KATEGORI
[forrige] 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 33 [neste]21-25 av 164
20.05.18

publisert av Sjomann 20.05.18 09:56


../innovaeditor/assets/Sjomann/20180517_083131a_2.jpg

Tønsberg Sjømannsforenings formann Tore Simonsen minnes Svend Foyn.


Årets minnetale m/bekransning for Svend Foyn ble i år holdt av Tønsberg Sjømannsforenings formann Tore Simonsen.
Fra Kl. 1000 var det samling i Wilhelmsensalen med velsmakende smørbrød og kaker. Og her ble det etter hvert fullt hus med både medlemmer, venner, barn og barnebarn. Ca. kl. 1230 deltok medlemmer av Sjømannsforeningen i minnehøytidelighet i minneparken.


   

Til venstre: Krans på plass.

Til høyre: Mange tilstede. 


 

Publisert i kategorien: Nyheter
20.05.18

publisert av Sjomann 20.05.18 08:53


../innovaeditor/assets/Sjomann/20180508_170016.jpg

Ordfører Petter Berg ønsker velkommen.


Tirsdag 8. mai ble årets Frigjørings- og veterandag markert i Tønsbergs minnepark med taler av ordfører Petter Berg og veteran/fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser og sang V/Tønsberg Sjømannsforenings shanty-kor, som også avsluttet markeringen med å synge «Ja vi elsker»
Været var strålende og flere veteraner var til stede iført uniform og medaljer. Etterpå var veteraner og medlemmer av shanty-koret invitert til en tilstelning på Hotell Klubben i regi av Tønsberg kommune.

 

    

Jan Helge Kaiser hoder hovedtalen og legger ned krans.

 

    

Shanty-koret synger i solskinnet på en praktfull dag.

 

    

Til venstre: Flaggvakter og veteraner sammen med ordføreren

Til høyre: Tilstelning på Klubben

 

 

  

 

 

 

 
Publisert i kategorien: Nyheter
20.05.18

publisert av Sjomann 20.05.18 08:38


../innovaeditor/assets/Sjomann/20180428_155014.jpg

I en skikkelig drømmehelg, 27. – 29. april ble årets store messe for fritidsbåter, nå også med innslag av biler, arrangert langs Tønsberg brygge.
Til Tønsberg Blad uttaler Boatshow-sjef Frode Sundsdal: «Hvor mange mennesker som har vært innom bryggeområdet i løpet av helgen, har jeg virkelig ingen oversikt over. Men at tusenvis har kost seg her på brygga i løpet av disse dagene, det tror jeg nok jeg kan si.»
Helt topp og bare blide folk å se overalt, mener han.
Dette er fjerde året på rad at båtshowet arrangeres i Tønsberg. Og sensommerens båtrace vil nå bli arrangert for 5. gang. Sistnevnte arrangement er også ledet av Frode Sundsdal.
Publisert i kategorien: Nyheter
01.03.18

publisert av Sjomann 01.03.18 16:00


../innovaeditor/assets/Sjomann/Hederspersoner.png

Styreformann Tore Simonsen sammen med henholdsvis Svenn Olav Andreassen og Svend Erik Jensen


Styrets begrunnelse for å tildele hedersmerke og diplom til to fortjenstfulle medlemmer er som følger:

 

MASKINIST SVENN OLAV ANDREASSEN

Maskinist Svenn Olav Andreassen ble enstemmig innvotert i Tønsberg Sjømannsforening den 9.februar 2010.
Han ble engasjert i foreningens arrangementskomite i 2010 og er fortsatt engasjert i komiteen.
Svenn Olav er et utpreget JA-menneske, og han deltar med iver og lyst i alle forberedelser til møter, kaffelørdager og spiseaftener.
Uten unntak har Svenn Olav deltatt på samtlige arrangementer, blid og hyggelig er han alltid.
Han er en flott representant for Tønsberg Sjømannsforening.

Styret i Tønsberg Sjømannsforening har i styremøtet den 13.desember 2017, med henvisning til foreningens statutt av 28.02.2008, enstemmig besluttet å tildele Svenn Olav Andreassen Tønsberg Sjømannsforenings hederstegn med merke og diplom.

 

SJØKAPTEIN SVEND ERIK JENSEN

Sjøkaptein Svend Erik Jensen ble enstemmig innvotert i Tønsberg Sjømannsforening den 7.oktober 2008.
Han har en meget lang og solid praktisk og administrativ erfaring, så da foreningen måtte ha ny sekretær ble han forespurt om han kunne påta seg oppgave, og det var ikke nei i hans munn.
Referatene som Svend Erik skrev var til de grader så fyldesgjørende og velskrevende at det hele ble meget interessant lesning.
Han er på alle måter pliktoppfyllende, imøtekommende og en man alltid kan stole på.
Svend Erik er en meget kunnskapsrik person og som alltid deler sin kunnskap med de som er interessert, og derigjennom en stor ressurs for vår forening.

Styret i Tønsberg Sjømannsforening har i styremøtet den 13.desember 2017, med henvisning til foreningens statutt av 28.02. 2008, enstemmig besluttet å tildele Svend Erik Jensen Tønsberg Sjømannsforenings hederstegn med merke og diplom.

 
Publisert i kategorien: Nyheter
13.02.18

publisert av Sjomann 13.02.18 19:16


../innovaeditor/assets/Sjomann/20180208_180228a.jpg

Formann Tore Simonsen leder generalforsamlingen.


Selve generalforsamlingen vil bli dekket i egen protokoll. Se møtereferater.

Det ble  utnevnt to mottagere av Hedersmerke. Se egen artikkel på Nyheter

Etter generalforsamlingen var slutt kl. 1920 opplyste Formann Tore Simonsen at baren i Pelagosrommet var åpen, og at serveringen av middagen ville begynne kl. 2000. Med 63 medlemmer tilstede ønsket formann alle velkommen til middagen og menyen erter/salt kjøtt og flesk med kaffe.
Æresmedlem Sjøkaptein Finn- Aage Christoffersen ble gitt ordet og utbrakte Hans Majestet Kong Harald den V’s skål. Formannen leste opp brevet som var sendt H.M.Kongen i anledning foreningens 172. generalforsamling den 1.2.2018 og svaret som var mottatt fra det Kongelige Hoff den 5.2.2018 og 1. vers av Kongesangen ble sunget.
Etter ertesuppen ble ordet gitt til Maskinsjef Gunnar Aue som holdt talen for ”Fedrelandet”. Han viste bl.annet til at mange norske borgere for tiden gjør en flott innsats og representerer fedrelandet i store og viktige internasjonale toppverv i utlandet. Han avsluttet talen med å utbringe en skål for fedrelandet og alle sang 1. vers av ”Ja vi elsker”. Han fikk applaus for hans gode tale.
Etter hovedretten utbrakte formannen en skål for alle. Flere medlemmer reiste seg og fremførte hyggelige historier og innslag. Før sangen ”Erter kjøtt og flesk ” ble sunget ble forfatteren og medlem Bokbidermester Arne Kjell Johansen presentert for forsamlingen. Sangen ble avsluttet med en skål.
Kaffe ble servert og Driftssjef Sigmund Opthun takket deretter for maten og personalet ble kalt inn og ble takket for god servering og mat. Personalet ved Angelika ble overrakt en blomsterbukett av formannen til applaus.
Formannen bad Skipselektriker Rolf R. Halvorsen lese prologen, skrevet av Karl Bjerke i 1945, ved servering av punsj fra punsjbollen.
Formannen bad de medlemmer som hadde gjort en spesiell stor innsats for foreningen i 2017 komme frem. Han takket samtlige og som påskjønnelse fikk alle overrakt en flaske vin.
Shantykoret kom deretter frem og de sang to shanties under ledelse av Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen.
Formann takket for tilliten ved valget for ett år til som formann Han takket alle komiteene og for dugnaden medlemmene utførte for foreningen.
Selv om det meste er nevnt i årsberetningen var stikkord fra avslutningstalen:
Bacalaofestivalen.
Vellykket høsttur.
Tønsberg Maritime Kulturforum og mulig maritimt museum.
Skolesekken og profilering av Tønsberg Sjømannsforening.
Krigsseilerregisteret.
Jubileumsfilmen om foreningen.
Fortsatt solid økonomi.
Digitaliseringen og rydding i museumskontoret.
Hvalkanon på Tollbodkaia.
Utvendig belysning.
Bytte dører.
Nytt infoskilt
George Cummings & co besøk hver sommer.
Tusen takk til alle sammen.
Neste spiseaften er 22. febr. 2018.
Formann takket for en fin kveld og hevet møte kl. 2215 med følgende ord for dagen:
Jeg blir mer og mer opptatt av livet som det faktisk er, ikke som det skulle ha vært.

SRÅ 08.02.2018.

 

   

Venstre: Agnar Kristoffersen gjennomgår regnskapet.

Høyre:  Svenn Olav Andreassen mottar hedersmerket av Tore Simonsen. Svend Erik Jensen var ikke til stede. Se egen artikkel.

 

   

Til venstre: Gunnar Aue holder tale for fedrelandet. Før det hadde Finn-Aage Christoffersen (to fra høyre) utbrakt kongens skål 

Til høyre: Glimrende betjening takkes. 

 

   

Venstre: Rolf R. Halvorsen leser protokollen til punsjen.

Høyre: Medlemmer som berømmes for ekstra innsats

 

Shantykoret med Finn-Aage Christoffersen som shantymann

 

 

 

 
Publisert i kategorien: Nyheter

[forrige] 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 33 [neste]21-25 av 164