KATEGORI
[hjem] [forrige]  1 [2]6-9 av 9

Møtereferat

09.05.13

publisert av Sjomann 09.05.13 14:11


Presis kl. 1900 og med seks slag på skipsklokken innledet formann Kay O. Myhre Spiseaften 25.april som ble avholdt i Tønsberg Sjømannsforenings egne lokaler med 89 damer og herrer tilstede.

Formannen ønsket alle damer og herrer hjertelig velkommen, en spesiell hilsen gikk til foreningens æresmedlemmer, Ole Brynjulfsen , Einar Sjuve, Odd Knutsen og Sigmund Opthun.  En spesiell hilsen gikk også til dagens gjest, Rune Larsen. Formanen synes det var hyggelig å se at så mange kunne være med oss i kveld. I dag skal vi gjøre noe vi ikke har gjort før, vi har invitert 3 unge elever fra Tønsberg Kulturskole til å underholde oss. Vi har inntrykk av at det spirer og gror innen kulturlivet i Tønsberg, derfor er det en glede for meg å ønske velkommen til oss: Sofie Berg på piano,  Siw Renate Søiland på fiolin og Madeleine Hovland på trekkspill. De har alle flere års erfaring, ja Sofie Berg begynte å spille piano allerede i 4 års alderen. Formannen fortalte at jentene vil spille selvvalgte stykker frem til kl. 1930 og overlot podiet til jentene. De spilte 9 stykker med variert innhold og høstet behørig applaus. Ja, det ble til og med avsluttet med stående applaus. Som formann Kay Myhre utrykte det: Det er en fornøyelse og en opplevelse å ha slike unge talenter her hos oss. Hjertelig takk og jeg håper at dette ikke er siste gang vi ser dere i Tønsberg Sjømannsforening. Mine damer og herrer dette var en fin opptakt til kvelden og minnet meg på Vincent Stoltenberg Lerches ord om fellestrekkene ved plassen utenfor Tollboden i Tønsberg og Romanum i Roma.

Så var det tid for menyen som i dag bestod av ”Filet Provencal” og en overraskelse til dessert. Før vi gikk til bords var det anledning å strekke på bena eller bli sittende. Ja, praten gikk så livlig at når formann ønsket å komme med informasjon om programmet videre for kvelden måtte skipsklokken tas i bruk for å komme til orde. Etter et velsmakende måltid måtte skipsklokken igjen tas i bruk.

Mine damer og herrer, dere er faktisk de første som går på dette gulvet etter en grundig oppussing. Da vi startet i 2007 ble det nedsatt forskjellige komiteer, og jeg har lyst til å berømme Huskomiteen  som står for vedlikeholdet av bygningen. De har nedlagt et stort og  viktig arbeid på dugnad for foreningen. APPLAUS FRA MEDLEMMENE. Samtidig  må jeg berømme Arrangementskomiteen og øvrige komiteer. Vi har et hus vi er mektig stolte av. Hver og en av komiteene legger hele sin sjel i arbeidet. Kuturkomiteen har i vår hatt besøk av hele 28 skoleklasser fra Tønsberg skolene. De har blitt fortalt om hvalfangst, og vi er glad for at vi har fått lov til det. De niendeklassingene som vi har hat på besøk har lyttet interessert med, ja, spørsmålene viser at emnet har fenget.  Vi utbringer en skål for våre iherdige komiteer.

Så er det tid for Damenes tale og formannen overlater ordet til Arne Johan Asmyhr som holder en meget inspirert tale for damene, ja, han mener sogar et det kanskje er best at herrene går ut en stund. Han skifter fra det humoristiske til det alvorlige og berømmer damene for deres innsats for de som er hjemme. Asmyhr høstet stor applaus. I kveld var det utlodning med mange flotte gevinster, som formannen uttrykte det ”alt er håndplukket” med tanke på at gevinstene inneholdt mye variert.

Åresalget gikk godt, men før trekning var det takk for maten tale ved Randi Vågsholm. Hun leser noen humoristiske dikt og ikke minst får mannen gjennomgå til stor munterhet fra salen. Formannen takker og håper å høre henne flere ganger.

Shantykoret fremførte tre shantyer under ledelse av Arne Johan Asmyhr.

Finn Bøe har sammen med Harald Kaasa Hammer skrevet ned historien om sementbåten i Tjømekjæla ”Silvestre”. Heftet tilsalgs for kr. 100,- inntektene går til Ferder Rotaryklubb.

Formannen minnet om at ”Lørdagskaffen” slutter 27. april før den tas opp igjen 7.september til høsten. 17.mai er det åpent her i Wilhelmsensalen for medlemmer med bekjente. Før årets Bacalaofest er det anledning å bestille Bacalao for kr. 110,- pr. kg. for medlemmene. Bestillinger bør leveres snarest til formann. Levering før 13. juli, som er Bacalaofestdagen. Tur til Gøteborg blir 29. og 30. august. Besøket inkluderer overnatting på Post Hotel og hvis det passer, blir det en snarvisitt om bord i et Wilh. Wilhelmsen skip. Foreningen sponser med kr. 1.000,- pr. person. Prisen er avhengig av hvor mange som melder seg, men vil ligge  anslagsvis på kr. 1500 – 1800 pr. pers.

Før vi gikk over til trekning av gevinstene  takket formann for fremmøte og ønsket alle en god sommer og vel møtt igjen til første medlemsmøte 3. september. Møtet avsluttet kl. 2240 med anledning til å fortsette praten utover kvelden.

Gunnar Fadum               

Sekr.
Publisert i kategorien: Møtereferat
09.05.13

publisert av Sjomann 09.05.13 13:59


Medlemsmøte ble avholdt den 9. April kl. 1900 i Sjømannsforeningens egne lokaler. Presis kl. 1900 og med seks slag på skipsklokken kunne formann,  Kay O. Myhre ønske 46 medlemmer hjertelig velkommen. En spesiell hilsen gikk til æresmedlemmene  Finn Tronstad, Ole M. Brynjulfsen, Einar Sjuve, Tor Olstad og Sigmund Opthun.

Formannen innledet med at dette møtet er forbeholdt til foreningssaker og vårt håp er at vi kan få noen fruktbare diskusjoner med våre medlemmer.

Først noen foreningssaker: Vi reiser oss og minnes to av våre medlemmer som har kastet anker. Sjøkaptein Bjørn Livang og sjøkaptein John Willy Christensen. Ett minutts stillhet etterfulgt av 8 slag på skipsklokken.

Referatene fra medlemsmøte 5.mars og spiseaften 21.mars ble lest opp og enstemmig godkjent. Nytt medlem Arnt Olav Holm, Melsomvik  ble ønsket velkommen i foreningen.   Etter annonsen i Tønsbergs Blad så står diskusjon om forandring av foreningens lover på dagsorden. Det foregående styret og nåværende styre har hatt diskusjoner om det synkende medlemstallet og den høye gjennomsnittsalderen som er på hele 72,1 år. Formannen fremholdt videre at vi blir færre og færre norske sjøfolk. Her må noe gjøres.  Vi er avhengig av nye yngre krefter og må derfor tenke i nye baner. Hva skal vi gjøre til beste for foreningens fortsatte liv? Ta vekk skillet mellom A og B medlemmer, være kjønnsnøytral, arbeide for medlemmer fra Nordsjøen og medlemmer fra skipsfartsnæringen generelt.  Styret har derfor nedsatt en lovkomitee bestående av Tor Simonsen, Bjørn Haave og Tor Olstad. Som et resultat av komiteens arbeide kan styret i dag legge frem et forslag til diskusjon og prøvevotering. Forslaget går ut på å endre paragraf 3 i våre lover til ny tekst: Som medlem av foreningen kan opptas skipsoffiserer og andre sjøfartsinteresserte som har sjøen som yrke. Det kreves minimum 3 års farstid. Som medlem kan også opptas skipsfartsinteresserte personer. Disse skal ikke overstige en tredjedel av foreningens totale medlemstall. Alle som har betalt kontingent har stemmerett.

Forslaget skapte en del diskusjon omkring rederiansatte og andre innen skipsfartsnæringen som arbeidet på land. Hvordan håndheve 3 års praksisen. Det var ønskelig å stryke 3 års fartstid da det som det ble hevdet, “tidligere følte B- medlemmer seg diskriminert, men nå blir jo sjøfolk diskriminert”. Andre paragrafer som trenger små forandringer på grunn av paragraf 3 vil bli fulgt opp. Tilslutt tok formannen opp spørsmålet om man var enige i utkastet, selv om ordlyden bør gjennomgås på nytt. For å lodde stemningen  blant medlemmene ble det foretatt en prøvevotering  ved håndsopprekning. Det ble  av gitt 39 stemmer for forslaget. Det vil si enstemmig fra de stemmeberettigede i salen. Det var 7 ikke stemmeberettigede tilstede, som ikke deltok i avstemningen.

Tore Severinsen ønsket å ha en ekstraordinær Generalforsamling til høsten, for som han sa “å bli ferdig med saken”. Styret vil ta dette opp til behandling.

Formannen takker komiteen for et godt arbeide og fremhevet at styret ønsker å gjøre det beste for at foreningen skal overleve i fremtiden.

Stuert Tor Olav Waage ble enstemmig innvotert som medlem av foreningen.

Under spiseaften den 21. Mars var det innført nye rutiner for servering. Torsken ble servert første gang på talerken. Andre gangs servering kunne man selv forsyne seg. Dette fungerte meget bra. Ekstra øl akevitt og vin koster nå kr. 50, Drinker i baren koster nå kr. 30 pr. glass. Et av medlemmene reiste seg og hadde sterke meninger om serveringen av torsk, selv om han ikke hadde noe å utsette hverken på smak eller kvalitet. Han mente at dagens servering av torsk som file ikke var forenlig med vår tradisjon som innebar at torsken skulle serveres i skiver med skinn og bein inntakt. Med all respekt for den ærede debattant, ikke alle kan spise torsk samtidig som beina kommer ut av den ene munnviken. . Arrangementkomiteen har tidligere stått for serveringen av kaffe og bløtkake på 17.mai, dette har resultert i at man enkelte år har sittet igjen med kake som ikke er blitt solgt. Som en prøveordning har styret i år avtalt med driverne at de står for serveringen. Man kan da bestille det man vil enten smørbrød eller kake. Wilhelmsen salen vil som før være åpen fra kl. 1000 til kl. 1300 den 17.mai.

Formannen opplyste at “Lørdagskaffen” opphører den 27.april og starter igjen til høsten den 7.september.

Styret har vedtatt at fondet etterThorstein Gjermundrød på 1 million kroner skal stå urørt, rentene kan benyttes til medlemmenes beste, som for eksempel til turer for medlemmene. Formannen ønsker derfor innspill. Selv kan han tenke seg en tur til Gøteborg med besøk på sjøfartsmuseet i byen kombinert med et besøk på en W. Wilhelmsen båt. Styret har også sett på tur til Kiel, København eller andre steder. Han mente det var ønskelig å komme ut av huset for å få nye impulser. Forslag og ønsker – kom med de. Styret arbeider også for å få til mer aktivitet i havnen. Blant annet ønsker man å opprette et “Tønsberg Maritime Forum” bestående av fem aktører: Kysten, Osebergskipet, Kystkultursenteret, Tønsberg Havnevesen og Tønsberg Sjømannsforening. Bacalaofesten gjør oss i stand til å finne på noe sammen. Teltet kan stå i 3 dager så da kan vi benytte tiden til noe i felleskap.  Formannen henviser til Brevik som har suksess med slike arrangementer. Formannen opplyste at den 8.mai får vi besøk av Ostindiafareren “Gøtheborg” og den blir liggende til 10.mai. Havnevesenet ønsker flagging disse dagene, også signalflagg. Museet blir holdt åpent disse dagene med gratis adgang for mannskapene. 26.juni  får vi besøk av NRK-båten. Som holder sommeråpent i Tønsberg. Bacalaofesten går som planlagt den 13.juli. Ole Brynjulfsen har sine tropper klare. Formannen minte om Einar Sjuves undersøkelser om kirkeskipet i domkirken. Her kom Finn Tronstad med nye innspill og Einar og Finn fikk mye å prate om etter møtet som ble hevet kl.2025. Neste møte blir spiseaften med damer den 25.april. Her blir det nye toner. Takk for i aften.

Gunnar Fadum
Publisert i kategorien: Møtereferat
17.04.13

publisert av Sjomann 17.04.13 09:06


På Spiseaften, torsdag den 21. Mars 2013 ved 6 glass på skipsklokken, kunne formann, sjøkaptein Kay O. Myhre ønske 45 medlemmer velkommen. En spesiell hilsen gikk til æresmedlemmer sjøkapteinene Ole Brynjulfsen, Einar Sjuve, flykaptein Odd Knutsen og driftssjef Sigmund Opthun, samt til dagen gjest, advokat Ole Sørby.

Formannen opplyste at man etter forhandlinger med driverne er enige om matserveringen. Hovedretten serveres to ganger.

Etter de praktiske informasjonene, introduserte han kveldens foredragsholder, pensjonert høyskolelektor Svein Erik  Pedersen ved høyskolen i Vestfold.

Foredragsholderen tok for seg “Maritim utdanning i Vestfold med hovedvekt på Tønsberg”. Fra 1701 foregikk de norske sjøoffisers utdanning ved “Den Kongelige Navigasjonsskole i København”.  Senere ved “Det Kongelige Norske sjøkadetters institutt”. Dette hadde spesiell god utdannelse i tegning. Dette var selvfølgelig viktig, for på den tiden var det ingen fotografier tilgjengelig.

Før 1701 skal det ha eksistert privat undervisning fra 1666 i Kristiansand og fra 1671 i Bergen. Tønsberg hadde skipper Thor Henrik Lynneberg fra 1791. Lov om styrmannsskole eksamen kom først i 1839, men denne loven forlangte merkelig nok ikke fartstid.

Larvik hadde Johan Sverdrup, en meget god skole, den ble nedlagt så sent som i 1923.. Sandefjord hadde tre privat skoler fra 1878. Den mest kjente var skipsfører Andersen. Hans sønn fortsatte skolen som var meget godt anerkjent, og drev den senere fra Kjøbmannskjær og Tjøme.

Siste periode for privatskolene ble vanskeligere ved den nye lov av 1906 hvor alle bestyrere av skolene måtte ha høyere skipsførereksamen eller sjøkrigsskolen.

Stuertskole ble opprettet i 1895, maskinistskole i 1920 og radioskole i 1932 i Tønsberg. Fast navigasjonsskole i Tønsberg kom etter initiativ fra Tønsberg Sjømannsforening ved pådriverne skipsfører Jacob Melsom og Svend Foyn. Skolen ble opprettet i 1859. Den første tiden hadde skolen en omflakkende tilværelse og var stadig på flyttefot, først holdt skolen til  hos kaptein Holt, så kaptein Kock, det gamle vinmonopolets gård, først i 1881 ble det Haugar – det gamle sykehuset.

Nybygget kom først i 1922, her var pådriver og grunnlegger, bestyrer Christian Nielsen Stranger som var bestyrer fra 1899 til 1931. Tønsberg Sjømannsforening tok initiativet til at det ble reist en byste av Stranger som takk for hans lange og viktige arbeid.  Senere bestyrere var marine/flykaptein Petter Sæter og sjøkaptein Odd Dahl Hansen. I 1959 ble hundreårsjubileet feiret og i 1970 ble skolen overført til Bakkenteigen.

Formannen takket for et interessant foredrag og overrakte foreningen pokal og jubileumsboken “Vi seiler videre”.

Kl. 2000 var det torskemiddag, alt smakte fortreffelig, fra fiskesuppe til torsk, foredragsholderen takket for maten med noen velvalgte historier, men før det hadde sjøkaptein Einar Sjuve fortalt litt om Tønsberg Sjømannsforenings gave til Domkirken, en modell av en seilskute, som opprinnelig kom fra Mariakirken.

Shantykoret, under ledelse av Erik Graue, avsluttet kvelden med tre velklingende shantyer før kaffe med noggo attåt kom på bordene.

Formannen takket alle for fremmøte og minte om neste møte 9. April hvor det kun ville bli foreningsaker.      

 

Gunnar Fadum

Sekretær
Publisert i kategorien: Møtereferat
19.04.10

publisert av Sjomann 19.04.10 09:21


Medlemsmøte ble avholdt den 5. Mars 2013 i Sjømannsforeningens egne lokaler. Presis kl. 1900 med seks slag på skipsklokken kunne formann, Kay Myhre, ønske 58 medlemmer velkommen, en spesiell velkomsthilsen til foreningens æresmedlemmer, Finn-Åge Christoffersen, Tor Olstad, Odd Knutsen, Sigmund Opthun, Einar Sjuve og Ole Brynjulfsen. Hilsen også til hedersmerke- og honnørmedlemmer og til kveldens foredragsholder, havnefogd Per Svennar som vil fortelle om “Fremtiden for Tønsberg Havn”.

Formannen ville komme tilbake til foreningssaker etter foredraget og overlot derfor ordet til Per Svennar.

"Kjære venner, formann, selv om fremtiden ser dyster ut håper jeg å kunne fortsette noen år til".

En havneby uten havn er en stasjonsby uten jernbane, hva så med Norges eldste havn spør foredragsholderen.

Havnefogden viser oss et kart som er utarbeidet av politikerne og kommuneadministrasjonen over hvordan de har tenkt seg havneområdet på Stensarmen vil se ut i fremtiden. Her består det meste av området av boliger unntatt ca. 3 til 4 mål rundt kranen. Som det heter i forslaget “Kran og tilhørende kaifront beholdes til å ivareta sentrale brukeres behov”.  Havnevesenet ser i prinsippet på ideskissen som en nedleggelse av havnen.

Havnevesenet har laget et motforslag med et noe større område til havneformål samt å beholde lagerbygningene.  Havnefogden har også pekt på at som regionhovedstad trenger vi en havn. Det foregår daglig import av bygningsmaterialer og mye trafikk av kabler for Scan Rope. Betongelementer til Holmestrand-tunellen og elementer til E 18 er i dag betydelig. Container trafikken ligger noe nede, men konjunkturene kan fort snu seg, og har man bygget havnen ned med boliger er det dessverre ikke reversibelt. Det er derfor vanskelig å forstå politikernes kortsiktighet for å øke folketallet på bekostning av havneområdene. Områder som ikke koster bykassen fem øre i og med at havnekassen er selvfinansierende og går med overskudd som kommer kommunen til gode i form av forskjønnelse av havneområdene. Havnefogden listet opp status for havnen i dag:

FREMTIDEN FOR GODSTRANSPORT ER LABER.

FREMTIDEN FOR PERSONTRAFIKK ER GOD.

FREMTIDEN FOR LYSTBÅTER ER GOD.

FREMTIDEN FOR SALG AV TJENESTER BÅT LEKTER ER GOD.

FREMTIDEN FOR FARVANNSFORVALTNING ER GOD.

FREMTIDEN LIGGER I SAMARBEID I VESTOLD.

FREMTIDEN LIGGER I KOMMUNESAMMENSLUTNINGER.

Dessverre ser det ut til at politikerne har hastverk med å bygge havneområdene ned med boliger, men heldigvis er de fleste områdene bundet av kontrakter som varer noen år frem i tid. Havnefogden avsluttet foredraget med å sitere havnedirektøren i Oslo ”Varer kommer ikke på E-mail”. De krever plass.

Formann takker for et interessant foredrag og overrekker foreningens “drammeglass” og jubileumsboken “Vi seiler videre”. Samtidig som han minner om at det er havnefogdens fortjeneste at vi sitter som eier av Tollboden i dag.

Formannen går så over til foreningssaker og nevner at problemer rundt det å finne parkeringsplass ved medlemsmøtene kan løses ved å parkere litt opp i byen. Her slutter de fleste avgiftbelagte plasser å kreve avgift ved kl. 1800. Dette til underretning. Leser opp referat fra Spiseaften den 3. Februar. Enstemmig godtatt. Referat fra Festmiddagen etter årsmøtet ble også lest opp og enstemmig godkjent. Arnt Olav Holm ble enstemmig invotert som nytt medlem. Søknad fra Olav Våge om medlemskap blir hengt opp på tavlen nede i gangen. Leste opp takkekort fra Kåre Strandli for blomsterhilsen på sin 80.årsdag.

Formannen mente det var mange ting å ta tak i for foreningen. Det ble nevnt at Guideforeningen i går hadde omvisning i museet ved Einar Sjuve som guide. Samarbeide ble opprettet med forslag til felles foredrag for turister. Formannen kom med ideer om felles samarbeid for havnen via Sjømannsforeningen, havnevesenet, Kysten, Osebergskipet og kommunen. Ideen er opprinnelig lansert av direktør Per Olaf Lia og bør arbeides videre med til felles beste.

Avkastningen av Thorstein Gjermundsends fond ble diskutert, men ingen endelig konklusjon ble fattet. Olaf Nilsen pekte på at årerts Punsjbolle kom veldig sent i gang på Årsmøtet, han etterlyste muligheten for forandringer. Formannen opplyste at neste års  Generalforsamling er flyttet til 6. Februar. Dette for å ungå sammentreff med vinterferieuken. Forretningsføreren hadde sine betenkligheter. Det skal derfor videre diskuteres innen styret.

Formannen opplyste om at neste møte blir spiseaften den 21. Mars før han takket for fremmøte og hevet møte kl. 2005. Man samlet seg så til sosialt samvær med kaffe og wienerbrød i “Pelagosrommet” før hjemreisen.         

Gunnar Fadum          

Sekretær
Publisert i kategorien: Møtereferat

[hjem] [forrige]  1 [2]6-9 av 9