POSISJON:

STYRE:

TELEFONER:

E-POSTADR:

Formann:  

Viseformann:

Medlem:

Medlem:

Medlem:

Varamedlem:

Varamedlem:

Varamedlem:

 

 

Forretningsfører:

Sekretær:

Revisor 

Sjøkaptein Tore Simonsen

Sjøkaptein Eilif H. Hundal

Driftssjef Sigmund Opthun

Statslos Jon Brun

Skipsmegler Inge Thorsteinsen

Skipselektriker Rolf R. Halvorsen

Sjøkaptein Trond Presterud 

Revisor Sven Richard Åsvang


STYRETJENESTER

Maskinsjef Agnar Kristoffersen

Revisor Sven Richard Åsvang

Åsvang & Co Revisjonsfirmaet 

33 36 52 33/971 05 791

33 32 67 54/905 06 019

33 32 50 17/926 98 905 

33 32 50 64/470 47 553

33 32 26 34/900 89 242

                    909 55 383

33 32 51 24/959 14 155 

                    913 18 868

 

 

33 36 54 86/412 28 980             

                    913 18 868

33 30 00 80

torsimon@online.no

eh-h@online.no

sonja.styren@gmail.com

jonbrun2@online.no

inge@sunbreeze

rrhalvor@online.no

tr-pre@online.no

svenra1@gmail.com

 

 

tumler@online.no

svenra1@gmail,com

revisorfirmaet@aasvang.no