Foto over: TSS. Den nyrestaurerte “Gjøa” mellom Bjarne Rud og Sven O. Lystang.

Foto under:TSS. Modellen før den ble restaurert.

Restaureringsarbeidet er utført av Tønsberg Sjømannsforenings dyktige modellbyggere Bjarne Ruud og Sven O. og viser “Gjøa” i farger utvalgt av Roald Amundsen for ferden gjennom Nordvestpassasjen.

Hva har så Roald Amundsen og “Gjøa” med Tønsberg Sjømannsforening å gjøre?

Roald Amundsen (1872 – 1928) var skippersønn fra Borge i Østfold. Han begynte først på et legestudium, men det var polarforsker han ville bli. Så den 28. februar 1894 sto han på mønstringskontoret i Tønsberg og fikk plass som jungmann på selfangeren “Magdalena” av Tønsberg for å lære polarisen å kjenne.

I 1897 – 1899 var han styrmann om bord i “Belgica” og startet så sine egne tokter i 1901 etter å ha kjøpt sildejakten “Gjøa”. Blant hans etterhvert mange bragder var det to som sto i særklasse; hans ferd som førstemann   gjennom Nordvestpassasjen i 1904-1907 og hans erobring av Sydpolen i 1911. Under sin foredragsturne etter hjemkomsten fra Nordvestpassasjen i 1907 kom Amundsen til Tønsberg. På hotell Victoria ble han hedret av Tønsberg Sjømannsforening ved overrekkelse av et kunstnerisk utført diplom som bevis for hans utnevnelse til æresmedlem i Tønsberg Sjømannsforening. Amundsen takket for hyllesten ved bl. a å si:  – “et av de smukkeste tegn på hedrende oppmerksomhet jeg ennå hadde mottatt”.

På Tønsberg Sjømannsforenings initiativ ble det i 1933 oppført et monument i Tønsberg utført av Carl E. Paulsen til ære for hans mange bragder. Monumentet står plassert i krysset Halvdan Wilhelmsens Allé og Stenmalveien I Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter i Tollboden er det en egen seksjon om Roald Amundsen og på styrerommet henger han avbildet sammen med foreningens øvrige æresmedlemmer.