KATEGORI
[hjem] [forrige] 1 ... 23 24 25 26 [27] 28  [neste]131-135 av 138

Nyheter

17.02.12

publisert av Sjomann 17.02.12 12:59


../innovaeditor/assets/Sjomann/IMG_2302.JPG

14. februar avholdt Tønsberg Sjømannsforenings shantykor sin årlige sangaften for 30. gang på 30 år for beboere, pasienter, bekjente av disse og betjening i senterets store og fullsatte kantine. Initiativtager til dette årlige arrangementet var opprinnelig befrakter Erik Graue, medlem av Tønsberg Sjømannsforening, og en av forsangerne i dagens kor. Koret er nå ledet av sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen som også er selveste shantymannen, dvs. korets ledende forsanger og forteller.
Mellom sangene fortalte Christoffersen bl.a om shantyenes opprinnelse. De er rytmiske arbeidssanger fra de hvite seils hårde dager for at de på dekk kunne arbeide i felleskap og handler som regel om opplevelser, slit, lengsel og drømmer. Han ga dessuten en forhistorie til hver av sangene og understreket at det ikke er stemmen som er viktig, men at man holder takten.
De fremmøtte vugget i takt med rytmene og aktivitør og virksomhetsleder ved Træleborg bo- og behandlingsssenter, Aase Hansen og Sigrid Sanne, sa seg strålende fornøyd med shantykorets årlige visitt og ønsket dem hjertelig velkommen til neste år. Begivenheten ble behørig dekket i Tønsbergs Blad, 16. februar.

 

Foto over: Tønsberg Sjøfartshistoriske senter. Shantykoret på Træleborg bo- og behandlingssenter.

Foto under: Kirvil Håberg Allum, Tønsbergs Blad. Aase Hansen, Finn-Aage Christoffersen og Sigrid Sanne.   

 
Publisert i kategorien: Nyheter
11.12.11

publisert av Sjomann 11.12.11 16:24


../innovaeditor/assets/Sjomann/IMG_2268.JPG

Professor i antropologi og indianerhøvding Finn Wilhelmsen ble medlem av Tønsberg Sjømannsforening 24. januar i 2003. Finn Wilhelmsen er en av Sjømannsforeningens store støttespillere, og har i særlig grad bidratt til oppbyggingen av Tønsberg Sjømannsforenings museum.

 

Tønsberg Sjømannsforening vedtok på et ordinært styremøte den 22. februar i 2008 å tildele Finn Wilhelmsen Tønsberg Sjømannsforenings hederstegn med merke og diplom.

 

Styrets begrunnelse for tildelingen er som følger:

Finn Wilhelmsen har gjennom flere år vist stor interesse for Tønsberg Sjømannsforening, byens skipsfart og hvalfangsthistorie. Han har sørget for at museet og møterommet har fått moderne teknologi for fremvisning av det som i dag viser noe av den historien som vi alle er en del av.

Videre har Finn Wilhelmsen jobbet med overføring av gamle filmer til DVD avspillinger. I tilegg har han bidratt med bilder og klenodier av stor betydning til vårt Sjøfartshistoriske Senter.

 

I høst har han overrakt oss en praktfull modell av M/S “Tricolor” som ble bygd av Eriksberg Mekaniska Verkstads AB, Gøteborg for Wilh. Wilhelmsen i 1960. Modellen er nå plassert i Wilhelmsensalen. Videre har vi mottatt en 2,5 meter lang narhvaltann og en detaljrik hvalkanon utskåret og sammensatt fra hvaltenner.  Begge gjenstander er plassert i muséets hvalfangstavdeling.

 

Det er en kjensgjerning at Tønsberg Sjømannsforening har et flott museum med mange fantastiske gjenstander fra skipsfarten og hvalfangsten, og Finn Wilhelmsen har i aller høyeste grad bidratt til at utstillingen har et høyt nivå.

 

 

  

 
Publisert i kategorien: Nyheter
09.12.11

publisert av Sjomann 09.12.11 13:50


../innovaeditor/assets/Sjomann/A B Bettum.jpg

Anne Bettum Bugge er en av våre store støttespillere, og i 2008 ble hun tildelt Tønsberg Sjømannsforenings hederstegn med merke og diplom. Begrunnelsen for tildelingen er beskrevet av styret i Tønsberg Sjømannsforening på følgende måte:

 

”Anne Bettum Bugge er en kvinne med et stort hjerte for Tønsberg Sjømannsforening. Hun har sett betydningen og viktigheten av å bevare den lokale skipsfarts- og hvalfangsthistorie. Således har hun som lån stilt til disposisjon en rekke maritime gjenstander for foreningen, ikke minst en gallionsfigur,  og flere skipsmodeller. Disse bidrag er i sterk grad medvirkende til at Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter, og Sjømannsforeningens lokaler for øvrig, har blitt slik foreningen har ønsket. Det må også nevnes at Anne Bettum Bugge har gitt diverse kontorutstyr som gave til Sjømannsforeningen. Hun har også hjulpet til med å få andre til å bidra til foreningen.”

 

I november 2011 ble foreningen igjen beæret med en del flotte møbler som hadde vært plassert i rederiet N.R. Bugges lokaler. N.R. Bugge-rommet i Sjømannsforeningen fremstår i dag som et av husets flotteste rom og her kan man oppleve noe av det særpreg som rederstanden en gang hadde.

 

Takket være Anne Bettum Bugge har Tønsberg Sjømannsforening i dag et museum som gir et flott bilde av vår sjøfarts og hvalfangsthistorie som vi alle har vært en del av, og samtidig blir historien om rederiet N.R.Bugge ivaretatt på en flott og verdig måte.

 

Igjen en stor takk til vår kjære Anne Bettum Bugge for hennes oppriktige engasjement i vår historie.

 

 

  Også denne flotte galionsfiguren i oppgangen til våre selskapslokaler er utlånt av Anne Bettum Bugge
Publisert i kategorien: Nyheter
04.10.11

publisert av Jørgen Kirsebom 04.10.11 14:10


../innovaeditor/assets/admin/bark-mathilde.jpg
Bark "Mathilde" - bygd i 1840, innkjøpt i 1865.

Morten Wilhelm Wilhelmsen (22) grunnla rederiet Wilh. Wilhelmsen 1. oktober 1861. Virksomheten de første årene var basert på skipsmegling og skipshandel, men ganske snart så man behovet for egne skip. En bark, bygd i 1840, ble derfor kjøpt inn i 1865 og gitt navnet "Mathilde”. Etter dette utviklet rederiet seg snart til å bli Norges ledende og deretter til et av verdens største rederier. 
 
Rederiet har gjennomgått en rivende utvikling gjennom to verdenskriger fra seil til damp og til dieseldrift, fra trampfart til linje- og tankfart og videre til offshore forsyning og boring, til RO/RO, container og bilfart nå også i samarbeid med andre aktører.
 
I dag er det 5. generasjon Wilhelmsen, Thomas Wilhelmsen (36), som har overtatt ledelsen av et komplett industriselskap som satser stort innen både transporttjenester og leveranser til mer enn halve verdensflåten. Sammen med svenske Wallenius og koreanske Eukor, har de nå dannet et felleskap, som er blitt verdensledende innen bilfart  og frakt av annet rullede materiell. Globalt har Wilh. Wilhelmsen 19000 ansatte og i juni 2011 kontrollerte rederiet hele 126 skip i ovennevnte fart.
 
Wilh. Wilhelmsen er den største bidragsyteren til Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter, og det er bl.a dem vi kan takke for at vi nå kan vise fram Tønsbergs stolte sjøfartshistorie i Tollbodens 1.etasje.
 
M/S "Tønsberg" levert i 2011.
 Publisert i kategorien: Nyheter
07.09.11

publisert av Jørgen Kirsebom 07.09.11 13:44


../innovaeditor/assets/admin/antatic 001.jpg
Foto: Morten Børsum, Tønsbergs blad
 
Etter at plakaten i mange år har hengt på havnekontoret i Tønsberg, ble den gitt i gave til Formann i TSF, Ragnar Henriksen av Havnefogd Per Svennar den 7. sept. 2011
 
"Antarctic” ble i 1893 sendt til Antarktis for å forske ut muligheter for hvalfangst der nede. De fant ingen hval da, men samlet mye kunnskap som skulle komme senere ekspe-disjoner til gode. Skutas kaptein Leonard Kristensen fra Tønsberg skal ha vært den første mann som steg i land på dette iskontinentet.
 
Plakaten vil få sin plass i senterets hvalfangstavdeling.
 Publisert i kategorien: Nyheter

[hjem] [forrige] 1 ... 23 24 25 26 [27] 28  [neste]131-135 av 138