PosisjonStyreTelefonE-post
Formann: Sjøkaptein Bård Norberg913 18441bard@cgrmarine.com
Viseformann:Sjøkaptein Per Barstad33319764/90853979per.barstad@vships.no
Medlem:Radiotelegrafist Katleen Hellmann33015118/98250555kathleen.hellmann@sf-nett.no
Medlem:Skipsmegler Inge Thorstensen900 89 242inge@sunbreeze.no
Medlem:Skipselektriker Rolf R. Halvorsen909 55 383rrhalvor@online.no
VarameldlemMaskinskjef Olav Nilsen902 04 014olanilse@online.no
Varamedlem:Sjøkaptein Knut E. Olson92616431keolson@online.no
Varamedlem: Rørleggermester Arnt Olav Holm90154480arnt.holm@sf-nett.no
Styretjenester
Forretningsfører:Maskinsjef Agnar Kristoffersen997 11 644tumler2@online.no
Sekretær:Revisor Sven Richard Åsvang913 18 868svenra1@gmail.com
Revisor:Åsvang @ Co Revisjonsfirmaet33 30 00 80revisorfirmaet@aasvang.no