Spiseaften (Julefest) 14.12.2017 kl. 1900
Etter seks slag på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen 110 medlemmer og ledsagere hjertelig velkommen og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn-Aage Christophersen, Flykaptein Odd Cimber, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Driftssjef Sigmund Opthun og Sjøkaptein Ole M Brynjulfsen. Han ønsket også aftenens foredragsholder Sjømannsprest Knut Mølbach velkommen for å fortelle om sitt virke.
Kveldens møte ble innledet med Tønsbergsangen.
Før kveldens møte ble Knut Mølbach tatt med på en omvisning i museet vårt av Sigmund, noe han satte stor pris på og han roset museet vårt.
Foredraget hans var inspirerende, humoristisk, men også fyllt av mye alvor. Hans virke var delt i 3 epoker:
1. Som sjømannsprest i Antwerpen. Montreal, New York og Sør Korea. Det var arbeide som vi kjenner til som skipsbesøk, utflukter med sjøfolk, arbeide på kirka osv.
2. Som prest med arbeidsfelt i Nordsjøen, den første med det virke. Spennende og nytt arbeidsfelt.
3. Prest ved Bastøy fengsel., hvor han bidro til å gjøre hverdagen lettere for de innsatte ved bl. annet å ta de med på idrettsarrangementer og andre utflukter. Samt foreta alle pliktene som følger med et virke som prest.
Han avsluttet sitt engasjerende foredrag ved å lese juleevangeliet hvoretter formann Tore takket for et meget interessant og engasjerende foredrag og overrakte våre tradisjonelle gaver.
Dagens smakfulle servering var juletallerken med riskrem og juleøl og akevitt etterfulgt flere tradisjonsrike julesanger.
Formann overrakte en gave fra foreningen til Eva Sæther fra Tjøme Radio etter at vi ved henne hadde mottatt mye historisk materiale om Tjøme Radios historie.
Han refererte også mottatt julekort fra Salvesens Ex-whaler Club Edinburgh.
Gunnar Fadum avholdt en munter tale for damene.
Odd foresto trekking av de mange flotte gevinstene organisert ved Anne Britt, Olav, Svenn Olav og Eva.
Shantykoret fremførte 3 shanties, og formann takket deretter alle for fremmøte og avsluttet møte med ord for dag ca. kl. 2245. Han ønsket samtidig alle en riktig god jul og et godt nytt år.
Kvelden ble avsluttet med ”Jeg er så glad hver julekveld”
Neste møte er 9.01.2018 og neste spisemøte 25.01.2018
14.12.2017 SRÅ

Spiseaften 30.11.2017
Kl. 1900 etter 6 glass på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen alle 53 hjertelig velkommen til spiseaften. En spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole M Brynjulfsen, Finn-Aage Christoffersen og Kay O Myhre og Maskinsjef Ole Jacob Olsen. Han ønsket spesielt kveldens foredragsholder Knut Erik Skarpaas fra Sjømannskirken hjertelig velkommen.
Formannen leste så opp minneord for Forpleiningssjef Tore Strøm som hadde kastet anker og forsamlingen holdt 1 minutt stillhet etterfulgt av 8 glass på skipsklokken. Formann ga så ordet til kveldens foredragsholder som fortalte Sjømannskirkens historie gjennom 153 år. Det ble en fin gjennomgang med historie og filmer og bilder fra sjømannskirkene og fra deres 150 års jubileum i 2014. Formannen takket for foredraget og overrakte foreningens jubileumsbok og blomstervase som takk for et fint foredrag. Pluss en gave til Sjømannskirken på kr 1500,-.
Ett nytt medlem ble enstemmig innvotert Sjøkaptein Hans Knut Langholm.
Formannen orienterte så om høstens medlemstur og orienterte om kveldens middag. «Ode til lutefisken» ble så sunget og serveringen startet.
Lutefisk med tilbehør og god drikke ble så servert og alt smakte fortreffelig.
Erik Graue holdt deretter tale for æresmedlemmene og la spesielt vekt på det store arbeidet disse hadde lagt ned for foreningen.
Kveldens foredragsholder takket for maten.
Arne Kjell Johansen fortalte så en god historie om noe som hendte i den senere tid.
Shantykoret under ledelse av Erik Graue og Finn-Aage Christoffersen sang så 4 shantier. » Go to sea no more», «Sacramento», “ Clear the track, let the bullgine run” og tilslutt ” Rolling Home” . Formannen takket for oppmøte og opplyste om lørdagskaffen og informerte om spiseaften med ledsager 14.12.2017. Han leste så ord for dagen og ønsket alle vel hjem.
Spiseaften avsluttet kl. 2155

Ref. Eilif H Hundal

Medlemsmøte 07.11.2017
Formann Tore Simonsen ønsket 45 medlemmer velkommen til møtet etter 6 glass på skipsklokken og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Flykaptein Odd Cimber, Maskinsjef Arne Christophersen, Maskinsjef Ole Jacob Olsen og Driftssjef Sigmund Opthun.
Aftenens foredragsholder Ole Christian Sukken, leder for Redningsselskapet Sjøredningskorps Tønsberg, RSRK Tønsberg, ble også ønsket velkommen. Velkommen ble også ønsket redningsmennene Gordon Clark og Jan R. Kristiansen som kom sammen med Sukken og som bidro med informasjon under foredraget.
Formann minnet avdøde Høyskolelektor Per Rolf Bodin med ett minutts stilhet.
Formann ønsket gjesten Kjartan Arild Mathisen, Tønsberg, født 1939 velkommen.Mathisen, tidligere skipsfører i Sjøforsvare i 40 år, ble senere på møte enstemmig innvotert som nytt medlem.
Ole Christian Sukken innledet sitt foredrag med å vise en kort film om Redningsselskapets arbeide. Sukken er født og oppvokst i Sandefjord og er bilselger av yrke. Ble frivillig redningsmann i okt. 2008 og leder for RSRK Tønsberg i februar 2017.
Stikkord fra foredraget:
– Redningsselskapet er ryggraden i beredskapen langs den norske kyst.
– Hver fjerde fisker får hjelp av RS hvert år.
– Halvparten utført av frivillige mannskap.
– 130 000 mennesker hjulpet siden 2003.
– 1200 redningsmenn og frivillige.
– En moderne beredskapsaktør i utvikling.
– Ryggraden i norsk kystberedskap, 78 % utført av dem- ellers kystvakt, politi.
– 50 redningsskøyter i hele landet – 25 fast, 25 frivillige.
– Veldig god dekning i Oslofjorden.
Ved behov for hjelp ring 120
Samarbeidspartnere:
– Kystradioen
– Hovedredningssentralen
– Kystvakten
– 330 – skvadronen
– Blålysetatene
– Kystverket
– Sjøfartsdirektoratet
– Frivillige organisasjoner – for eksempel. Røde Kors båten i Vrengen
– Sjøredningsskolen ved HBV Bakkenteigen
Medlemsservice – ring 02016 – for eks. værmeldingstjeneste.
RSRK Tønsberg
Etablert 2016 etter RSRK Vestfold etab. 2002.
80 medlemmer, fordelt på 17/20 vaktlag.
Pool med varierende avtaler.
RS Eivind Eckbo
Bemanning:
Hverdag 17 -23
Helg 07 – 07
Sommer 07 – 07 (skolefri)
Operasjonsradius:
En time – ca. 25 knop
Tekniske data:
14,95 m lang
2 x 500 HK vannjet Iveco motorer
Avansert navigasjonssystem
Nattkameraer
Mye belysning
Avansert kartsystem Seacross
Norge tettest fritidsbåt flåte i verden
Vestfoldskjærgården høyeste tetthet i Norge
RS Eivind Eckbo – hittil i 2017
Utseilt 12826 nautiske mil
Forbrukt 52505 liter diesel
0 mennesker reddet
33 fartøy berget
572 personer assistert
176 slep
4 branner, NB! det var på landsbasis 63 % flere båtbranner enn året før.
Personlig utvikling for mannskapet om bord:
Ny rekrutt – Introduksjonsmøte, søknad, intervju og 5 prøveturer.
Aspirant – Obligatorisk kurs og aspirantutsjekk.
Matros – Sikkerhetskurs og matrosutsjekk.
Bestmann – Alle obligatoriske kurs og bestmannutsjekk.
Skipper – D5L, styrmannsperiode, skipperhospitering og skipperutsjekk.
Vil du bli med på en demonstrasjonstur – ring Ole Chistian Sukken tlf. 986 44029
Foredraget ble avsluttet med en engasjert spørsmålsrunde før formann takket for et meget
interessant maritimt foredrag. Han overrakte deretter våre tradisjonelle gaver.
Foreningssaker v/formann
Søknad om nytt medlemskap: Hans Kurt Langholm, Skallestad, Nøtterøy, født. 1944, skipsfører Havtor – Bergersen.
Vi har mottatt gave fra Dag Eriksen, Nøtterøy, et speil som har vært i lugar 10 på Pelagos.
Vi får besøk fra Arendal Sjømannsforening av 16 personer den 21.11.2017
Takk til Shanty – koret for vellykket opptreden på Vestfoldmuseet 28.10.2017
Boken ”Arven fra Bjørn Farmann”. Styret og forsamlingen ønsker ikke nytt opptrykk av boken. Erik Graue takker Cicero for tilbudet.
Nytt permanent skilt for TSS anskaffes. Samme utforming som gavlen.
Ang. minneplata som står på Haugar så har vi fått nei fra kommunen om å ta den over og flytte den til museet. Styret vurderer hva vi gjør videre.
Formann minner igjen om at vi kun har 6 parkeringsplasser foran bygget. I kveld var 8 biler parkert der.
Rekvisitakassen er åpen for salg av slips, jakkemerker, capser etc.
Formann skriver resyme’ fra våre møtereferat for innslag i Tønsbergs Blad.
Flaggstangen er lovet opp i høst.
Minner om spiseaften 30.11.2017 med lutefisk og tilbehør.
Kvelden ble avsluttet med kaffe og wienerbrød før formann avsluttet aftenen ca. kl. 21 00 med følgende ord for dagen: Alkohol løser innen problemer, men det gjør søren meg ikke melk heller.
7.11.2017 SRÅ

Spiseaften 26.10.2017 kl. 1900 

Etter seks slag på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen 67 medlemmer hjertelig velkommen og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn-Aage Christophersen, Flykaptein Odd Cimber, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Sjøkaptein Kay O. Myhre, Driftssjef Sigmund Opthun og Sjøkaptein Ole M Brynjulfsen. Han ønsket også aftenens foredragsholder Anne Rygh Pedersen fra DSB velkommen med foredraget ”Lukt lunta – forebygging er god beredskap. 2 gjester ble også ønsket velkommen.
Kveldens foredragsholder Anne Rygh Pedersen har en imponerende fortid med bl. annet mange år i politiet i Tønsberg, politimester i Telemark, politiker, fylkesordfører, statssekretær i Justis- og Politidepartementet, 8 år i DSB og nå senest som avdelingsdirektør der. DSB har hovedkontor i Tønsberg med ca. 750 ansatte. De er underlagt Justis- og Beredskapsdepartementet. De administrerer 5 El- regioner, 20 sivilforsvarsdistrikt og 3 kurs- og konferansesentre.
De er et forvaltningsorgan – fagorgan og regelforvaltere. For dem er dagens helhetlige utfordringsbilde:
Klima (for eks. spesielt fokus på store skogsbranner som i Trøndelag i jan, regnflom i byer og tettsteder) .
Terror.
Helse
Teknologi (ansvar for transport av farlig gods på vei, ansvar for gass).
Tillit.
Sikkerhetspolitisk situasjon.
Økt migrasjon.
Hybride hendelser.
DSB har ansvar for transportklassifisering av eksplosiver.
Ansvar for brannsikkerhet som bl annet omfatter:
18 – 110 sentraler.
269 – brann og redningstjenester.
12000 ansatte – 70% på deltid.
620 brannstasjoner.
Kostnader årlig er 4 milliarder.
Ca. 120000 oppdrag årlig.
3100 bygningsbranner.
5300 helseoppdrag .
Først på skadested – 48%.
Innsatstid – 10,4 min.
Jobber med utdanning av brannbefal og lederutdanning på høyskolenivå. Etter foredraget hadde forsamlingen mange interessante spørsmål.
Formann takket for et meget interessant og engasjerende foredrag og overrakte våre tradisjonelle gaver.
Johan Arne Kværnø, født 27. okt. 1954,Revetal, pensjonert produksjonsteknikker, Esso Norge, ble enstemmig innvotert. 
Ny søknad om medlemsskap mottatt: Kjartan Arne Mathisen, skipsfører, 40 år i sjøforsvaret.
Formann tok opp følgende foreningssaker:
Boken ”Arven fra Bjørn Farmann”. Vi har fått tilbud fra Cicero om å trykke opp et nytt paperbag opplag av boken av 100 stk . til kr. 180.- pr. bok. Formann luftet med medlemmene om det er noen interesse for kjøp. Styret ønsker ikke å sitte med et stort opplag av boken. Presiserte at vi kun har 6 parkeringsplasser foran bygget vårt. Missbruk kan medføre at vi mister disse plassene.
Høsttur 2018. Det foreligger planer om busstur til Flor og Fjære.
Det er mottatt takk og gave på 3 bøker for støtte til utgivelse av boken ”Velferden”. Boken har blitt bra og vil koste kr. 450.-. De mottatte 3 bøkene blir registrert og settes i biblioteket.
Som takk for imponerende arbeide med belysning av Tollboden , både ute og inne, ble medlemmene i Huskomiteen overrakt hver sitt gavekort på kr. 500.- .
Inge Thorstensen holdt tale for de seilende – Fremdeles 100 000 personer sysselsatt i maritim virksomhet. 5. største flåte i verden vurdert etter verdi. Fremdeles godt håp for norsk skipsfart.
Sigmund Opthun takket for maten.
Finn-Aage Christophersen siterte Evert Taubes tekst ”Briggen Bluebird av Hull”.
Shantykoret fremførte 3 shanties, og formann avsluttet møte med ord for dag ca. kl. 2200
Neste møte 7. nov. 2017
26.10.2017 SRÅ 

Medlemsmøte 10.10.2017 kl.1900
Formann Tore Simonsen ønsket 49 medlemmer velkommen til møtet etter 6 glass på skipsklokken og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Flykaptein Odd Cimber, Maskinsjef Arne Christophersen, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, og Driftssjef Sigmund Opthun.
Aftenens foredragsholder Per Rosenblad Brun ble også ønsket velkommen. Han skulle vise en film om Tønsberg og fortelle litt om den gamle byen vår.
Følgende nye medlemmer ble spesielt ønsket velkommen og presenterte seg selv: Harald Aas, pensjonert havnefogd i Finmark og Svein Bogre som har vært i oljebransjen i 40 år.
Per Rosenblad Brun fikk ordet og innledet med en fornøyelig vits. Han kunne for øvrig opplyse at han ikke var helt uten fartstid, 1 ½ måned som byssegutt i 1965. Han er nå styreformann i Stiftelsen Gamle Tønsberg. Stiftelsen etablert i 1968 med utspring fra Tønsberg Arbeiderforening, som for øvrig ikke har noe med Arbeiderpartiet eller politisk arbeide å gjøre. Stiftelsen skal drive sosial opplysning under mottoet: Tønsberg der fremtiden skapes og historien bevares. Stikkord fra stiftelsens arbeide:
Stiftelsen har utgitt 16 hefter over historiske objekter i Tønsberg.
Lager bok om Slottsfjellet før byens 1150 års-jubileum i 2021.
Har 5 arbeidende grupper, hvorav en modellgruppe som skal lage modeller av tidligere kirker i byen. Har laget 3 modeller så langt, Mariakirken, Lauvranskirken og St. Olavskirken, som var Norges største rundkirke. Tønsberg hadde 7 kirker i middelalderen, nå er alle borte.
Arbeider for at Veivesenet skal sette opp brune opplysningsskilt til steder i Tønsberg.
Plukke ut bilder som skal prege et rekkverk rundt scenen på torvet.
Bevare gamle bygninger i Tønsberg.
Skal lage kopi av Kaldnesferja. Størrelse ca. 1 meter på sokkel på brygga. Støpes i bronse. Først lages kopi av den første ferja, byggenr. 9 fra Kaldnes Mek. Deretter den siste ferja som krysset kanalen.
Skal lage modell av Tønsberg anno år 1300.
Brun viste deretter en historisk film om Tønsberg laget av Bjørn Abrahamsen og med innslag og tekster ved Odd Meyer og han selv. Filmen viste innslag og ga interessante historiske tilbakkeblikk for oss som husker gamle Tønsberg. Innslag om 15 historiske objekter, bl. annet Stoltenbergparken, Carl E. Paulsens Plass, Farmannstorvet (Høytorvet eller Bjørn Farmann torv), Kaldnesferja, Torvet, Rådhusgaten, Tollbodbrygga, Honørbrygga, og Erik Carlsens plass med Tønsberg og Nøtterøys bibliotek åpnet 9. mars 1992.
Etter foredraget og filmen overrakte Brun en kopi av filmen til foreningen v/ formann Tore Simonsen.
Formannen takket på sin side for et meget interessant foredrag og for filmen og overrakte foreningens tradisjonelle gaver.
Informasjon ved formann:
Ny søknad om medlemsskap: John Arne Kværnø, Revetal, Født 1954. Pensjonert, produksjonsteknikk Offshore.
Nye dører restaurant må anskaffes, heltre eik. Tilbud innhentes.
Hvalkanonen, mottatt som gave, flyttes snart fra Skjærsnes. Oppusses hos Henriksen Mek. Settes på plass etter samarbeide med kommunen i løpet av våren.
Nye vester til museumsvaktene anskaffes.
Erik Graue, intervjuet i Tønsbergs Blad mandag 09.10.2017 ang. boken, ”Arven fra Bjørn Farmann”. To bøker mottatt allerede, oppfordrer medlemmene til å etterlyse bøker.
Det skal være et møte med Tønsberg Kommune om sted for plassering av modellen av Kaldnesferja.
Minner om spiseaften 26.10.2017 med Bacalao og minner om lørdagskaffen.
Et ord for dagen avsluttet møte som ble hevet kl. 2040.
SRÅ, 10.10.2017

Spiseaften 21.09.2017 kl.1900

Etter seks slag på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen 68 medlemmer hjertelig
velkommen og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn-Aage Chrisophersen,
Flykaptein Odd Cimber, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Sjøkaptein Kay O. Myhre, Driftssjef Sigmund Opthun og Sjøkaptein Ole M. Brynjulfsen.
Han ønsket også aftenens foredragsholder Charlotte Svendsen med foredraget ”Pulserende Kystperle”velkommen. 4 gjester ble også ønsket velkommen.

Av foreningssaker refererte formann: at styret ønsker å finne og kjøpe boken” Arven fra Bjørn
Farmann” da boken inneholder deler av foreningens historie. Styret har fått Erik Grau til å følge opp saken.Oppfordret ble også medlemmene til å være aktive mht. å spore opp bøker.

Ang. hvalkanon , som er mottatt som gave , så er det avholdt møte med representanter fra kommunen for å bli enige om egnet plassering.

To nye medlemmer ble enstemmig innvotert:

Pensjonert boreoperasjonsleder Svein Bogre,Tolvsrød, født 1949.

Pensjonert havnefogd Harald Aas, Tønsberg, født 1937.

Formann ga deretter ordet til kveldens foredragsholder Charlotte Svendsen.
Hun er utdanne journalist.Nå daglig leder i Pulserende Kystperle as – et aksjeselskap eiet av kommunen og deler av byens næringsliv.
Selskapet skal arbeide for å bygge Tønsberg-regionens omdømme generelt gjennom å bidra til
større aktivitet,opplevelser,tilflytting og næringsetableringer.

Stikkord fra hennes fordrag:

– Samle regionens mange gode krefter
– Synliggjøre fortrinn ved å velge vår region
– Bidra til å utvikle eksisterende kvaliteter/mangler
– Internt omdømme – bygge stolthet og omdømme
– Synlighet i media
– Bygge egne kanaler
– Øke kjennskap utad
– Opplev Tønsberg – livet –du også
– Sammen skal vi skape en bølge for Tønsbergregionen

Hun understreket at Færderseilasen var et vel gjennomført prosjekt for ”Pulserende Kystperle”
og samarbeidspartnerne. Meget vellykke til tross for skepsis fra enkelte hold på forhånd.
Formann takket for et meget interessant og inspirerende foredrag og overrakte gaver fra oss.

Dagens meny: Sjømannskost m/godt drikke.

Kvelden ble avsluttet med kaffe og mange gode historier.
Møte hevet ca. 2200. SRÅ

Medlemsmøte 05.09.2017

Kl. 1900 og med 6 glass på skipsklokken ønsket Viseformann Eilif H. Hundal 47 medlemmer velkommen til høstens første medlemsmøte. Han ønsket også æresmedlemmene Ole M Brynjulfsen, Odd Cinder, Ole J. Olsen og Sigmund Opthun . Det var ingen gjester og nye medlemmer tilstede. Viseformannen leste så opp minneord over 5 medlemmer som hadde gått bort siden siste møte i foreningen.
Sjøkaptein Olaf Lindholm død 26.04.2017 begravet 09.05.2017
Shippingsjef Sverre Jarl Andersen død 26.04.2017 begravet 11.05.2017
Frysemaskinist Ingve Lid død 22.05.2017 begravet 08.06.2017
Pensjonist Rolf S. Torgersen død 12.07.2017 bisatt i stillhet
Maskinsjef Svenn Arne Liland død 19.07.2017 bisatt 27.07.2017
Det ble slått 8 glass på skipsklokken og 1 minutts stillhet
2 nye medlemmer ble enstemmig innvotert:
Maritim Elektro/Aut. Ing. Sven Lorentsen født 10.01 1958
Utviklingssjef/Daglig leder Nils Terje Ottestad født 19.03.1944
2 søknader om medlemskap ble opplest og hengt opp på tavlen.
Viseformann leste så opp takkekort fra Arne Christophersen, Finn Aage Christoffersen,
Harald Gausaker, Kay O. Myhre og Wilh. Wilhelmsen
Bore ops. Leder Svein Bogre og Havnefogd Harald Aas
Neste post på programmet var årets brannøvelse så ordet ble så gitt til Huskomiteens leder Sigmund Opthun som gikk gjennom prosedyrene. Kl . 1930 gikk brannalarmen og salen ble evakuert gjennom nødutgangen fra Wilhelmsen salen alle var ute av huset 1933. Huset ble gjennomsøkt av huskomiteens medlemmer og erklært tomt 1940 av brannsjef Ole J. Olsen og medlemmene kunne gå tilbake til Wilhelmsen salen. Sigmund Opthun gikk så igjennom brannøvelsen og noterte seg kommentarer fra medlemmene.
Viseformannen ga så ordet til Tormod Pettersen som fortalte om besøket fra Salvesen Ex Whalers Club og om gavene som var gitt til foreningen. Dette kan leses på foreningens hjemmesider.
Viseformannen opplyste om at nye slips var ankommet og at prisen er Kr. 200.-
Han opplyste videre om at lørdagskaffen startet lørdag 16.09.2017 og at neste møte var spiseaften 21.09.2017 kl. 1900. Deretter ble det servert kaffe og noe å bite i salen og viseformann ønsket alle vel hjem.

Ref: Eilif H. Hundal

SPISEAFTEN 27.04.2017

Kl. 1900 etter 6 glass på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen alle hjertelig velkommen til spiseaften med ledsagere. En spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkapteinene Ole M Brynjulfsen, Finn-Aage Christoffersen, Maskinsjefene Arne Christophersen, Ole J Olsen, Driftssjef Sigmund Opthun og Flykaptein Odd Cimber. Han ønsket også kveldens underholder Jan Erik (JOPPA) Lunde hjertelig velkommen. En gjest, fru Inger Terese Severinsen ble ønsket spesielt velkommen. Totalt var det 95 personer tilstede.
Formannen opplyste videre om høringsutkastet angående «Nøtterøykorridoren» som var sendt til Bane NOR fra foreningen. Han minnet videre om høstens tur til Tyskland og Danmark var lagt ut for påmelding. Ett nytt medlem ble innvotert Kjell Igelkjøn og to nye søknader ble opplest, Sven Lorentzen og Nils Terje Otterstad, disse søknadene ble hengt på tavlen frem til neste medlemsmøte. Formannen forklarte videre om parkeringen foran Tollboden. Han fortalte videre om kveldens meny «Reinsdyrstek med tilbehør» og dessert + kaffe.
Han ga så ordet til «JOPPA» som overtok plassen og underholdt oss med flott allsang både fra sjø og land og fine historier og salen var virkelig med på notene.
Kl. 2000 takket formannen for underholdningen og det ble gjort klart for servering. Mat og drikke kom fort på bordene og det så ut til å falle i smak. Alt virket perfekt og praten gikk lystig rundt bordene. Tale for damene ble holdt av æresmedlem Maskinsjef Arne Christophersen med fynd og klem og høstet stor applaus. Fru Jorun Flaatten takket for maten og høstet ikke noe mindre applaus.
Shanty koret under ledelse av Erik Graue underholdt så med tre sanger og fikk salen med på allsang. Så var det utlodning, fine gevinster og det var mange glade fjes å se. Formannen takket alle fremmøtte for en hyggelig aften og ønsket alle vel hjem og ønsket alle velkommen til «Bacalao» på brygga 8.juli.
Ferdig kl. 2240. Ref: Eilif H Hundal

Medlemsmøte 04.04.2017 kl.1900.

Etter seks slag på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen 38 medlemmer hjertelig velkommen og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn-Aage Christophersen, Flykaptein Odd Cimber, Maskinsjef Arne Christophersen, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, DriftsjefSigmund Opthun og Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen.
Han ønsket også aftenens foredragsholder Advokat Jon Lie med foredraget »Juridiske problemer for seniorer» velkommen. Det var ingen nye medlemmer eller gjester tilstede.

Ordet ble gitt til foredragsholderen som innledet med å si at han ville prøve å gi en oversikt over noen juridiske tanker og takket for invitasjonen. Nevnte litt om oppveksten på Hedemark hvor Mjøsa bare hadde «Skibladner». Etter utdannelse ble han Dommerfullmektig i Grimstad som hadde flere skipsrederier blant annet Ugland og Tønnevold. Han opplyste ogå at han var med havnestyret da de inspiserte opplagsbøyer og fortøyningsfester for skip i opplag. Han hadde også tatt en ferge til en sjøforklaring. Han fortsatte med å nevne at det ved arveoppgjør ofte var slik at beslutningene ofte ble tatt forsent når vi lever lenger, men er ikke flinke til å disponere kapitalen. Har man penger er det mange som ønsker å hjelpe. Overformynder ordningen mot en liten avgift for arv til barn under 18 år annså han som god. Det var vanligvis heller ikke problemer med husleie og pensjon. Han anbefalte også at en holdt seg unna noen foreninger/håndverkere/telefonselgere som kunne ha en baktanke med sine henvendelser. Det var også viktig å holde dørene lukket døgnet rundt. Anbefalte også at det var opprettet bare to kontoer i banker. En brukskonto og en sparekonto. En måtte også unngå inkasso for utestående og ikke ta opp pantelån eller lån. Lån i en bank kan gi banken store beløp i fortjeneste. Ikke kjøp ferie bolig i utlandet, men bare leie. Ved telefonsalg/veledighet må en ikke
være snill. Pengene forsvinner hovedsakelig til telefonselger og administrasjon. Beløp må sendes direkte til mottaker. Det å endre bosted kan være kostbart ved at en må ta opp lån og en avtale med banken slik at en bare betalte renteutgiftene for lånet var en fordel. Lån til barn/barnebarn anså defleste som en gave og ikke som et lån. Kausjon for familie eller andre bør unngåes og en burde ikke skrive navnet på dokumenter uten å ha kontaktet en advokat. Hus og hytte kan skape krangel mellom arvinger. Det enkelste er at det blir omsatt i penger og ikke en avtale om at arvinger skal ha rett til hytten hvert 7 år. Bruk arvelovens fordelings nøkkel Det er viktig å holdepå kapitalen en har når en av ektefellene plasseres på sykehjem og fortalte om hvor mannen ble plassert på et sykehjem og kona måtte selge huset for å dekke kommunens krav for plasseringen.
Det vanlige er at ektefellen sitter i uskiftet bo når den ene faller bort. Ved samboer forhold er det imidlertid viktig å bruke advokat slik at det ikke er tvil om hvem som eier hva i forholdet. I dag kan det ofte være vanskelig når det gjelder familieforhold med dine og mine barn og hus som kan selges for penger er lett å dele. Et forhold med konsesasjon på en landeiendom med 12 arvinger
ble løst slik at alle arvinger var villig til loddtrekking og den heldige fikk kjøpt eiendomen til kr.200.000. Det er i dag Norsk arvelov rett som gjelder, men for neste generasjon vil arbeidet med en ny arvelov være fullført. Foredragsholderen besvarte tilslutt spørsmål fra medlemmene og fikk stor applaus for det interessante foredrag og anbefalte at en bør søke hjelp fra en rådgiver hvis en var i tvil om arv.
Formannen takket foredragsholderen og overrakte foreningens glass pokal med logo samt jubileumsboken til Advokat Jon Lie.

Ordet ble gitt til Finn-Aage Christoffersen som fortalte om en hendelse som kaptein på et Wilh.Wilhelmsen linjeskip fra Middelhavet til Pusan. Skipet hadde ikke Air-condition og shelterdekket var ikke lukket. Etter lasting gikk skipet via Cape Det gode Håp hvor skipet langs øst kysten av Afrika gikk nær kysten pga strømforhold. Fortsatte og gikk Sunda Stredet,Java-sjøen og stredet ved Borneo hvor det var mange oljerigger og dårlig sikt med regntykke. Passerte også Brunei og gjennom Sulu Sea med dårlig fyrbelysning til Cebu for lossing av papirsekker for sukker. Etter lossing fortsatte skipet til Manila og Pusan hvor los kom ombord. På veien inn gjorde han losen oppmerksom på et kystfartøy rett forut. Losen svarte da at fartøyet var på vei inn til en annen plass. Han ble urolig for situasjonen og bad mannskap gjøre klar begge ankrene. Da fartøyet var nær, ga han ordre om å kaste begge ankrene med 15 favner i vannet og full fart akterover i mmaskin. Fra broen så han først baugen, en åpen lasteluke og tilslutt det koreanske flagg passere. Ankrene ble hivd opp og en nordlending sa «vi gikk klar.» med 30 cm. Messeguten hadde satt fra seg kaffen og kjeks på broen da det ble slått akterover og kaffe og kjeks lå strødd på dørken. Ved ankomst kai takket en eldre kar fra Stavanger ham for at man unngikk en ulykke som også hadde vært en stor opplevelse for ham.
Formannen takket Christoffersen for hendelsen og fikk applaus. Formannen henstilte også til medlemmene om å fortelle om spesielle opplevelser til sjøs ved å melde fra til leder av arrangement-komteen.
Han leste opp et takkebrev fra familien til Erik Henningsen som hadde gått bort.
Det ble også opplyst at det var registrert 19000 krigsseilere.
Familien Ellefsen var villig til å gi fra seg hvalkanonen, og det var sendt søknad til Tønsberg Kommune om plasseringen på plassen ved Tollboden.
Huskomiteen hadde på to dager vasket og malt sør-øst veggen. Montøren for skiltet med logoen mente ogsa at det var klar for montering etter påske.
Stiftelsen gamle Tønsberg har bestemt seg for en miniatur av Kaldnesferge Nr 4. Søknader om økonomisk støtte til prosjektet hadde blitt sendt, men plasseringen hadde ikke blitt bestemt.

Det vil være spiseaften med ledsagere 27.04.17 hvor det vil bli underholdning og lotteri.
Lørdagskaffen fortsetter til 13.05.17.

Formannen avluttet med noen ord for kvelden, opplyste at kaffe og wienerstang var klar for servering og takket for fremmøtet.

Møtet slutt kl.2040.

Svend Erik Jensen sekretær.

Spiseaften 30.03.2017 kl.1900.

Formann Tore Simonsen ønsket 68 medlemmer velkommen etter 6 glass på skipsklokken og sendte en spesiel hilsen til æresmedlemmene Maskinsjef Arne Christophersen, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Sjøkaptein Kay O.Myhre, Flykaptein Odd Cimber. Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen.Maskinsjef Ole Jacob Olsen og Driftsjef Sigmund Opthun. Han ønsket også aftenens foredragsholder Marius Steen fra Wilh.Wilhelmsen velkommen med foredraget «Wilhelmsen klar for fremtiden».
Det var et medlem tilstede for første gang og han ble ønsket velkommen.

Formannen bad alle reise seg og leste minneord for to medlemmer som hadde gått bort Ole Odd Jensen og Alf Morris Thrane etterfulgt av et minutt stillhet og 8 glass på skipsklokken. Ordet ble gitt til foredragsholderen som først takket for invitasjonen til å komme til foreningen. Fortalte litt om seg selv og fortsatte å fortelle om hva Wilh.Wilhelmsen driver med idag og at

utviklingen innen skipsfart går fort. Han ga også en oversikt over hva rederiet er idag og hvilke utfordringer det er. Rederiet er store på linjefart og tilbyr idag frakttjenester for biler, lastebiler og større kjøretøy blant annet landbruket og tilbyr fraktløsninger fra produsent til forhandler. Det driver også med agent virksomhet og annet innenfor shipping. I 2016 skjedde det imidlertid mye
da deler av selskapet virksomhet ble delt opp. Det ble også gjordt forsøk på å kjøpe opp Western Bulk. Selskapet hadde da ca.10.000 ansatte hvorav mannskap bestod av ca. 8.000 hovedsakelig filipinere, men også fra andre nasjoner. Selskapet hadde et samarbeide med det svenske rederi Wallenius. Begge selskaper har nå inngått en avtale om en fellesavtale om å etablere et nytt felleseid børsnotertselskap. Avtalen innebærer at man fusjonerer eierselskapet og mesteparten av selskapenes skip til
det nye selskap.Wilh.Wilhelmsen vil derfor ikke lenger være et rederi.
Rederiet har idag 24 skip og tjener mest penger på frakt av tungløft.
Sammen med Wallenius vil Wilh. Wilhelmen hver ha en eier andel på ca.40 prosent og være en investor i det nye selskapet. Det er ennå ikke bestemt hvor det nye selskap skal ha kontorer, men det er antatt at det blir i Norge. Det nye selskapet ventes børsnotert i april 2017. Det er imidlertid mange utfordringer for det nye selskap. USA har siden presidentvalget 2016
begynt å føre en proteksjonistisk politikk. Det det finnes også andre utfordringer for selskapet som ikke er kjent.
Når det gjelder fremtiden innen shipping og transport må man hele tiden tenke nytt og det er dyrtå anløpe havner. Oljepriser, krig og konflikter kan selskapet tjene penger på.Droner til levering av containerlast direkte til mottaker kan bli løsningen for å unngå havneanløp og føreløse skip kan være noe av fremtiden. I den forbindelse ble det nevnt at slike skip vil trenge mer vedlikehold når det ligger i havn. Det må hele tiden tenkes på nye løsninger for sjøtransport. Han henviste i den forbindelse til at Hong Kong har føreløse trikker.
Fremtiden er usikker, men hevdet at det er muligheter for norsk skipsfart med endringer hvert år.
Selskapet har et globalt solid megasystem og tenker stort og yter stor service. På utstillingen NOR shipping vil selskapet også fortelle om fremtiden.
Til slutt besvarte han spørsmål fra medlemmene som blant annet gjaldt «Hva skjer med Linjeakvaviten». Foredraget var slutt kl.2005 og foredragsholderen fikk stor applaus for det interessante og opplysende foredrag. Formannen takket for foredraget og overrakte foredragsholderen foreningens glass pokal og jubileumsbok.

Aftenens meny fiskesuppe og skrei med valgfritt drikke ble servert og formannen utbrakte en felles skål under måltidet.
Mellom de to rettene leste formannen opp en søknad om medlemsskap fra Kjell Igelkjøn som vil bli behandlet og fortalte om enkelte foreningssaker.
Skiltet med foreningens logo var i dag blitt bestilt for plassering på sørøstveggen. Størrelsen på logoen vil bli 3,80 m. lang og 2,50 m høyt. Kostnadene for skiltet er redusert i forhold til et tidligere tilbud.
Styret hadde også behandlet og godkjent et samarbeide med Stiftelsen Gamle Tønsberg om plassering av en miniatyr av «Kaldnesfergen» ved Tollboden. Foreningen vil ikke få noen økonomiske forpliktelser ved samarbeidet.
Arrangement-komiteen har planlagt en fellestur med ledsager med avreise 6.09.17 til Kiel via Danmark .
Det er ventet at jakkemerker med foreningens gamle logo vil bli mottatt i april.Shanty-korets medlemmer vil motta merkene gratis, men andre medlemmer må betale til kostpris.
Talen ved «Svend Foyn» statuen vil bli holdt av Jon Brun.
Familien Ellefsen på Skjærsnes i Stokke er nå klare for å gi fra seg sin hvalkanon. Søknad om å plassere den på «Tollbodplassen» er sendt Tønsberg Kommune.
Det var også motatt en invitasjon for krigsseilere og deres nærmeste familie til å delta ved åpningen av D/S «Hestmannen» som Norsk krigsseilermuseum 26.6.17. Invitasjonen vil bli sendt til medlemmer med e-mail.
Det var blitt mottatt en søknad om kr.10000 til en bok om velferdstjenesten for handelsflåten. Styret hadde godtatt søknaden forutsatt visse vilkår ble oppfylt.
Støtten på kr.30000 er mottatt fra Lyngaas Legat. Det var også sendt søknader til andre om støtte.til filmen om foreningen.
Havnevesenet har opplyst at de håper at flaggstangen vil være på plass foran Tollboden før sommeren. Formannen fikk tilslutt applaus for informasjonen.

Etter middagen holdt Sigmund Opthun «Takk for maten talen». Han fremhevet at det var servert en nydelig fiskesuppe og kokt skrei før han fortalte en god historie om en sønn som spurte faren om hva er en politiker. Han fikk stor applaus for historien.

Kaffen ble servert og shantykoret sang fire shanties under ledelse av Finn-Aage Christoffersen og Arne Johan Asmyhr. Koret fikk stor applaus for fremførelsene.

Formannen opplyste at det fortsatt ble servert lørdagskaffe i «Pelagosrommet» fra kl.1000 til 1200.
Det neste møte er medlemsmøtet 4.4.17 kl.1900. Shantykoret møter kl.1800. Den neste spiseaftenen er 27.4.17 med ledsagere.

Marius Steen takket igjen foreningen for invitasjonen og var imponert over foreningens lokaler og hva foreningen hadde fått til og fikk applaus.

Formannen avsluttet med ord for dagen, takket for fremmøtet og ønsket alle vel hjem.
Spiseaftenen var slutt kl.2140.

Svend Erik Jensen Sekretær

Medlemsmøte 7.3,2017 kl.1900.

Etter 6 glass på skipsklokken ønsket styremedlem Inge Thorstensen 32 medlemmer velkommen til møtet. Han hilste spesielt til foreningens æresmedlemmer Maskinsjef Ole Jakob Olsen, Sjøkaptein Ole M. Brynjulfsen, Driftssjef Sigmund Opthun, Flykaptein Odd Cimber (Knutsen) og Sjøkaptein Kay O.Myhre. Møtets fordragsholder Nils Terje Ottestad med foredraget «Hvordan overleve som planløser i oljeindustrien» ble også ønsket velkommen.
Det var ingen gjester, nye medlemmer eller medlemmer som var tilstede for første gang.

Thorstensen leste opp søknaden om medlemsskap fra Bjørn Hansen Foynes og etter votering ble han invotert som nytt medlem i foreningen.

Ordet ble gitt til foredragsholderen som takket for invitasjonen fra foreningen til å holde foredraget.
Han fortalte om at han hadde en sikker stilling i 1984 da han fikk anledning til å danne selskapet OBS Technology A/S hvor Statoil også var deltaker til å utvikle planløsninger for oljeindustrien i Nordsjøen.
I 1988 skjedde det en dykkerrevolusjon etter en hendelse i Aberdeen som også endret firmaets arbeide/strategi. Det ble dog avslørt som sabotasje. Firmaet leverte dog senere dykkerutstyr og deltok med dette ved et rekord forsøk i en fjord nær Bergen. På 1990 tallet var det en tilbakegang av oppdrag og i 1993 var det bråstopp. Firmaet utviklet imidlertid noen oppdrag i perioden 1993 til 1999 da firmaet kjøpte opp Statoils andel av firmaet.
Firmaet utviklet fra nå av en oppstigningsventil for Hugin en mindre undervannsfarkost til å undersøke havbunnen selv på store dypder. Brannvannsventiler levert til blant annet «BP King».Vakuumskompensatorer hadde også blitt konstruert.
Firmaet arbeidet også med utvikling av «Ekstra High Pressure Regulators», ventiler for kjemikalieinjeksjon og andre spesielle konstruksjoner. Han avsluttet med å omtale firmaets siste prosjekt nemlig «Void Power» som er istand til å hente ut enorm energi fra tomrommet på store dyp hvor grensen tidligere var 3000 meter.
Under foredraget ble det vist plansjer/bilder av produktene fra firmaet og han fortalte at det ofte var oppdragsgivere som ga firmaet ideene til de nye kontruksjoner
Kl. 2000 etter spørsmal fra medlemmene var besvart takket fordragsholderen igjen for anledningen
til å komme til foreningen og fikk stor applaus.

Styremedlem Thorstensen tok ordet og takket foredragsholderen for det interessante foredrag og overrakte foreningens glass pokal med logo og jubileumsboken til foredragsholderen til applaus.

Arne Johan Asmyhr opplyste at shanty-koret vil synge på spiseaftenen 30.03.17 og Thorstensen avsluttet med et sitat av Edvard Hoem takket for fremmøtet og ønsket alle vel hjem. Møtet ble avsluttet med servering av kaffe og Wienerstang.

Møtet slutt kl.2010.

Svend Erik Jensen Sekretær.

Spiseaften 23.02.2017.

Kl. 1900 og med seks glass på skipsklokken ønsket Viseformann Eilif Hundal 45 medlemmer velkommen og hilste spesielt til æresmedlemmene Maskinsjef Arne Christophersen, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Flykaptein Odd Cimber (Knutsen) og Driftssjef Sigmund Opthun. Han ønsket også aftenens foredragsholder Steinar Høybakk med foredraget «Norges konger fra Harald 1 til Harald 5» velkommen.

Viseformannen leste opp en hilsning fra Formann Tore Simonsen som ferierer på en øy i Caribbean og Simonsen opplyste at der var det ikke glatt. En gjest var tilstede og presenterte seg.

Viseformannen bad alle reise seg før han leste minneord for Erik Henningsen som hadde gått bort. Etter et minutt stillhet ble det slått 8 glass på skipsklokken.

Takkebrev fra Frelsesarmen og Kirkens Bymisjon for pengegavene fra foreningen til jul ble lest opp.
Viseformannen leste opp en søknad om medlemsskap fra Bjørn Hansen Foynes som vil bli behandlet. Det ble også opplyst at aftenens meny var «Irish Stew» og det ville være anledning til å kjøpe «Irish coffie»

Ordet ble gitt til foredragsholderen som presenterte seg og opplyste at han var meget opptatt med Tønsbergs historie før og idag. Det startet med Svend Foyn og nevnte også Roald Amundsen som var æresmedlem av foreningen og begynte sitt liv til sjøs her. En statue av Amundsen var også plassert i byen.
Kongen vår idag Harald 5 fylte i år 80 år og han berømmet kongen for hans tale hvor han inkluderte alle som bor i landet er norske og vi er en nasjon. Ved kongeparets 25 års jubileum på tronen hadde han skrevet 13 sanger om kongene Harald og Håkon . Han hadde senere mottatt et takkebrev fra kongen.
Han nevnte først Harald Hårfagre (860-ca.933) som holdt til i Vestfold og Avaldsnes(Karmøy). Ifølge Snorres Saga ble Tønsberg by året 871. Håkon 1 Den gode (ca.920-960) opprettet blant annet «Leidangsordenen» til forsvar av landet og som innførte kristendomen til landet. Harald 2 Gråfells (935-970) far var Erik Blodøks kjent for å drepe sine fiender. Håkon Ladejarl (935-995) var en vakker mann og kvinne bedårer, men endte sine dager i en grisebinge da en træl skar av hans hode. Harald Hardråde 3 (1015-1066) gjorde blant annet Oslo til hovedstad, reiste til Konstantinobel og var med på det siste store vikingeslag ved Stamford Brigde 1066. Harald Gille 4 (1103-1136) måttebevise at han var av kongeliætt ved å gå på glødende jern og han var også raskere enn en løpende hest.Håkon 2 Herdebrei (1147-1162). Håkon 3 (1170-1204) var en kirkens mann og var opptatt med å gravlegge gamle strider. Han fikk også en uekte sønn med en frille Inga fra Varteig. Håkon 4 (1204-1263) bygget blant annet Tunsberghus borgen på slottsfjellet. Håkon 5 (1270-1319) under hans styre led landet. Håkon 6 (1340-1380) styrte landet under og etter svartedauen. Håkon 7 (1872-1957) var konge fra 1905. Han var konge 1940 da tyskerne invaderte Norge og er kjent for sitt nei til å kapitulere som det også er lagd film om. Harald 5 (1937- ) konge fra 1991 er en konge for sin tid.
Ved foredraget ble det vist bilder. Han sang også om hver av kongene og spilte på pianoet. Han avsluttet med å takke for anledningen til å komme til foreningen og fikk stor applaus. Viseformannen takket foredragsholderen for det interessante foredrag og opplyste at spiseaftenens meny var klar for servering.

Under middagen utbrakte viseformannen en felles skål og Sigmund Opthun fortalte en god historie fra Andebu og fikk applaus. Ved kaffen holdt foredragsholderen «Takk for maten talen». Han hadde ikke spist «Irish Stew» før og forsto at dette heller ikke var vanlig i Tønsberg Sjømannsforening. Han syntes at retten var utmerket og avsluttet med å si at maten var en hyggelig overraskelse og takket for seg til applaus.

Viseformannen bad Arkivar Nils Toreskaas komme frem og overrakte han foreningens tinnfat med logo for hans arbeide med digitaliseringen av foreningens protokoller samt registreringen av krigsseilerne. Toreskaas takket for tinnfatet fra foreningen og takket også for god mottakelse han hadde fått i foreningen. Han takket også for den hjelp han hadde mottat av formann Tore Simonsen,
Kay O.Myhre og Odd Cimber (Knutsen) med sitt arbeide og fikk applaus.

Viseformannen opplyste at foreningen hadde mottatt en gave fra foreningens medlem Roar Fjeld. Gaven var en loggbok fra fregatten «Norge» 1871 og inneholdt blant annet mannskapsliste og sjøveisregel plakaten. Fjeld fikk applaus for den flotte gaven som han hadde funnet ved opprydding. Shanty-koret ble kalt frem og fire shanties ble sunget under ledelse av Finn-Aage Christoffersen og Arne Johan Asmyhr og fikk applaus. Viseformannen opplyste at neste møte blir 7.03.17 kl.1900. Shanty-koret møter kl.1800 Styremedlem Inge Thorstennsen vil lede møtet da formann og viseformann ikke hadde anledning til å komme. Han takket også for aftenens fremmøte.

Spiseaftenen var slutt kl.2135.

Svend Erik Jensen
Sekretær.

Generalforsamlings – middag i Tollboden 9.februar 2017.

Etter generalforsamlingen var slutt kl.1855 opplyste Formann Tore Simonsen at baren i Pelagos rommet var åpen og at serveringen av middagen ville begynne kl.2000. Med 70 medlemmer tilstede ønsket formannen alle velkommen til middagen og menyen erter/salt kjøtt og flesk med dessert og
kaffe.Formannen nevnte også kort at foreningens eneste krigseiler Sjøkaptein Erik Henningsen hadde gått bort og skulle gravlegges 16.02.17. Han håpet på deltakelse av foreningens medlemmer.

Æresmedlem Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen ble gitt ordet og utbrakte Hans Majestet Kong Harald den V`s skål. Formannen leste opp brevet som var sendt H.M.Kongen i anledning av foreningens 171.generalforsamling den 2.2.17 og svaret som var mottatt den 7.2.17 og 1ste vers av kongesangen ble sunget.

Etter ertesuppen ble ordet gitt til Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen som holdt talen for «Fedrelandet». Han gratulerte alle med dagen som er en tradisjon i foreningen. Han siterte først et dikt av Nordahl Grieg før han i talen la vekt på norsk shipping før og i dag. Før var norske flagg på norske skip vist i land verden over. I dag har det å se norske skip og flagg verden over endret seg selv om vi fortsatt har norske rederier og shipping selskaper i landet og i utlandet. Det norske folk har stor kjærlighet til flagget noe som vi ikke minst ser ved store idrettsarrangementer både i Norge og utlandet. Han avsluttet talen med å utbringe en skål for fedrelands kjærligheten og fedrelandet og alle sang 1ste vers av «Ja vi elsker». Han fikk applaus for hans gode tale.

Etter hovedretten utbrakte formannen en skål for alle og Tormod Pettersen utbrakte en skål for foreningen. Inge Thorstensen og Sigmund Opthun fortalte hver sin gode historie og fikk applaus. Deretter ble Arne Kjell Johansens sang «Erter kjøtt og flesk» sunget og avsluttet med en skål.

Kaffe og dessert (is med bær) ble servert og Viseformann Eilif Hundal holdt «Takk for maten talen». Han fremhevet at menyen som var servert var utmerket, men hadde talt med kokken som hadde uttalt at skivene på kjøttet kanskje skulle ha vært skåret litt tykkere.
Han avsluttet med en god historie om en kone som syntes at mannen brukte for mye tid på «Facebook». Han fikk applaus og serverings og kjøkkenpersonalet ble kalt inn og det ble takket for god servering og mat. Til slutt ble personalet overrakt en blomsterbukett av formannen til applaus.

Formannen bad Arne Johan Asmyhr lese prologen som første gang ble lest i 1945 ved servering av punsjbollen og punsj ble servert.

Formannen bad de medlemmer som som hadde gjort en spesiell stor innsats for foreningen i 2016 komme frem. Han takket samtlige og som påskjønnelse fikk alle overrakt en flaske vin. De som ikke var tilstede vil bli overrakt en flaske vin ved en senere anledning.Shanty koret ble kalt frem og de sang tre shanties under ledelse av Finn-Aage Christoffersen og Arne Johan Asmyhr.

Formannen takket for tilliten ved valget for ett år til som formann. Han takket også for alle komiteene, bacalao gjengen og for dugnaden medlemmene utførte for foreningen.

Tønsberg Maritime Kulturforum arbeider for å få etablert ett maritimt museum i Tønsberg og takket Kay O.Myhre for hans arbeide. Kay O.Myhre fikk applaus.

Det er også viktig for foreningen å profilere seg og viste til arbeidet med å motta årlig ca.500 elever i forbindelse med «Den kulturelle skolesekken». Ved et foredrag om Svend Foyn med 40 personer tilstede hadde det blitt interesse for å besøke foreningens museum.
Erik Jacobsen som lager filmen om foreningen hadde fått et forskudd på kr.30.000.

Etter mottatt oppsigelse av leiekontrakten for foreningens lokaler hadde det det blitt inngått en ny avtale.
Medlemmer av foreningen deltar aktivt med registreringen av krigsseilere selv om arbeidet er stort.

Det arbeidets med foreningens arkiv.
Foreningens logo plassert på sørøstveggen vil bli satt i bestilling.

Neste spiseaften blir 23.02.17 med foredrag av Steinar Høybakk om «Norges konger». Det blir en ny og spennende meny.
Inge Thorstensen fikk ordet, og på vegne av medlemmene og ham selv, takket han formannen.
Kay O.Myhre opplyste også at han hadde mottatt en telefon fra en dame som takket for at hun hadde funnet at hennes far var oppført i krigseilerregisteret.

Takket for fremmøtet og ønsket alle vel hjem
Generalforsamlingens middag ble avsluttet kl.2225..

Svend Erik Jensen
Sekretær.

Spiseaften i Tollboben 26.01.2017

Etter 6 glass på skipsklokken ønsket formann Tore Simonsen 65 deltakere velkommen og med en spesiell hilsen til æresmedlemmene Maskinsjef Arne Christophersen, Flykaptein Odd Cinder (endret etternavn fra Knudsen), Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen og Driftssjef Sigmund Opthun. Aftenens foredragsholder Audun Tjomsland og frue med foredrag om «Anders Jahre hans liv og virksomhet» ble også ønsket velkommen.
To gjester ble presentert og ønsket velkommen.
Formannen ga ordet til foredragsholderen som takket for invitasjonen til å komme til foreningen.Han ga først en liten orientering om sitt tidligere arbeide og etter flytting tilbake til Sandefjord hadde han skrevet bok om Anders Jahre og hadde et samarbeide med Erik Jacobsen kjent for sine film prosjekter fra Vestfold.
Jahre født 1891 vokste opp på en gård i Ramnes. Faren sendte ham til marked på Kongsberg som 10/11 åring for å selge en hest. På markedet solgte og kjøpte han hesten tre ganger og returnerte hjem med både penger og hest. Student eksamen 1910, utdannet jurist 1914. I 1915 var han kadett på forsyningsskipet «Tordenskjold» hvor han uten tvil lærte at det var viktig med forsyninger. Dommer-fullmektig i Ibestad Troms i ett år.I 1917 giftet han seg med Dagny Brun som gikk bort 1940. Under krigen hadde han et kjærlighetsforhold til Sonja Wigert men giftet seg 1946 med Bess Fredie Børresen som var hans hustru til hans død 1982. Begge ekteskap var barnløse.
Jahre`s karriere innenfor hvalfangst begynte 1919 uten at han hadde deltatt på hvalfangst eller rederivirksomhet og ble i de første årene på 1920 tallet deltaker i andre norske og senere også utenlandske selskaper med rederi og som drev med hvalfangst. Den pelagiske hvalfangst var i 1925 i sterk vekst.I 1927 forsøkte han å danne verdens største hvalfangstrederi med deltakelse av rederier i Tønsberg, Sandefjord, Larvik og blant annet med A.P.Møller og Fred Olsen uten å lykkes grunnet uenighet. Han hadde imidlertid et nært samarbeide med Tønsberg rederiene Pelagos (Svend Foyn Bruun) og Antarctic (Anton von der Lippe) i alle år fra 1919.Disse rederier var også med da Anders Jahre stiftet Kosmos A/S i 1928. Han forsøkte også i 1929 å etablere et selskap sammen med A.P.Møller, men norske myndigheter nektet ham å bruke dansker ombord i norske hvalbåter og det ble ikke etablert.Han bygget da sitt første hvalkokeri «Kosmos I» som også kunne brukes som tankbåt.Han var også frem til 1931 med til å stifte flere andre hvalfangst selskaper også utenlandske.
Samtidig som markedet for hvalolje ble rammet i 1931 av den økonomiske verdenskrise og ekspedisjonene for hvalfangst ble liggende i opplag 1931-1932 som førte til at mange fangstfolk ble hjemme, bygget han også «Kosmos II» og det ble også lagt opp.
I den periode var Jahre litt usikker på den politiske utvikling i Norge med et Arbeiderparti og et kommunist parti i vekst. Derfor opprettet han kontorer og selskaper i utlandet. I Syd-Afrika (Walvis Bay) ble det opprettet et verksted for hvalbåter.
Jahre fortsatte med hvalfangst i 1933, men begynte også å interessere seg for bygging av tankskip samt industri for foredling av hvaloljen.
Under 2nd verdenskrig mistet selskapene til Jahre mange skip og gjenoppbyggingen tok til. I årene 1949 til 1951 var det kontraheringsstopp i Norge. Han bygget imidlertid syv tankskip i den periodeved hjelp av sine utenlandske selskaper og skipene ble registrert i Panama/Monrovia/Bahamas.Jahre`s flåte av skip økte sterk i 1950/1960 årene og sto bak bygging av mange nye bygninger iSandefjord blant annet Park hotell og rådhus. I hans krets av kjente var blant annet A.P.Møller og Onassis.
Gjennom sine utenlandske selskaper hadde Jahre etter mange år opparbeidet en anselig formue som han hadde et ønske om å føre hjem til Norge. Norske myndigheter begynte imidlertid i begynnelsen av 1980 et fremstøt mot rederier og rederdødsbo for mulige skatteunndragelser som
begynte etter jahres død 1982.
Jahre beholdt kontrollen over selskapene til han i 1978 ga den over til Bjørn Bettum sønn av medinnehaver Fridhjof Bettum.
Norske myndigheters gransking av boet til Jahre ble ikke avsluttet før 2012. Det var da funnet kr.1060 mil. men det hadde medgått til advokatutgifter kr.410 mil. og Sandefjord kommune fikk bare kr.50 mil.
Kl.2010 takket foredragsholderen for anledningen til holde å foredraget og avsluttet med å besvare spørsmål fra medlemmene. Formannen takket for det interessante foredrag og foredragsholderenfikk overrakt foreningens glasspokal med logo, jubileumsbok og en vinflaske til stor applaus.
Aftenens meny først nydelig fiskesuppe og hovedrett kokt torsk ble servert med valgfri drikkeFormannen utbrakte under middagen en felles skål og Sigmund Opthun fortalte en god historie.
Før kaffen fikk Gunnar Auve ordet og holdt talen for foreningen. Auve fremhevet i sin tale hvor viktig det er å ha komiteer til frivillig arbeide for foreningen og takket dem for arbeidet som ble utført.Han avsluttet med å utbringe foreningens skål og fikk applaus.
Kaffen ble servert og ordet ble gitt til Audun Tjomsland for «Takk for maten talen». Han takket igjen for anledningen til å komme fra Sandefjord til Tønsberg selv om det bare var torsken som ble servert med «Sandefjords smør». Han fremhevet også at Tønsberg hadde tatt bedre vare på byens maritime historie enn Sandefjord. Han mente også at istedenfor sammenslåing av kommuner i Vestfold kanskje ville ha vært bedre med at Vestfold var en kommune. Han fikk derfor applaus når han nevnte at dette også kunne løse valget av veiforbindelsen fra Nøtterøy og Tjøme.Han avsluttet med å kalle frem serveringspersonalet og de ble takket for god service.
Shanty-koret ble kalt frem og under Finn-Aage Christoffersen og Arne Johan Asmyhr`s ledelse  fremførte koret fire shanties og mottok applaus for shantiene.
Formannen avsluttet spiseaftenen med foreningsaker. Nevnte at arbeidet med filmen om foreningen ikke var avsluttet. Foreningen er medlem av Tønsberg Maritime Kultur Forum som arbeider med Tønsbergs maritime historie og består av flere foreninger.
Foreningens årlige General forsamling vil bli avholdt 9.2.17 kl.1800 med etterfølgende middag. Annonse vil stå i Tønsbergs Blad 28.1.17.
Olav Nilsen hadde kommet med forslag til en fellestur høsten 17 og i styremøtet 25.1.17 hadde styret godkjent at «Grassrotandelen» fra Norsk Tipping kan benyttes som støtte for reisekostnader.
Ved arrangement av «Færderseilasen» 10.6.17 er det mulig at foreningen vil sette opp telt for servering.
Medlemmer av foreningen deltar i registrering av krigsseilere. Det er til nå registrert ca.15000 og regner med det er 50000 som må registreres.
Kulturkomiteen vil begynne å kontakte medlemmene for vakter til museet i 2017. Trond Presterud hadde sagt ja til å bli viseforman i komiteen og fikk applaus.
Formannen minnet medlemmene om neste spiseaften etter Generalforsamlingen er 23.2.17 og at serveringen av lørdagskaffe kl.1000 til kl.1200 fortsatte.
Til slutt tok formannen opp at medlemmene som benytter kontoret i museet følger ordensreglene for bruk av kontoret. Takket for aftenen, fremmøtet og ønsket alle vel hjem.
Spiseaftenen slutt kl.2200.
Svend Erik Jensen./Sekretær

Medlemsmøte i Tollboden 03.01.2017.

Kl.1900 og med 6 glass på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen 42 medlemmer velkommen og godt nyttår. En spesiell hilsen ble også sendt til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Driftsjef Sigmund Opthun, Maskinsjef Arne Christophersen og Flykaptein Odd Knutsen.
Aftenens foredragsholder Toril Liodden med foredraget «Hjertevennlig valg i hverdagen» ble
presentert og ønsket velkommen,
Tre nye medlemmer var tilstede for første gang Svein Ivar Nymoen, Wilhelm Butler Wang og Geir Wærnes ble presentert.

Ordet ble gitt til foredragsholderen som informerte om at hun var sykepleier ansatt på «SIV» i mange år og underviste på «Hjerteskolen» for 10 til 15 pasienter av gangen. Hjertet gjør ca. 100.000 pulsslag pr. døgn og forklarte om forebygningen av sykdommer i hjertet
samt hvilke sykdommer som kan oppstå. Ujevn hjerterytme kan forebygges med å sette inn «Pacemaker» og hjerteklaffer kan bli utsatt for sykdom men da må det til en operasjon. Ved hjertesvikt også kalt hjerteinfarkt er det som regel trange årer. Til slutt var det åreforkalkning som
ansees som en normal prosess for et menneske.
Årsaken til det ovennevnte er kolesterol/fett i blodårene og merkes ved brystsmerter og at en f.eks. ikke kan gå opp på Slottsfjellet uten å må stoppe. Hjerte problemer for menn før fylte 55 år og for kvinner før 65 år ansees som tidlig. Uttrykket «Rust i årene» blir brukt og
forebyggingen består av å gi «Albyl og Kolesterol tabletter». Angina pectoris er hjertekrampe og hjerteinfarkt/hjertesvikt kan ha mange årsaker. Mer fysisk aktivitet er viktig, men noen bruker tabletter av Nitroglycerin som dog bare har en kortvarig virkning og tablettene må være nye.
Det finnes også en spray som virker. Det ble også nevnt små slurker av vann kan brukes.Ved hjerteinfarkt spilte tidsperioden fra det inntrufne til operasjon/behandling en stor rolle.
Foredraget ble avsluttet med om hva en selv kan gjøre for unngå hjerte-sykdommer og hjerneslag.
Her ble det nevnte røking/fettholdig mat/høyt blodtrykk/inaktivitet/diabetes/stress/høyt alkoholforbruk/ inntak av mye salt som ikke bør overstige ca.5 gr per dag og brød inneholder gjerne mye av det. Det var derfor viktig med hjemmelaget mat og gode regler for forbruk av fett. Havregrøt om
morgenen var et godt men nesten glemt alternativ.
Foredragsholderen viste og forklarte med bilder og plansjer under foredraget og besvarte spørsmålfra medlemmene før hun takket for anledningen til å komme til foreningen. Hun fikk stor applaus
for det interessante og opplysende foredrag.
Som takk for foredraget ble foredragsholderen overrakt av formannen foreningens glass pokal med logo og jubileumsboken til applaus.

Formannen informerte om mottatte takkekort og julehilsinger. Etter søknad var det mottatt kr.5000 fra Rederiforundets Sjømannsfond. Endringene som blir gjort i museet ventes avsluttet i slutten av januar 2017. Det var mottatt to gaver som vil bli plassert i biblioteket. Den ene gavenvar blant annet Rederiets Sigurd Herlofsens historie. Etter forslag fra Finn-Aage Christoffersen hadde styret bestemt å gå til anskffelse av 25 nye jakkemerker med gammel logo.

Det var mottat ten invitasjon fra Drammen Sjømannsforening om å delta på deres spiseaften 27.01.17 og Olav Nilsen vil sende ut innbydelsen samt ta i mot på-melding. Han opplyste også om neste spiseaften som er 26.01.17 og Generalforsamlingen 9.02.17 og at Valgkomiteen hadde levert forslaget til styret.

Arne Johan Asmyhr opplyste at Arkivar Nils Toreskaas hadde laget nye Cder og minnepinner av shantiene fra shanty-korets sangbok og takket Toreskaas for arbeidet.

Kaffe i Pelagos rommet vil begynne igjen lørdag 7.01.17 fra kl.1000 til 1200.

Formannen ga ordet til Arne Christophersen som opplyste at det ved restaurering av et hus på Nøtterøy var funnet en hyrekontrakt fra 1850 mellom Styrmann Anders Pedersen og Reder V.Lerche som var en av initiativtakerne ved stiftelsen av Tønsberg Sjømannsforening 1846. Formannen opplyste at kontrakten vil senere bli satt opp i foreningens lokaler.

Formannen avsluttet møtet med ord for dagen,takket for fremmøtet og at kaffe og winerstang var
klar for servering.

Møtet slutt kl.2040

Svend Erik Jensen Sekretær..