Tønsberg havn er jo tilholdsstedet for “Saga Oseberg”, “Berntine” og “Kysten”. Tønsberg Sjøfartshistoriske senter ivaretar byens fordums stolte sjøfarts- og hvalfangsthistorie, mens Tønsberg havn ivaretar dagens vanlige sjøtransport av varer og småbåtanløp. Scanrope og Agility mottar besøk av store spektakulære spesialskip. Slagen-raffineriet med sine 700 anløp av tankskip hører også med i Tønsberg havnedistrikt.

Fote: TSS. Gammel og ny tid møtes i Tønsberg havn