KATEGORI
[forrige] 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 30 [neste]31-35 av 148
06.05.17

publisert av Sjomann 06.05.17 12:10


../innovaeditor/assets/Sjomann/Tollskilt1_2.jpg

Foto: Arnulf Olsen: Nytt fasadeskilt på Tollboden

 

 

Først litt om Tønsbergs byvåpen. Det gamle byvåpenet viste riktig nok en borg, men fra Slottsfjellet? Så etter at Tønsberg og Sem ble slått sammen, arvet man jo Oseberghaugen, og da var det bare nåturlig å få med et vikingskip. Ettersom man allere hadde et flott segl fra gammel tid, valgte man nå å benytte dette seglet til å markere byen. Pr. i dag har ikke Tønsberg et godkjent byvåpen, men derimot et flott segl som tjener samme nytte. Jubilumsmynten fra 1971 - Tønsberg 1100 år - har også dette motivet, og i dag ser vi det på alle kumlokk, pluss at det er det som i dag  hilser oss velkommen til byen

 

 

Dernest noen ord om Tønsberg Sjømannsforenings logo.Vårt gamle merke inneholdt det gamle byvåpenet, men også anker og et flott sjømannsmotiv. Da dette ble illustrert med flotte penselstrøk, var det naturlig at vi gjerne ville ha dette inn i en ny logo. Men det gamle byvåpenet skurret litt, og den nye illustrasjonen egnet seg dårlig til jakkemerke. I tråd med endringen i Tønsberg byvåpen og for å få et mer tidsmessig og greitt håndterbart foreningsmerke, falt derfor valget på Arne Kjell Johansens utmerkede utkast.
Men mange av foreningsmedlemmene ville at vi også kunne være identifisert med den flotte illustrasjonen. Og etter en del frem og tilbake, både internt og med kommunen, ble denne flotte illustrasjonen plassert over inngangsdøren til foreningslokalene.

 

Foto: Arnulf Olsen: Skiltet under montering.

 
Publisert i kategorien: Nyheter
30.03.17

publisert av Sjomann 30.03.17 15:36


../innovaeditor/assets/Sjomann/Formannen.png

Nok et år er omme og vi er like unge.
Selv om vi har hatt noen gråværsdager det siste året, så har vi fortsatt stor og hyggelig aktivitet, og det er en fornøyelse å være formann i en slik forening, bestående av så mange fine mennesker.
Også her vil jeg igjen berømme våre dyktige og driftige komiteer, her har vi foreningens arbeidsmaur.
Mange av våre aktiviteter fortsetter fra det ene året til det andre. Eksempler på dette er:
Bacalaofestivalen, i streng regi av bacalaoadmiral Ola M Brynjulfsen og hans mannskap.
«Den kulturelle skolesekken» er i stadig utvikling og flere skoler kommer til. Et godt og viktig utstillingsvindu for foreningen generelt og Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter spesielt. Foredrag om Svend Foyn, selfangst og hvalfangst holdes også av våre medlemmer.
Samarbeidet med Tønsberg Maritime Kulturforum er viktig, og TMK har utviklet en ny hjemmeside hvor vi er profilert. Det samme er vi hos «Pulserende Kystperle» og «Visit Vestfold». TMK skal i løpet av sommeren arrangere «Kulturdager» og «Kulturseminar», og vi blir sterkt involvert. «Færdern» kommer til byen den 9. til 11.juni, og her blir vi også involvert.
Dette samarbeidet med TMK er viktig med hensyn til å utvikle et fremtidig maritimt museum i byen vår. Oppsetting av deler av gamle Tønsberg Reperbane er et glimrende eksempel på dette.
Filmprosjektet vårt, i samarbeid med Erik Jacobsen, er i god gjenge og mange viktig intervjuer er gjennomført.
Skiltet på sørøstveggen, med vår gamle logo, er ikke på plass, men tillatelsen fra kommunen er gitt, og skiltet settes om kort tid i bestilling.
Shantykoret er fortsatt i vigør, men trenger sårt nye medlemmer. Her er det bare å stemme i.
Registreringen av krigsseilerne fortsetter i uforminsket styrke, og i skrivende stund er det registrert ca 17000 personer. Noen av våre medlemmer gjør en glimrende jobb her.
Vi har reforhandlet kontrakten vår med Nina og John Helge Larsen, og den løper frem til 31.12.20.
Sist høst hadde vi en fantastisk tur, med ledsagere til Stockholm. Slike turer frister til gjentagelse, så Olav og gjengen forbereder ny tur til høsten.
Justeringene i museet vårt går mot slutten. Vi har sikret oss en minneplate over falne elever, som var elever ved Maskinistskolen under 2. verdenskrig. Vi jobber med en tilsvarende tavle fra den maritime skolen på Haugar. Rydding/arkivering på kontoret har også vært en krevende og nyttig jobb.
Vi skal, i samarbeide med «Stiftelsen Gamle Tønsberg», lage en miniatyrutgave av Kaldnesfergen, i bronse, som skal plasseres på Tønsberg Brygge, helst ved Tollbodbrygga. Ingen økonomiske forpliktelser for oss. Vi har også fått en henvendelse om å plassere en Bofors hvalkanon på Tollbodbrygga. Henvendelsen kommer fra vårt medlem John Hoen på Skjærsnes i Stokke.
Vi vil gi økonomisk støtte til ei prosjektgruppe som skal lage bok om «Velferdskontor for Handelsflåten».
I tillegg til alt dette, kommer alle de små daglige gjøremålene som må gjøres for å holde foreningen og bedriften i gang.
Takk til alle bidragsytere!
Tore Simonsen
Formann
Publisert i kategorien: Formannens side
20.02.17

publisert av Sjomann 20.02.17 17:38


../innovaeditor/assets/Sjomann/20170209_185043.jpg

Alle bilder TSS: Per Ness leser valglisten, Tore Simonsen klubber inn.


Generalforsamlingen i Tønsberg Sjømannsforening 2017.

Den 9.februar 2017 holdt Tønsberg Sjømannsforening sin 171. generalforsamling i Tollboden.
Kl 1800, med fire glass på skipsklokken, kunne formannen ønske 70 medlemmer velkommen til generalforsamlingen.
Formann Tore Simonsen leste årsberetningen, og den vitnet om en stor og god aktivitet.
Høstturen til Stockholm og den tradisjonsrike Bacalaofesten i juli var to av årets store høydepunkter.
Arrangementskomiteen, kulturkomiteen og huskomiteen ble berømmet for grundig arbeid og stort engasjement. Disse tre komiteene er selve motoren i foreningen. Shantykoret må også berømmes.
Forretningsfører Agnar Kristoffersen presenterte regnskapet som viste et greit overskudd. Han leste også revisjonsberetningen. Budsjettet for 2017/18 ble også lagt fram. Kontingenten holdes uendret for det kommende året.
Valgkomiteen hadde gjort en grundig jobb, slik at valget var unnagjort på 10 minutter, og det vitner om stor og god stabilitet i foreningen.
Valget gav dette resultatet:


Formann Sjøkaptein              Tore Simonsen
Viseformann Sjøkaptein         Eilif H Hundal
Styremedlem Statslos            Jon Brun
Styremedlem Driftssjef           Sigmund Opthun
Styremedlem Skipsmegler     Inge Thorstensen
Varamedlem Skipselektriker   Rolf R Halvorsen
Varamedlem Sjøkaptein         Trond Presterud
Varamedlem Revisor              Sven Richard Åsvang
Det vil si gjenvalg på samtlige som var på valg.
Arkivar Nils Toreskaas ble tildelt foreningens «Tinnfat med logo» for utmerket innsats for foreningen.
Etter dette var vi klare for festmiddagen, og tradisjonen tro ble det servert skipskost. (erter-kjøtt og flesk)
Æresmedlem, sjøkaptein Ole M Brynjulfsen utbragte Kongens skål.
Formannen leste opp telegrammet som var sendt til H M Kong Harald V i anledning av foreningens 171. generalforsamling. Han leste også opp hilsenen som vi hadde fått fra Kongen.
Ett vers av kongesangen ble sunget.
Æresmedlem, sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen holdt tale for fedrelandet og ett vers av nasjonalsangen ble sunget.
Viseformann, sjøkaptein Eilif H Hundal takket for maten, og betjeningen ble overrakt en blomsterbukett som takk for god servering og nydelig mat.
Etter middagen ble mange av foreningens ildsjeler hedret med en liten oppmerksomhet.
Diakon Arne Johan Asmyhr leste prologen til punsjbollen og denne ble satt fram.
Undertegnede kom med en enkel oversikt over foreningens aktiviteter, både avsluttede saker og saker som fortsatt er til behandling. Det er stor aktivitet i foreningen. Det er vanskelig og trekke fram enkeltprosjekter i en slik sammenheng, men jeg vil likevel berømme medlemmene som arbeider med å registrere krigsseilerne våre. Det er et stort, viktig og krevende prosjekt som ligger på et nasjonalt plan.
Shantykoret avsluttet kvelden med tre shanties, og fikk stor og oppriktig applaus.
Formannen takket for et meget hyggelig og vellykket arrangement, og ønsket alle vel hjem.
Ref. Tore Simonsen


En aperitiff i baren før festmiddagen


    

Finn-Aage Christoffersen holder tale for fedrelandet. Sigmund Ophtun forteller en god historie


    

En glimrende betjening takkes. Arne J. Asmyhr leser prolog til punsjbollen


   

Spesielt aktive medlemmer takkes. Shantykoret avslutter med rungende shanties 


Publisert i kategorien: Nyheter
02.02.17

publisert av Sjomann 02.02.17 16:32


Foreningen
Tønsberg Sjømannsforening stiftet 5. des. 1846 har som formål å fremme sjøfartens interesser og virke til beste for sjømannen, samt verne om sjømanns- og sjøfartskulturen, herunder hvalfangsthistorien. Foreningen eier eiendommen Nedre Langgt. 38 Tønsberg. (Den Gamle Tollboden) Eiendommen rommer foreningslokaler, utleielokaler og lokale for foreningens museum, Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter.
Tønsberg Sjømannsforening er siden 27. februar2007 registrert i Foretaksregisteret og frivillig registrert i Merverdiavgiftsmantallet for utleie av lokaler. Foreningen er også registrert i Frivillighetsregisteret. (Grasrotandelen)


Virksomhet
I 2016 ble det avholdt 1 ordinær generalforsamling, 8 spiseaftener, herav 2 med ledsagere.
Det har vært avholdt 6 medlemsmøter, hvorav 5 med foredrag, og det har vært avholdt 8 styremøter.
Sjømannsforeningen hadde også i 2016 en representant som holdt tale og bekranset Svend Foyn-statuen 17. mai. Foreningen stilte med fane i Minneparken ved bekransning av krigsminnesmerket.
Sjømannsforeningen hadde åpent hus på Tollboden 17. mai.
Den tradisjonsrike Bacalaofestivalen, den 9. i rekken, ble avholdt 9. juli, og blir mer populær for hvert år.
Fra 26. til 28.august arrangerte Tønsberg Sjømannsforening en meget vellykket busstur til Stockholm, turen var åpnet for ledsagere, så det ble med 49 meget fornøyde deltagere på turen.
Tønsberg Sjømannsforening er aktivt med i Tønsberg Maritime Kulturforum og Den Kulturelle Skolesekken, hvor det begge plasser er stor aktivitet i å fremme Tønsbergs maritime historie.
Flere av våre medlemmer er aktivt med i den riksdekkende prosessen med å registrere krigsseilere. Registreringen gjøres digitalt og vil gjøre det mulig å søke opp alle våre norske krigsseilere. Dette er en stor, krevende, men ikke minst viktig oppgave.
Med hjelp fra filmskaper Erik Jacobsen, er vi i god gang med å lage en film som skal handle om, og belyse foreningens historie.

Utleie av lokaler
Tønsberg Sjømannsforening leier ut ca 2/3 av bygningsmassen til næringsvirksomhet.
Gimle Selskapslokaler og Catering A/S, avdeling Tollboden Spiseri har vært leietakere av våre lokaler i 2016. Leieperioden utløper 31.12 2020. Samlede leieinntekter for 2016 er
kr 604.694,-.

Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter

Senteret er et maritimt museum og opplevelsessenter som eies av Tønsberg Sjømannsforening og drives på dugnad av våre medlemmer. Foreningens kulturkomite, sammen med huskomiteen, forestår den daglige virksomhet. Inntekter ved publikumsbesøk og omvisninger var i 2016 kr 47.630,-. 

Medlemstall / Medlemskontingent
Tønsberg Sjømannsforening har pr 31.12.2016 274 medlemmer, hvorav 9 æresmedlemmer. 14 av våre medlemmer er tildelt hedersmerket m/diplom, (alle æresmedlemmer har også hedersmerket). Vi har 79 honnørmedlemmer og 9 kvinnelige medlemmer. 4 medlemmer har meldt seg ut av foreningen, og 9 medlemmer er strøket. Foreningen fikk 19 nye medlemmer i 2016. 8 medlemmer kastet anker i 2016.
Medlemskontingenten for 2016 har vært kr. 500.-. Honnørmedlemmer betaler halv kontingent. Total medlemskontingent/innmeldelsesgebyr i 2016 var kr 126.000,-.

Styresammensetning
Styret har etter ordinær generalforsamling den 9. februar 2016 bestått av:
Formann Sjøkaptein Tore Simonsen
Viseformann Sjøkaptein Eilif H Hundal
Styremedlem Driftssjef Sigmund Opthun
Styremedlem Skipsmegler Inge Thorstensen
Styremedlem Statslos Jon Brun
Varamann Skipselektriker Rolf R Halvorsen
Varamann Sjøkaptein Trond Presterud
Varamann Revisor Sven Richard (Rich) Åsvang

Revisor

Foreningens revisor i 2016 har vært Revisjonsfirmaet Åsvang & Co. AS

Administrasjon
Forretningsfører Maskinsjef Agnar Kristoffersen
Sekretær Sjøkaptein Svend E. Jensen

Stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum

Sjøkaptein Einar Sjuve har i 2016, fram til sin bortgang den 24.mai, fungert som styremedlem i Stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum. Etter Einars bortgang har Sjøkaptein Svein W. Holbu fungert som medlem av stiftelsen. Stiftelsen har hatt 2 styremøter.

Komiteer

Tønsberg Sjømannsforening har 4 komiteer, huskomiteen, kulturkomiteen, arrangementskomiteen, ordenskomiteen, pluss et shantykor.

Huskomiteen
Huskomiteen ledes av Sigmund Opthun og består av 5 personer som deler på vaktmestertjenester. I tillegg er det et varamedlem / sekretær. Huskomiteen har i 2016 hatt 5 ordinære møter.
Huskomiteen møter hver mandag til arbeidsmøter, hvor de utfører planlagte og akutte arbeidsoppgaver. Hvert år utføres sliping og lakkering av gulvene i selskapslokalene.
Alle servicekontrakter med heis, brann og it blir fulgt opp.
Flaggstangen er nede for vedlikehold, så det var lite flagging i året som gikk. Alle medlemmene i huskomiteen er pådrivere på Bacalaofestivalen.

Arrangementskomiteen
Arrangementskomiteen ledes av Olav Nilsen og består 11 personer. og har i løpet av året hatt 7 komitemøter. I tillegg har komiteen hatt ansvaret for 27 lørdagskaffemøter.
Arrangementskomiteen er tilretteleggere for alle medlemsmøter, spiseaftener, og generalforsamlingen. Herunder ligger også å skaffe foredragsholdere.
Arrangementskomiteen er også tilrettelegger for turer i regi av Tønsberg Sjømannsforening.

Kulturkomiteen

Kulturkomiteen ledes av Jan Tønnesen og har 13 medlemmer. Kulturkomiteen har gjennom året avholdt 8 komitemøter. Komiteen er ansvarlig for bemanningen / vaktholdet i museet i sommersesongen, dette sammen med Den kulturelle skolesekken for Tønsberg kommune er komiteens største aktivitet. Medlemmer av komiteen holder også eksterne foredrag. Komiteen, sammen med huskomiteen tar seg av alt renhold, jobber med vedlikehold av museumsgjenstander, og eventuelle forandringer. Digitaliseringen av dokumenter og bilder har pågått hele året. Komiteen jobber også med å markedsføre museet.

Ordenskomiteen

Komiteen har hatt 1 møte i 2016.
Komiteens oppgave er å bistå styret med informasjon om personer som har gjort / gjør en spesiell innsats i foreningens arbeide, og på eventuelt grunnlag av dette, fremme et forslag om en passende påskjønnelse. Komiteen har 3 medlemmer og en varamann.

Shantykoret

Shantykoret ledes av Erik Graue, og har 31 medlemmer. Gjennom året har Shantykoret hatt 6 øvelser og underholdt på alle våre spiseaftener.
Shantymenn, i tillegg til Erik, har vært Finn-Aage Christoffersen og Arne Johan Asmyhr.

Administrasjonen

Det administrative arbeidet i foreningen utføres av forretningsfører, sekretær, arkivar og bibliotekar. Styremedlemmene og varamedlemmene bidrar også når dette er nødvendig. Alle rapporterer til styrets formann.
Styret har engasjert ekstern regnskapsfører.

Regnskap
Foreningens årsregnskap viser et samlet overskudd på kr 142.077,-. Driften av egen eiendom ga et underskudd på kr 94.893,-.

Fond
1. Tønsberg Sjømannshjems fond til vedlikehold av Tollboden
Fondets kapital pr. 31. 12.16 er på kr 2.781.710,-. Det er ikke gjort uttak av fondets grunnkapital i 2016.

2. Thorstein Gjermundrød`s Minnefond
Fondets kapital er pr. 31.12.16 på kr 1.303.518,-. Det er ikke gjort uttak av fondets grunnkapital i 2016.

Godtgjørelser
Arbeidet i foreningen utføres i det aller vesentligste på dugnad, eller ved hjelp av innleid hjelp. Det er ikke utbetalt styrehonorarer. Etter vedtak på generalforsamlingen 2016, er det utbetalt en godtgjørelse til forretningsfører og sekretær på kr. 3000.- til hver.
Formann er tildelt kr. 4000.- til dekning av påløpende, men ikke legitimerte utgifter. Det er utbetalt kr. 4000.- i honorar til deling mellom medlemmer i huskomiteen for vaktmestertjenester.

Bidrag og gaver
Sjømannsfondet av 1918 kr. 5.000,-

Miljø
Styret er ikke kjent med at foreningens utleievirksomhet bidrar til å forurense miljøet.

  

Tønsberg 1.februar 2017

Styret i Tønsberg Sjømannsforening:

Tore Simonsen Eilif H Hundal Sigmund Opthun
Formann Viseformann Styremedlem

Inge Thorstensen Jon Brun
Styremedlem Styremedlem
Publisert i kategorien: Årsberetninger
17.01.17

publisert av Sjomann 17.01.17 19:16


../innovaeditor/assets/Sjomann/20170110_124957a.png

I museet: Inge Thorstensen og Leiv Per Olsen sammen med de to ansvarlige for Krigsseilerregisteret Simen Zernichow og Thorbjørn Solberg Andersen.


Krigsseilernes innsats under 2. verdenskrig blir av mange fremhevet som Norges viktigste bidrag til 2. verdenskrig. Men da de kom hjem til Norge etter krigen mottok de ingen offentlig anerkjennelse. Oppspart hyre ble beslaglagt.
Først i 1972 bevilget Stortinget en ex-gratia utbetaling.
I 1980 ble så endelig krisgseilernes innsats fullt ut akseptert ved at Kong Olav avduket krigsseilermonumentet ute på Bygdøy. Han sa i den forbindelse bl. a: «Jeg finner det naturlig ved en anledning som denne å gi uttrykk for dyp takknemlighet og den største beundring for hva våre krigsseilere – sivile som militære – ydet under krigen.
- De levet under de største fysiske og psykiske påkjenninger, og enten de var på vakt eller hadde frivakt, var deres oppholdssted nødvendigvis det fartøy som fienden søkte å senke».
Blant ca. 35 000 krigsseilere omkom ca. 3 700 ved krigshandlinger. 473 skip gikk tapt. Hver annen krigsseiler opplevde torpederinger, mange flere ganger. Men også andre farer slik som bombing, beskytning og minelegning bidro til en utrygg tilværelse. Mange ble skadet både fysisk og psykisk, og i senere år kom ettervirkningene.
Fra Tønsberg-området (Nøtterøy- Sem-, Tønsberg- og Tjøme kommuner) omkom hele 380 krigsseilere i krigshandlinger. 48 Tønsberg-registrerte fartøyer forliste. Tønsberg Sjømannsforening har hedret de omkomne krigsseilerne og forliste skip med egen permanent utstilling i sitt Sjøfartshistoriske Senter.
Ifølge Sir Winston Churchill var norske sjøfolk i handelsflåten i den annen verdenskrig verd mer enn en million soldater. Hans transportminister Sir Philip Noel-Baker sa det enda klarere: «Norske sjøfolk var helt avgjørende for at de allierte vant krigen. We couldn’t have sent our Spitfires into the sky. Flyene ville stått på bakken uten drivstoff fra norske tankskip som fraktet 40 % av brennstoffet til Storbritania. Norske sjøfolk var en forutsetning for at London ikke falt».
I 2014 tok Samlerhuset initiativ til Krigsseilerregisteret og oppfordret til en nasjonal dugnad for å dokumentere krigsseilerne. Det ble lansert 19. januar 2016 og er et nasjonalt, digitalt register som dokumenterer krigsseilernes historie. Målsetningen til Krigsseilerregisteret er at krigsseilernes historie ikke glemmes, men lever videre i fremtidige generasjoner og muliggjør dokumentasjon, forskning og formidling. Krigsseilerregisteret drives av Norsk Senter for Krigsseilerhistorie ved Stiftelsen Arkivet i Kristiansand og er etablert i samarbeid med Lillesand Sjømannsforening og mange andre sjømannsforeninger i hele Norge.
Tønsberg Sjømannsforening deltar nå med 6 medlemmer i dette arbeidet, som består i å overføre hver enkelt sjømanns dokumenter fra Riksarkivets Digitalarkiv til en mal, som fullført overføres til krigsseilerregisterets format for tilgang på internett for alle.
Ettersom dette er et omfattende arbeid, ble det den 10. januar avholdt et seminar i Tønsberg Sjømannsforening for å sikre korrekt informasjon i registeret. Seminaret ble ledet av Simen Zernichow, Stiftelsen Arkivet (Historiker/prosjektkoordinator) med assistanse av Thorbjørn Solberg Andersen, Lillesand Sjømannsforening (Koordinator for sjømannsforeningene m.m), Leiv Per Olsen, Lillesand Sjømann Sjømannsforening (instruktør) og Inge Thorstensen, Tønsberg sjømannsforening (Lokal koordinator)
Pr 16. jan. er 15 000 krigsseilere med sin historie på plass i det nye krigsseileregisteret.no.


Thorbjørn Solberg Andersen og Simen Zernichow forklarer


     

Krigseilermonumentet på Bygdøy                          Logo


Eksempel på en krigsseilers hjemmeside med meny og linker

Publisert i kategorien: Nyheter

[forrige] 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 30 [neste]31-35 av 148