KATEGORI
[forrige]  1 2 [3] 4 5 6 7 ... 31 [neste]11-15 av 151
20.05.18

publisert av Sjomann 20.05.18 08:38


../innovaeditor/assets/Sjomann/20180428_155014.jpg

I en skikkelig drømmehelg, 27. – 29. april ble årets store messe for fritidsbåter, nå også med innslag av biler, arrangert langs Tønsberg brygge.
Til Tønsberg Blad uttaler Boatshow-sjef Frode Sundsdal: «Hvor mange mennesker som har vært innom bryggeområdet i løpet av helgen, har jeg virkelig ingen oversikt over. Men at tusenvis har kost seg her på brygga i løpet av disse dagene, det tror jeg nok jeg kan si.»
Helt topp og bare blide folk å se overalt, mener han.
Dette er fjerde året på rad at båtshowet arrangeres i Tønsberg. Og sensommerens båtrace vil nå bli arrangert for 5. gang. Sistnevnte arrangement er også ledet av Frode Sundsdal.
Publisert i kategorien: Nyheter
01.03.18

publisert av Sjomann 01.03.18 16:00


../innovaeditor/assets/Sjomann/Hederspersoner.png

Styreformann Tore Simonsen sammen med henholdsvis Svenn Olav Andreassen og Svend Erik Jensen


Styrets begrunnelse for å tildele hedersmerke og diplom til to fortjenstfulle medlemmer er som følger:

 

MASKINIST SVENN OLAV ANDREASSEN

Maskinist Svenn Olav Andreassen ble enstemmig innvotert i Tønsberg Sjømannsforening den 9.februar 2010.
Han ble engasjert i foreningens arrangementskomite i 2010 og er fortsatt engasjert i komiteen.
Svenn Olav er et utpreget JA-menneske, og han deltar med iver og lyst i alle forberedelser til møter, kaffelørdager og spiseaftener.
Uten unntak har Svenn Olav deltatt på samtlige arrangementer, blid og hyggelig er han alltid.
Han er en flott representant for Tønsberg Sjømannsforening.

Styret i Tønsberg Sjømannsforening har i styremøtet den 13.desember 2017, med henvisning til foreningens statutt av 28.02.2008, enstemmig besluttet å tildele Svenn Olav Andreassen Tønsberg Sjømannsforenings hederstegn med merke og diplom.

 

SJØKAPTEIN SVEND ERIK JENSEN

Sjøkaptein Svend Erik Jensen ble enstemmig innvotert i Tønsberg Sjømannsforening den 7.oktober 2008.
Han har en meget lang og solid praktisk og administrativ erfaring, så da foreningen måtte ha ny sekretær ble han forespurt om han kunne påta seg oppgave, og det var ikke nei i hans munn.
Referatene som Svend Erik skrev var til de grader så fyldesgjørende og velskrevende at det hele ble meget interessant lesning.
Han er på alle måter pliktoppfyllende, imøtekommende og en man alltid kan stole på.
Svend Erik er en meget kunnskapsrik person og som alltid deler sin kunnskap med de som er interessert, og derigjennom en stor ressurs for vår forening.

Styret i Tønsberg Sjømannsforening har i styremøtet den 13.desember 2017, med henvisning til foreningens statutt av 28.02. 2008, enstemmig besluttet å tildele Svend Erik Jensen Tønsberg Sjømannsforenings hederstegn med merke og diplom.

 
Publisert i kategorien: Nyheter
13.02.18

publisert av Sjomann 13.02.18 19:16


../innovaeditor/assets/Sjomann/20180208_180228a.jpg

Formann Tore Simonsen leder generalforsamlingen.


Selve generalforsamlingen vil bli dekket i egen protokoll. Se møtereferater.

Det ble  utnevnt to mottagere av Hedersmerke. Se egen artikkel på Nyheter

Etter generalforsamlingen var slutt kl. 1920 opplyste Formann Tore Simonsen at baren i Pelagosrommet var åpen, og at serveringen av middagen ville begynne kl. 2000. Med 63 medlemmer tilstede ønsket formann alle velkommen til middagen og menyen erter/salt kjøtt og flesk med kaffe.
Æresmedlem Sjøkaptein Finn- Aage Christoffersen ble gitt ordet og utbrakte Hans Majestet Kong Harald den V’s skål. Formannen leste opp brevet som var sendt H.M.Kongen i anledning foreningens 172. generalforsamling den 1.2.2018 og svaret som var mottatt fra det Kongelige Hoff den 5.2.2018 og 1. vers av Kongesangen ble sunget.
Etter ertesuppen ble ordet gitt til Maskinsjef Gunnar Aue som holdt talen for ”Fedrelandet”. Han viste bl.annet til at mange norske borgere for tiden gjør en flott innsats og representerer fedrelandet i store og viktige internasjonale toppverv i utlandet. Han avsluttet talen med å utbringe en skål for fedrelandet og alle sang 1. vers av ”Ja vi elsker”. Han fikk applaus for hans gode tale.
Etter hovedretten utbrakte formannen en skål for alle. Flere medlemmer reiste seg og fremførte hyggelige historier og innslag. Før sangen ”Erter kjøtt og flesk ” ble sunget ble forfatteren og medlem Bokbidermester Arne Kjell Johansen presentert for forsamlingen. Sangen ble avsluttet med en skål.
Kaffe ble servert og Driftssjef Sigmund Opthun takket deretter for maten og personalet ble kalt inn og ble takket for god servering og mat. Personalet ved Angelika ble overrakt en blomsterbukett av formannen til applaus.
Formannen bad Skipselektriker Rolf R. Halvorsen lese prologen, skrevet av Karl Bjerke i 1945, ved servering av punsj fra punsjbollen.
Formannen bad de medlemmer som hadde gjort en spesiell stor innsats for foreningen i 2017 komme frem. Han takket samtlige og som påskjønnelse fikk alle overrakt en flaske vin.
Shantykoret kom deretter frem og de sang to shanties under ledelse av Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen.
Formann takket for tilliten ved valget for ett år til som formann Han takket alle komiteene og for dugnaden medlemmene utførte for foreningen.
Selv om det meste er nevnt i årsberetningen var stikkord fra avslutningstalen:
Bacalaofestivalen.
Vellykket høsttur.
Tønsberg Maritime Kulturforum og mulig maritimt museum.
Skolesekken og profilering av Tønsberg Sjømannsforening.
Krigsseilerregisteret.
Jubileumsfilmen om foreningen.
Fortsatt solid økonomi.
Digitaliseringen og rydding i museumskontoret.
Hvalkanon på Tollbodkaia.
Utvendig belysning.
Bytte dører.
Nytt infoskilt
George Cummings & co besøk hver sommer.
Tusen takk til alle sammen.
Neste spiseaften er 22. febr. 2018.
Formann takket for en fin kveld og hevet møte kl. 2215 med følgende ord for dagen:
Jeg blir mer og mer opptatt av livet som det faktisk er, ikke som det skulle ha vært.

SRÅ 08.02.2018.

 

   

Venstre: Agnar Kristoffersen gjennomgår regnskapet.

Høyre:  Svenn Olav Andreassen mottar hedersmerket av Tore Simonsen. Svend Erik Jensen var ikke til stede. Se egen artikkel.

 

   

Til venstre: Gunnar Aue holder tale for fedrelandet. Før det hadde Finn-Aage Christoffersen (to fra høyre) utbrakt kongens skål 

Til høyre: Glimrende betjening takkes. 

 

   

Venstre: Rolf R. Halvorsen leser protokollen til punsjen.

Høyre: Medlemmer som berømmes for ekstra innsats

 

Shantykoret med Finn-Aage Christoffersen som shantymann

 

 

 

 
Publisert i kategorien: Nyheter
11.01.18

publisert av Sjomann 11.01.18 14:17


Foreningen
Tønsberg Sjømannsforening stiftet 5. des. 1846 har som formål å fremme sjøfartens interesser og virke til beste for sjømannen, samt verne om sjømanns- og sjøfartskulturen, herunder hvalfangsthistorien. Foreningen eier eiendommen Nedre Langgt. 38 Tønsberg. (Den Gamle Tollboden) Eiendommen rommer foreningslokaler, utleielokaler og lokale for foreningens museum, Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter.
Tønsberg Sjømannsforening er siden 27. februar2007 registrert i Foretaksregisteret og frivillig registrert i Merverdiavgiftsmanntallet for utleie av lokaler. Foreningen er også registrert i Frivillighetsregisteret. (Grasrotandelen)
Virksomhet
I 2017 ble det avholdt 1 ordinær generalforsamling, 8 spiseaftener, herav 2 med ledsagere.
Det har vært avholdt 6 medlemsmøter, hvorav 5 med foredrag, og det har vært avholdt 8 styremøter.
Sjømannsforeningen hadde også i 2017 en representant som holdt tale og bekranset Svend Foyn-statuen 17. mai. Foreningen stilte med fane i Minneparken ved bekransning av krigsminnesmerket den 8.mai. Formann Tore Simonsen holdt dagens tale og Shantykoret sang. Shantykoret sang også på «Slektsforskerdagen» på Slottsfjellmuseet den 28.oktober.
Sjømannsforeningen hadde åpent hus på Tollboden 17. mai.
Den tradisjonsrike Bacalaofestivalen, den 10. i rekken, ble avholdt 8. juli, og blir mer populær for hvert år. Takeaway er et meget godt bidrag til en solid økonomi rundt arrangementet. Vi har skaffet oss Vipps. Nr. 133309.
Den 3.august, da «NRK-Sommertoget» dro gjennom fylket vårt, var vår forening representert ved jernbanestasjonene i Tønsberg og på Stokke.
Fra 6. til 9.september arrangerte Tønsberg Sjømannsforening en meget vellykket tur, først til Kiel og deretter opp gjennom Danmark med buss, vi besøkte Ribe, Kolding, Odense og så hjem med Colorline fra Hirtshals til Larvik. Turen var også i år med ledsagere, så den ordningen har kommet for å bli. Bare storfornøyde deltagere på turen.
Tønsberg Sjømannsforening er aktivt med i Tønsberg Maritime Kulturforum og Den Kulturelle Skolesekken, hvor det begge plasser er stor aktivitet i å fremme Tønsbergs maritime historie generelt og vår forening spesielt.
Flere av våre medlemmer er fortsatt aktivt med i den riksdekkende prosessen med å registrere krigsseilere. Registreringen gjøres digitalt og vil gjøre det mulig å søke opp alle våre norske krigsseilere. Dette er en stor, krevende, men ikke minst viktig oppgave.
Med hjelp fra filmskaper Erik Jacobsen, er vi i god gang med å lage en film som skal handle om, og belyse foreningens historie.
Vi har fått en Bofors hvalkanon av Liv Ellefsen på Skjærsnes i Stokke. Den er nå til oppussing hos Henriksen Mek. Kanonen skal plasseres på Tollbodkaia.
Vi har levert sterke innsigelser til Bane NOR mot å velge «Nøtterøykorridoren». Med en slik løsning vil Tønsbergs dager som havneby være talte.
Vi er fortsatt interessert i å få flere eksemplarer av vår hundreårs-jubileumsbok «Arven fra Bjørn Farmann».
Utleie av lokaler
Tønsberg Sjømannsforening leier ut ca. 2/3 av bygningsmassen til næringsvirksomhet.
Gimle Selskapslokaler og Catering A/S, avdeling Tollboden Spiseri, har vært leietakere av våre lokaler i 2017. Leieperioden utløper 31.12 2020. Samlede leieinntekter for 2017 er
kr 591.090,-. Det vil si en stabil og god inntekt.
Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter
Senteret er et maritimt museum og opplevelsessenter som eies av Tønsberg Sjømannsforening og drives på dugnad av våre medlemmer. Foreningens kulturkomite, sammen med huskomiteen, forestår den daglige virksomhet. Inntekter ved publikumsbesøk og omvisninger var i 2017 kr 36.067,-.
Medlemstall / Medlemskontingent
Tønsberg Sjømannsforening har pr 31.12.2017, 267 medlemmer, hvor av 9 æresmedlemmer. 14 av våre medlemmer er tildelt hedersmerket m/diplom, (pluss alle æresmedlemmer har også hedersmerket). 7 av våre medlemmer har fått Tinnfat med logo. Vi har 78 honnørmedlemmer, 9 kvinnelige medlemmer og 8 medlemmer har meldt seg ut av foreningen. Pga noen utfordringer med kontingentinnkrevingen, ble ingen medlemmer strøket i 2017. Foreningen fikk 9 nye medlemmer og 10 medlemmer kastet anker i 2017.
Medlemskontingenten for 2017 har vært kr. 500.-. Honnørmedlemmer betaler halv kontingent. Total medlemskontingent/innmeldelsesgebyr i 2017 var kr 114.250,-.
Styresammensetning
Styret har etter ordinær generalforsamling den 9. februar 2017 bestått av:
Formann Sjøkaptein Tore Simonsen
Viseformann Sjøkaptein Eilif H Hundal
Styremedlem Driftssjef Sigmund Opthun
Styremedlem Skipsmegler Inge Thorstensen
Styremedlem Statslos Jon Brun
Varamann Skipselektriker Rolf R Halvorsen
Varamann Sjøkaptein Trond Presterud
Varamann (Til 29.august) Revisor Sven Richard (Rich) Åsvang
Revisor
Foreningens revisor i 2017 har vært Revisjonsfirmaet Åsvang & Co. AS
Administrasjon
Forretningsfører Maskinsjef Agnar Kristoffersen
Sekretær Sjøkaptein Svend E. Jensen
Sekretær (Fra 29.august) Revisor Svenn Richard (Rich) Åsvang
Stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum
Tønsberg Sjømannsforenings representant i stiftelsen er sjøkaptein Svein W Holbu, med sivilingeniør Tormod Pettersen som vararepresentant.
Komiteer
Tønsberg Sjømannsforening har 4 komiteer, huskomiteen, kulturkomiteen, arrangementskomiteen og ordenskomiteen, pluss shantykoret vårt.
Huskomiteen
Huskomiteen ledes av driftssjef Sigmund Opthun og består av 6 personer som deler på vaktmestertjenester og andre arbeidsoppgaver. Sjøkaptein Ole M Brynjulfsen er referent. Huskomiteen har i 2017 hatt 5 ordinære møter.
Huskomiteen møter hver mandag til arbeidsmøter, hvor de utfører planlagte og akutte arbeidsoppgaver.
Hvert år utføres sliping og lakkering av gulvene i selskapslokalene. Montering av skilt og lyssetting av sørveggen er utført av huskomiteen. Oppgradering av innvendig belysning er også utført. To nye dører på vestveggen er innkjøpt og vil bli montert medio februar.
Alle servicekontrakter med heis, brann og IT blir fulgt opp.
Flaggstangen savnes fortsatt, men den er ikke glemt. Alle medlemmene i huskomiteen er pådrivere på Bacalaofestivalen. Komiteene gjør en uvurderlig innsats for foreningen.
Arrangementskomiteen
Arrangementskomiteen ledes av maskinsjef Olav Nilsen og består av 10 personer. og har i løpet av året hatt 7 komitemøter. I tillegg har komiteen hatt ansvaret for 28 lørdagskaffemøter.
Arrangementskomiteen er tilretteleggere for alle medlemsmøter, spiseaftener, og generalforsamlingen. De skaffer også foredragsholdere.
Arrangementskomiteen legger også til rette for turer i regi av Tønsberg Sjømannsforening, herunder en tur til Drammen Sjømannsforening.
Kulturkomiteen
Kulturkomiteen ledes av økonom Jan Tønnesen og har 12 medlemmer. Kulturkomiteen har gjennom året avholdt 8 komitemøter. Komiteen er ansvarlig for bemanningen / vaktholdet i museet i sommersesongen, pluss guiding av gjester gjennom hele året. Dette sammen med «Den kulturelle skolesekken» for Tønsberg kommune, er komiteens største aktivitet. Medlemmer av komiteen holder også eksterne foredrag. Komiteen, sammen med huskomiteen, tar seg av alt renhold, jobber med vedlikehold av museumsgjenstander og eventuelle justeringer i museet. Digitaliseringen av dokumenter og bilder, pluss rydding i museumskontoret er en nesten kontinuerlig arbeidsoppgave, og har pågått hele året. Flere av foreningens seniorer gjør en stor innsats her. Komiteen jobber også med å markedsføre museet.
Ordenskomiteen
Komiteen ledes av sjøkaptein Kay O Myhre, og har tre medlemmer og et varamedlem.
Komiteens oppgave er å bistå styret med informasjon om personer som har gjort / gjør en spesiell innsats for foreningen, og på grunnlag av dette, eventuelt fremme et forslag om en passende påskjønnelse. Dette gjøres i et godt og nært samarbeid med styret og de andre komiteene. Her må også nevnes maskinsjef Arne Christophersens uvurderlig arbeid med medlemsregisteret.
Shantykoret
Shantykoret ledes av befrakter Erik Graue, og har 29 medlemmer. Gjennom året har Shantykoret hatt 6 øvelser og underholdt på alle våre spiseaftener, inkludert generalforsamlingen.
Shantymenn, i tillegg til Erik, har vært Finn-Aage Christoffersen og Arne Johan Asmyhr.
Administrasjonen
Det administrative arbeidet i foreningen utføres av forretningsfører, sekretær, arkivar og bibliotekar. Styremedlemmene og varamedlemmene bidrar også når dette er nødvendig. Alle rapporterer til styrets formann.
Styret har engasjert ekstern regnskapsfører.
Regnskap
Foreningens årsregnskap viser et samlet underskuddskudd på kr 35.358,-. Driften av egen eiendom ga et underskudd på kr 109.143,-.
Fond
1. Tønsberg Sjømannshjems fond til vedlikehold av Tollboden
Fondets kapital pr. 31. 12.17 er på kr 3.107.626,-. Det er ikke gjort uttak av fondets grunnkapital i 2017.
2. Thorstein Gjermundrød`s Minnefond
Fondets kapital er pr. 31.12.17 på kr 1.315.250,-. Det er ikke gjort uttak av fondets grunnkapital i 2017.
Godtgjørelser
Arbeidet i foreningen utføres i det aller vesentligste på dugnad, eller ved hjelp av innleid hjelp. Det er ikke utbetalt styrehonorarer. Etter vedtak på generalforsamlingen 2017, er det utbetalt en godtgjørelse til forretningsfører og sekretær på kr. 3000.- til hver.
Formann er tildelt kr. 4000.- til dekning av påløpende, men ikke legitimerte utgifter. Det er utbetalt kr. 6000.- i honorar til deling mellom medlemmer i huskomiteen for vaktmestertjenester.
Bidrag og gaver
Sjømannsfondet av 1918 kr 5.000,-
Lyngaas Stiftelse kr 30.000,-
Anders Jahres Humanitære Stiftelse kr 25.000,-
Finn Wilhelmsens Stiftelse kr 25.000,-
Miljø
Styret er ikke kjent med at foreningens utleievirksomhet bidrar til å forurense miljøet.
Alle myndighetskrav for gjenvinning av forurenset avfall blir fulgt.

Tønsberg 1.februar 2018

Styret i Tønsberg Sjømannsforening:

Tore Simonsen Eilif H Hundal Sigmund Opthun
Formann Viseformann Styremedlem

Inge Thorstensen Jon Brun

Publisert i kategorien: Årsberetninger
28.12.17

publisert av Sjomann 28.12.17 16:54


../innovaeditor/assets/Sjomann/20171214_204100a.jpg

Godt fremmøte.

Etter seks slag på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen 110 medlemmer og ledsagere hjertelig velkommen og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn-Aage Christophersen, Flykaptein Odd Cimber, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Driftssjef Sigmund Opthun og Sjøkaptein Ole M Brynjulfsen. Han ønsket også aftenens foredragsholder Sjømannsprest Knut Mølbach velkommen for å fortelle om sitt virke.
Kveldens møte ble innledet med Tønsbergsangen.
Før kveldens møte ble Knut Mølbach tatt med på en omvisning i museet vårt av Sigmund, noe han satte stor pris på og han roset museet vårt.
Foredraget hans var inspirerende, humoristisk, men også fyllt av mye alvor. Hans virke var delt i 3 epoker:
1. Som sjømannsprest i Antwerpen. Montreal, New York og Sør Korea. Det var arbeide som vi kjenner til som skipsbesøk, utflukter med sjøfolk, arbeide på kirka osv.
2. Som prest med arbeidsfelt i Nordsjøen, den første med det virke. Spennende og nytt arbeidsfelt.
3. Prest ved Bastøy fengsel., hvor han bidro til å gjøre hverdagen lettere for de innsatte ved bl. annet å ta de med på idrettsarrangementer og andre utflukter. Samt foreta alle pliktene som følger med et virke som prest.
Han avsluttet sitt engasjerende foredrag ved å lese juleevangeliet hvoretter formann Tore takket for et meget interessant og engasjerende foredrag og overrakte våre tradisjonelle gaver.
Dagens smakfulle servering var juletallerken med riskrem og juleøl og akevitt etterfulgt flere tradisjonsrike julesanger.
Formann overrakte en gave fra foreningen til Eva Sæther fra Tjøme Radio etter at vi ved henne hadde mottatt mye historisk materiale om Tjøme Radios historie.
Han refererte også mottatt julekort fra Salvesens Ex-whaler Club Edinburgh.
Gunnar Fadum avholdt en munter tale for damene.
Odd foresto trekking av de mange flotte gevinstene organisert ved Anne Britt, Olav, Svenn Olav og Eva.
Shantykoret fremførte 3 shanties, og formann takket deretter alle for fremmøte og avsluttet møte med ord for dag ca. kl. 2245. Han ønsket samtidig alle en riktig god jul og et godt nytt år.
Kvelden ble avsluttet med ”Jeg er så glad hver julekveld”
Neste møte er 9.01.2018 og neste spisemøte 25.01.2018

SRÅ.


   

Venstre: Sjømannsprest Knut Mølback takkes av formann Tore Simonsen med godord og gaver.

Høyre: Eva Sæther, Tjøme Radio mottar takk og gave.


   

Venstre: Gunnar Fadum holder tale for damene.

Høyre: Flere fortalte muntre historier.


Foto: Tore Simonsen: Shantykoret i aksjon.


Publisert i kategorien: Nyheter

[forrige]  1 2 [3] 4 5 6 7 ... 31 [neste]11-15 av 151