KATEGORI
[hjem] [1] 2 3 4 5 6 7 ... 27 [neste]1-5 av 135

Nyheter

05.03.20

publisert av Sjomann 05.03.20 20:57


../innovaeditor/assets/Sjomann/mww22.png

Minneord om Wilhelm Wilhelmsen

Det var med stor sorg vi i Tønsberg Sjømannsforening mottok budskapet om at vårt æresmedlem, skipsreder Wilhelm Wilhelmsen, hadde kastet anker.
Wilh. Wilhelmsens rederi ble etablert i Tønsberg i 1861, og familien Wilhelmsen har alltid hatt et nært og godt forhold til Tønsberg Sjømannsforening. Da Tønsberg Sjømannsforening i 2005 kjøpte den Gamle Tollboden fikk foreningen nye flotte lokaler, og samtidig ble det etablert et sjøfartshistorisk senter med fokus på Tønsbergs skipsfart- og hvalfangsthistorie.
Prosjektet ble fremlagt for Wilhelm som ble meget interessert i planene, og at Tønsberg Sjømannsforening ville ta vare på historien som vi alle hadde vært en del av.
Et stort prosjekt som et maritimt senter var økonomisk krevende for en sjømannsforening, og det var her Wilhelm Wilhelmsen sørget for et generøst bidrag, som gjorde oss i stand til å fullføre det sjøfartshistoriske senteret innen tidsfristen.
Den 22. mai i 2007 ble Tollboden og Tønsberg Maritime kultursenter høytidlig åpnet med Wilhelm Wilhelmsen som gudfar. ”Skipsdåp” i god tradisjon med snorklipping og en flaske linjeakevitt fraktet med M/S ”Tampa” fikk Tønsberg en ny attraksjon. Tønsbergs borgere møtte opp i stort antall ved denne begivenheten, og med flaggheis og musikk fra Tønsberg Janitzar orkester ble dette en minnerik dag for oss alle.
I Tollboden er det unike lokaler som også gjengir mye av Tønsbergs skipsfartshistorie og vår festsal har fått navnet Wilhelmsensalen, i takknemlighet for hva Wilhelm og Wilh. Wilhelmsens rederi har betydd for Tønsberg Sjømannsforening.
Wilhelm Wilhelmsen ble utnevnt til æresmedlem av Tønsberg Sjømannsforening i 2008.
Wilhelm Wilhelmsen har ved flere anledninger gjestet Tønsberg Sjømannsforening hvor han fortalte om rederiets drift og utvikling.
Vi har mye å takke Wilhelm for, og er glade for at vi i vårt Sjøfartshistoriske senter har bygd opp historien om rederiets utvikling gjennom 159 års virke. En viktig del av dette er at Wilhelm selv var fornøyd med sjømannsforeningens fremstilling av rederiets fantastiske historie gjennom 5 generasjoner Wilhelmsen.
Wilhelm Wilhelmsens navn er for all tid forankret i Tønsberg Sjømannsforening og Tønsbergs sjøfartshistorie og med hans engasjement har han bidratt til at rederiet Wilh. Wilhelmsen og Tønsbergs sjøfartshistorie er ivaretatt og tilgjengelig for almenheten og den kommende slekt.
Våre varme tanker går Ninni, barna og deres familier.
Vi lyser fred over Wilhelm Wilhelmsens gode minne.
Kay O. Myhre Tore Simonsen
Tønsberg Sjømannsforening
Publisert i kategorien: Nyheter
16.02.20

publisert av Sjomann 16.02.20 14:49


../innovaeditor/assets/Sjomann/20200206_181840a.jpg

Full sal på generalfosamlingen med påfølende festmåltid, sjømannskost naturligvis


Den 6. februar 2020 holdt Tønsberg Sjømannsforening sin 174. generalforsamling på Tollboden.
Kl 1800, med fire glass på skipsklokken, kunne formannen ønske 83 medlemmer velkommen til generalforsamlingen.
Formann Tore Simonsen leste årsberetningen, og den vitnet om en stor og god aktivitet.
Høstturen til Tyskland, pluss den tradisjonsrike Bacalaofesten i juli var to av årets store høydepunkter.
Arrangementskomiteen, kulturkomiteen og huskomiteen ble berømmet for grundig arbeid og stort engasjement. Disse tre komiteene er selve motoren i foreningen. Shantykoret må også berømmes og er en tradisjonsbærer i foreningen vår.
Forretningsfører Agnar Kristoffersen presenterte regnskapet som viste et solid overskudd, så foreningen har fortsatt en sund og solid økonomi. Budsjettet for 2020/21 ble også lagt fram og godkjent. Kontingenten holdes uendret for det kommende året.
Valgkomiteen hadde som vanlig gjort en grundig jobb, slik at valget var unnagjort på 10 minutter, og det vitner om en meget god stabilitet i foreningen.
Valget ga dette resultatet:
Formann Sjøkaptein Tore Simonsen
Viseformann Sjøkaptein Eilif H Hundal
Styremedlem Driftssjef Sigmund Opthun
Styremedlem Skipsmegler Inge Thorstensen
Styremedlem Skipselektriker Rolf R Halvorsen
Varamedlem Ingeniør Jan Tønnesen
Varamedlem Radiotelegrafist Even Skredsvig
Varamedlem Sjøkaptein Jarl M Kristensen
Administrasjonen:
Forretningsfører Jarl M Kristensen
Sekretær Revisor Sven Richard (Rich) Åsvang

Klokken 2000 var vi klare for festmiddagen, og tradisjonen tro ble det servert skipskost. (erter-kjøtt og flesk, med karamellpudding til dessert).
Formannen leste opp telegrammet som var sendt til H M Kong Harald V i anledning av foreningens 174. generalforsamling. Han leste også opp hilsenen som vi fikk tilbake fra Kongen. Æresmedlem, sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen utbragte Kongens skål. Ett vers av kongesangen ble sunget.
Æresmedlem, flykaptein Odd Cimber holdt en gripende og aktuell tale for fedrelandet og ett vers av nasjonalsangen ble sunget.
Skipselektriker Rolf Roar Halvorsen takket for maten, og betjeningen ble overrakt en blomsterbukett som takk for god og effektiv servering, og nydelig mat.
Etter middagen ble mange av foreningens ildsjeler hedret med en liten oppmerksomhet, og dette kulminerte i at disse fikk foreningenes «Tinnfat med logo»:
Maskinsjef Gunnar Auve
Styrmann Harald Gausaker
Maskiningeniør Fritz Falkgård
Sjøkaptein Per Ness
Disse to fikk «Hederstegn med diplom»:
Statslos Egil Aarø
Ingeniør Nils Toreskaas
Til slutt ble det utnevnt to nye æresmedlemme (Se egen artikkel):
Kjøkkensjef Gunnar H Andersen
Maskinsjef Olav Nilsen
Sjøkaptein Eilif H Hundal leste prologen til punsjbollen, og denne ble satt fram.
Undertegnede kom med en enkel oversikt over foreningens aktiviteter, både avsluttede saker og saker som fortsatt er til behandling. Det er stor aktivitet i foreningen. Det er vanskelig og trekke fram enkeltprosjekter i en slik sammenheng, men vil likevel berømme huskomiteen for deres innsats med å holde gamle Tollboden «Ship shape».
Shantykoret avsluttet kvelden med fire shanties, og fikk stor og oppriktig applaus.
Formannen takket for et meget hyggelig og vellykket arrangement, og ønsket alle vel hjem.

Ref. Tore Simonsen


  

Venste:Formann Tore Simonen ønsker velkommen og leser årsrapporten.

Høyre: Forretningsfører Agnar Kristoffersen gjennomgår regnskapet.

 

   

Venstre. Formann i valgstyret Tor Henrik Karlsen legger fram forslag til nytt styre

Høyre: Æresmedlem Finn-Aage Christoffersen leder kongesangen

 

   

Venstre: Æresmedlem Odd Cimber hoder gripende og aktuell tale for fedrelandet.
Publisert i kategorien: Nyheter
28.12.19

publisert av Sjomann 28.12.19 14:10


../innovaeditor/assets/Sjomann/20191219_201910a.jpg

Fullt hus og mange på venteliste. Neste år vil det bli arrangert to julemøter.


Etter seks slag på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen 110 medlemmer og ledsagere velkommen. Han sendte en spesiell velkomsthilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen , Sjøkaptein Kay O. Myhre, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Flykaptein Odd Cimber og Driftssjef Sigmund Opthun.

En spesiell velkommen til 1 gjest og 2 medlemmer som var på møte for første gang, Laila Valdal og Bjørn Wilhelmsen. En spesiell velkomst også til Erling Dittmann med samboer. Erling trakterte pianoet for oss. Kveldens hovedgjest Sjømannsprest Odd Rønneberg var dessverre blitt syk og hadde meldt forfall.
Formann Tore beklaget så mye at mange ikke fikk plass på årets julemøte og at køordningen med først til mølla pga. en missforståelse ikke fungerte helt etter plan

Formann Tore ga litt info før maten :

Foreningen har gitt julegave til Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen med kr. 10 000 til hver. Det ble foretatt opptak av 3 nye medlemmer:
Nils Bull Melsom, Husøy, født 1952. Tittel pensjonist

Åse Camilla Krager, Tønsberg, født 1951. Tittel Matros/Cand.mag. Svein Ditmansen, Nøtterøy, født 1944. Tittel pensjonist
Det er mottatt 2 nye medlemssøknader som slås opp på tavla.

Så reiste vi oss og sang de 3 første og 2 siste versene av ”Tønsbergsangen” før vi skålte for byen vår.

Formann Tore ga vår foredragsholder Odd Rønneberg, som var blitt syk, varme hilsninger og ønske om god bedring. I hans fravær hadde Erling Dittmann lovet å si noen ord.

Dittmann var ikke helt pigg selv da han slet med lungebetennelse. Han fortalte at han aldri hadde vært på hvalfangst eller til sjøs. Hans far var kontormann og hyrebas. Erling har mange år bak seg som politiker bl. annet som formann i skolestyret. Han husker spesielt da han engasjerte en kunstmaler til å male Slottsfjelskolen. Hvor etter skolen ente opp med en gyselig rødfarge som ble stående i mange år. Erling Dittmann avsluttet med å lese juleevangeliet.

Vi reiste oss og sang ”Deilig er jorden”
Formann takket Dittmann for de gode og varmende ordene med blomster og en flaske vin. Maten ble så servert, deilig juletallerken og karamellpudding.
Kai O. Myhre holdt tale for damene. Han leste en morsom historie spesielt for de med tenåringer i huset, de med små barn for å se hva de kan vente om noen år, og for de uten barn, for å se hva de går glipp av. Han siterte ellers fra en liten bok fra 1918 med tips hva kvinnene den gang kunne gjøre for å holde seg unge og vakre. Hvis damene skulle følge det opplegget som boken anviste så vil man i dag si det nærmet seg tortur. For eksempel. ”Hvis man røker, saa pas på alltid ikke at holde cigaretten i samme side av munden, da derved stygge folder ved mundvigene let dannes. Bid ikke i lebene”. Men Kai kunne trøste damene med at vi menn syntes våre kjære damer holder seg godt, og heldigvis eldes vi sammen med eller uten ”ansigtsmassasje”.
Avslutningsvis leste Kai et dikt av Hermann Wildenvey. Wildenwey deltok for øvrig i Tønsberg Sjømannforenings 100 års jubileum 5. desember 1946 hvor han leste flere av sine dikt. Kronprins Olav var også tilstede ved dette jubileet. Diktet ”Selma” som Kai leste begynner slik:
”Det er liten Selma. Hun er ærlig verd en sang. Det er henne som jeg elsker.
Det er Selma denne gang…..”

Vi reiste oss og skålte for damene.

Inge Thorstensen takket for maten. Han tok utgangspunk i at en sjømann omtaler sitt skip som ”HUN” – altså en dame. Han nevner noen grunner til det:
1. HUN må styres av en mann.
2. I et ubevoktet øyeblikk tar hun makten.
3. Tåler ikke overbelastning.
4. Skifter navn når hun skifter eier.
5. Er vanligvis dyr å rigge.
6. Koster mer i underhold – enn eieren hadde tenkt seg.
7. Kan trekke en mann med seg i dypet.
8. Må males og rigges før ”hun” går ut.
9. Blir med årene vanskelig å manøvrere.

Inge avsluttet talen med et men: kjære damer – her snakkes det om skipet – heldigvis. For vi menn er glad at damene våre er til – hva skulle vi gjort uten.
Betjeningen ble kalt frem og Inge overrakte Nina blomster på vegne av betjenningen som takk for nydelig mat og effektiv servering.
Så var det Shantykorets som sang tre shanties hvoretter de avsluttet med ” Skomværsvalsen”.

Nils Terje og Brit fikk overrakt blomster av Formann for sin innsats med å få koret ”på beina ” igjen.

Vi sang alle ”Jeg er så glad hver julekveld”. Deretter var det trekking under kyndig ledelse av Odd Cimber, takk til han.
Anne- Britt og Eva ble takket med blomster for organiseringen av lotteriet.

Formann Tore avsluttet kvelden med å minne om lørdagskaffen og neste medlemsmøte 7. januar 2020. Han nevnte også at han hadde sent på vegne av foreningen og i samband med kongens sykdom, en mail til slottet for å ønske kongen en god jul og god bedring.

Han avsluttet kvelden kl. 2225 med noen fornøyelige julesitat sett med barneøyne. Som for eksempel.:
Da det ble juleaften og julestjerna lyste over jomfru Maria mens hun vasket trappa, skrev Alf Prøysen ”Julekveldsvisa”
Tore ønsket så takk for i kveld med ønsker om at alle får ei god, hyggelig og fredfull julefeiring og ar 2020 blir et fint år for alle. Vel hjem.

SRÅ 21.12.2019


   

En aperitif hører til. Erik Jacobsen filmer.

Formann Tore Simonsen ønsker velkommen.


   

Erling Ditmann spiller piano, forteller og fremfører juleevangeliet.


   

Kai O. Myhre forteller og holder tale for damene.

   

Inge Thorstensen takker for maten og roser betjeningen.


Shantykoret slår til med fengende shanties

 


Publisert i kategorien: Nyheter
09.12.19

publisert av Sjomann 09.12.19 17:23


../innovaeditor/assets/Sjomann/ColorLine-fantasy-schiff3_1.jpg

"Color Fantasy"

Bilder under: Eva Sæther (1) og Rolf Halvorsen (9) Mye hygge og mye å se.

Søndag 1.september kl 1100 startet turen fra Tollboden og første etappe gikk til Hjortneskaia og «Color Fantasy».
Sjåføren vår het Bjørn, og det skulle vise seg at han var en fremragende representant for yrkesgruppen. Stø, sikker og rolig kjøring uansett lende.
Reiselederen vår het Danne og hun var en god og erfaren person.
Vel om bord i skipet ble det spredt uorden, men de fleste samlet seg i Observation Lounge i 15.etg hvor vi fulgte utseilingen til vi hadde passert Færder fyr. Nydelig høstvær.
Klokken 1730 var det middagsbuffet, og som alltid så smakte det fortreffelig.
Etter at frokosten var inntatt ankom vi Kiel kl 1000 og reisen vår fortsatte mot Stralsund. Under veis hadde vi lønsj langt inne i en skog, og det var i tillegg hyggelig servering på rutebilen.
Vi hadde en lokalguide som tok oss rundt i Stralsund, både med rutebilen og til fots. Det ble deilig å få slappet litt av på lugaren før middagsbuffeten ble inntatt på hotellet. Fikk vi inn Kveldsnytt?
Neste morgen gikk turen med rutebilen til Rugen. Her fikk vi se minner fra fordums tider fra gamle DDR. En av verdens lengste sammenhengende boligblokk, dvs ca 4.8 km og i 6 etasjer fikk vi også se. Nesten litt skremmende, men også godt å se at de nå hadde begynt å pusse opp komplekset. Vi kommer ikke til å kjøpe noe der. Det var også lagt inn en båttur, hvor vi fikk se hvordan området tok seg ut fra havet. Så bar det hjem til hotellet hvor vi fikk en ny middagsbuffet og mange samlet seg etter middagen til hyggelig samvær på hotellet.
Neste morgen var det tidlig frokost og vi forlot hotellet 0830. Under veis mot Kiel hadde en stopp på en rasteplass og her ble det servert forfriskninger som folket satte stor pris på.
Klokken 1400 forlot vi Kiel, og igjen med «Color Fantasy». Om kvelden ble det servert en tre retters middag i restauranten «Oceanic».
Etter middagen hygget vi oss i pianobaren, og denne kvelden var det nok mange som fikk med seg Kveldsnytt.
Etter frokosten dagen etter ankom vi Oslo kl 1000, og Bjørn tok oss trygt tilbake til Tønsberg.
En sliten, men en meget fornøyd gjeng ankom Tollboden og plutselig så var alle borte. Hvem skulle tro at gjennomsnittsalderen for denne gjengen var 77 år, med et aldersspenn fra 67 til 90. Sprekinger!
På vegne av styret og meg selv, så må jeg bare få takke hver enkelt av dere for denne flotte turen. Det blir ofte slik man selv legger opp til.
Olav er i gang med høstturen 2020.
Tore Simonsen


   


   


   

                                                                                Foto: Eva Sæther: En påtår underveis


   


     

                                                                                Fornøyde Formann og Reiseleder 
Publisert i kategorien: Nyheter
05.10.19

publisert av Sjomann 05.10.19 06:03


../innovaeditor/assets/Sjomann/20190914_135128a_2.jpg

Vikingfestivalen bredte seg ut over hele Vikingodden og over til den andre siden.


Vikingfestivalen, som i år ble arrangert for femte år på rad, avsluttet for i år en lang rekke med flotte arrangementer i Tønsberg havn. Festivalen, som foregikk på hver side av kanalen, bød på mye både å være med på og se på: roturer med vikingskip, show, leker foredrag, filmaften og ikke minst markeder. Skuespillere fra «Vikingane» var på besøk, og «Saga Oseberg» skal være med i filmen med vikingarar ombord.
Selv om det er gratis adgang for publikum, må det nok penger til å få gjennomført et så stort arrangement. Så som ved de andre gratisarrangementer her i havna trengs det både sponsorer og frivillige. Og, heldigvis, de stiller alltid opp og bidrar til all den trivselen vi får oppleve i Tønsberg havn. 

 

    

Mye interessant i markedsbuene.  

 

     

"Håkon Håkonsson" fra Bergen sammen med Tønsbergs egen "Saga Farmann"

"Håkon Håkonsson" var her også for reparasjon og overhaling.

 
Publisert i kategorien: Nyheter

[hjem] [1] 2 3 4 5 6 7 ... 27 [neste]1-5 av 135