Formann i TSF, Tore Simonsen, overrakte vakre blomster til formann i Bacalaokomitéen Ole M. Brynjulfsen.

Onsdag 23. aug. var Bacalao-teamet samlet for oppsummering av årets Bacalaofestival. Leder av Bacalaokomiteen, Ole M. Brynjulfsen, sa seg fornøyd med årets festival og takket alle for stor innsats. Riktignok kom det noen færre besøkende enn i fjor, men det økonomiske resultatet var bra sett i lys av at i år måtte man betale hele teltleien sev. I fjor ble leien delt med Tollboden Spiseri. Take away salget både før, under og etter festivaldagen var denne gang fantastisk bra. Nå gjensto det bare bacalao til et par spiseaftener. På spørsmål om noe som kan gjøres bedre, påpekte Erik Raue at hele lydopplegget fungerte dårlig og må bli bedre neste år. Forøvrig var man fornøyd med  festivalopplegget som det nå er blitt. Til sammenkomsten hørte det naturligvis med en velsmakende bacalaomiddag, akevitt og øl, og mange sa seg villige til å være med også neste år.