KATEGORI
[forrige] 1 ... 30 31 32 [33] 34 35 36  [neste]161-165 av 180
09.12.11

publisert av Sjomann 09.12.11 13:50


../innovaeditor/assets/Sjomann/A B Bettum.jpg

Anne Bettum Bugge er en av våre store støttespillere, og i 2008 ble hun tildelt Tønsberg Sjømannsforenings hederstegn med merke og diplom. Begrunnelsen for tildelingen er beskrevet av styret i Tønsberg Sjømannsforening på følgende måte:

 

”Anne Bettum Bugge er en kvinne med et stort hjerte for Tønsberg Sjømannsforening. Hun har sett betydningen og viktigheten av å bevare den lokale skipsfarts- og hvalfangsthistorie. Således har hun som lån stilt til disposisjon en rekke maritime gjenstander for foreningen, ikke minst en gallionsfigur,  og flere skipsmodeller. Disse bidrag er i sterk grad medvirkende til at Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter, og Sjømannsforeningens lokaler for øvrig, har blitt slik foreningen har ønsket. Det må også nevnes at Anne Bettum Bugge har gitt diverse kontorutstyr som gave til Sjømannsforeningen. Hun har også hjulpet til med å få andre til å bidra til foreningen.”

 

I november 2011 ble foreningen igjen beæret med en del flotte møbler som hadde vært plassert i rederiet N.R. Bugges lokaler. N.R. Bugge-rommet i Sjømannsforeningen fremstår i dag som et av husets flotteste rom og her kan man oppleve noe av det særpreg som rederstanden en gang hadde.

 

Takket være Anne Bettum Bugge har Tønsberg Sjømannsforening i dag et museum som gir et flott bilde av vår sjøfarts og hvalfangsthistorie som vi alle har vært en del av, og samtidig blir historien om rederiet N.R.Bugge ivaretatt på en flott og verdig måte.

 

Igjen en stor takk til vår kjære Anne Bettum Bugge for hennes oppriktige engasjement i vår historie.

 

 

  Også denne flotte galionsfiguren i oppgangen til våre selskapslokaler er utlånt av Anne Bettum Bugge




Publisert i kategorien: Nyheter




31.10.11

publisert av Sjomann 31.10.11 18:54


Høstens møter er i full gang, både medlemsmøter, spiseaftener og lørdagskaffen i Pelagos-rommet. Alle komiteene er i fullt arbeid. Vi er i gang igjen etter sommerens late dager. Men hva vil skje utover høsten og vinteren, hvor går vi?


Dette er vel et spørsmål de fleste foreningsstyrer stiller seg, ikke bare vi i Tønsberg Sjømannsforening. Hva kan vi gjøre for å holde interessen oppe blant medlemmene våre? Ja, kanskje til og med få en økning i medlemsmassen. Sjømannsyrket er det ikke lenger så mange som søker til. Ungdommen i dag vil ha ordnet arbeidstid på dagtid, tjene godt og være sammen med familie og venner når dagens arbeid er over. Dette har gjennom flere år nå resultert i at rederne har vært nødt til å ansette utlendinger på norske fartøy for å kunne holde driften i gang. Dette resulterer igjen i at vi er på god vei til å få en ”forgubbing” blant norske skipsoffiserer. Dette gir igjen utslag i at gjennomsnittalderen blant medlemmene i sjømannsforeningene rundt om i Norge begynner å bli temmelig høy. Med liten rekruttering blant norsk ungdom til sjømannsyrket, kan vi innen ganske få år møte store problemer med å få inn nye og yngre medlemmer.


Men vi får ikke male hinmannen på veggen riktig ennå. I Tønsberg Sjømannsforening er vi heldige. Vi har en stabil og trofast gjeng som stiller opp på de fleste møter, er med i komiteer og kommer på dugnader når det er behov for hjelp. Men hvor lenge kan vi forvente å ha disse ildsjelene på laget? En eller annen gang vil de bli lei av at det er de samme medlemmene som sier ja hver gang. Derfor må vi forsøke å engasjere de av medlemmene våre som sjelden er på møtene. Vi trenger også nye folk til å være med i komiteer og i styret. Dette arbeidet er både morsomt og interessant, en blir også bedre kjent med medlemmene og det som må gjøres for å få hjulene til å gå rundt i det flotte bygget vårt.


Jeg har derfor en henstilling til dere alle. Kjenner du et medlem eller flere som ikke har vært på våre møter eller spiseaftener på en stund, så må du prøve å overtale vedkommende til å komme. Ta ham gjerne med deg. Det er nemlig en kjensgjerning at hvis du har vært borte fra foreningslivet en lengre stund så er det tungt å komme tilbake, men har du en å gå sammen med så er det lettere. Dette gjelder både stemmeberettige og ikke stemmeberettigede medlemmer. Det er jo litt trist å tenke på at av våre ca 275 medlemmer så er det kun ca. 70 som er aktive. Her bør vi kunne gjøre det mye bedre. Det er riktignok noen av medlemmene som fremdeles er i arbeid, men våre møter begynner ikke før kl. 1900 og det kun 2 ganger i måneden. Dette bør en vel kunne ta seg tid til synes jeg.


Kjenner dere noen som dere mener vil passe inn som medlemmer i Tønsberg Sjømannsforening? Noen som vil kunne hygge seg sammen med oss og som vil tilbringe vår forening nytt blod. Ta kontakt med vedkommende og ta ham gjerne med som din gjest på et av våre medlemsmøter.


Til slutt ønsker jeg dere alle en riktig flott høst og at vi sees ofte på Tollboden.

 

Hilsen formannen

[rediger]




Publisert i kategorien: Formannens side




04.10.11

publisert av Jørgen Kirsebom 04.10.11 14:10


../innovaeditor/assets/admin/bark-mathilde.jpg
Bark "Mathilde" - bygd i 1840, innkjøpt i 1865.

Morten Wilhelm Wilhelmsen (22) grunnla rederiet Wilh. Wilhelmsen 1. oktober 1861. Virksomheten de første årene var basert på skipsmegling og skipshandel, men ganske snart så man behovet for egne skip. En bark, bygd i 1840, ble derfor kjøpt inn i 1865 og gitt navnet "Mathilde”. Etter dette utviklet rederiet seg snart til å bli Norges ledende og deretter til et av verdens største rederier. 
 
Rederiet har gjennomgått en rivende utvikling gjennom to verdenskriger fra seil til damp og til dieseldrift, fra trampfart til linje- og tankfart og videre til offshore forsyning og boring, til RO/RO, container og bilfart nå også i samarbeid med andre aktører.
 
I dag er det 5. generasjon Wilhelmsen, Thomas Wilhelmsen (36), som har overtatt ledelsen av et komplett industriselskap som satser stort innen både transporttjenester og leveranser til mer enn halve verdensflåten. Sammen med svenske Wallenius og koreanske Eukor, har de nå dannet et felleskap, som er blitt verdensledende innen bilfart  og frakt av annet rullede materiell. Globalt har Wilh. Wilhelmsen 19000 ansatte og i juni 2011 kontrollerte rederiet hele 126 skip i ovennevnte fart.
 
Wilh. Wilhelmsen er den største bidragsyteren til Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter, og det er bl.a dem vi kan takke for at vi nå kan vise fram Tønsbergs stolte sjøfartshistorie i Tollbodens 1.etasje.
 
M/S "Tønsberg" levert i 2011.
 



Publisert i kategorien: Nyheter




07.09.11

publisert av Jørgen Kirsebom 07.09.11 13:44


../innovaeditor/assets/admin/antatic 001.jpg
Foto: Morten Børsum, Tønsbergs blad
 
Etter at plakaten i mange år har hengt på havnekontoret i Tønsberg, ble den gitt i gave til Formann i TSF, Ragnar Henriksen av Havnefogd Per Svennar den 7. sept. 2011
 
"Antarctic” ble i 1893 sendt til Antarktis for å forske ut muligheter for hvalfangst der nede. De fant ingen hval da, men samlet mye kunnskap som skulle komme senere ekspe-disjoner til gode. Skutas kaptein Leonard Kristensen fra Tønsberg skal ha vært den første mann som steg i land på dette iskontinentet.
 
Plakaten vil få sin plass i senterets hvalfangstavdeling.
 



Publisert i kategorien: Nyheter




03.08.11

publisert av Jørgen Kirsebom 03.08.11 13:54


../innovaeditor/assets/admin/IMG_2173.JPG

Tidlig på morgenen 3. august 2011 ankom de to veteranbåtene D/S "Børøysund” og D/S "Styrbjørn Tønsberg brygge med medlem-mer av klubben om bord. 

 
Først fikk de omvisning og en matbit i Tollboden. Deretter så de seg om i byen for så å arrangere båttur i skjærgården for publikum. Veteranskipene er begge blant landets få gjen-værende kullfyrte dampskip. De eies av Norsk Veteranskibsklub og drives og holdes vedlike av klubbens medlemmer på frivillig basis. Mer om klubb og fartøyer finner du i Google.



Publisert i kategorien: Nyheter





[forrige] 1 ... 30 31 32 [33] 34 35 36  [neste]161-165 av 180