KATEGORI
[hjem] [forrige] 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11 ... 28 [neste]36-40 av 138

Nyheter

20.05.18

publisert av Sjomann 20.05.18 08:38


../innovaeditor/assets/Sjomann/20180428_155014.jpg

I en skikkelig drømmehelg, 27. – 29. april ble årets store messe for fritidsbåter, nå også med innslag av biler, arrangert langs Tønsberg brygge.
Til Tønsberg Blad uttaler Boatshow-sjef Frode Sundsdal: «Hvor mange mennesker som har vært innom bryggeområdet i løpet av helgen, har jeg virkelig ingen oversikt over. Men at tusenvis har kost seg her på brygga i løpet av disse dagene, det tror jeg nok jeg kan si.»
Helt topp og bare blide folk å se overalt, mener han.
Dette er fjerde året på rad at båtshowet arrangeres i Tønsberg. Og sensommerens båtrace vil nå bli arrangert for 5. gang. Sistnevnte arrangement er også ledet av Frode Sundsdal.
Publisert i kategorien: Nyheter
01.03.18

publisert av Sjomann 01.03.18 16:00


../innovaeditor/assets/Sjomann/Hederspersoner.png

Styreformann Tore Simonsen sammen med henholdsvis Svenn Olav Andreassen og Svend Erik Jensen


Styrets begrunnelse for å tildele hedersmerke og diplom til to fortjenstfulle medlemmer er som følger:

 

MASKINIST SVENN OLAV ANDREASSEN

Maskinist Svenn Olav Andreassen ble enstemmig innvotert i Tønsberg Sjømannsforening den 9.februar 2010.
Han ble engasjert i foreningens arrangementskomite i 2010 og er fortsatt engasjert i komiteen.
Svenn Olav er et utpreget JA-menneske, og han deltar med iver og lyst i alle forberedelser til møter, kaffelørdager og spiseaftener.
Uten unntak har Svenn Olav deltatt på samtlige arrangementer, blid og hyggelig er han alltid.
Han er en flott representant for Tønsberg Sjømannsforening.

Styret i Tønsberg Sjømannsforening har i styremøtet den 13.desember 2017, med henvisning til foreningens statutt av 28.02.2008, enstemmig besluttet å tildele Svenn Olav Andreassen Tønsberg Sjømannsforenings hederstegn med merke og diplom.

 

SJØKAPTEIN SVEND ERIK JENSEN

Sjøkaptein Svend Erik Jensen ble enstemmig innvotert i Tønsberg Sjømannsforening den 7.oktober 2008.
Han har en meget lang og solid praktisk og administrativ erfaring, så da foreningen måtte ha ny sekretær ble han forespurt om han kunne påta seg oppgave, og det var ikke nei i hans munn.
Referatene som Svend Erik skrev var til de grader så fyldesgjørende og velskrevende at det hele ble meget interessant lesning.
Han er på alle måter pliktoppfyllende, imøtekommende og en man alltid kan stole på.
Svend Erik er en meget kunnskapsrik person og som alltid deler sin kunnskap med de som er interessert, og derigjennom en stor ressurs for vår forening.

Styret i Tønsberg Sjømannsforening har i styremøtet den 13.desember 2017, med henvisning til foreningens statutt av 28.02. 2008, enstemmig besluttet å tildele Svend Erik Jensen Tønsberg Sjømannsforenings hederstegn med merke og diplom.

 
Publisert i kategorien: Nyheter
13.02.18

publisert av Sjomann 13.02.18 19:16


../innovaeditor/assets/Sjomann/20180208_180228a.jpg

Formann Tore Simonsen leder generalforsamlingen.


Selve generalforsamlingen vil bli dekket i egen protokoll. Se møtereferater.

Det ble  utnevnt to mottagere av Hedersmerke. Se egen artikkel på Nyheter

Etter generalforsamlingen var slutt kl. 1920 opplyste Formann Tore Simonsen at baren i Pelagosrommet var åpen, og at serveringen av middagen ville begynne kl. 2000. Med 63 medlemmer tilstede ønsket formann alle velkommen til middagen og menyen erter/salt kjøtt og flesk med kaffe.
Æresmedlem Sjøkaptein Finn- Aage Christoffersen ble gitt ordet og utbrakte Hans Majestet Kong Harald den V’s skål. Formannen leste opp brevet som var sendt H.M.Kongen i anledning foreningens 172. generalforsamling den 1.2.2018 og svaret som var mottatt fra det Kongelige Hoff den 5.2.2018 og 1. vers av Kongesangen ble sunget.
Etter ertesuppen ble ordet gitt til Maskinsjef Gunnar Aue som holdt talen for ”Fedrelandet”. Han viste bl.annet til at mange norske borgere for tiden gjør en flott innsats og representerer fedrelandet i store og viktige internasjonale toppverv i utlandet. Han avsluttet talen med å utbringe en skål for fedrelandet og alle sang 1. vers av ”Ja vi elsker”. Han fikk applaus for hans gode tale.
Etter hovedretten utbrakte formannen en skål for alle. Flere medlemmer reiste seg og fremførte hyggelige historier og innslag. Før sangen ”Erter kjøtt og flesk ” ble sunget ble forfatteren og medlem Bokbidermester Arne Kjell Johansen presentert for forsamlingen. Sangen ble avsluttet med en skål.
Kaffe ble servert og Driftssjef Sigmund Opthun takket deretter for maten og personalet ble kalt inn og ble takket for god servering og mat. Personalet ved Angelika ble overrakt en blomsterbukett av formannen til applaus.
Formannen bad Skipselektriker Rolf R. Halvorsen lese prologen, skrevet av Karl Bjerke i 1945, ved servering av punsj fra punsjbollen.
Formannen bad de medlemmer som hadde gjort en spesiell stor innsats for foreningen i 2017 komme frem. Han takket samtlige og som påskjønnelse fikk alle overrakt en flaske vin.
Shantykoret kom deretter frem og de sang to shanties under ledelse av Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen.
Formann takket for tilliten ved valget for ett år til som formann Han takket alle komiteene og for dugnaden medlemmene utførte for foreningen.
Selv om det meste er nevnt i årsberetningen var stikkord fra avslutningstalen:
Bacalaofestivalen.
Vellykket høsttur.
Tønsberg Maritime Kulturforum og mulig maritimt museum.
Skolesekken og profilering av Tønsberg Sjømannsforening.
Krigsseilerregisteret.
Jubileumsfilmen om foreningen.
Fortsatt solid økonomi.
Digitaliseringen og rydding i museumskontoret.
Hvalkanon på Tollbodkaia.
Utvendig belysning.
Bytte dører.
Nytt infoskilt
George Cummings & co besøk hver sommer.
Tusen takk til alle sammen.
Neste spiseaften er 22. febr. 2018.
Formann takket for en fin kveld og hevet møte kl. 2215 med følgende ord for dagen:
Jeg blir mer og mer opptatt av livet som det faktisk er, ikke som det skulle ha vært.

SRÅ 08.02.2018.

 

   

Venstre: Agnar Kristoffersen gjennomgår regnskapet.

Høyre:  Svenn Olav Andreassen mottar hedersmerket av Tore Simonsen. Svend Erik Jensen var ikke til stede. Se egen artikkel.

 

   

Til venstre: Gunnar Aue holder tale for fedrelandet. Før det hadde Finn-Aage Christoffersen (to fra høyre) utbrakt kongens skål 

Til høyre: Glimrende betjening takkes. 

 

   

Venstre: Rolf R. Halvorsen leser protokollen til punsjen.

Høyre: Medlemmer som berømmes for ekstra innsats

 

Shantykoret med Finn-Aage Christoffersen som shantymann

 

 

 

 
Publisert i kategorien: Nyheter
28.12.17

publisert av Sjomann 28.12.17 16:54


../innovaeditor/assets/Sjomann/20171214_204100a.jpg

Godt fremmøte.

Etter seks slag på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen 110 medlemmer og ledsagere hjertelig velkommen og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn-Aage Christophersen, Flykaptein Odd Cimber, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Driftssjef Sigmund Opthun og Sjøkaptein Ole M Brynjulfsen. Han ønsket også aftenens foredragsholder Sjømannsprest Knut Mølbach velkommen for å fortelle om sitt virke.
Kveldens møte ble innledet med Tønsbergsangen.
Før kveldens møte ble Knut Mølbach tatt med på en omvisning i museet vårt av Sigmund, noe han satte stor pris på og han roset museet vårt.
Foredraget hans var inspirerende, humoristisk, men også fyllt av mye alvor. Hans virke var delt i 3 epoker:
1. Som sjømannsprest i Antwerpen. Montreal, New York og Sør Korea. Det var arbeide som vi kjenner til som skipsbesøk, utflukter med sjøfolk, arbeide på kirka osv.
2. Som prest med arbeidsfelt i Nordsjøen, den første med det virke. Spennende og nytt arbeidsfelt.
3. Prest ved Bastøy fengsel., hvor han bidro til å gjøre hverdagen lettere for de innsatte ved bl. annet å ta de med på idrettsarrangementer og andre utflukter. Samt foreta alle pliktene som følger med et virke som prest.
Han avsluttet sitt engasjerende foredrag ved å lese juleevangeliet hvoretter formann Tore takket for et meget interessant og engasjerende foredrag og overrakte våre tradisjonelle gaver.
Dagens smakfulle servering var juletallerken med riskrem og juleøl og akevitt etterfulgt flere tradisjonsrike julesanger.
Formann overrakte en gave fra foreningen til Eva Sæther fra Tjøme Radio etter at vi ved henne hadde mottatt mye historisk materiale om Tjøme Radios historie.
Han refererte også mottatt julekort fra Salvesens Ex-whaler Club Edinburgh.
Gunnar Fadum avholdt en munter tale for damene.
Odd foresto trekking av de mange flotte gevinstene organisert ved Anne Britt, Olav, Svenn Olav og Eva.
Shantykoret fremførte 3 shanties, og formann takket deretter alle for fremmøte og avsluttet møte med ord for dag ca. kl. 2245. Han ønsket samtidig alle en riktig god jul og et godt nytt år.
Kvelden ble avsluttet med ”Jeg er så glad hver julekveld”
Neste møte er 9.01.2018 og neste spisemøte 25.01.2018

SRÅ.


   

Venstre: Sjømannsprest Knut Mølback takkes av formann Tore Simonsen med godord og gaver.

Høyre: Eva Sæther, Tjøme Radio mottar takk og gave.


   

Venstre: Gunnar Fadum holder tale for damene.

Høyre: Flere fortalte muntre historier.


Foto: Tore Simonsen: Shantykoret i aksjon.


Publisert i kategorien: Nyheter
02.12.17

publisert av Sjomann 02.12.17 11:25


../innovaeditor/assets/Sjomann/Arendal sjømannsforening påTønsberg-tur.png

Foto: Tore Simonsen: Arendal Sjømannsforening i Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter

Tirsdag 21.november 2017 avla Arendal Sjømannsforening oss et meget hyggelig besøk.
Det var 16 staute mannfolk som kom på besøk, med deres formann Lars Vidar Moen i spissen.
De fikk en rask omvisning i Wilhelmsensalen, før vi gikk inn i Pelagosrommet for videre informasjon. Her ble det servert kaffe og kringle, og praten gikk allerede lett.
Vi gikk deretter ned i museet, og etter en omvisning fikk de foredraget om Svend Foyn, selfangst og hvalfangst. Til slutt fikk de se filmen om Pelagosekspidisjonen.
Det ble gitt uttrykk for at de satte pris på opplegget.
Helt til slutt ble det servert byens beste fiskesuppe, med noggo attåt, og så satte de fornøyd nesen hjemover mot Arendal.
En stor takk til Inge Thorstensen for god og hyggelig tilrettelegging.

Tore Simonsen
Publisert i kategorien: Nyheter

[hjem] [forrige] 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11 ... 28 [neste]36-40 av 138