseaften 22.10.2015 Kl. 1900 i Tollboden
Kl.1900 og med 6 glass på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen 67 medlemmer velkommen og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Kay O.Myhre, Sjøkaptein
Finn-Aage Christoffersen, Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Maskinsjef Arne Christophersen, Sjøkaptein Einar Sjuve, Flykaptein Odd Knutsen og Driftssjef Sigmund Opthun.
Han ønsket også tre nye medlemmer som var tilstede for første gang Rune Frank Andersen, Ulf Gramer og John-Erik Kjettorp velkommen.

To nye medlemmer ble samlet og enstemmig votert inn som medlemmer Kai Haagensen og Gunnar Halvorstad.

Formannen ga deretter ordet til kveldens kåsør Finn-Aage Christoffersen og kåseriet «Litt om  rederiet Wilhelmsen fra start og litt oppover». Han fortalte om at Wilhelmsen familien stammer fra Wilhelm Zachariassen Holst ca.1732-1807 og som arbeidet på Vallø saltverk. Saltverket hadde store bygninger for produksjon av havsalt som blant annet besto av to graderhus ca.600 meter lange og 10 meter høye/brede. Saltet var imidlertid av dårlig kvalitet for salting av fisk men brukbar til husdyr og smørsalting. Saltverket hadde fire forskjellige eiere og var i drift ca.120 år og produserte ca.8900 tonn i gjennomsnitt per år. Saltproduksjonen var slutt 1861.

Han fortsatte med å fortelle om familiene etter Zachariassen Holst. Hans sønn Johan Christian Hanche Wilhelmsen (1783-1845) var gårdbruker på Adamsrød i Slagen og var far til garvemester i Tønsberg, senere kjøpmann og skipreder Abraham Wilhelm Wilhelmsen som igjen var far til Morten Wilhelm Wilhelmsen.
Wilhelm Zachariassen Holst var oldefar til firmaets grunnlegger Morten Wilhelm Wilhelmsen (1839-1910).

Etter at den engelske loven  «Navigasjonsakten» ble opphevet i 1849 blomstret norsk skipsfart og Morten Wilhelm Wilhelmsen grunnla selskapet «Wilh.Wilhelmsen» 1861 og begynte med skipsmegling og skipshandel i Kochegården ,Tønsberg. Det var i hovedsak skipsmegling for Østersjøområdet. I 1965 kjøpte selskapet sitt første skip barken «Mathilde». Etterhvert ble flere skip kjøpt inn og på midten av 1870 tallet var rederiet Tønsbergs største rederi. Sønnen Halfdan Wilhelmsen (1864-1923) fikk sin opplæring innenfor «Shipping» i utlandet og 1886 begynte han i rederiet. Han var imidlertid overbevist at fremtiden lå i dampskip. Derfor og med økonomisk støtte av en annen Tønsberg reder Gustav Conrad Hansen ble D/S «Talabot» innkjøpt. Innkjøpet var vellykket og i 1889 ble 4 nye dampskip kjøpt inn og forbokstaven «T» har siden blitt benyttet på rederiets skip.
Ved inngangen av 1900-tallet hadde rederiet 22 dampskip og 1902 ble det siste seilskip solgt.
1910 var det Norges største rederi. 1913 ble rederiets første tankskip « San Joaquin» 10.360 tonn DW innkjøpt og ved slutten av første verdenskrig hadde rederiet 10 tankskip og Scandinavias største tankrederi.

På 1800 tallet drev rederiet hovedsakelig med trampfart og langsiktige fraktavtaler. Rederiet viste etterhvert interesse for linjefart og 1910 inngikk rederiet sammen med andre Skandinaviske rederier avtaler om linjefart til mange steder i verden.

I 1902 flyttet rederiet sitt hovedkontor til Ørsnes i Nøtterøy Kommune og i 1916 ble det flyttet til Kristiania. Skipene forble registrert i Tønsberg. Det ble fortalt om at det ved Ørsnes kontoret var 18 ansatte og om de enkeltes arbeidsoppgaver og nevnte at det å få posten hentet fra Vestfold togetfør rederen skulle forlate kontoret var krevende når det var forsinkelse. Han nevnte også at Thorvald Berg som senere ble skipsreder var ansatt på kontoret.

Det ble også fortalt om «Gunnarsbø». Her bygget Skipsreder Morten Wilhelm Wilhelmsen en stor herskapelig villa som sto ferdig 1878 og overdratt til Tønsberg Kommune 1938. Ragnhild og Halfdan Wilhelmsen oppførte også i 1926 et bygg ved sykehuset og ga det som gave til bruk som elevhjem og utdanning av sykepleiere i Tønsberg.
Kåseriet var slutt kl.2005 etter det var fortalt om rederiets historie frem til ca.1920. Rederiet driver idag et verdensomspennende selskap med kontorer over hele verden og en stor flåte av spesial skip for sjøtransport.
Han fikk applaus for det interessante kåseri og formannen takket for kåseriet og  Finn-Aage Christoffersen ble overrakt en flaske vin.

Etter en kort pause ble aftenens meny « Skipskost» servert med valgfri drikke. Etter middagen holdt Finn-Aage Christoffersen «Takk for maten talen». Talen var kort og han nevnte at det hadde vært mange middager med skipkost under sitt medlemskap siden 1974. Han avsluttet med en god historie
fortalt under en middag med japanere på «Grand Hotell» i Oslo.
Etter middagen ble kaffen servert og Gunnar Auve ble bedt om å holde talen for «De seilende».Han tok for seg at det hadde skjedd store endringer i norsk skipsfart fra tiden etter 2de verdenskrig og til idag. Lønnsforhold hadde blant annet forårsaket at andel norske sjøfolk på skipene hadde blitt
redusert. Med ca.100 forsyningsskip i opplag på Vestlandet gjorde ikke situasjonen bedre. Det var
derfor prisverdig at norsk ungdom var villig til å satse på maritim utdannelse. Formannen takket og Auve fikk applaus for talen.

Formannen bad deretter leder av shanty koret  Erik Graue samle korets medlemmer for å synge.
Det var 14 mann tilstede. I anledning at formannen fylte 70 år  idag sang koret først «Fødselsdagsangen». Viseformann Odd Knutsen overrakte deretter formannen en blomsterbukett og gratulerte ham med dagen. Formannen takket for oppmerksomheten.
Koret sang deretter fire shanties først «Old Swansea Town, once more» med forsanger Finn-Aage
Christoffersen deretter «Clear the track, let the Buligine run» forsanger Arne Johan Asmyhr, deretter «Kan du danse Polka» og tilslutt «A-Roving» med forsanger Erik Graue. Koret fikk applaus.

Formannen bad huskomiteen og andre medlemmer som hadde deltatt i arbeidet med installere nytt avløp fra kafeen til fettutskiller tanken etter pålegg fra Tønsberg Kommune. Arbeidet var meget omfattende og vanskelig og hadde blitt utført med minimalt hjelp av andre. De som hadde deltatt var Sigmund Opthun, Ole M.Brynjulfsen, Tor Smith, Ole Jacob Olsen, Arnulf B.Olsen Oddvar Mangård Olsen og Per Torstein Høgset som ikke var tilstede. Alle ble overrakt en flaske vin og takket for arbeidet som hadde spart foreningen for betydelig beløp.

Formannen informerte at neste møte var medlemsmøte 3.11.15 med foredrag av Oddvar Schjølberg som har skrevet flere bøker om krigsseilere.
Leder i Shantykoret informerte også at koret ville øve fra kl.1800 samme aften og at nye medlemmer var velkommen.

Formannen fortalte en god historie og takket for fremmøtet og ønsket alle vel hjem.
Spiseaftenen var slutt kl.2200.

Svend Erik Jensen Sekretær.


Medlemsmøte 6.10.2015 kl.1900 i Tollboden.
Med 6 glass på skipsklokken ønsket formann Tore Simonsen 37 medlemmer velkommen med en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole B Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Sjøkaptein Kay O.Myhre, Flykaptein Odd Knutsen og Driftssjef Sigmund Opthun og ønsket også foredragsholderen for møtet Forfatter Margaret Skjelbred hjertelig velkommen.
Foredragsholderen tok over og begynte med å fortelle om litt om sitt liv og forfatterskap. Hun fortalte litt om bøkene og diktene hun har skrevet og som hun solgte. Inntekter fra salg av bøker og dikt ble idag hovedsakelig gitt videre til organisasjoner som driver med veldedighetsarbeide.
Foredragsholderen fortsatte med å fortelle om hvorledes det var å vokse opp i et sterkt religiøst hjem i Andebu. Jeg ble født i Stokke i 1949 siden bosatt i Andebu og utdannet seg etter endt skolegang til psykiatrisk sykepleier og arbeidet nesten 20 år ved Vestfold Sentralsykehus.
Hun fortalte også om boken «Andrea D» utgitt 2006 som handlet om en jødisk pike på flukt under den 2re verdenskrig fra Polen til Litauen. En japansk konsul der reddet 8-10.000 jøder ved å utstede visum til Curacao. Flukten fortsatte til Vladivostok, Kobe og sluttet i Shanghai.
Hun fortalte om boken skrevet om sin demente mor «Mors bok». Det ble også vist til at illustrasjoner i bøkene hadde blitt utført av flere blant annet Odd Børresen.
Det ble også lest vers fra en bok med Vestfold dialekt. Det ble også nevnt om velstanden i Vestfold grunnet hvalfangsten og ungdom som kom hjem med scootere og motorsykler, utedoen hvor det var plassert leselige ting så som ukeblader og aviser. Hun fortalte også om diktboken «Ved Jacobs Løe». Sin ungdomstid med minner om kjærlighet, det første kyss og sorg. Foredraget ble avsluttet med et dikt om en sang skrevet av henne og takket for anledningen til å komme til foreningen. Foredragsholderen fikk fortjent applaus for det interessante foredrag og besvarte spørsmål fra medlemmene.
Formannen overrakte tilslutt foredragsholderen foreningens jubileeumsbok og takket for foredraget.
Han fortsatte møtet med å lese opp mottatte takkekort fra familiene til medlemmene som hadde kastet anker Ingvald Vågsholm og Tore Gunleik Johansen.
Tre nye medlemmer ble samlet votert inn som medlemmer Dag Haraldsen, Ulf Gramer og Kåre Rambo. Det ble lest opp to nye søknader om medlemskap fra Kai Haagensen og Gunnar Halvorstad.
Sigmund Opthun ble gitt ordet om årsaken til gravingen ute og inne i Tollboden. Da bygningen ble renovert ved overtakelsen av Tollboden var det bare kjøkkenet i 2nd etasje som ble tilkoplet fetttslam tanken. Endringen for drift av kafeen i 1ste har imidlertid ført til klage fra Tønsberg
Kommune om at avløpet fra kafeen ble tilknyttet til fettslam tanken. Arbeidet vil bli avsluttet innen kort tid. Formannen takket huskomitens medlemmer for det omfattende arbidet  og bad Sigmund Opthun om å overgi takken videre til medlemmene.
Formannen sammen med formann i arrangementkomiteen Olav Nilsen hadde bestemt for å endre det vanlige rutinen med et maritimt foredrag til kveldens foredrag og håpet at det var hyggelig.
En av foreningens medlemmer nevnte også at han sammen med en annen forening hadde hatt omvisning i museet og Tollboden. Foreningen hadde vært veldig imponert over omvisning og av lokalene.
Tormod Pettersen hadde som vakt i museet hatt besøk av en gruppe fra «The Salvesen Ex Whalers
Club» i Edinburgh Scotland. Formannen for klubben George R.Cummings fortalte at det var han som hadde malt maleriet av «Southern Venturer» som finnes i museet og selvom det antakelig var siste gang at klubben ville besøke Norge kunne museet vente besøk av ham også neste sommer.
George R.Cummings er også kjent som marinemaler og besøket er også omtalt på forenings hjemmesider.
Kay O.Myhre informerte om TMKs møte 21.10.15 kl.1400 i Tollboden  som vil bli en fortsettelse av møtet med kulturministeren om søknaden for et nytt sjøfartsmuseum i Tønsberg.
Medlemmer av foreningen ville være velkommen til møtet.
Formannen opplyste om spiseaftenen 22.10.15 med foredrag av Finn-Aage Christoffersen.
Tilslutt takket han for fremmøtet og sa at kaffe og wienerstang var klar for servering i Pelagosrommet.
Før møtet kl.1800 øvet Shantykoret  på fire shantyer som vil bli fremført på spiseaftenen.
Møtet slutt kl.2025
Svend Erik Jensen Sekretær.


Spiseaften 24.09.2015 i Tollboden
Kl.1900 og med 6 glass på skipsklokken ønsket Viseformann Odd Knutsen 48 medlemmer velkommen til høstens første spiseaften med en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn-Age Christoffersen, Maskinsjef Arne Christophersen, Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Sjøkaptein Kay O.Myhre og Driftsjef Sigmund Opthun samt tre gjester Ferdinand Juel, Tor
Johannesen og Knut Olson. Han ønsket også aftenens foredragholdere Trygve Eklund og Jan Erik Solheim velkommen. To medlemmer var tilstede på spiseaftenen for første gang.
Viseformannen bad alle reise seg og det ble lest minneord for to medlemmer som hadde kastet anker henholdsvis Tor Gunleik Johansen og Ingvald Vågsholm. Det ble avsluttet med 8 glass på skipsklokken og ett minutt stillhet.
Han opplyste det var mottatt tre nye søknader om medlemskap og de ble lest opp. Han foreslo også at seks søknader om medlemskap ble votert inn samlet. Etter votering ble Terje Rindal, Freddy Røising, John-Erik Kjettorp, Henning Andreassen, TrondWilhem Presterud og Jon Waggestad enstemmig votert inn som nye medlemmer.
Viseformannen bad deretter Trygve Eklund ta ordet om emnet «Hvordan jeg ble klimarealist «
Han fortalte litt om sin oppvekst i Tønsberg og ble utdannet ved Blinderen. Han hadde arbeidet som forsker på mat og miljø. Det ble også vist til et møte om klimaet vårt i Tønsberg 14.12.14. Grunnen til dannelsen av «Klimarealistene» var at mange av påstandene om vårt klima med økende luft temperatur, smelting av havis/breer, økt vannstand med oversvømmelser etc viste seg å være diskutable. I arbeidet ble han etterhvert overbevist om at påstandene om at CO2 utslippene ødela for miljøet ikke var korrekte men hadde sin naturlige forklaringer med klimavariasjoner. Han avsluttet med å gi ordet til Jan Erik Solheim med foredraget «Naturlige klimavariasjoner. - Kan vi få en ny istid ??»Han opplyste at han hadde arbeidet som forsker i Tromsø og han hadde vært med på
opprettelse av flere foreninger i Norge av «Klimarealistene».
Han viste til forskning av blant annet Tycho Brage ( f.Tyge Ottesen Brahe) og Albert Einstein at den globale oppvarmingen pr.100 år bare hadde vært 0,15 grader og at det skyldtes CO2 var svaret nei.
I den forbindelse viste han diagrammer over middelmålinger i perioden 1768 til 2012. Han forklarte også at jorden vår har en syklus på temperatur forskjeller på 20/60/90 år. Han tok også opp spørsmålet om hvorfor stiger havet og forklarte det med at vi har kortere vintre og lenger somrer og at årsaken til det er at jorda  i perioder var nærmere sola. Jordens temperatur synker og stiger og hva skjer. Solas avstand til jorda blir større og vi kan gå mot en kaldere periode år 2042 + 11 år. Periodisk skifte av vind har også innflytelse. Sola styrer derfor også iskanten i Artisk og derfor er det ventet at iskanten øker med et kaldere klima slik som det har skjedd tidligere.
Han informerte også om at det i neste måned ville bli avholdt en konferanse av flere lands representanter med samme syn på klimaet og miljø som «Klimarealistene. Det vil bli utarbeidet et memorandum fra konferansen som vil bli presentert på FN`s klimatoppmøte i Paris i desember 2015.
Kl.2035 avsluttet fordragsholderen foredraget og begge Trygve Ekholm og Jan Erik Solheim ble takket for det interessante og aktuelle foredrag om vårt klima og ble overrakt foreningens jubileumsbok av viseformannen. Spørsmål fra medlemmene til foredragsholderne ble utsatt til senere. 
Viseformannen opplyste også at menyen var endret til hvalbiff som vil bli servert en gang og av
drikke kunne det velges mellom vin /øl og en akevitt.
Serveringen tok til og under middagen utbrakte visformannen en skål for serveringen og maten.                                                                -2-
Etter middagen ble det servert kaffe og  takk for maten talen ble holdt av Jan Erik Solheim.                                                                
Han holdt en kort men interessant tale hvor han blant annet nevnte om  opphold ved Vestfjorden i Lofoten i desember var store mengder av hvaler som jaktet på de store stimer med sild som finnes på ca.300 meters dyp på den årstid.
Etter talen ble shanty-koret med forsanger  Arne Johan Asmyhr bedt om å synge to sanger. Først sang koret «Leave her Johnny.Leave her» og avsluttet med «Blow the man down» med forsanger Finn Aage Christoffersen. Koret fikk applaus og Christoffersen uttrykte igjen ønsket om at flere av foreningens medlemmer vil melde seg til øvelser med koret.
Viseformannen spurte medlemmene om de hadde spørsmål vedrørende foredragene og Jan Erik Solheim besvarte disse.
Visformannen avsluttet spiseaftenen med å opplyse om neste medlemsmøte 6.10.15, gravingen som foregår utenfor inngangen til Tollboden, takket for fremmøtet og ønsket alle vel hjem.
Spiseaftenen var slutt kl.2215.
Svend Erik Jensen Sekretær.

 

Spiseaften 23.04.2015 i Tollboden.

Kl.1900 og med 6 glass på skipsklokken ønsket formannen Tore Simonsen 76 medlemmer og   ledsagere hjertelig velkommen og hilste spesielt til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole M.  Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Flykaptein Odd Knutsen,Maskinsjef Arne Christophersen, Driftsjef Sigmund Opthun og Sjøkaptein Einar Sjuve samt Jon Erik «Joppa» Lunde
som skal underholde med sang, musikk og vitser.
Han ønsket også velkommen et medlem som var til stede første gang Bjørn Willy Drangevåg.

Formannen tok opp enkelte medlemsaker da neste medlemsmøte er 01.09.15. To nye søknader ble behandlet Inga Maria Renate Bartsch Karlsen og Leif Harald Brevik og votert inn som medlemmer. Karlsen er foreningens første kvinnelige medlem med tittel som sjøkaptein.
Det ble også opplyst at styret hadde besluttet å kjøpe inn 50 caps av god kvalitet med foreningens nye logo til en kostnad av ca. kr.50.
Formannen ønsket også at det ble fremstilt en film på ca.30 min. om foreningen og bad medlemmer om bilder/film som de hadde. Det ville bli søkt om økonomisk bistand og hjelp fra Erik Jacobsen
til filmen.
Formann i arrangementskomiteen Olav Nilsen hadde sendt ut detaljene for fellesturen for medlemmene 07.09.15 til Kiel med frist for påmelding 20.06.15 og ventet på påmeldinger.
Det er fortsatt behov for vakter til museet særlig i perioden juni/juli. Interesserte medlemmer kan henvende seg til Jon Arnfinn Byberg e-mail joarnfi@online.no, tlf. 33327072 Mobil 90143076.

Formannen introduserte «Joppa» til underholdningen. Han takket for anledningen til å underholde. Det ble fortalt vitser, sang og spill på gitar og inviterte til allsang. Det begynte med sangen «Det går bedre og bedre dag for dag». Det fortsatte med viser og sanger av kjente norske visesangere som Øystein Sunde/Erik Bye/Einar Rose. En sang diktet av foreningens medlem Arne Kjell Johansen som var tilstede ble fremført og Johansen fikk også applaus. Han fremførte også viser av den svenske viseforfatteren Evert Taube og avsluttet med «Skomværvalsen» og en trøndervits. Han fikk applaus for fremføringen og formannen takket Jon Erik Lunde med å overrekke foreningens 150 års jubileumsbok til ham.

Serveringen av aftenens meny «Sennep-marinert svinekam begynte kl.2010.

Etter hovedmenyen holdt Inge Thorstensen den tradisjonelle tale «For damene». Den hadde mange gode poenger og var
morsom. Han avsluttet med å utbringe en «Skål» for damene og de mannlige deltagere reiste seg.

Det ble servert is med jordbær til dessert og det ble fortalt noen gode historier og vitser av Formannen, Sigmund Optun og Einar Sjuve før kaffe ble servert og salget av åre fortsatte.

Takk for maten ble holdt av Laila Gurijordet som ble avsluttet med en stor takk for god mat og service.

Formannen opplyste at ordens-komiteen og styret hadde vedtatt at gi en påskjønnelse til tre av foreningens medlemmer. Tore Gunleik Johansen ble overrakt foreningens tinnfat med logo for sitt arbeide med å digitalisere foreningens protokoller fra 1846 til i dag og Svend Erik Jensen fikk overrakt foreningens tinnfat med logo for sitt arbeide som sekretær.
Dessuten ble Eivind Normann Riksen overrakt en flaske vin for sitt arbeide for foreningen. Formannen hilste også fra Kay O.Myhre som var forhindret i å delta på spiseaftenen.

Formannen bad deretter leder av shanty-koret Erik Graue samle medlemmene for aftenen 10 mann. Shanty-koret fremførte fire chanties. Først «Old Swansea Town Once More» med forsanger Finn-Aage Christoffersen, deretter «Lowlands» med forsanger Erik Graue, deretter «Stormy Along, John med forsanger Christoffersen og tilslutt «Rolling Home med forsanger Graue.
Koret fikk applaus for fremførelsene.

Trekkingen fra aftenens åresalg ble foretatt med mange flotte gevinster.

Formannen takket arrangementskomiteen ved Olav Nilsen og medhjelpere for deres innsats for å arrangere en vellykket spiseaften.

Han ga også opplysninger om arrangementet på Tollboden 17.05.15 som vil være åpen fra kl.1000 til kl.1300. Siste lørdagskaffe før sommeren i Pelagosrommet vil bli 9.05.15.

Tilslutt takket formannen alle for fremmøtet og ønsket alle vel hjem.

Kl 2215 ble spiseaftenen avsluttet.

Svend Erik Jensen. Sekretær.


Medlemsmøte 14.04.2015 i Tollboden

Kl.1900 og med 6 glass på skipsklokken ønsket formannen Tore Simonsen 34 medlemmer velkommen og hilste spesielt til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Flykaptein Odd Knutsen,Maskinsjef Arne Christophersen og Driftsjef Sigmund Opthun samt foredragsholder Sjøkaptein Eivind Normann Riksen med emnet «Olje & Gass – fakta og tilfeldigheter».

Ordet ble gitt til foredragsholderen som innledningsvis fortalte om funnet av olje i Pennsylvania,U.S.A. 1859 og nevnte også at det etterhvert ble gjort funn i Trinidad, Venezuela, Texas, California.
I Canada med store forekomster av oljesand blir det hevdet at utvinningen forurenser men han sa at
sanden blir renset og beplantet etter utvinningen.
Utvinningen av olje foregår idag på verdensbasis og nevnte at selv på «Fridtjof Nansen Field» på Terminal Island, San Pedro. (velkjent sted for sjømanns-idretten) drives det olje utvinning.
Oljeutvinning i 1859 i begynnelsen ble gjort ved at en banket en påle ned i jordoverflaten og fikk en form for «Blowout». Oljen ble hovedsakelig brukt som lampeolje og oppvarming. Som måleenhet har det blitt brukt barrel og gallon.
I begynnelsen ble oljen transportert i fat og i USA var John D.Rockefeller med selskapet Standard Oil  (SO) - senere Esso og Exxon en stor transportør. Skipning av fat var vanskelig og utsatt for lekkasje. Derfor bygget Sjøkaptein Even Tollefsen fra Tønsberg  seilskipet «Lindesnes» i 1877 utstyrt med tanker og pumper for lossing. Han var medlem av Tønsberg Sjømannsforening og idag står det en byste av ham på Teie. Den første norske importør av parafin til Norge var Fredrik Sundt som eide det som idag er statsminister bolig med et skilt med navnet «Villa Parafina».
Grunnleggeren til «Shell» Marcus Samuel hadde ved sine reiser til østen og Indonesia  og handel med skjell sett muligheten for oljeutvinning der og bygget det første tankskip «Murex» for transportav olje gjennom Suez-kanalen og «The Royal Dutch Shell Group» var i samarbeide med de Nederlandske/Indonesiske myndigheter til 1958.
Arbeid med oljeutvinning i Norge begynte for ca.50 år siden. Det hadde også blitt arbeidet med delelinjer med blant annet Danmark og England om fordelingen av områdene til havs. Senere har flere funn blitt gjort på eller nær delelinjen. Derfor var delelinjer viktig.

Norge åpnet opp for boring i første omgang på sin sokkel til 62 grader nord. Siden ble det åpnet opp for 62 grader og inn i Barentshavet. Det eneste område som det ikke er åpnet opp for er utenfor Lofoten.
Norges første funn av olje var på Ekofisk feltet av Phillips med boreriggen «Ocean Viking» høsten 1969. Senere er mange andre felt funnet og det første store gassfunn var «Frigg» feltet.

Norske rederier ble interessert i bygging av rigger. Det var ingen erfaring ved norske verksteder. Totalt ble det bygget 29 Aker H3 rigger ved verksteder i Norge, Japan,Singapore og Canada. Totalt ble det bygget ca.100 rigger for norske selskaper. Norsk Boreriggeier forening ble stiftet i 1972 og 10 år senere innlemmet i Norges Rederiforbund. Utdanning av personell var det viktigste i oppstartfasen.

Det er kostbart å lære, derfor var ulykken med Alexander Kielland med tap av mange menneskeliv og «Blowout» på Ekofisk hvor firmaet til Red Adair fikk stengt oljebrønnen en påminnelse om det er risikofylt å drive oljeboring. Grunnen til Ekofisk-bowouten var en feilmontert ventil.

I dag er det mange store gassrørledninger fra Norge til Tyskland/England/ Nederland og Frankrike for eksport av gass. «Ormen Lange» kan levere 25% av Storbritanias behov. Det eksporteres også gass med skip fra Hammerfest til USA. Foredragsholderen mente derfor at det var et politisk problem at det ikke ble bygget gassledninger til Norge. 
Norge eier idag mye i utlandet ved Oljefondet eller det som nå kalles Pensjonsfondet. Idag er det sterkt reduserte inntekter pga av fallende olje/gasspriser blant annet pga at USA har et overskudd av olje. USA har det som kalles skifer revolusjonen oljeutvinning fra skifer for oljen ligger i soner.

Foredragsholderen avsluttet med å svare på spørsmål fra medlemmene og foredraget sluttet kl.2005 med fortjent applaus.
Formannen takket foredragsholderen for det meget interessante foredrag.

Det var mottatt to nye søknader om medlemskap som ble lest opp og hengt opp på tavlen.

Styret har hatt et møte med leietaker 9.4.15 sammen med Advokat Rune Frank Andersen fra Advokatfirmaet Lie & Co. Odd Knutsen sa at kontrakten med leietaker utløper 30.06.16, og det ble fra leietakers side vist stor interesse for å forlenge kontrakten for 5 år med en ytterligere opsjon på 5 år. Kontrakten er idag bare indeksregulert, men det arbeides med å få inn en markedsregulering av leien. Formannen hadde ellers fått god omtale av foreningens lokaler.

Formannen spurte om noen av medlemmene hadde forslag til navn som kan tildeles krigsmedaljen for deltakelse i krigen 1940 til 1945. Et av våre medlemmer vil bli nominert.

Skipsmegler Inge Thorstensen orienterte om Lillesand Sjømannsforenings forslag til samarbeide om å registrere krigsseilere. Styret behandlet saken på styremøtet 8.04.15 og det ble bestemt å legge det frem for medlemmene. Ingen av medlemmene hadde innsigelser og derfor vil Lillesand Sjømannsforening bli meddelt at foreningen ikke ønsker å delta.

Formannen ga ordet til Ole M.Brynjulfsen formann i bacalao-komiteen og han opplyste at liste for bestilling av tørrfisk var satt opp på tavlen med frist for bestilling 1.7.15. Medlemmer for deltakelse til i bacalao arrangementet var iorden.              
Formannen bad formannen i arrangementkomiteen sende ut programmet for fellestur til Kiel medio september uten overnatting i Kiel til medlemmene.

Han opplyste også at Museumarkitekt Pål Thomas Sundhell hadde kommet med forslag til mindre endringer i museet. Utgiftene vil bli holdt innenfor budsjettet for 2015 og arbeidet vil bli utført av Sverres Snekkerservice og ikke kreve innsats fra hus og kulturkomiteen.

Det ble også informert om at TMK vil avholde møte i Wilhelmsensalen 22.04.15 kl.1900  hvor det blir arbeidet med å få lagt et nytt sjøfartsmuseum til Tønsberg. Medlemmer er velkommen til møtet.

Den kulturelle skolesekken er begynt og har 2 klasser pr.dag kl.1000 og kl.1200.

Spiseaften 23.04.15 er menyen «Sennepmarinert svinenakke.

Formannen i arrangementkomiteen opplyste at sesongens siste lørdagskaffe vil bli 9.5.15.

Kl.2035 takket formannen for fremmøtet og ønsket alle vel hjem. Etter møtet ble det servert kaffe og wienerstang i «Pelagosrommet».

Shantykoret kom som alltid sammen kl.1800 før det ordinære medlemsmøteet for å hygge seg med Shantysang og det kameratslige samværet og  kunne bekrefte at 12 mann var tilstede.

Svend Erik Jensen, Sekretær


Spiseaften 26.03.2015 kl. 1900 i Tollboden
48 medlemmer ble ønsket velkommen og etter noen enkle foreningssaker ble ordet gitt til kveldens foredragsholder som denne gangen var Bjørn V Strandli. Hans foredrag het «Nasjonalparken og bosettingen på øyene».
Vi fikk en grundig og interessant innføring i hvordan nasjonalparken ble en realitet, hvordan den drives i dag og hvordan framtidsutsiktene ser ut.
Den offisielle åpningen av Færder Nasjonalpark fant sted 31.august 2013, mens åpningen av parkens administrasjonssenter finner sted på Verdens Ende den 27.juni 2015 og vil bli foretatt av HKH Dronning Sonja.
Bjørn fortalte om geologi, antropologi, biologi, men ikke minst om botanikk. Han fortalte om alle rødlisteartene og presiserte viktigheten av at alle brukerne av nasjonalparken forholder seg til gjeldende regler og instrukser. Vi fikk se mange flotte bilder fra spennende områder.
Han berømmet frivilligheten og dugnadsinnsatsen i forbindelse med å holde bebyggelse og landskap i hevd.
Bjørn fikk stor applaus for et meget lærerikt og interessant foredrag.
Etter foredraget fikk vi servert nydelig fiskesuppe og kokt torsk. Nok en gang, tusen takk til Nina og John Helge for velsmakende mat og effektiv servering.
Arne Christophersen takket for maten, akkompagnert av gode historier.
Vårt dyktige Shantykor avsluttet en meget hyggelig kveld med fire shanties.

Ref.
Tore Simonsen


Medlemsmøte 10.03.2015 kl. 1900 i Tollboden

Kl.1900  med 6 glass på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen 31 medlemmer velkommen til møtet med en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Flykaptein Odd Knutsen og Maskinsjef Arne Christophersen. Han ønsket også foredragsholderen Arne Osmundsvaag velkommen og takket ham for at han på kort varsel kunne holde foredraget «Fra sivbåtseilas med «Abora» til elektriske Ferger».

Formannen ga ordet til foredragsholderen som takket for invitasjonen. Han fortalte om «Abora II» en sivbåt som ble bygget 2002 i anledningen åpningen av biblioteket i Alexandria, Egypt bygget etter tegninger av det norske arkitekt firmaet Snøhetta. Sivbåten foretok også en seilas fra Alexandria via Beirut og Cyprus. Prøveseilasen var vellykket bortsett fra at seilet og mast måtte
fornyes. Han fortalte også om andre sivbåter «Abora III» i 2007 og «Abora IV» 2012 som med start fra New York hadde krysset Atlanterhavet og seilt til Azorene og Spania.
Det ble også fortalt om teorien hvorledes bygningen av pyramidene/gravkammerne ble bygget.

Han fortsatte å fortelle om at selv om det ble bygget bro/forbindelse mellom Vestfold og Østfold så var det et behov for båt forbindelse i tilfelle broen ble stengt og henviste til Danmark som hadde fergeforbindelse hvor det også var bygget broer.
Behov for hurtige båter med slanke skrog til en slik forbindelse ville derfor være nødvendig for kryssing av Oslofjorden. Han viste også forslagene fra studenter på HIVE for slike båter.

Han fortalte også om konstruksjonen av båter med slanke skrog og høy fart bygget i aluminium fra Hobart, Tasmania, (Catemaraner/Incats) Siste båt kan gjøre opptil 58 knop. Dessuten har den type  båter rekorden for kryssing av Atlanten fra New York til Europa.

Under foredraget ble det vist bilder/film og foredragsholderen avsluttet med å ønske at kaianlegg i havnene ikke bare ble bebygget med boligblokker, men også kunne brukes til båttrafikk.
Han besvarte også enkelte spørsmål fra medlemmene før formannen overrakte foredragsholderen foreningens drammeglass med logo og 150 års jubileumsboken og takket for foredraget.

Tre nye søknader om medlemskap lest opp 26.02.15 ble etter spørsmål fra formannen samlet tatt  opp for votering. Alle tre Rune Frank Andersen, Olaf Mathiassen og Rolf Roar Halvorsen ble votert inn som nye medlemmer.
Formannen leste opp tre nye søknader for behandling.

Formannen informerte medlemmene at det nye styret hadde holdt sitt først møte 04.03.15 og det viktigste arbeide var en ny kontrakt med Gimle Selskapslokaler & Catering A/S avd. Tollboden. Nåværende kontrakt utløper 30.06.2016 og det er en opsjon for forlengelse som må erklæres senest 30.06.15.

Medlemsavgift giroer og nye medlemskort var klare, men det ble opplyst at spiseaften 30.04.15 på kortet er feil datoen er 23.04.15.

Det ble også informert om at felles tur for medlemmene ikke var bestemt etter spørsmål fra Olav Nilsen.

Kulturkomiteens brosjyre vil bli distribuert til medlemmene via e-mail og Facebook.

Foreningen hadde mottatt en skipsmodell fra Severin Dahl og enkelte hvalfangst gjenstander fra Sandefjord. Museumarkitekt Pål Thomas Sundhell vil hjelpe med plasseringen.  
Med start 08.04.15 vil foreningen få ca.500 elever fra Tønsberg Kommune i forbindelse med den kulturelle skolesekken. Det var foreløpig ingen avtale med Nøtterøy Kommune.

Huskomiteen hadde begynt arbeidet med forberedelser til sliping og lakking av gulv i Wilhelmsen-salen 23/24.03.15. Flaggstangen foran Tollboden vil også bli vasket eventuelt malt.

Det var mottatt takkebrev fra Frelserarmen og Kirkens Bymisjon for pengegavene til jul.

Formannen henstilte også til foreningens medlemmer om å gi grasrot andelen til foreningen når de spilte Lotto/Tipping etc.

Styret hadde også bestemt seg for å sende korte referater fra foreningens spiseaftener/medlemsmøter og generalforsamling for å bli tatt inn i Tønsbergs Blad under forenings-nytt.

Formannen opplyste at det var mottatt en henvendelse fra Lillesand Sjømannsforening om et samarbeide om  registering av krigsseilere. Inge Thorstensen som har kontakten regnet med  at arbeidet trengte 2 til 3 mann og foreslo at det ble invitert en representant fra Lillesand til foreningen. Styret vil arbeide videre med henvendelsen.

Det var kommet svar fra Tønsberg Kommune om søknaden til å sette foreningens logo på sør-østveggen av Tollboden. Odd Knutsen redegjorde for svaret, men da kommunen forlangte at logoen skulle males på selve veggen vil foreningens ønske om å få montere logoen laget av aluminium ca. 3m lang og 1,7m høy igjen bli fremmet for kommunen.

Tidligere formann Kay O.Myhre var ikke tilstede, men formannen opplyste at han fortsatt arbeidet med å overta/kjøpe området foran Tollboden og planer om flytting av førstereisgutten til plassen utenfor. Det var også planer om å plassere andre maritime gjenstander ved Tollboden.

Olav Nilsen opplyste at det ikke ble servert lørdagskaffe 11.04.15 pga påsken og opplyste at hjemmesidene er oppdatert med foreningens aktiviteter.

Foreningens museum vil bli holdt åpent i påsken. 

Formannen opplyste også at neste spiseaften var 26.03.15 med servering av torsk, takket for fremmøtet og kaffe med kake var klar for servering i Pelagosrommet .

Møtet slutt kl.2035
Svend Erik Jensen


Spiseaften 26.02.2015 kl. 1900 i Tollboden

Kl.1900 og med 6 glass på skipsklokken ønsket Viseformann Odd Knutsen 48 deltakere velkommen til spiseaften med en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn-Åge Christoffersen, Sjøkaptein Kay O.Myhre ,Maskinsjef Arne Christophersen og Driftssjef Sigmund Opthun. Han ønsket også medlemmene fra Åsgårdstrand Sjømannsforening, Skipskonstruktør Roar Ramde som er foredragsholder om emnet «Nyere Skipsdesign» samt en gjest Asle Johnsen og et nytt medlem overført fra Langesund Sjømannsforening Nils Toreskaas velkommen.

Det hadde levert inn tre nye søknader om medlemskap som vil bli behandlet på medlemsmøtet 10.03.15.

Viseformannen informerte om at foreningen ved  generalforsamlingen 12.02.15 hadde fått endringer i styret. Han opplyste også om hans tidligere arbeide i foreningen og nevnte det store arbeide tidligere formann Kay O.Myhre hadde utført for foreningen.

Ordet ble gitt til leder i Kulturkomiteen Jan Tønnesen som ønsket medlemmer til vakter i museet særlig i Juli og August og bad interesserte medlemmer om å melde seg.

Deretter ble ordet gitt til foredragsholderen som fortalte at ved sitt arbeide med skipskonstruksjoner hadde presentert et forslag til firmaet PGS som drev med seismikk skip for undersøkelser i havområder etter olje/gass forekomster. Skipet med (Ramform) hadde en lengde på 120 meter og bredde 70 meter. Akter skipet var kuttet av slik at bredden var 70 meter. Derfor var det mulig å slepe 24 kabler etter skipet med hydrofoner. Tidligere var maksimum 15 til 18 kabler eller mindre. På akterdekket var det plass til «Gundekk» og to arbeids-båter til bruk når skipet drev med undersøkelser for å unngå andre fartøyer/hvaler og andre objekter. Forut på skipet var det plassert bysse, spise-messe og dagligrom og det var plass til en stor sportshall på dekket under. Det ble vist diverse diagrammer for skipets fart og høyden på bølger skipet kunne arbeide i. Kablene som skipet brukte tok det 24 timer å ta inn og under arbeide dekket de et område på 30.000 mål. Skipets spesielle konstruksjon var viktig for seismiske undersøkelser. Det var utstyrt med tre separate maskinrom med dieselelektrisk drift og kunne arbeide med en propell ute av drift. Propellene var dessuten konstruert slik at ved skade på en vinge kunne den skiftes ut uten at skipet måtte dokksettes. Dokking av skipet vil bare være nødvendig hvert 7de år ved at undervannskroget ble børstet med jevne mellomrom. Dessuten ga bredden på akterskipet mye bedre stabilitet enn konvensjonelle skip fordi skroget ikke mistet kontakt med overflaten noe som også ble vist ved modelltank forsøk. Skipet rullet heller ikke så mye men stoppet opp hurtigere. Foredragsholderen nevnte også kort om planer for å bygge cruise skip, transport av store konstruksjoner til olje installasjoner «Off-shore» og plasseringen av vindmøller til havs med skip bygget med «Ramform». Han nevnte også at han hadde arbeidet med konstruksjonen av det tidligere etterretningsskip «Marjata» ferdig bygget 1994 og kabel skipet «Skagerak»

Da foredraget var slutt kl.2000 besvarte han enkelte spørsmål fra medlemmene før Viseformannen takket for foredraget og overrakte ham foreningens drammeglass med logo og 150 års jubileums boken og han fikk velfortjent applaus  for det interessante foredrag og takket for gavene.                                                         

Viseformannen informerte deretter om serveringen og ønsket alle velkommen til bords.
Etter serveringen av hovedretten hvalbiff fortalte Finn-Åge Christoffersen om en hvalfangstvise fra 1925 som han sang. Han fikk fortjent applaus. 

Viseformannen opplyste det ville bli servert kaffe med karamellpudding til dessert og fortalte at det ikke var vanlig med hvalbiff på foreningens spiseaftener, men det ville være mulighet for at hvalbiff oftere ble menyen.

Under serveringen fortalte Sigmund Opthun en god historie og fikk applaus.

Foredragsholderen ble gitt ordet og takket for anledningen til å komme og holdt en kort «Takk for
maten tale» som ble avsluttet med en god historie.

Ordet ble gitt til «vikarierende formannn» i Åsgårdstrand Sjømannsforening Torbjørn Andreassen som takket for omvisningen i museet og for invitasjonen til å delta på spiseaftenen. Han overrakte to gaver til foreningen, en bok og et mindre innrammet bilde. Viseformannen takket for gavene og overrakte Åsgårdstrand Sjømannsforening foreningens 150 års jubileums bok.
Viseformannen opplyste at gavene vil bli overlevert til foreningens arkivar for plassering i foreningens lokaler.

Viseformannen bad Arne Johan Asmyhr om å samle medlemmene av foreningens shanty-kor som var tilstede. Koret sang fire shanties: «Shenandoah», «Leave her Johnny leave her», «Hooraw for the Black ball line» og ble avsluttet med «Rolling home» som allsang. Koret høstet stor applaus for shantiene.

Spiseaftenen ble avsluttet kl. 2200 med at Viseformannen takket for fremmøtet og opplyste om
neste medlemsmøte 10.03.15 kl.1900 og ønsket alle vel hjem.

Svend Erik Jensen Sekretær.               


Spiseaften 29.01.2015 Kl. 1900 i Tollboden

 

Med 6 glass på skipsklokken ønsket formann Kay O.Myhre 60 medlemmer og gjester velkommen til årets første spiseaften og hilste spesielt til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Maskinsjef Arne Christophersen, Sjøkaptein Einar Sjuve og Driftssjef Sigmund Opthun og til aftenens foredragsholder Urolog Tomas Urnes og en av gjestene Tor A. Johansen.

 

Det forelå enkelte medlemsaker og formannen opplyste at styret hadde diskutert og kommet fram til at den foreslåtte tur til Stavanger med Fjordline var mest aktuell.

 

Det var mottatt to nye søknader om medlemskap og etter enkeltvis votering ble Jan Henrik Wesenberg og Rita Wesenberg votert inn som nye medlemmer.

 

Formannen opplyste også at styret hadde enstemmig vedtatt at Nils Toreskaas fikk overføre sitt
medlemskap fra Langesund og Omegns Sjømannsforening til foreningen. Han beholder sin ansiennitet og skal bare betale vanlig medlemsavgift.

 

Formannen opplyste også at det ble arbeidet med å få anløp av det russiske seilskip «MIR» i anledning av skipets besøk til Larvik 17. mai 2015. Anløpet er klaret med Tønsberg Havnevesen.

 

I forbindelse med foreningens medlemskap i TMK opplyste formannen at TMK hadde levert en protest mot den planlagte brobygging over byfjorden. MTK hadde nå mottatt en invitasjon til
å delta i Bypakke Tønsberg. 

 

Formannen presenterte foredragsholderen Urolog Tomas Urnes og han ble gitt ordet. Han takket for invitasjonen før han tok opp emnet «Den aldrende mann».
Med skjematiske oversikter og bilder forklarte han livsløpet for kvinner og menn. Hvor han viste
at kvinner i yngre alder oftere søkte lege/sykehusbehandling enn menn, mens dette var endret for kvinner og menn i eldre alder.
Han tok også opp at det fra dagens antall eldre vil det bli en kraftig økning i antall eldre over 80 år. Livs-stilsykdommer som diabetes og demens vil derfor øke sterkt, men vil reduseres med en sunnere livs-stil ved endring av kost og økt fysisk aktivitet.
Urnes fortsatte med å ta opp sykdommen forstørret prostata som ofte rammer eldre menn. Han tok for seg måling av PSA/Prostata-kreft/Urin-lekkasje og tablettbehandling. Den største ulempe for menn var imidlertid urin-lekkasje. Generelt fremhevet han igjen at fysisk aktivitet minsket aldringen. Selv det å slutte med å røke som 60/65 åring ville gi økt levealder.
Han fikk applaus for det meget interessante foredrag og formannen takket og overrakte ham foreningens «Drammeglass» med logo og jubileumsboken «Vi seiler videre».

 

Aftenens meny fiskesuppe og kokt torsk ble servert og etter fiskesuppen ble Einar Sjuve bedt om å holde talen for foreningen. Han tok opp en del om foreningens historie det som hadde hendt med samlingen av maritime gjenstander som var gitt til det tidligere Vestfold Fylkesmuseum og som nå er plassert på et lager i Sandefjord. Sjuve avsluttet talen med å håpe at de maritime gjenstander igjen kunne plasseres i et nytt sjøfartsmuseum i Tønsberg.Han fikk applaus for talen og formannen takket.

 

Kokt torsk ble servert og foredragsholderen Tomas Urnes holdt en kort men underholdene takk for maten tale og avsluttet med en god historie.

 

Arne Kjell Johansen og Sigmund Opthun fortalte også noen gode historier og fikk applaus.

 

Formannen bad shanty-koret om å synge. Det viste seg imidlertid at det bare var et mindre antall av korets medlemmer tilstede, men fire shanties ble fremført under ledelse av Arne JohanAsmyhr og Finn-Aage Christoffersen. Koret høstet applaus for fremføringen.
Arne Johan Asmyhr fortalte også at koret skulle synge på Træleborg Bo-og Behandlingssenter for 33de gang den 17.02.15.

 

Formannen takket koret og opplyste at kaffen var klar for servering. Han informerte også medlemmene om foreningens 169. generalforsamling 12.2.15 kl.1800 og minnet om dresskoden.
Annonse for generalforsamlingen vil bli innsatt i Tønsbergs Blad 31.1.15 Regnskaper og andre saksdokumenter kan også hentes på Tollboden lørdag 7.2.15 kl.10-13. Medlemmer med e-mail vil mottatt den ovennevnte annonse og regnskaper og andre saksdokumenter via e-mail.

 

Det ble også opplyst at på spiseaften 26.2.15 vil foreningen motta besøk av Åsgårdstrand Sjømansforening med 10 til 15 medlemmer.

 

Tilslutt takket formannen for fremmøtet og ønsket alle vel hjem.

 

Spiseaftenen var slutt kl.2220.

 

Svend Erik Jensen Sekretær.   


Medlemsmøte 06.01.2015. kl.1900 i Tollboden
Med 6 glass på skipsklokken ønsket formannen 45 medlemmer godt nyttår og velkommen  med en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn-Aage Kristoffersen, Flykaptein Odd Knutsen, Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Sjøkaptein Einar Sjuve og Maskinsjef Arne Christophersen  samt aftenens foredragsholder Sjøkaptein Tore Simonsen.

Formannen informerte om at et medlem Losoldermann Vidar Rygh hadde gått bort  han ble minnet med ett minutt stillhet og 8 glass på skipsklokken.

Formannen fortsatte med å lese opp to søknader om medlemskap som vil bli behandlet. Dessuten var det mottatt en søknad om overførsel av medlemskap i Langesund Sjømannsforening til foreningen. Vedkommende hadde blitt bedt om å sende søknad til foreningen på vanlig måte da lovene ikke dekker overførsel av medlemskap. Finn-Aage Kristoffersen mente dog at det  tidligere
i foreningen historie hadde blitt akseptert inkludert overførsel av ansiennitet.

Formannen opplyste at det var mottatt takkekort for blomster hilsninger  fra Johan Frithjof Kjørboe i anledning av hans 80 års dag og fra Leganger Hansens Legat.

Det ble også opplyst at det på Generalforsamlingen 12.02.15  ikke ville bli fremmet spesielle saker.

Det var mottatt fra Tønsberg Kommune at i forbindelse med den kulturelle skolesekken ville ca.500 skoleelever fra 9.klasse i løpet av april måned få undervisning om Svend Foyn og «Pelagos» filmen
vil bli fremvist i museet.
Formannen spurte også formann i kulturkomiteen Jan Tønnesen om det var noe nytt vedrørende diskusjonen med Nøtterøy Kommune om deltakelse i den kulturelle skolesekken, men en avgjørelse var ikke tatt av kommunen.
Formannen opplyste også at Åsgårdstrand Sjømannsforening var invitert til å delta på spiseaftenen enten 26.02.15 eller 26.03.15.

Formannen bad deretter foreningens representant i styret for Stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum Sjøkaptein Einar Sjuve om en orientering fra stiftelsens siste møte.
Han opplyste at det nå var gjort endringer i styret, Halvard Kausland (Styreleder) og Nils Anker (Direktør). Sistnevnte ønsket å løfte skipsfart mer frem i museet, men hadde selv lite erfaring. Han opplyste også om Slottsfjellets Museets økonomiske stilling pga vanskelighetene med å skaffe midler til drift og vedlikehold da Tønsberg Kommunes tilskudd også i år var redusert.
Kausland mente at forhandlerne fra Museet hadde gjort en dårlig jobb da avtalen ble skrevet ved overgang til IKS. Sandefjord hadde gjort en god avtale med et direkte tilskudd fra starten utenom
de bevillinger som staten overførte til IKS.
Den store saken som har pågått lenge er gaven som Stiftelsen har mottatt nemlig Gumserød Gård ved Larvik hvor vedlikehold er kostbart. Derfor må det snarest bli vedtak om salg eller egen drift.

Styret vedtok nye forskrifter for stiftelsen:
Stiftelsen har som formål å bevarer gjenstander og bygninger og stille samlingene til rådighet for Vestfold-museene IKS etter den til enhver tid gjeldene samarbeidsavtale.  
Stiftelsens styre reduseres fra 10 til 9 medlemmer.
Stiftelsens styre består av 9 medlemmer valgt slik: 3 fra Vestfold Fylkes kommune, 2 fra Tønsberg Kommune, 3 fra Vestfold Historielag og 1 fra Tønsberg Sjømannsforening.                                                                        -2-
Formannen takket Einar Sjuve for orienteringen.

Spørsmålet om opprettelse av et nytt Sjøfartsmuseum i Tønsberg ble tatt opp av Finn-Aage Kristoffersen som nevnte at det en kanskje måtte legges press på myndighetene og politikerne ved å bruke pressen ved Tønsberg Blad.
Formannen mente at det var ikke foreningen, men TMKF som skulle arbeide videre med dette.
Tanken er blant annet å bygge opp en kopi av Tønsberg Reperbane ca. 100 meter lang og samtidig få inn et sjøfartsmuseum i samme bygning.   

Han fortsatte med å orientere om at medlemskortet ga fyldig informasjon om medlemmenes antrekk ved møter/spiseaftener og Generalforsamling. Etter spørsmål fra formannen var det imidlertid enighet om at jakke,bukse og slips på spiseaftener var tilsvarende dress og slips. Det var også viktig at nye medlemmer ble informert om kleskoden i foreningen.

Det ble også opplyst at styret i samarbeide med arrangementkomiteen arbeidet om en felles reise på
sensommeren 2015, men endelig avgjørelse var ikke tatt.

Ordet ble gitt til foredragsholderen Tore Simonsen om emnet « Selfangst og hvalfangst med utgangspunkt i Svend Foyn». Han opplyste at foredraget var basert på det som elevene i 9.skoleår ble presentert for i forbindelse med den kulturelle skolesekken. Det var ønsket at flere av medlemmene i foreningen ville delta i dette arbeide og at de kunne henvende seg til ham for videre opplæring.
Tore Simonsen viste bilder og fortalte kort om Svend Foyns liv og hans pioner arbeide som dannet grunnlaget for moderne hvalfangst.
Han avsluttet foredraget med å vise «Pelagos»  filmen som viste arbeidet på hvalkokeriet på vei til feltet i antarktisk, hvalfangst og hjemtur.
Han fikk applaus for foredraget og formannen takket.

Formannen takket også for fremmøtet og opplyste at neste møte var spiseaften 29.01.15 og at kaffe og kake var klar for servering i Pelagos-rommet.

Møtet ble avsluttet kl.2100.

Svend Erik Jensen Sekretær.
Publisert i kategorien: Møtereferat
01.01.14

publisert av Sjomann 01.01.14 15:31


Tønsberg Sjømannsforening 20.11.14 Spiseaften

Med 6 glass på skipsklokken ønsket formannen Sjøkaptein Kay O.Myhre  50 medlemmer og 25 medlemmer fra Larvik Sjømannsforening samt foredragsholderen Audun Norbotten velkommen han hilste spesielt til foreningens æresmedlemmer Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen,Sjøkaptein Einar Sjuve, Flykaptein Odd Knutsen, Driftssjef Sigmund Opthun og Maskinsjef Arne Christophersen.

Formannen fortalte litt om Tollboden og museet, samt samarbeidet med Larvik vedrørende de
maritime gjenstander som ligger på lager i Sandefjord fra begge foreninger. Han nevnte også
samarbeidet i Tønsberg Maritime Kulturforum som består av flere foreninger.

Det var mottatt søknad fra Vidar Bekkavik om medlemskap og han ble enstemmig innvotert.

Ordet ble gitt til foredragsholderen og emnet «En reise i isbjørnens rike». Han fortalte om en tur
ved Svalbard fra Longyearbyen tur/retur via Ny Ålesund, Barentsburg og var innen om Danskøya
med minnetavlen for Roald Amundsens ekspedisjon over polhavet . Turen ble foretatt med et
tidligere svensk etterretningskip. Det var anledning til å gå på land kravet var imidlertid å være
utstyrt med gevær i tilfelle angrep fra isbjørn. Han viste meget fine bilder av vegetasjonen,  fugler og dyrelivet.
Han takket tilslutt for anledningen til å komme og fikk applaus. Formannen overrakte Audun Norbotten foreningens 150 års jubileumsbok «Vi seiler videre» som takk for det interessante foredrag.

Etter en pause ble aftenens meny bacalao servert og formannen utbrakte en skål under måltidet og
spurte om maten smakte.   
Formannen i Larvik Sjømannsforening Henning Thorsen holdt en kort tale hvor han takket for invitasjonen til besøket og utbrakte en skål for Tønsberg Sjømannsforening. Formannen overrakte
Henning Thorsen foreningens 150 års jubileums bok og opplyste at datoen for neste bacalao-festen var 11.07.15.
Erling Melsom fra Larvik Sjømannsforening bad om ordet og etter en god historie takket han for
invitasjonen og den gode kontakt han hadde med formann Kay O.Myhre i Tønsberg Sjømannsforening om muligheten for et maritimt museum i Larvik og Tønsberg. Han utbrakte tilslutt en skål for vertskapet.
Jan Høeg fra Larvik fikk ordet om hans ønske om minnetavler for sjøfolk som mistet livet under
2nd verdenskrig med transport av flyktninger til Sverige fra Vestfold. Formannen foreslo at han
skriftlig sendte en likelydende  henvendelse til både Nøtterøy og Tjøme sjømannsforeninger.       

Erik Graue holdt talen for foreningens æresmedlemmer. Han ga en oversikt over æresmedlemmer
fra stiftelsen i 1846 og opplyste at foreningen for tiden har 9 æresmedlemmer. Han avsluttet med å utbringe en skål for æresmedlemmene og formannen takket for talen.

Kaffe ble servert og shanty koret sang fire shanties med forsangerne Finn-Aage Kristoffersen,
Arne Johan Asmyhr og Erik Graue til applaus.
Einar Sjuve/Finn-Aage Kristoffersen/Jan Høeg fortalte noen gode historier til applaus.Formannen avsluttet aftenen med å takke for besøket fra Larvik og så frem til mer kontakt.

Han bad ellers medlemmene merke seg at neste møte var spiseaften med ledsager 11.12.14 og ønsket alle vel hjem. Spiseaftenen var slutt kl.2215.

Svend Erik Jensen/sekretær.


Tønsberg Sjømannsforening 04.11.2014 Medlemsmøte

Kl.1900 og med 6 glass på skipsklokken ønsket Formann Kay O.Myhre 38 medlemmer velkommen og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Einar Sjuve, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Flykaptein Odd Knutsen,Driftssjef Sigmund Opthun og møtets foredragsholder Losoldermann Elise Rusten.

Ordet ble gitt til foredragsholderen som fortalte litt om sin bakgrunn. Hun hadde hatt tilknytning til sjølivet fra 11/12 års alderen og var via sjøgutt skole, rederiet Leif Høegh & Co A/S, Navigasjonskolen i Tønsberg, ett år på Christian Radich blitt ansatt i Kystverket 2002 og ble Losoldermann 2009 for området svenskegrensen/Tønsberg Tønne til Oslo. Det ble også vist en film om Kystverket og lostjenesten langs norske kysten og at kysten var inndelt i 5 regioner med et budsjett på 1,3 milliarder og er underlagt Samferdsels Departementet.
På landsbasis er det i underkant 290 loser, 18 losstasjoner, 25 losbåter og ca. 103 båtførere. Det blir totalt utført ca. 45.000 oppdrag pr. år.
Det ble også vist tall for trafikkveksten av skip for 30.10.14 og en grafisk fremstilling av skip med fartsledbevis, los pliktige skip og skip uten losplikt. 
Det ble i mars 2012 nedsatt et utvalg for ny  lov om los-ordning som ble vedtatt av regjeringen 11.04.14 og vil tre i kraft fra 1.1.2015. Den nye loven vil gi en ny organisering av lostjenesten. Det er imidlertid alt bestemt at tilbringerservicen skal organiseres av private selskaper og ved en presentasjon viste hele 24 selskaper interesse for å overta denne tjenesten. Den nye ordningen vil imidlertid få økonomiske konsekvenser for Kystverket med en betydelig kostnadsreduksjon.
Det er 5 sjøtrafikk sentraler langs kysten, samt lostjeneste som er basert på 24 timers drift og det er plassert oljevernutstyr i Horten samt en lense på Hvasser samt andre steder på kysten.
I Oslofjorden er det ennå ikke bestemt hvor det nye bordingfelt for loser etableres, men det blir sannsynligvis lenger inn i fjorden enn nåværende sted.
Anløp utgiftene for store cruiseskip til blant annet Oslo er store og foredragsholderen opplyste at «Queen Mary» som skal anløpe neste uke ville utgiftene være ca. kr.335.000 med tillegg av havne/kai utgiftene.
Foredraget var meget interessant og sluttet kl.2005 med applaus. Medlemmene hadde anledning til å stille spørsmål under og etter foredraget som ble besvart.

Formannen takket for foredraget og overrakte foredragsholderen foreningens jubileumsbok «Vi seiler videre» samt drammeglasset med logo. Foredragsholderen takket for gaven. Formannen fortsatte med foreningssaker og opplyste at Reidar Andersen, Knut Brekke, Otto Eugen
Wølfer Johansen, foreningens eldste medlem med medlemskap på 56, år og Ragnar Foyn hadde  gått bort og de ble minnet med ett minutt stillhet og åtte glass på skipsklokken.

To nye søknader om medlemskap fra Arne Iversen og Einar Engenes ble behandlet og begge ble
etter tur votert inn som nye medlemmer.

Det var mottatt en søknad om medlemskap fra Vidar Bekkavik som vil bli behandlet.

Foreningen hadde mottatt en innbydelse for deltakelse ved Vestfold Arkivenes presentasjon av hvalfangsten digital i Sandefjord kl. 1200 8.11.14 på Sandefjord Bibliotek. Interesserte medlemmer kan henvende seg til formannen for nærmere opplysning eventuelt hjelp til transport.

Det var mottatt takkekort fra Odd Knutsen for mottatt blomsterhilsen i forbindelse med sykdom.

Biskopen i Tønsberg Per Arne Larsen var skriftlig invitert til foreningens julemiddag, men han hadde nå svart at han ikke hadde anledning til å komme.

Arkivar Einar Sjuve ønsker hjelp av et medlem som assistent og formannen bad interesserte medlemmer melde seg. Formannen opplyste også at Einar Sjuve er styremedlem i Stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum.

Den 8.11.14 vil det bli dugnad for rengjøring av foreningens museum og bad medlemmer møte opp
kl. 1000. Lørdags kaffen vil være åpen som vanlig.

Guide kurs for omvisning i Tollboden og museum vil bli arrangert 12.11.14 med oppmøte kl.1200 og ba interesserte medlemmer melde seg.

Foreningen vil få besøk 5.11.14 av Peer Gynts Tours for omvisning i foreningens museum med henblikk på å arrangere reiser til Tønsberg.

Den 24.11.14 vil Tønsberg Maritime Kultur Forum avholde møte.

Ved spiseaftenen 24.11.14 vil vi få besøk av Larvik Sjømannsforening med ca. 22 medlemmer og
de vil også få en omvisning i museet.

Kl. 2035 takket formannen for fremmøtet og informerte om at kaffe og winerstang var klar for
servering i Pelagosrommet. Han fikk applaus.

Svend Erik Jensen
Sekretær.

 

Tønsberg Sjømannsforening 23.10.2014 Spiseaften

Kl.1900 og med 6 glass på skipsklokken ønsket formannen 70 medlemmer velkommen og sendte

en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn-Aage Kristoffersen, Sjøkaptein Ole M.

Brynjulfsen, Sjøkaptein Einar Sjuve, Flykaptein Odd Knutsen og Driftssjef Sigmund Opthun.

Kommunikasjonssjef Erik Giercksky fra Norges Rederiforbund med foredraget «Norsk Skipsfart og hva vil fremtiden vise» samt tre gjester ble også ønsket velkommen.

Formannen innledet med noen ord om dagens situasjon i skipsfarten, redusert bemanning og rekruttering til norske skip før ordet ble gitt til foredragsholderen.

Han fortalte litt om hans tidligere og nåværende arbeide. Det ble vist en informasjons film om

norsk skipsfart idag som viste at et lite land var en stor skipsfartsnasjon og en film fra Oslo om hva folk på gaten hadde av  kjennskap til norsk skipsfart generelt.

I 1950 hadde Norge en flåte på ca.1200 skip mens det i 2014 var over 1800 skip under norsk flagg.

Med grafikk viste han også hvorledes typen/størrelsen av skip var fordelt. Tidligere var det vanlige

skip for transport, mens det idag var mange kostbare spesial skip. Spesial skipene krever imidlertid

byggeverksteder og mannskaper ombord som har stor kompetanse.

Under perioden 1960 til 1985 ble antall norske mannskaper sterkt redusert og  idag mister forbundet skip som fører norsk flagg. For 2014 har skipsfarten imidlertid økt vekst i maritim verdiskapning. Assuranseselskapene GARD og SKULD er fortsatt eksisterende med assuranse av skip på global basis.

Aktiv maritim politikk er positiv for norsk skipsfart. Idag står skipsfarten imidlertid overfor store

utfordringer på miljø og klima dessuten står en overfor konflikter i mange områder.

Middelhavet med båtflyktninger fra Libya til Italia og Hellas ble også nevnt under foredraget. Her

hadde norske skip reddet ca.3000.

Etter foredraget var slutt kl.1940 hadde medlemmene anledning til å stille spørsmål som ble besvart

av foredragsholderen.

Formannen takket tilslutt for et interessant foredrag og overrakte foreningens 150 års jubileumsbok « Vi seiler videre» og foreningens drammeglass med logo til applaus.

Kl.2000 tok serveringen av aftenens meny saltkjøtt og erter til. Under middagen ble det utbrakt

skål og formannen spurte om maten smakte.

Gunnar Auve holdt talen for de seilende. Han fremhevet blant annet krigsseilernes urettferdige behandling av myndighetene etter 2nd verdenskrig og fikk velfortjent applaus.

Inge Thorstensen holdt takk for maten talen som var velformulert med gode historier og fikk til

slutt velfortjent applaus.

Sigmund Opthun ble oppfordret til å fortelle et par historier og han fikk applaus for sin innsats.

Ved serveringen av kaffen underholdt Shantykoret med fire shanties og fikk applaus.

Formannen opplyste at en søknad om medlemskap var mottatt og vil behandlet. Det var mottatt et takkekort fra Ole Jacob Olsen i anledning av hans 80 års dag.

Losoldermann Elise Rusten vil holde foredraget påmedlemsmøtet 4.november om losing i Oslofjorden og fremtiden, hva den blir.

Foreningen hadde mottatt en klokke fra «PELAGOS» som vil bli plassert i Pelagosrommet.

Klokken er utlånt til foreningen.

Formannen hadde mottatt en  litt uvanlig henvendelse fra en yngre dame som ønsket å få hjelp til å seile en skøyte fra Tønsberg til Risør. Jon Brun var villig til å seile skøyten til Risør.

En pensjonist forening fra Telemark ville besøke Tønsberg og hadde bedt om omvisning i museet.

Det er planlagt et kurs for medlemmer for å guide i Tollboden og muset i november.

Kl.2210 takket formannen for fremmøtet og ønsket alle vel hjem.                                                                                                   

Svend Erik Jensen/Sekretær

 

Tønsberg Sjømannsforening 07.10.2014 Medlemsmøte

Kl.1900 med seksglass på skipsklokken ønsket formann Kay O.Myhre 37 medlemmer velkommen til møtet og hilste spesielt til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn Aage Kristoffersen, Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Driftssjef Sigmund Opthun, Sjøkaptein Einar Sjuve ,Maskinsjef  Arne Christophersen samt foredragsholder Trond Barth Andersen og en gjest Arne Walter Iversen.

Møtet hadde for første gang ikke blitt annonsert i Tønsbergs Blad som vanlig til en besparelse av ca.kr.20.000 pr.år, men sendt til alle medlemmer med tilgang til e-mail.  Dessuten henviste formannen til det at alle møter/spiseaftener er oppgitt i det årlige medlemskort.Tre nye medlemmer hadde søkt medlemskap Trond Pedersen, Thomas Huste og Per Stensli. Alle
ble votert inn som medlemmer.

Det var kommet en søknad om medlemskap fra Arne Walter Iversen til behandling.

Formannen henstilte til medlemmene om at ta med vekselpenger til bruk for innkjøp fra baren da det ofte var vanskeligheter med å veksle store pengesedler.

Ordet ble gitt til foredragsholderen Trond Barth Andersen med foredraget «Vikings» dramatiske ferd over Atlanteren i 1893.
Han viste først fram gamle gjøser fra Unionstiden med Sverige benyttet ombord i norske skip. Fortsatte med foredraget om «Viking» som var en kopi av Gogstadskipet og seilasen til Verdensutstillingen i Chicago 1893. Ideen til dette var Kaptein Magnus Andersen født ved Larvik 1857 som bestemt mente at det var Leiv Eriksson og ikke Columbus som oppdaget Amerika.
Han grunnla NHST og var den første redaktør. Senere ble han vår første Sjøfartsdirektør. «Viking» ble bygget ved Framnes i Sandefjord og sjøsatt 20.02.1893. Skipet ble liggende i Kristiania i ca. 2 måned hvor det ble samlet inn penger og  hvor 11 erfarende sjøfolk ble ansatt slik at det totalt var et mannskap på 12. Skipet anløp deretter en rekke byer på kysten, men avikk fra
Bergen 1.5.1893 og ankom New York 13.6. fortsatte til Lakene via Eire-kanalen og ankom Chicago
og Verdensutstillingen 12.7. I Alanteren hadde skipet 4 dager med full storm og 9 meter høye bølger. Det traff også på isfjell.
Skipet oppnådde også en gjennomsnittsfart på 11 knop enkelte ganger. Verdensutstillingen var en feiring av 400 års jubileet for Columbus. Spania hadde derfor sendt kopier av Colombus skip til utstillingen. Det var imidlertid «Viking» som ble omtalt i amerikansk presse og fikk en fantastisk mottakelse  og hadde ca.1 million besøkende i løpet av 6/7 måneder. Kaptein Magnus Andersen holdt også mange foredrag om skipet og reisen. Dessuten hadde han to møter med President Cleveland. På det første møte ordnet Presidenten taubåt assistanse oppover Eire-kanalen og på det andre lovet han at skipet skulle få plass i hagen foran Det Hvite Hus. Kort fortalt har en amerikansk forening i Chicago 2008 restaurert «Viking» og det er bygget et hus for det etter at skipet i mange år forfalt.

Kl.2030 var det interessante foredrag ferdig og formannen overrakte ham foreningens drammeglass.
Formannen opplyste om spiseaftenen  23.10 med foredrag av kommunikasjonsjef Erik Glercksky
fra Norges Rederforbund og kl.2045 takket han for fremmøtet og som vanlig var det kaffe og kake
i Pelagosrommet.

Svend Erik Jensen
Sekretær.


Tønsberg Sjømannsforening 29.09.2014 Medlemsmøte

Formann Kay Myhre ønsket 62 medlemmer velkommen til spiseaften og foredrag med 6 glass på skipsklokken. Han hilste spesielt til forenings æresmedlemmer Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Sjøkaptein Einar Sjuve, Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Driftssjef Sigmund Opthunog kveldens foredragsholder Erik Evensen.
To nye medlemmer Kathleen Hellmann og Frithjof Aasvang samt 3 gjester og Trond Aspelin ble også ønsket spesielt velkommen.
Han fortsatte med at foreningen med 31 medlemmer hadde hatt en meget flott tur til København med besøk i sjøfartsmuseet Helsingør og fortalte litt om det. Som takk til omvisningen sang foreningens medlemmer shantien «Rolling Home» til stor begeistring av omviser og publikum.
Ordet ble deretter gitt til kveldens foredragsholder som takket for invitasjonen til å holde foredraget om emnet «Tur til Syd Georgia». Turen var arrangert av foreningen «Øyas Venner» og var en jubileumsekspedisjon i anledning av at kirken i Husvik Harbour var 100 år. Etter flyreisen fra Norge kom deltakerne til Ushuaia på sydspissen av Argentina. Han viste lysbilder og film fra hele turen. Her gikk man ombord i det norske hurtigruteskipet «FRAM». Reisen fortsatte til Port Stanley på Falklandsøyene hvor kirken i Grytviken ble offisielt ble overdratt til den engelske guvernør for øya Sør Georgia.
Skipet fortsatte reisen mot øya Sør Georgia og med skipet var det en rekke forskere som holdt foredrag om forholdene i Antarktisk for passasjerene som i tillegg besto av flere andre nasjoner.
Ved ankomst Husvik Harbour fikk deltakerne anledning til å gå på land. Bygningene på den gamle hvalstasjon var meget forfallet. De engelske myndigheter har laget opptegnelser av alt, men ønsker å la det forfalle til det blir borte.
Det ble også arrangert turer til andre gamle hvalstasjoner i området hvor alt var som for Husvik Harbour. Det er strenge regler for besøk på øya og dyr/fuglelivet på øya er rikt på hvalrosser/ sel /sjøelefanter og pingviner.
I kirken på Gytviken ble det også avholdt en gudstjeneste og kirkegården ble besøkt. Det bleogså opplyst at reinsdyra som var importert til øya, var blitt uryddet i et antall av ca.14.000 dyr.
Turen fortsatte til Deception Island en av øyene for Syd Shetland. Øya er av vulkansk opprinnelse og har hatt utbrudd i nyere tid 1848/1967/69/70. I Krateret er det en ca.7 km bukt med en trang åpning til en naturlig havn. Åpninger i jordskorpen på øya har vist ganske høye temperaturer. Her ble det i mange år drevet hvalfangst med en rekke av kokerier fordi sjø og værforhold var gunstige for driften, dessuten var det god fangstforhold ved Syd Shetlandsøyene.

Turen ble avsluttet med retur til Ushuaia og hadde vært meget interessant.
Kl.2005 var foredraget ferdig og foredragsholderen fikk fortjent applaus. Formannen takket for foredraget og overrakte foredragsholderen foreningens 150 års jubileums bok og drammeglass med logo som takk for foredraget.

Etter en kort pause ble kveldens meny nydelig fiskesuppe og torsk servert. Etter måltidet utbrakte formannen en skål og spurte om maten hadde smakt, dessuten opplyste han om at kaffe ville bli servert og at shantykoret ville synge.

Eivind Normann Riksen holdt takk for maten talen som inneholdt mange momenter om torskens verdi for mange mennesker både her i Norge, Canada og U.S.A. Han utbrakte tilslutt en skål fortorsken.                                                                          -2-

Formannen overrakte deretter kveldens gjester og to andre foreningens jubileums bok som gaver for at de skulle få et innblikk i om hva foreningen arbeidet med som landets nest eldste sjømannsforening stifteti1846.                                                                
Einar Sjuve fortalte deretter noen gode historier og fikk fortjent applaus.

Erik Graue fortalte at han hadde fått et eksemplar av et hefte utgitt av hvalfangst museet i Sandefjord som var sanger fra revyene som ble spilt på ned/opptur fra hvalfangst feltet. Han avsluttet med å synge en sang fra heftet «Guttane fra isen» og fikk applaus.

Deretter kom shantykoret frem og de sang tre shanties  med forsangere Erik Gaue, Arne Johan Asmyhr og Finn-Aage Christoffersen. Erik Graue henstilte medlemmene om at det var ønskelig at flere deltok i koret og håpet at flere ville møte opp på neste sangøvelse før neste medlemsmøte kl.1800.

Formannen opplyste at Trond Barth Andersen ville holde foredraget på medlemsmøtet 7.10.14 og at kommunikasjonssjef Erik Giercksky fra Norges Rederiforbund vil holde foredrag om emnet «Norsk Skipsfart og hva vil fremtiden vise» på spiseaftenen 23.10.14.
Larvik Sjømannsforening vil også besøke foreningen på spiseaftenen.  

Kl.2210 takket formannen for fremmøtet og ønsket alle vel hjem.

Svend Erik Jensen
sekretær.                

 

Tønsberg Sjømannsforening 02.09.2014 møtereferat

Kl. 1900 og med seks glass på skipsklokken ønsket Formann Kay O.Myhre 37 medlemmer velkommen til møtet og med en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn Aage Kristoffersen, Sjøkaptein Ole M,Brynjulfsen, Sjøkaptein Einar Sjuve, Driftsjef Sigmund Opthun og Flykaptein Odd Knutsen. Han ønsket også Vera Synnøve Lervik velkommen, som var tilstede for første gang.

Han opplyste om en planlagt brannøvelse kl.2000 og om veggmaleriet som er blitt malt på østveggen i Wilhelmsens salen av Museums Arkitekt Pål Thomas Sundhell etter et fotografi fra tidlig på 1900 årstallet.

Formannen fortsatte med å lese opp navnene på tre medlemmer som hadde gått bort Maskinist Ole, Reidar Olsen, Advokat Tor Olstad og Statslos Oddvar Andreassen og de ble minnet med ett minutts stillhet og åtte glass på skipsklokken.

Det forelå to nye søknader om medlemskap Frithjof Aasvang og Kathleen Hellmann til behandling. Begge ble votert inn som nye medlemmer.

Det var mottatt tre nye søknader om medlemskap som vil bli behandlet på vanlig måte.

TSHS hadde i perioden mai til 31.8.14 706 besøkende. Pelagosfilmen hadde blitt vist hver torsdag. I samarbeide med kulturkomiteen vil det bli vurdert om filmen også skal vises neste år.
Det har i sommer blitt gjordt endringer i museets avdeling for hvalfangst og en gave med  medaljer fra sjømannsidretten samt en pokal for en redningsdåd  gjort av et Wilh.Wilhelmsens skip  av mannskaper fra et engelsk skip i Magellan Stredet vil bli plassert i eget skap.
Museums arkitekten har nå avsluttet sitt arbeide.

Bacalao-festen i juli ble avholdt etter planen og de medlemmer som deltok hadde en samling i august hvor alle deltakerne sa seg villige til å delta også i 2015. Overskuddet fra festen er foreløpig beregnet til ca.kr.100.000.

Tønsberg Kystkultursenter var arrangør for kystkultur dagene 8.-10.08.14. Foreningen var representert med egen stand og shanty-koret deltok. Det var delvis dårlig vær under arrangementet, men ved allsangen var det mye folk.

Foreningen er medlem av Øyas venner som koster kr.500 pr år og var representert ved avdukningen av en minneplate i Sevika ved Vrengen på Nøtterøy i anledning av Svend Foyns avreise for 150 år med den første spesialbygde hvalbåt «Spes & Fides» og var begynnelsen på moderne hvalfangst.

Pelagos-filmen som Erik Jacobsen har fremstilt for foreningen kostet ca.kr 130.000. Foreningen har nå mottatt kr.80.000 i bidrag fra Jac.Lyngaas & hustrus legat og tidligere mottatt bidrag fra Anders Jahres humanitære Stiftelse og Norsk Esso som dekker alle omkostninger for filmen.

Leietaker av Tollboden har tatt opp med styret om skifte av strømleverandør og det har nå blitt mottatt et tilbud fra Oslo Kraft. Avtale er foreløpig ikke gjort, men styret arbeider videre med en løsning og vil komme tilbake.  

Søknaden om plassering av foreningens Logo på sydvest veggen er fortsatt til behandling hos
kommunen og fylket, mens Riksantikvaren tilsynelatende ikke ønsker å uttale seg.                                                                   
Odd Knutsen viste tegning av Tollboden med Logoen som er ca. H.1,70xB 3,5meter. Logoen vil
være det samme som merket i foreningens fane fra 1859 og malt i samme farger og lagd i aluminium. Han orienterte også medlemmene om merkets historie.

Formannen bad formann i huskomiteen Sigmund Opthun om å gi medlemmene en orientering om
den årlige brannøvelse for Tollboden. Opthun presenterte medlemmer og deres gjøremål ved brann og fortalte kort om at det var lagd en spesiell brannteknisk bok. Foreningen har også en service kontrakt for det tekniske utstyr som gir en besparelse på ca.kr 20.000 på den årlige forsikringspremien. Til slutt ble brannalarmen prøvd og alle forlot lokalet. Etter øvelsen ble det
litt diskusjon om hvem som hadde ansvaret for at handikappede/blinde kom seg ut ved brann og det ble også vist hvordan nødlyset virket.

Formannen fortsatte med å opplyse om at han hadde hatt møte med representanter fra Larvik Sjømannsforening. Saken ble diskutert, og det var enighet om at begge parter skulle prøve å få til et møte med den nye direktøren og styreformann for Vestfoldmuseene for å fremme våre synspunkter ang. sjøfartsmuseet ikke eksisterende tilstedeværelse i våre respektive byer. Vi skulle holde hverandre underrettet om diskusjonene.
Det ble var blitt mottatt invitasjon fra Drammen Sjømannsforening i anledning av Sjøfolkenes Minnedag 7.9.15 kl.1300 i Drammen. Det er påmeldingsliste for deltakelse i arrangementet.

Medlemsmøter/spiseaftener blir annonsert i Tønsbergs Blad til en kostnad av ca.kr.24.000 årlig. Det synes i dag ikke å være nødvendig når største delen av medlemmene har tilgang til e-mail. Dessuten har medlemskortet opplysninger om det ovennevnte. Formannen vil derfor ta dette opp i styret og med arrangementskomiteen.

Det ble opplyst at på spiseaftenen 23.oktober vil vi få besøk av kommunikasjonssjef Erik Giercksky fra Norges Rederiforbund, som vil foredra over emnet »Norsk skipsfart og hva vil fremtiden vise».

Det var mottatt et takkebrev fra Brevik Sjømannsforening for deltakelse i spiseaftenen 27.02.14.

Larvik Sjømannsforening vil bli invitert til spiseaftenen 25.09.14.

Lillesand Sjømannsforening har spurt foreningen om et samarbeide om databasen og Tormod Pettersen vil bli bedt om å undersøke om det kan være av interesse.

Det var mottatt et takkebrev fra Svend Foyn Bruun (Sønn av avdøde Carsten Bruun). som i anledning hans 50 års dag fikk fremvist «Pelagosfilmen» for sine gjester i Wilhelmsensalen. 

Det hadde også blitt mottatt en rekke takkekort som ble lest opp for blomsterhilsninger fra foreningens medlemmer som fylte runde år.  

Tore Simonsen har blitt forespurt om å fremvise Pelagosfilmen for en pensjonistforening i Andebuog styret vil diskutere om dette også kan være aktuell for andre foreninger.

København-turen for medlemmene vil bli sponset med kr.1000 for hver deltaker.

Til slutt kl.2105 takket formannen for fremmøtet og ønsket alle velkommen til neste møte og  kaffe og kaker ble servert i Pelagos rommet.

Svend Erik Jensen/Sekretær.


Tønsberg Sjømannsforening 24 .04.2014 Spiseaften.

Kl.1900 og med 6 glass på skipsklokken ønsket Formann Kay O.Myhre 92 medlemmer og ledsagere velkommen til spiseaften. Han hilste spesielt til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Sjøkaptein Einar Sjuve, Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Flykaptein Odd Knutsen, Maskinsjef Arne Christophersen og Driftssjef Sigmund Opthun. Aftenens underholdere Thomas Huste og Reidar Møyland ble også ønsket velkommen. Det ble også gitt praktiske opplysninger om programmet for aftenen.

Ordet ble gitt til aftenens underholdere og Thomas Huste takket for innbydelsen og  fortalte litt om begge underholdere og deres arbeide i yrkeslivet. Deretter underholdt de delvis med tale og sang kjente viser av Prøysen og Sandbekk og spill på pianoet. Det ble også fortalt litt om hver vise/sang. Etter underholdingen var slutt takket formannen begge underholdere. Han overrakte også Thomas Huste foreningens medlemssøknad da han hadde overveid å søke. Tilslutt ble begge overrakt foreningens jubileumsbok «Vi seiler videre» som  takk og begge fikk applaus.

Formannen presenterte to nye medlemmer Laila Gurijordet og John Gurijordet som var tilstede forførste gang.

Han opplyste også at Shantykoret var invitert til å synge 25.04.14 kl.0900 til 0915 på Quality Hotell for sykepleiere på kurs. De tilstedeværende medlemmer av Shantykoret sa ja til invitasjonen. 

Aftenens meny «Filet Camenbert» ble servert og formannen utbrakte en skål og spurte om matensmakte. Tidligere viseformann Eilif Hundal holdt damenes tale og som ble avsluttet med at det ble utbrakt en skål for damene. Desserten som var en overraskelse fra kokken ifl. formannen viste seg å være karamellpudding med krem.

Viseformann Tore Simonsen holdt Takk for maten talen og serverings/kjøkken personalet ble kalt inn og de ble takket for serveringen og maten med applaus. Han avsluttet talen med en morsom historie. Formannen takket Tore Simonsen for talen og fortsatte med at i 168 år hadde det ikke vært anledning for kvinner å få medlemskap. Derfor hadde foreningen fått noe negativ kritikk og det har vært til behandling likestillings ombudet. Etter at spørsmålet hadde blitt behandlet i to generalforsamlinger ble medlemskap for kvinner vedtatt. Foreningens første kvinnelige medlem Vera Gram Simonsen ble deretter overrakt en blomst til applaus. Hun takket for oppmerksomheten. 

Formannen fortalte om møtet 22.04.14 i Tønsberg Maritime Kulturforum i den hensikt at det nye Sjøfartsmuseum blir plassert i Tønsberg med blant annet fire lokale ordførerer og formannen for Vestfold museene tilstede hadde vært vellykket.

Han takket også arrangementkomiteens medlemmer for at det arbeide de utførte for foreningen og Anne Brit Nilsen fikk overrakt en blomst for arbeidet med innkjøp av gevinster til åre-salget. Hun fikk applaus og takket for oppmerksomheten. 

Sigmund Opthun og Einar Sjuve fortalte noen morsomme historier og fikk applaus. 

Da aftenen var det siste møte før sommeren nevnte formannen arrangementet for 17.mai. Tore Simonsen vil tale og legge ned krans ved Statuen av Svend Foyn kl.0810. Kl.1000-1300 vil Tollboden være åpen for medlemmer og gjester for servering. Kl.1300 vil foreningen delta medfanen i minneparken. 

Det vil i år bli tilberedt 1,2 tonn med bacalao til festen 12.07.14. I fjor var det utsolgt kl.1630, men i år antok man at det kunne være tomt kl.1800. Det vil i år bli et utvidet tilbud for salg av bacalao som «Take away». Han takket også alle medlemmer som har sagt seg villig til å delta.  

Det er også planlagt å arrangere en sangaften i samarbeide med Tønsberg Sangforening i bacalao-teltet 11.07.14.  

Museet vil være åpen hele sommeren og ha fremvisning av Pelagos filmen med foredrag hver torsdag kl.1200. Til nå hadde 460 skoleelever sett filmen i forbindelse med den kulturelle skolesekken. Filmen er produsert i samarbeide med Erik Jacobsen har fått god kritikk av alle som har sett den.  

Han minnet også om Tønsberg Kystkultursenter`s arrangement 8.-10.08.14 hvor foreningens shantykor vil delta 9.08.14. 2015 har Tønsberg Maritime Kulturforum planlagt et stort arrangement.    

Det ble avholdt trekning av de flotte gevinster fra åre-salget.  

Aftenen ble avsluttet med tre shanties og «Skomvær-valsen» av shanty-koret under ledelse av  

Arne Johan Asmyhr og Finn-Aage Christoffersen.  

Spiseaftenen var slutt kl.2220. 

Svend Erik Jensen/sekretær.

 

Tønsberg Sjømannsforening Medlemsmøte 8.4.2014.

Kl. 1900 etter 6 glass på skipsklokken ønsket Formann Sjøkaptein Kay O. Myhre 58 medlemmer og 2 gjester velkommen til møtet og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Flykaptein Odd Knutsen, Driftsjef Sigmund Opthun, Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen og Maskinsjef Arne Christophersen.

Formannen orienterte medlemmene om «Pelagos» filmen og det ble vist bilder fra premieren den  26.03.14 for spesielt innbudte gjester dessuten hadde den blitt vist i forbindelse med feiringen av Svend Foyn-Bruun`s 50 års dag (Sønn av Carsten Bruun senior reder for «Pelagos»). Filmen blir også vist for skoleklassene i museet i forbindelse med Den kulturelle skolesekken. Filmen hadde blitt godt mottatt av alle og ga et godt bilde av hvorledes hvalfangst ble drevet. Erik Jacobsen som har produsert filmen ble presentert og fortalte litt om seg selv og hans families tilknytning til hvalfangst. Etter filmen som var både i svart/hvitt og farger hovedsakelig fra opptak av Åge Floding og Bjørn Wang sesongen 1948/49 og 1961/62. Filmen viste blant annet opptak av en hval med tvilling foster som var sjeldent. Erik Jacobsen  beklaget at Tønsberg Sjømannsforening ikke hadde fått den oppmerksomhet og honnør med i artikkelen i Tønsberg Blad, noe som skyldtes hans kommunikasjon med journalisten.

Formannen informerte medlemmene om at det foreløpig ikke ville bli kopier av filmen til salgs, men styret har bestemt at den vises hver torsdag kl.1200 under museets sommersesong.

Det hadde blitt mottatt 5 søknader om medlemskap formannen forslo derfor at avstemningen ble foretatt ved håndsopprekning. Hver søknad ble behandlet enkeltvis. Den første var Vera Gram Simonsen, andre Vera Synnøve Lervik, tredje John Gurijordet, fjerde Laila Gurijordet, femte Eugen Erling Kristiansen. Alle ble innvotert som medlemmer iht. foreningens lover § 4 og Vera Gram
Simonsen ble derfor foreningens første kvinnelige medlem.
To nye søknader om medlemskap hadde blitt mottatt.

Formannen opplyste at Tønsberg Maritime Kulturforum hadde invitert ordførerne fra Nøtterøy og Tønsberg samt Fylkesordføreren og andre fra administrasjonen til et 2-3 timers møte 22.04.14 i den hensikt å få Tønsberg til å bli Vestfolds Maritime hovedstad. Tønsbergs Blad vil også være tilstede.I 2015 har TMK også planer om å få til et arrangement i bryggeområdet.

Formannen minnet om spiseaftenen 24.04.14 og ønsket fra arrangementkomiteen at ved betalingen kunne unngå å måtte veksle. Annonsen vil bli innsatt i Tønsbergs Blad onsdagen før påske. Han spurte også om behovet for å sette annonser i avisen ved møter/spiseaftener idag når dette kunne meddeles via mail/SMS. Kostnader for en annonse er idag ca.kr.1000. 17. mai 14 vil  Tore Simonsen holde talen ved statuen av Svend Foyn ved Domkirken. Tollboden vil være åpen for medlemmer og gjester kl.1000 til 1300 for servering. Kl.1300 vil foreningens fane være tilstede ved arrangementet i Minneparken.

Det ble opplyst at bacalao-komiteen vil holde møte 9.4.14.

Styret vil diskutere muligheten for bruk av bacalao-teltet fredag 11.7.14 til å avholde sangaften med underholdning av shanty-koret og samarbeide med Tønsberg Sangforening.                                                                            
Museet vil være åpen i påsken fra kl.12-1500 og åpen igjen fra lørdag 10.5.14. Vaktliste for
sommeren er satt opp, men kulturkomiteen v/ Jon Arnfinn Byberg ønsker vakter til reserver.
Arkitekten for utbedring i museet vil begynne sitt arbeide 9.4.14 og Sjøkaptein Einar Sjuve vil bistå.
Arbeidet med digitalisering gamle dokumenter og protokoller vil bli påbegynt og medlemmer av
kulturkomiteen ble presentert.

Formannen informerte om at Lektor Arne Sigurd Grønhaug hadde kontaktet Høyskolen i Vestfold avdelingen for maritim utdannelse med spørsmål om foreningen kunne bistå med ønsker fra elevene. Elevene hadde da uttrykt et ønske om å få opplæring i bruk av sekstant. Tre medlemmer sa seg villig til å ta seg av opplæringen. Formannen tok også opp foreningens tradisjon med antrekket nevnt i medlemskortet. Antrekket til medlemsmøter : Pent dagligantrekk, spiseaftener: Dress og slips. Generalforsamlingen : Mørk dress. Medlemmene som var tilstede var enige om at tradisjonen blir opprettholdt. Han spurte også om titler fortsatt skulle brukes i foreningen og flertallet av medlemmene ønsket at dette ble opprettholdt.

Odd Knutsen viste frem søknadskjemaet for opptak av nye medlemmer som nå blir lagt inn på foreningens hjemmesider. Her blir det blant annet spurt om det er ønsket å ha foreningens fane tilstede ved begravelsen. Tidligere var det bare for styremedlemmer, men nå gjelder det alle.
Sjøkaptein Eilif Hundal har hatt ansvaret for fanen ved begravelser i 6 år og formannen bad om at medlemmer som ønsket å delta om å si fra til ham.

Rentene fra Thorsteins Gjermudrøds minnefond kan brukes til fellestur for medlemmene og to reiser ble presentert. En tur til København med DFDS og en tur med Color-line til Kiel. De fleste av medlemmene ønsket en tur til København og i samarbeide med formann i arrangementkomiteen. Maskinsjef Olav Nilsen vil styret arbeide videre med å arrangere en slik tur.

Det ble opplyst at lørdags kaffen i Pelagos-rommet vil være stengt 19.4.14 pga.påsken, men vil være åpen 26.4.14 og det blir siste før sommeren. Lørdags-kaffen vil ta til igjen lørdag 6.9.14.
Etter spørsmål opplyste formannen i Program- og arrangementskomiteen Olav Nilsen at det vanligvis var ca.10 medlemmer tilstede ved lørdags-kaffen.

Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen formann i bacalao-komiteen opplyste om at medlemmene som ønsket å kjøpe klippfisk kunne få kjøpt dette i pakninger a`5 kg. Priser vil bli satt på tavlen. Utleveringen vil bli 10.7.14. Det ville også være mulig å kjøpe ferdig bacalao. Som i 2013 vil tilberedningen av bacalao finne sted på Jarlsberg Konferansesenter. Bemanningen for reising av teltet med mere for arrangementet 12.7.14 vil bli sendt ut på mail og det var kanskje behov for 4/5 medlemmer til.

Til slutt bad formannen medlemmene om at eventuelle klager etc ble rettet til styret og takket for fremmøtet.

Møtet avsluttet kl.2045.

Som vanlig ble møtet avsluttet med kaffe og kake i Pelagos-rommet.

Svend Erik Jensen. Sekretær.    

 

Tønsberg Sjømannsforening. Spiseaften 27.03.2014.

Kl.1900 og med 6 slag på skipsklokken ønsket Formann Kay O.Myhre 65 medlemmer velkommentil spiseaftenen, en spesiell hilsen ga han til æresmedlemmene Finn-Aage Christoffersen, Finn Trondstad, Ole Brynjulfsen, Einar Sjuve og Arne Christophersen og hedersmedlemmer.
Foredragsholder for aftenen tidl. ambassadør Per Kristian Pedersen ble også presentert og ønsket velkommen.
Tre gjester var tilstede Sven Haraldsen (32 år som lærer i sjørett ved Navigasjonsskolen i Tønsberg), leder i Åsgårdstrtrand Sjømannsforening og Frithjof Aasvang.
To nye medlemmer var tilstede for første gang. Det hadde også blitt mottatt tre søknader om medlemskap.

Formannen orienterte medlemmene om Pelagos filmen som hadde blitt vist 26.03.14 med Tønsbergs ordfører, politikere innenfor kultur og andre spesielt inviterte gjester.

Ordet ble gitt til Pedersen og foredraget «Konsulatsaken – skipsfartinteressenes rolle i unionsoppløsningen». Han takket for hilsningen og fortalte først litt om seg selv i utenrikstjenesten og en diplomats syn på konsulatsaken da Norge og Sverige var i union fra 1814 til 1905. Rammene for tiden i union med Sverige var en god tid for Norge og for modning i inngangen til moderne tid og fikk utviklet seg politisk. Karl 14 Johan svensk konge var også konge for Norge fra 1818 til han døde 1844 fikk
blant annet endret utkastet til unionen noe Sverige tapte på, men ga den norske regjering ettergrunnloven friere hender. Fra 1814 da Norge aksepterte unionen fikk Sverige ansvaret for utenrikssaker på vegne av begge land en ordning som ble årsak til strid. Norge hadde krav på egetkonsulatvesen, men det ble ikke imøtekommet av Sverige.Etter at England opphevet Navigasjonsakten 1849 (en lov som sa at alle utenlandske varer bare skulle transporteres med engelske skip til England) ble opphevet ble Norge fra 1850 og utover en stor sjøfartsnasjon. Årsaken til dette var at norsk skipsfart hadde lov til å skipe trelast til England  og Krim-krigen som England deltok i på 1850 tallet.

I 1880 var Norge tredje største skipsfarts nasjon i verden og hadde derfor et behov for egen handels politiske interesse og med handel trengte landet diplomati og eget konsulatvesen.   Etter hvert viste det seg også at de felles svenske/norske konsuler prioriterte svenske interesser og etter flere konflikter ble det i Norge reist krav om oppløsning av felles konsuler og opprettelse av et særskilt norsk konsulatvesen.Spørsmålet ble også behandlet av en svensk/norsk komite` som anbefalte at Norge fikk egne konsuler. Kongen hadde utsettende veto rett og da svenskene truet med krig ble opprettelsen utsatt.

I 1905 under Statsminister Michelsens regjering oppløste Norge unionen med Sverige og utenrikstjenesten ble opprettet og selv om det nesten ble krig ble forhandlinger løsningen. Det var tidligere bare store nasjoner som hadde ambassader. Norge hadde i begynnelsen hovedsakelig konsulater, generalkonsulater og enkelte ambassader. Idag er det flest ambassader og
enkelte konsulater.

Utenrikstjenesten hadde store utfordringer under første verdenskrig og de ble ikke mindre under
annen verdenskrig med store tap av norske skip og sjøfolk. I skipsfartens gullalder etter annen
verdenskrig har utenrikstjenesten også gitt stor bistand til norske skip verden over.
Han avsluttet med å si at etter over 40 år  i utenrikstjenesten hadde den endret mye i karakter.                                                    

Formannen takket for foredraget og overrakte foredragsholderen foreningens drammeglass og
jubileumsbok «Vi seiler videre» til applaus.

Etter en pause ble middagen servert først fiskesuppe etterfulgt av kokt torsk. Etter middagen holdt foredragsholderen Per Kristian Pedersen takk for maten talen hvor han omtalte både Mao`s lille røde, Røde Orms saga og at det er viktig med høy standard på råvarene for å lage god mat. Han avsluttet med to gode historier og fikk applaus.
Kaffen ble servert og Lars-Arnt Foyn ble av formannen bedt om å komme frem. Lars-Arnt Foyn
fortalte at modellen av «Spes & Fides» Svend Foyn`s første hvalbåt i 1864 som tømmermannen på «Spes & Fides» hadde lagd var testamentert til Tønsberg Sjømannsforening, men besluttet å gi den som gave til foreningen nå. Formannen ble overrakt gaven og takket Lars-Arnt Foyn og lovet at foreningen ville ta godt vare på den flotte modell. Lars-Arnt Foyn ble overrakt en blomsterbukett
og fikk applaus. 
Formannen nevnte også at Øyas venner vil sette opp et minnesmerke i Sevikkilen ved Kjøpmannskjær over Svend Foyn`s avreise med båten i 1864. Han fortalte også om foredraget for den kulturelle skolesekken og at det i sommerhalvåret hver torsdag kl.1200 ville bli foredrag om Svend Foyn og Pelagosfilmen vist i Tollboden.

Shanty-koret ble kalt frem og fremførte fire shanties med Arne Johan Asmyhr og Finn-Aage
Christoffersen som forsangere.

Formannen nevnte tilslutt møtet i Tønsberg Maritime Kulturform 22.04.14 og medlemsmøtet 8.04.14 med  medlemssaker, fremvisning av Pelagosfilmen og en hvor en felles tur for medlemmer
vil bli presentert.

Spiseaftenen ble avsluttet med at Einar Sjuve fortalte to gode historier tidligere fortalt av foreningens tidligere medlem Thorstein Gjermundrød.

Kl.2210 takket formannen for fremmøtet.

Svend Erik Jensen.Sekretær.

 

Tønsberg Sjømannsforening Medlemsmøte 11.03.2014.

Kl. 1900 etter 6 glass på skipsklokken ønsket Formann Kay O.Myhre 40 medlemmer velkommentil møtet og ga en spesiell hilsen til æresmedlemmene Finn-Aage Christoffersen, Odd Knutsen,Ole B.Brynulfsen og Arne Christophersen samt foredragsholder Jan Lydersen med foredraget «Fiskerioppsyn på Vest-Afrika».

Han opplyste at filmen om «Pelagos» produsert av Erik Jacobsen var ferdig for fremvisning. Filmen vil ha verdens-premiere for medlemmene samt ca.20 medlemmer av Pelagos/Antartic klubben onsdag 26.02.14 kl.1400 i Wilhelmsens-salen. Tidligere hadde filmen blitt vist for familien til Foyn-Bruun  og ca.60 gjester hos Carsten Bruun jr. på Aker Gård i anledning av 50 års dagen til
Svend Foyn-Bruun i Wilhems-salen og som hadde omvisning i museet.

Formannen foreslo for medlemmene at referatene fra møter/spiseaftener ikke skal leses opp på medlemsmøtene men sendes via E-mail til medlemmene. Et medlem spurte om hva med medlemmer som ikke hadde tilgang til e-mail. Formannen opplyste da at 212 medlemmer hadde e-mail og at vi må innse at dette er fremtiden.
Formannen leste opp minneord over  medlemmer som hadde gått bort Telegrafist Axel Jensen,Maskinsjef/T.insp. Finn Bøe, Maskin-ingeniør Jan Petter Kløvstad og Sjøkaptein Thomas Fekete. Det ble slått 8 glass på skipsklokken og avsluttet med ett minutts stillhet.

Det var mottatt en søknad om medlemskap fra Per E.Hødnebø og han ble enstemmig votert inn som medlem. Det var mottatt to nye søknader om medlemskap fra Even Erling Kristiansen og Vera Gram Simonsen.

Det var mottatt to takkekort fra medlemmer som fylte rundt år. Dessuten var det mottatt takke brev fra Svend Foyn-Bruun Vise-President i Odfjell Tankers og Astrid Foyn-Bruun. Begge takket foreningen for et meget interessante besøk i museet og satte stor pris på fremvisningen av «Pelagos» filmen.
Formannen i Brevik Sjømannsforening Kai Lunde hadde  sendt takkebrev for omvisningen i museet og deltakelse på spiseaftenen 27.02.14.

Det ble opplyst for medlemmene at skonnerten «Anna Rogde» vil begynne en grunnlovseilas fra Hammerfest 14.05.14 og anløpe en rekke steder langs kysten til den ankommer Oslo 6.06.14. Skipet vil anløpe Tønsberg 5.06.14 fra kl.0900 til kl.2000.

Den kulturelle skolesekken for skolelever i museet vil bli arrangert i tiden 1.til 8.4 2014. og
formannen håpet at medlemmer med interesse for museet vil melde seg for guidekurs. Han bad om medlemmer til å ta vakter i museet når det åpnet i påsken og i sommersesongen. De kunne  melde seg til Tormod Pettersen.

Det hadde blitt mottatt brev fra Larvik Sjømannsforening om at de ønsket å besøke foreningen med 12 til 15 medlemmer, men formannen vil utsette det  til høsten.

Formannen presenterte Monrad Menes fra Horten som måtte ha underskrift fra sin far for å mønstre ut på hvalfangst som 15 åring. Han hadde samlet en del frimerker/hvalfanger post og viste kopi av et brev fra en skipper i Amsterdam sendt til Svend Foyn. Menes ønsket å gi det ovennevnte til foreningen som gave. Arkivar Einar Sjuve som ikke var tilstede vil ta kontakt med Menes senere. Medlemmene applauderte for Menes og formannen takket for gaven.

Foredragsholderen Jan Lyders med foredraget «Fiskerioppsyn på Vest-Afrika» ble gitt ordet. NORAD prosjektet han deltok i tok til i 1991 og var basert på opplæring av mannskap fra Sør-Afrika (Namibia og Angola) til å utføre fiskerioppsyn. Prosjektet var beregnet til å vare 3 til 4 år men det tok 14 år før det var fullført. I begynnelsen hadde prosjektet bare to eldre skip til disposisjon, men hadde store driftsproblemmer og lå hovedsakelig ved verksted. Det ble derfor anskaffet nye skip og han viste bilder fra
Namibia – Angolan Fishery Patrol 02.04 med FPV «Anna Kakurukaze Mungunda» monotoring control and surveillance.
Mannskapslisten viste at det var et meget internasjonalt mannskap ombord. Inspeksjonen som ble utført mellom Walvis Bay og Luanda viste imidlertid at det forgikk mye illegal fiskeri i området.Inspeksjon av kinesiske trålere viste at skipene var i meget dårlig teknisk stand og selve trålene var små. Det var derfor nesten uforståelig hvorledes trålerne hadde kommet til Vest-Afrika.
Trålerne leverte sin fangst til et moderskip og var overrasket over å bli inspisert. Ved en anledning kuttet en utenlandsk  tråler også trålen ved inspeksjon for å unngå arrest noe som må ha kostet mange penger. Det var hovedsakelig japanske, spanske, kinesiske og russiske trålere som fisket i området. Ved anløp av Luanda med skipet viste det seg at de Angolske myndigheter ikke var særlig begeistret for fiskerioppsyn i deres farvann. Konklusjonen ble derfor var måtte være dårlig kommunikasjon og
at reglene for fiskerioppsyn oppgaven var uklare.
Foredragsholderen ble til slutt spurt om hvem som finansierte prosjektet og det var NORAD og driften ble utført av Barber Ship Management.

Formannen takket Jan Lyders for foredraget og fikk overrakt en flaske vin og foreningens jubileumsbok «Vi seiler videre» med applaus fra medlemmene.

Formannen minnet medlemmene om spiseaftenen 27.03.14 og foredrag av tidligere ambassadør Per Kristian Pedersen om «Konsulatsaken- skipsfartinteressenens rolle i unionsoppløsningen». Tønsberg Maritime Kulturforum vil inviterte ca.50 til et møte 22.04.14 kl.1400. Invitasjonen vil  bli  sendt til ordførere/Fylkeordfører/politikere og andre kultur interesserte fra Vestfold i den hensikt å få et sjøfartsmuseeum plassert i Tønsberg. Det er også planlagt at shanty-koret skal  synge en eller to shanties.
Det var mottatt brev fra den nye Færder Nasjonalpark om et kurs for verter 23.-24.04.14. Kurset koster kr.1500 og formannen opplyste at han hadde brevet hvis noen hadde interesse for kurset.

Møtet var slutt kl.2010 og det ble servert kaffe og kake på Pelagos rommet.

Svend Erik Jensen. Sekretær.                        


Tønsberg Sjømannsforening. Spiseaften 27.02.2014.

Klokken 1900 og seks glass på skipsklokken  ønsket formann Kay O.Myhre 51 medlemmer og 27 gjester fra Brevik og Porsgrunn Sjømannsforeninger samt 2 gjester totalt 80 velkommen til spiseaften. Han ønsket også æresmedlemmene Finn-Aage Christoffersen, Odd Knutsen, Einar Sjuve, Ole M.Brynjulfsen, Arne Christophersen og Sigmund Opthun samt foredragsholder Sjøkaptein Christian Lorang  tidligere formann i Oslo Sjømannsforening spesielt velkommen.

Han presenterte først formannen i Brevik Sjømannsforening Kai Lunde og opplyste at den
forening hadde arrangert bacalao fest i 18 år hvor det nå blir lagd 5 tonn bacalao. Forøvrig hadde en stuert fra den forening gitt ham oppskriften på å tilberede bacalao. Formannen i Porsgrunn Sjømannsforening Arne Erik Hansen ble også presentert samt de to gjester Per Hødnebø samt Petter Kilde fra Oslo Sjømannsforening.

Ordet ble gitt til foredragsholder Christian Lorang med foredraget «Tilbakeblikk på et langt liv i det maritime miljø». Han fortalte først litt om familienavnet. Hugenotterne ble tvunget ut av Frankrike av katolikkene på slutten 1600 årene. Familien hans bosatte seg i Vestfold og var skipskapteiner/gårdbrukere/kirketjener på Tufte/Jonstang/Ramnes Gård. Han selv ble født i Sveits, men vokste opp i Holmestrand hvor hans far arbeidet innenfor aluminium industrien. I 1943 ble faren arrestert og
sendt til Tyskland, men kom hjem 1945. Han begynte imidlertid å arbeide igjen dagen etter han
kom hjem.
Som 14åring hadde han tidligere vært passasjer på en Fred Olsen båt og han bad om å dra til sjøs. Faren sa nei, måtte fullføre realskolen først. I sommerferiene fikk han imidlertid 5 måneders fartstid med Fred Olsens båter i Middelhavsfart. Etter realskolen gikk han derfor først til Fred Olsen, men måtte gå til Wilh.Wilhelmsen hvor han fikk jobb på «TARIFA» som hadde åpen bro. Han arbeidet hos Wilh.Wilhelmsen i over 40 år.
Etter styrmannsskolen fikk han hyre som 4.styrmann/Matros og ved et sykehus opphold i Oslo ble han kjent med og senere gift med en sykepleierske. Han ble Overstyrmann på «TROJA» 1961/1962 og ble senere kaptein på linjeskip, senere  rigger i offshore 1974 til 1985. Arbeidet også på kontoret og da «TEMPLAR» grunnstøtte og sank i Peru ble han sendt dit.
Som 63-åring ble han pensjonist og drev en tid med salg av anoder til skip. Han har vært styremedlem i Sjøfartsmuseet på Bygdø. Har også sammen med sin eneggede bror malt malerier av et anselig antall Wil.Wilhelmesen skip.

Han fikk fortjent applaus for et interessant foredrag som var slutt kl.1950 og formannen takket Christian Lorang for foredraget og overrakte ham foreningens drammeglass og 150 års  jubileumsboken «Vi seiler videre».

Serveringen av menyen «Biff Provencale» med drikke øl/akevitt/vin tok til og var meget velsmakende og da formannen spurte om maten var god fikk han applaus.

Formannen i Brevik Sjømannsforening reiste seg og takket for invitasjonen til å komme til Tønsberg og at det hadde vært interessant å se museet og lokalene. Han nevnte også med stolthet Breviks årlige bacalao tradisjon med salg av 5 tonn med bacalao og også et arrangement av OL 2012.
Formann Kay O.Myhre svarte med å si at han hadde stor respekt for Brevik som hadde holdt på i 18 år med bacalao fest og var imponert over at Brevik avholdte OL i isfiske midt i juli måned hvor store isopor flakk ble benyttet og tauet ut til fiskeplassene. Etter konkurransen ble vinneren den som hadde fisket mest premiert. Han fikk tilslutt overrakt en bok som gave av formannen for Brevik.    
Formannen for Porsgrunn  takket også for invitasjonen og ga uttrykk for at det var hyggelig at Brevik hadde vært villige til å avse 10 plasser i bussen for besøket i Tønsberg. Han overrakte deretter to bøker som gave til formann Kay O. Myhre blant annet Porsgrunn Sjømannsforenings150 års jubileumsbok.

Formann Kay O.Myhre opplyste for de besøkende gjester fra Brevik og Porsgrunn at Tønsberg Sjømannsforenings 150 års jubileumsbok var lagt ut og kunne taes gratis med hjem.
Han nevnte også at foredraget på neste medlemsmøte ville bli «Fiskerioppsyn på vest-afrika ».

Serveringen av kaffe og dessert  (desserten var for anledningen spandert av Tollboden Spiseri) tok til og etter en stund bad formannen aftenens foredragsholder Christian Lorang om å holdetakk for maten talen. Han holdt en kort tale og uttrykte at servering og måltidet var førsteklasses. Han fikk applaus for talen.

Foreningens shanty-kor ble kalt frem og under forsangerne Finn-Aage Christoffersen og Arne JohanAsmyhr`s ledelse fremførte koret tre shanties og avsluttet med en felles sang «Skomvær-valsen». Arne Johan Asmyhr minnet shanty-koret om at koret var invitert til å synge på «Kaffekonsert med Tønsberg Byorkester» søndag 2.mars kl.1700 i Messehuset.

Formannen bad tidligere formann i huskomiteen Ole M.Brynjulsen og leder for bacalao festen samt tidligere vaktmester Ole Olsen siden 2004 komme frem. Han fremhevet at begge hadde gjordt et stort og viktig arbeide for foreningen. Begge ble overrakt en flaske vin og foreningens fat som takk for innsatsen og fikk applaus.Han uttrykte også håpet om at det ville være hyggelig om at både Brevik og Porsgrunn Sjømannsforeninger snart vil gjenta besøket og takket for at de hadde kommet.

Formann Kai Lunde fra Brevik takket for besøket og omtalen foreningen hadde fått og håpet at de vil få anledning til å gjenta besøket.

Etter at Brevik og Porsgrunn Sjømannsforeninger hadde reist med bussavgang kl.2200 ga formannen medlemmene noen opplysninger om foreningens neste møte og takket for fremmøtet.

Middagen ble avsluttet kl.2145.

Svend Erik Jensen
Sekretær. 


Tønsberg Sjømannsforening. Spiseaften 23.01.2014.

Klokken 1900 og seks glass på skipsklokken  ønsket formann Kay O.Myhre 50 medlemmer velkommen til spiseaften. Han ønsket også æresmedlemmene Finn-Aage Kristoffersen, Odd Knutsen, Einar Sjuve og Sigmund Opthun samt foredragsholder Eivind Normann Riksen spesielt velkommen.

Han fortalte at aftenens meny var fiskesuppe etterfulgt av torsk som ville bli servert to ganger.

Ordet ble gitt til foredragsholderen med foredraget «Offshore før og nå». Han innledet med enorientering om at i årene 1960 til 1970 var uttrykkene offshore og boreplattformer ikke særligkjent i Norge. Store gassfunn utenfor Nederland i sørlige del av Nordsjøen i begynnelsen av 1960-årene var uten tvil årsaken til at et amerikansk oljeselskap oppsøkte tidligere genralsekretær TrygveLie i 1962 og bad om å få olje-og gasskonsesjoner på områder under norsk jurisdiksjon, med enerett. Regjeringen begynte derfor arbeidet med å forhandle med blant annet Danmark og England om delelinjer for landenes kontinentalsokkel. Ekspedisjonssjef Jens Evensen ble her en meget sentral person. Han fortalte også om vanskelighetene som oppsto med organiseringen av bemanningen i offshore virksomhet på boreplattformer og supply skip som ble løst etter henvendelse til Norsk Sjømannsforbund.

Han fortsatte med å fortelle om hvalkokeriet «Thorshøvdi» som ble solgt til Aker mek.verkste 1966 for ombygging til oljeboreskip og vanskelighetene for skipet ved oljeboring i dårlig vær.
A/S N.R.Bugge`s rederi, Tønsberg ved Finn Axel Bugge, ble nevnt for supply skip. Tegning og bygging av olje-plattformer tok til ved norske verksteder og det ble bygget 28 i Norge. Alle unntatt en er fortsatt i drift blant annet «Ross Isle» bygget ved Kaldnes mek verksted.

Til slutt fortalte han litt om sitt arbeide i Hagbart Waage`s Rederi og som skipsmegler.
Foredraget var slutt kl.1950 fikk applaus og formannen overrakte Riksen foreningens bok «Vi seiler videre» som takk.

Formannen tok opp to nye søknader om medlemskap og begge ble stemt inn som medlemmer. En ny søknad om medlemskap var  mottatt. Alle medlemmer med e-mail vil få tilsendt foreningens årsberetning og regnskap for 2013 før generalforsamlingen 6.2.14 kl.1800. Ved neste spiseaften 27.2.14 vil Brevik Sjømannsforening komme på besøk med 40 medlemmer.

Aftenens meny ble servert og formannen utbrakte en skål under måltidet.

Etter middagen spurte formannen om middagen smakte og fortsatte med «Talen for foreningen» hvor han berettet om
foreningen historie fra 1846 og til idag. Talen ble avsluttet med en skål for foreningen. Kaffe ble servert og Shanty-koret sang fire shanties og fikk applaus for fremføringen.

Foredragsholderen holdt en morsom takk for maten tale om torsken og det ble skålt for maten som hadde blitt servert.

Formann avsluttet med å informere om at det hadde vært fem omvisninger i museet iår og bad medlemmene om å melde seg på til Guide-kurs ved å ringe ham. Han takket for fremmøtet og ønsket medlemmene velkommen til generalforsamlingen 6.2.14.

Spiseaftenen ble avsluttet kl.2150.  
         
Tønsberg Sjømannsforening. Medlemsmøte 7. januar 2014.

Kl.1900 og med 6 glass på skipsklokken ønsket Formann Kay O.Myhre 55 medlemmer velkommen til møtet. Han ønsket også æresmedlemmene Finn-Aage Christoffersen, OleM.Brynjulfsen, Odd Knutsen,  Einar Sjuve, og foredragsholderne Henrik og Henrich N.Henriksen spesielt velkommen. Formannen takket  begge for hjelpen foreningen hadde mottatt ved etableringen av foreningens 
Sjøfartshistoriske Senter med blant annet hvalkanonene.

Ordet ble gitt til foredragsholderne og foredraget «H.Henriksen Mek.Verksted gjennom 157 år».H.Henriksen ga først en oversikt over hva bedriften hadde produsert fra 1856 og til perioden forhvalfangst tok slutt på 1960 tallet. Bedriften er familieeiet gjennom fem generasjoner og samarbeidet i begynnelsen med Svend Foyn og utviklingen av harpunen og kanonen for hvalfangst.  

Henrich N.Henriksen ansatt fra 1998 og tok over bedriften fra 2000 viste bilder av de mange spesielle produkter som er utviklet etter hvalfangsten tok slutt innen for den maritime skipsindustri,offshore og forsvar. Bedriften holder på med mange prosjekter og har idag totalt ca. 42 ansatte.
Formannen takket begge for foredraget og overrakte foreningens 150 års bok og foreningens drammeglass til applaus.   

Foreningen hadde mottatt en søknad om medlemskap og ble votert enstemmig inn i foreningen.
To nye søknader  om medlemskap var mottatt.Formannen informerte deretter om arbeidet i foreningen. Han fortalte om oppgraderingen av museet og utarbeidelse av ny brosjyre, planleging av fellestur for medlemmene, nye instruksjoner for foreningen har blitt utarbeidet og arbeidet med å få foreningens logo plassert på sydveggen, men venter på godkjennelse av søknad.

Han nevnte Tønsberg Maritime Forum har planlagt et møte i mars med deltakelse fra myndighetene om plasseringen av nytt sjøfartsmuseum i  Vestfold. For bacalao-festen ble det arbeidet med en løsning med bruk av teltet 11.07.14 for å redusere leieutgiftene.

Formannen uttrykte stor tilfredshet med arbeidet huskomiteen utfører. Foreningen har imidlertid behov for medlemmer med IT kunnskap for digitalisering av dokumenter, guider til museet og medlemmer til kulturkomiteen.

Han avsluttet med å takke for fremmøtet og opplyste at neste møte var spiseaften 23.01.14.
Kaffe og kake ble servert som vanlig i Pelagos-rommet.

Møtet avsluttet kl.2030.

Svend Erik Jensen/sektretær.
Publisert i kategorien: Møtereferat
09.05.13

publisert av Sjomann 09.05.13 14:11


Presis kl. 1900 og med seks slag på skipsklokken innledet formann Kay O. Myhre Spiseaften 25.april som ble avholdt i Tønsberg Sjømannsforenings egne lokaler med 89 damer og herrer tilstede.

Formannen ønsket alle damer og herrer hjertelig velkommen, en spesiell hilsen gikk til foreningens æresmedlemmer, Ole Brynjulfsen , Einar Sjuve, Odd Knutsen og Sigmund Opthun.  En spesiell hilsen gikk også til dagens gjest, Rune Larsen. Formanen synes det var hyggelig å se at så mange kunne være med oss i kveld. I dag skal vi gjøre noe vi ikke har gjort før, vi har invitert 3 unge elever fra Tønsberg Kulturskole til å underholde oss. Vi har inntrykk av at det spirer og gror innen kulturlivet i Tønsberg, derfor er det en glede for meg å ønske velkommen til oss: Sofie Berg på piano,  Siw Renate Søiland på fiolin og Madeleine Hovland på trekkspill. De har alle flere års erfaring, ja Sofie Berg begynte å spille piano allerede i 4 års alderen. Formannen fortalte at jentene vil spille selvvalgte stykker frem til kl. 1930 og overlot podiet til jentene. De spilte 9 stykker med variert innhold og høstet behørig applaus. Ja, det ble til og med avsluttet med stående applaus. Som formann Kay Myhre utrykte det: Det er en fornøyelse og en opplevelse å ha slike unge talenter her hos oss. Hjertelig takk og jeg håper at dette ikke er siste gang vi ser dere i Tønsberg Sjømannsforening. Mine damer og herrer dette var en fin opptakt til kvelden og minnet meg på Vincent Stoltenberg Lerches ord om fellestrekkene ved plassen utenfor Tollboden i Tønsberg og Romanum i Roma.

Så var det tid for menyen som i dag bestod av ”Filet Provencal” og en overraskelse til dessert. Før vi gikk til bords var det anledning å strekke på bena eller bli sittende. Ja, praten gikk så livlig at når formann ønsket å komme med informasjon om programmet videre for kvelden måtte skipsklokken tas i bruk for å komme til orde. Etter et velsmakende måltid måtte skipsklokken igjen tas i bruk.

Mine damer og herrer, dere er faktisk de første som går på dette gulvet etter en grundig oppussing. Da vi startet i 2007 ble det nedsatt forskjellige komiteer, og jeg har lyst til å berømme Huskomiteen  som står for vedlikeholdet av bygningen. De har nedlagt et stort og  viktig arbeid på dugnad for foreningen. APPLAUS FRA MEDLEMMENE. Samtidig  må jeg berømme Arrangementskomiteen og øvrige komiteer. Vi har et hus vi er mektig stolte av. Hver og en av komiteene legger hele sin sjel i arbeidet. Kuturkomiteen har i vår hatt besøk av hele 28 skoleklasser fra Tønsberg skolene. De har blitt fortalt om hvalfangst, og vi er glad for at vi har fått lov til det. De niendeklassingene som vi har hat på besøk har lyttet interessert med, ja, spørsmålene viser at emnet har fenget.  Vi utbringer en skål for våre iherdige komiteer.

Så er det tid for Damenes tale og formannen overlater ordet til Arne Johan Asmyhr som holder en meget inspirert tale for damene, ja, han mener sogar et det kanskje er best at herrene går ut en stund. Han skifter fra det humoristiske til det alvorlige og berømmer damene for deres innsats for de som er hjemme. Asmyhr høstet stor applaus. I kveld var det utlodning med mange flotte gevinster, som formannen uttrykte det ”alt er håndplukket” med tanke på at gevinstene inneholdt mye variert.

Åresalget gikk godt, men før trekning var det takk for maten tale ved Randi Vågsholm. Hun leser noen humoristiske dikt og ikke minst får mannen gjennomgå til stor munterhet fra salen. Formannen takker og håper å høre henne flere ganger.

Shantykoret fremførte tre shantyer under ledelse av Arne Johan Asmyhr.

Finn Bøe har sammen med Harald Kaasa Hammer skrevet ned historien om sementbåten i Tjømekjæla ”Silvestre”. Heftet tilsalgs for kr. 100,- inntektene går til Ferder Rotaryklubb.

Formannen minnet om at ”Lørdagskaffen” slutter 27. april før den tas opp igjen 7.september til høsten. 17.mai er det åpent her i Wilhelmsensalen for medlemmer med bekjente. Før årets Bacalaofest er det anledning å bestille Bacalao for kr. 110,- pr. kg. for medlemmene. Bestillinger bør leveres snarest til formann. Levering før 13. juli, som er Bacalaofestdagen. Tur til Gøteborg blir 29. og 30. august. Besøket inkluderer overnatting på Post Hotel og hvis det passer, blir det en snarvisitt om bord i et Wilh. Wilhelmsen skip. Foreningen sponser med kr. 1.000,- pr. person. Prisen er avhengig av hvor mange som melder seg, men vil ligge  anslagsvis på kr. 1500 – 1800 pr. pers.

Før vi gikk over til trekning av gevinstene  takket formann for fremmøte og ønsket alle en god sommer og vel møtt igjen til første medlemsmøte 3. september. Møtet avsluttet kl. 2240 med anledning til å fortsette praten utover kvelden.

Gunnar Fadum               

Sekr.
Publisert i kategorien: Møtereferat
09.05.13

publisert av Sjomann 09.05.13 13:59


Medlemsmøte ble avholdt den 9. April kl. 1900 i Sjømannsforeningens egne lokaler. Presis kl. 1900 og med seks slag på skipsklokken kunne formann,  Kay O. Myhre ønske 46 medlemmer hjertelig velkommen. En spesiell hilsen gikk til æresmedlemmene  Finn Tronstad, Ole M. Brynjulfsen, Einar Sjuve, Tor Olstad og Sigmund Opthun.

Formannen innledet med at dette møtet er forbeholdt til foreningssaker og vårt håp er at vi kan få noen fruktbare diskusjoner med våre medlemmer.

Først noen foreningssaker: Vi reiser oss og minnes to av våre medlemmer som har kastet anker. Sjøkaptein Bjørn Livang og sjøkaptein John Willy Christensen. Ett minutts stillhet etterfulgt av 8 slag på skipsklokken.

Referatene fra medlemsmøte 5.mars og spiseaften 21.mars ble lest opp og enstemmig godkjent. Nytt medlem Arnt Olav Holm, Melsomvik  ble ønsket velkommen i foreningen.   Etter annonsen i Tønsbergs Blad så står diskusjon om forandring av foreningens lover på dagsorden. Det foregående styret og nåværende styre har hatt diskusjoner om det synkende medlemstallet og den høye gjennomsnittsalderen som er på hele 72,1 år. Formannen fremholdt videre at vi blir færre og færre norske sjøfolk. Her må noe gjøres.  Vi er avhengig av nye yngre krefter og må derfor tenke i nye baner. Hva skal vi gjøre til beste for foreningens fortsatte liv? Ta vekk skillet mellom A og B medlemmer, være kjønnsnøytral, arbeide for medlemmer fra Nordsjøen og medlemmer fra skipsfartsnæringen generelt.  Styret har derfor nedsatt en lovkomitee bestående av Tor Simonsen, Bjørn Haave og Tor Olstad. Som et resultat av komiteens arbeide kan styret i dag legge frem et forslag til diskusjon og prøvevotering. Forslaget går ut på å endre paragraf 3 i våre lover til ny tekst: Som medlem av foreningen kan opptas skipsoffiserer og andre sjøfartsinteresserte som har sjøen som yrke. Det kreves minimum 3 års farstid. Som medlem kan også opptas skipsfartsinteresserte personer. Disse skal ikke overstige en tredjedel av foreningens totale medlemstall. Alle som har betalt kontingent har stemmerett.

Forslaget skapte en del diskusjon omkring rederiansatte og andre innen skipsfartsnæringen som arbeidet på land. Hvordan håndheve 3 års praksisen. Det var ønskelig å stryke 3 års fartstid da det som det ble hevdet, “tidligere følte B- medlemmer seg diskriminert, men nå blir jo sjøfolk diskriminert”. Andre paragrafer som trenger små forandringer på grunn av paragraf 3 vil bli fulgt opp. Tilslutt tok formannen opp spørsmålet om man var enige i utkastet, selv om ordlyden bør gjennomgås på nytt. For å lodde stemningen  blant medlemmene ble det foretatt en prøvevotering  ved håndsopprekning. Det ble  av gitt 39 stemmer for forslaget. Det vil si enstemmig fra de stemmeberettigede i salen. Det var 7 ikke stemmeberettigede tilstede, som ikke deltok i avstemningen.

Tore Severinsen ønsket å ha en ekstraordinær Generalforsamling til høsten, for som han sa “å bli ferdig med saken”. Styret vil ta dette opp til behandling.

Formannen takker komiteen for et godt arbeide og fremhevet at styret ønsker å gjøre det beste for at foreningen skal overleve i fremtiden.

Stuert Tor Olav Waage ble enstemmig innvotert som medlem av foreningen.

Under spiseaften den 21. Mars var det innført nye rutiner for servering. Torsken ble servert første gang på talerken. Andre gangs servering kunne man selv forsyne seg. Dette fungerte meget bra. Ekstra øl akevitt og vin koster nå kr. 50, Drinker i baren koster nå kr. 30 pr. glass. Et av medlemmene reiste seg og hadde sterke meninger om serveringen av torsk, selv om han ikke hadde noe å utsette hverken på smak eller kvalitet. Han mente at dagens servering av torsk som file ikke var forenlig med vår tradisjon som innebar at torsken skulle serveres i skiver med skinn og bein inntakt. Med all respekt for den ærede debattant, ikke alle kan spise torsk samtidig som beina kommer ut av den ene munnviken. . Arrangementkomiteen har tidligere stått for serveringen av kaffe og bløtkake på 17.mai, dette har resultert i at man enkelte år har sittet igjen med kake som ikke er blitt solgt. Som en prøveordning har styret i år avtalt med driverne at de står for serveringen. Man kan da bestille det man vil enten smørbrød eller kake. Wilhelmsen salen vil som før være åpen fra kl. 1000 til kl. 1300 den 17.mai.

Formannen opplyste at “Lørdagskaffen” opphører den 27.april og starter igjen til høsten den 7.september.

Styret har vedtatt at fondet etterThorstein Gjermundrød på 1 million kroner skal stå urørt, rentene kan benyttes til medlemmenes beste, som for eksempel til turer for medlemmene. Formannen ønsker derfor innspill. Selv kan han tenke seg en tur til Gøteborg med besøk på sjøfartsmuseet i byen kombinert med et besøk på en W. Wilhelmsen båt. Styret har også sett på tur til Kiel, København eller andre steder. Han mente det var ønskelig å komme ut av huset for å få nye impulser. Forslag og ønsker – kom med de. Styret arbeider også for å få til mer aktivitet i havnen. Blant annet ønsker man å opprette et “Tønsberg Maritime Forum” bestående av fem aktører: Kysten, Osebergskipet, Kystkultursenteret, Tønsberg Havnevesen og Tønsberg Sjømannsforening. Bacalaofesten gjør oss i stand til å finne på noe sammen. Teltet kan stå i 3 dager så da kan vi benytte tiden til noe i felleskap.  Formannen henviser til Brevik som har suksess med slike arrangementer. Formannen opplyste at den 8.mai får vi besøk av Ostindiafareren “Gøtheborg” og den blir liggende til 10.mai. Havnevesenet ønsker flagging disse dagene, også signalflagg. Museet blir holdt åpent disse dagene med gratis adgang for mannskapene. 26.juni  får vi besøk av NRK-båten. Som holder sommeråpent i Tønsberg. Bacalaofesten går som planlagt den 13.juli. Ole Brynjulfsen har sine tropper klare. Formannen minte om Einar Sjuves undersøkelser om kirkeskipet i domkirken. Her kom Finn Tronstad med nye innspill og Einar og Finn fikk mye å prate om etter møtet som ble hevet kl.2025. Neste møte blir spiseaften med damer den 25.april. Her blir det nye toner. Takk for i aften.

Gunnar Fadum
Publisert i kategorien: Møtereferat
17.04.13

publisert av Sjomann 17.04.13 09:06


På Spiseaften, torsdag den 21. Mars 2013 ved 6 glass på skipsklokken, kunne formann, sjøkaptein Kay O. Myhre ønske 45 medlemmer velkommen. En spesiell hilsen gikk til æresmedlemmer sjøkapteinene Ole Brynjulfsen, Einar Sjuve, flykaptein Odd Knutsen og driftssjef Sigmund Opthun, samt til dagen gjest, advokat Ole Sørby.

Formannen opplyste at man etter forhandlinger med driverne er enige om matserveringen. Hovedretten serveres to ganger.

Etter de praktiske informasjonene, introduserte han kveldens foredragsholder, pensjonert høyskolelektor Svein Erik  Pedersen ved høyskolen i Vestfold.

Foredragsholderen tok for seg “Maritim utdanning i Vestfold med hovedvekt på Tønsberg”. Fra 1701 foregikk de norske sjøoffisers utdanning ved “Den Kongelige Navigasjonsskole i København”.  Senere ved “Det Kongelige Norske sjøkadetters institutt”. Dette hadde spesiell god utdannelse i tegning. Dette var selvfølgelig viktig, for på den tiden var det ingen fotografier tilgjengelig.

Før 1701 skal det ha eksistert privat undervisning fra 1666 i Kristiansand og fra 1671 i Bergen. Tønsberg hadde skipper Thor Henrik Lynneberg fra 1791. Lov om styrmannsskole eksamen kom først i 1839, men denne loven forlangte merkelig nok ikke fartstid.

Larvik hadde Johan Sverdrup, en meget god skole, den ble nedlagt så sent som i 1923.. Sandefjord hadde tre privat skoler fra 1878. Den mest kjente var skipsfører Andersen. Hans sønn fortsatte skolen som var meget godt anerkjent, og drev den senere fra Kjøbmannskjær og Tjøme.

Siste periode for privatskolene ble vanskeligere ved den nye lov av 1906 hvor alle bestyrere av skolene måtte ha høyere skipsførereksamen eller sjøkrigsskolen.

Stuertskole ble opprettet i 1895, maskinistskole i 1920 og radioskole i 1932 i Tønsberg. Fast navigasjonsskole i Tønsberg kom etter initiativ fra Tønsberg Sjømannsforening ved pådriverne skipsfører Jacob Melsom og Svend Foyn. Skolen ble opprettet i 1859. Den første tiden hadde skolen en omflakkende tilværelse og var stadig på flyttefot, først holdt skolen til  hos kaptein Holt, så kaptein Kock, det gamle vinmonopolets gård, først i 1881 ble det Haugar – det gamle sykehuset.

Nybygget kom først i 1922, her var pådriver og grunnlegger, bestyrer Christian Nielsen Stranger som var bestyrer fra 1899 til 1931. Tønsberg Sjømannsforening tok initiativet til at det ble reist en byste av Stranger som takk for hans lange og viktige arbeid.  Senere bestyrere var marine/flykaptein Petter Sæter og sjøkaptein Odd Dahl Hansen. I 1959 ble hundreårsjubileet feiret og i 1970 ble skolen overført til Bakkenteigen.

Formannen takket for et interessant foredrag og overrakte foreningen pokal og jubileumsboken “Vi seiler videre”.

Kl. 2000 var det torskemiddag, alt smakte fortreffelig, fra fiskesuppe til torsk, foredragsholderen takket for maten med noen velvalgte historier, men før det hadde sjøkaptein Einar Sjuve fortalt litt om Tønsberg Sjømannsforenings gave til Domkirken, en modell av en seilskute, som opprinnelig kom fra Mariakirken.

Shantykoret, under ledelse av Erik Graue, avsluttet kvelden med tre velklingende shantyer før kaffe med noggo attåt kom på bordene.

Formannen takket alle for fremmøte og minte om neste møte 9. April hvor det kun ville bli foreningsaker.      

 

Gunnar Fadum

Sekretær
Publisert i kategorien: Møtereferat

[hjem] [forrige]  1 [2] 3  [neste]6-10 av 11