Foto: Arnulf Børaas Olsen: Vår aktive Huskomite har sørget for denne praktfulle ledbelysningen av fasadene på Tollboden.