Foto: Arnulf B. Olsen. Tidligere Sjøkaptein Erik Henningsen ved minnetavlene i museet.

I anledning 70-årsjubileet for frigjøringen og tildelingen av «Krigsminnemedaljen» til vår sjøkaptein Erik Henningsen, hadde vi en enkel, men høytidelig markering i Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter.
Erik Henningsen, styret og noen andre medlemmer av foreningen var til stede.
Vi var alle samlet foran minneplaten over de falne fra Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Sem, og vår tidligere formann Kay O Myhre holdt en enkel og god tale.
Vi la ned en fin blomsterbukett i nasjonalfargene og vi hedret de falne med ett minutts stillhet.
Senere på dagen fikk Erik Henningsen, sammen med seks andre, overrakt sin medalje under et høytidelig arrangement ved Slagen kirke.
Ordfører Petter Berg overrakte medaljene.
Tønsberg Sjømannsforening vil også i denne anledning og på denne måten få takke Erik Henningsen for hans lange og trofaste tjeneste under den andre verdenskrig.

Tore Simonsen
Formann

Foto: Arnulf B. Olsen. Fra minnemarkeringen i museet.