KATEGORI
forrige
Årsberetning 2019 
neste
Nye æres- og hedersmedlemmer

publisert av


../innovaeditor/assets/Sjomann/20200206_181840a.jpg

Full sal på generalfosamlingen med påfølende festmåltid, sjømannskost naturligvis


Den 6. februar 2020 holdt Tønsberg Sjømannsforening sin 174. generalforsamling på Tollboden.
Kl 1800, med fire glass på skipsklokken, kunne formannen ønske 83 medlemmer velkommen til generalforsamlingen.
Formann Tore Simonsen leste årsberetningen, og den vitnet om en stor og god aktivitet.
Høstturen til Tyskland, pluss den tradisjonsrike Bacalaofesten i juli var to av årets store høydepunkter.
Arrangementskomiteen, kulturkomiteen og huskomiteen ble berømmet for grundig arbeid og stort engasjement. Disse tre komiteene er selve motoren i foreningen. Shantykoret må også berømmes og er en tradisjonsbærer i foreningen vår.
Forretningsfører Agnar Kristoffersen presenterte regnskapet som viste et solid overskudd, så foreningen har fortsatt en sund og solid økonomi. Budsjettet for 2020/21 ble også lagt fram og godkjent. Kontingenten holdes uendret for det kommende året.
Valgkomiteen hadde som vanlig gjort en grundig jobb, slik at valget var unnagjort på 10 minutter, og det vitner om en meget god stabilitet i foreningen.
Valget ga dette resultatet:
Formann Sjøkaptein Tore Simonsen
Viseformann Sjøkaptein Eilif H Hundal
Styremedlem Driftssjef Sigmund Opthun
Styremedlem Skipsmegler Inge Thorstensen
Styremedlem Skipselektriker Rolf R Halvorsen
Varamedlem Ingeniør Jan Tønnesen
Varamedlem Radiotelegrafist Even Skredsvig
Varamedlem Sjøkaptein Jarl M Kristensen
Administrasjonen:
Forretningsfører Jarl M Kristensen
Sekretær Revisor Sven Richard (Rich) Åsvang

Klokken 2000 var vi klare for festmiddagen, og tradisjonen tro ble det servert skipskost. (erter-kjøtt og flesk, med karamellpudding til dessert).
Formannen leste opp telegrammet som var sendt til H M Kong Harald V i anledning av foreningens 174. generalforsamling. Han leste også opp hilsenen som vi fikk tilbake fra Kongen. Æresmedlem, sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen utbragte Kongens skål. Ett vers av kongesangen ble sunget.
Æresmedlem, flykaptein Odd Cimber holdt en gripende og aktuell tale for fedrelandet og ett vers av nasjonalsangen ble sunget.
Skipselektriker Rolf Roar Halvorsen takket for maten, og betjeningen ble overrakt en blomsterbukett som takk for god og effektiv servering, og nydelig mat.
Etter middagen ble mange av foreningens ildsjeler hedret med en liten oppmerksomhet, og dette kulminerte i at disse fikk foreningenes «Tinnfat med logo»:
Maskinsjef Gunnar Auve
Styrmann Harald Gausaker
Maskiningeniør Fritz Falkgård
Sjøkaptein Per Ness
Disse to fikk «Hederstegn med diplom»:
Statslos Egil Aarø
Ingeniør Nils Toreskaas
Til slutt ble det utnevnt to nye æresmedlemme (Se egen artikkel):
Kjøkkensjef Gunnar H Andersen
Maskinsjef Olav Nilsen
Sjøkaptein Eilif H Hundal leste prologen til punsjbollen, og denne ble satt fram.
Undertegnede kom med en enkel oversikt over foreningens aktiviteter, både avsluttede saker og saker som fortsatt er til behandling. Det er stor aktivitet i foreningen. Det er vanskelig og trekke fram enkeltprosjekter i en slik sammenheng, men vil likevel berømme huskomiteen for deres innsats med å holde gamle Tollboden «Ship shape».
Shantykoret avsluttet kvelden med fire shanties, og fikk stor og oppriktig applaus.
Formannen takket for et meget hyggelig og vellykket arrangement, og ønsket alle vel hjem.

Ref. Tore Simonsen


  

Venste:Formann Tore Simonen ønsker velkommen og leser årsrapporten.

Høyre: Forretningsfører Agnar Kristoffersen gjennomgår regnskapet.

 

   

Venstre. Formann i valgstyret Tor Henrik Karlsen legger fram forslag til nytt styre

Høyre: Æresmedlem Finn-Aage Christoffersen leder kongesangen

 

   

Venstre: Æresmedlem Odd Cimber hoder gripende og aktuell tale for fedrelandet.
Publisert i kategorien: Nyheter
KOMMENTARER


[ publisert av Gunnar Halvorstad, 22.06.20 16:45 ]

Her viser referatet at alt er alt fryd og gammen. Siste tiders (juni) debatt om mistillit til styret antar jeg er uforståelig og forvirrende for flertallet av medlemmene. Andre som har kommentarer til dette?

reply


ditt navn*

e-postadresse*

kommentarer*
You may use these HTML tags:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

verifiseringskode*
 
forrige
Årsberetning 2019 
neste
Nye æres- og hedersmedlemmer