POSISJON:

STYRE:

TELEFONER:

E-POSTADR:

Formann:  

Viseformann:

Medlem:

Medlem:

Medlem:

Varamedlem:

Varamedlem:

Varamedlem:

 

 

Forretningsfører:

Sekretær:

Revisor 

Sjøkaptein Tore Simonsen

Sjøkaptein Eilif H. Hundal

Driftssjef Sigmund Opthun

Skipsmegler Inge Thorstensen

Skipselektriker Rolf R. Halvorsen

Sjøkaptein Trond Presterud 

Ingeniør Jan Tønnesen

Radiotelegrafist Even Skredsvig


STYRETJENESTER

Maskinsjef Agnar Kristoffersen

Revisor Sven Richard Åsvang

Åsvang & Co Revisjonsfirmaet 

33 36 52 33/971 05 791

                    905 06 019

                    926 98 905 

                    900 89 242

                    909 55 383

33 32 51 24/959 14 155                   

33 38 58 45/915 89 223

                    975 90 015

 

 

                    412 28 980             

                    913 18 868

33 30 00 80

torsimon@online.no

eh-h@online.no

sonja.styren@gmail.com

inge@sunbreeze.no

rrhalvor@online.no

tr-pre@online.no

jtoen@onlie.no

even.skredsvig@gmail.com

 

 

tumler@online.no

svenra1@gmail,com

revisorfirmaet@aasvang.no