Da Tønsberg Sjømannsforening fikk sitt eget hus fant man det nødvendig å avlaste sittende styre i drift og vedlikehold av bygget ved å etablere noen komiteer. For reparasjoner, vedlikehold etc. av bygget innvendig og utvendig ble det opprettet en HUSKOMITE.

Foreningens planer for bygget omfattet også et SJØFARTSHISTORISK SENTER for Tønsberg. Dette senteret skulle være åpent for publikum og skulle bestå av en skipsfarts -historisk avdeling og en avdeling som skulle omhandle hvalfangsten. Begge avdelingene skulle kun forholde seg til rederier fra Tønsberg. Styret innså fort at arbeidet med å drive dette senteret ville kreve veldig mye arbeid og det ble derfor opprettet en KULTURKOMITE som skulle ta seg av alt som hadde med drift og videre vekst av senteret,

Hoveddelen av byggets innvendige areal er utleid til en restauratør som skal drive en restaurant i 1. etasje og som også disponerer kjøkken, 3 salonger og en stor sal i 2. etasje. Lokalene i 2. etasje blir leid ut til sluttede selskaper og til konferanser etc. Tønsberg Sjømannsforening har sine medlemsmøter og spiseaftener i de samme lokalene.

For å arrangere våre møter, skaffe foredragsholdere osv. ble det opprettet en ARRANGEMENTSKOMITE.

I januar 2023 ble det opprettet en ADMINISTRASJONSKOMITE.

I tillegg til disse komiteene har også foreningen et eget SHANTYKOR på 23 mann, bestående kun av foreningens medlemmer. Dette koret underholder foreningens medlemmer på våre spiseaftener og også alle de som kommer på foreningens årlige Bacalaofest på brygga utenfor vårt bygg Tollboden. I tillegg underholder koret en gang i året beboerne på Trelleborg Bo- og Behandlingshjem. Koret kan også leies til offentlige og private arrangement.

I tillegg til nevnte KOMITEER og SHANTYKORET har foreningen også personer utenom STYRET som tar seg av medlemsregisteret og arkivet vårt. I tillegg har foreningen en referansegruppe på 11 mann i KULTURKOMITEEN. Disse 11 bistår KULTURKOMITEN i saker som deres lange erfaring som seilende og interesse for sjøfartshistorie kan hjelpe med. Som en liten kuriositet kan nevnes at disse 4 i år har en samlet medlemstid i Tønsberg Sjømannsforening på hele 160 år! Dette burde vel tilsi at man trives i vår forening!

MEDLEMMER I KOMITEER OG UTVALG

HUSKOMITEEN

LederDriftsjef Sigmund Opthun926 98 905Sonja.Styren@gmail.com
MedlemMaskinist Tor Smith913 25 121
Medlem / SekretærStuert Tormod Gran951 22 488
MedlemMaskiningeniør Øystein B. Sørhaug908 69 179
MedlemMaskinist Jan Ektvedt979 84 926

KULTURKOMITEEN

LederRørleggermester Arnt Olav Holm901 54 480arnt.holm@sf-nett.no
MedlemHyresjef Gunnar Fadum971 67 537
MedlemSjøkaptein Sven Olof Lystang971 63 475
MedlemMatros Ole Johan Midttun911 63 648
MedlemMaskiningeniør Øivind Brevik930 44 230
MedlemSjøkaptein Tore Simonsen971 05 791
MedlemSkipselektrikker Rolf Roar Halvorsen909 55 383
MedlemMaskinist Jan Ektvedt979 84 926
MedlemNils Erling Mogensen920 81 943
MedlemSkipsmegler Arnulf L.`Orsa905 93 151
MedlemSjøkaptein Trond Presterud959 14 155

ARRANGEMENTSKOMITEEN

LederMaskinsjef Olav Nilsen902 04 014 olanilse@online.no
MedlemMaskinist Svenn Olav Andreassen952 71 059
MedlemProduksjonstekniker John Arne Kværnø907 94 805
MedlemStatslos Egil Aarø952 38 104
MedlemMaskinsjef Agnar Kristoffersen412 28 980
MedlemSjøkaptein Jan Alfred Lyders930 22 742
MedlemLektor Arne Sigurd Grønhaug482 69 064
MedlemSjøkaptein Knut Erling Olsen926 16 431
MedlemLektor Thorbjørn Nygård917 42 466

ARKIV

Leder
MedlemTeknisk Sjef Thorbjørn Røed952 09 551thoroeed@icloud.com

MEDLEMSREGISTER

LederLektor Thorbjørn Nygård917 32 466thorbjorn44@gmail.com

SHANTYKORET

LederDaglig Leder Nils Terje Ottestad         911 55 719nto@obstechnology.no

FORHANDLINGSUTVALGET

FormannSjøkaptein Per Barstad908 53 979 pbarsta07@gmail.com
ViseformannSjøkaptein Per Sverre Nielsen907 62 946persverrenielsen@gmail.com
Leder HuskomiteenDriftsjef Sigmund Opthun926 98 905Sonja.Styren@gmail.com

VALGKOMITEEN

LederSjøkaptein Eilf Harald Hundal905 06 019eh-h@online.no
MedlemDriftsjef Bjørn Erikstad920 53 239
MedlemMaskinist Svenn Olav Andreassen482 24 972
MedlemKjøkkensjef Gunnar H. Andersen957 92 975

ORDENSKOMITEEN

LederSjøkaptein Tore Simonsen971 05 791torsimon@online.no
MedlemStatslos Egil Aarø952 38 104
MedlemDriftsjef Sigmund Opthun926 98 905

FANEVAKT

LederDriftsjef Sigmund Opthun926 98 905Sonja.Styren@gmail.com
MedlemStuert Tormod Gran951 22 488

NETTSIDEN

LederSjøkaptein Knut Erling Olsen926 16 431keolson@online.no
MedlemStuert Tormod Gran951 22 488

OPPMERKSOMHETER-BLOMSTER-BESØKSTJENESTER

LederSkipsmegler Inge Thorstensen900 89 242inge@sunbreeze@.no
MedlemSkipselektrikker Rolf Roar Halvorsen909 55 383

BIBLIOTEK

LederMaskiningeniør Øivind Brevik930 44 230oivbrevik@gmail.com
MedlemTeknisk Sjef Thorbjørn Røed952 09 551

BACCALAOFEST

LederMaskinsjef Olav Nilsen902 04 014olanilse@online.no
MedlemDriftsjef Sigmund Opthun926 98 905Sonja.Styren@gmail.com

ADMINISTRASJONSKOMITEEN

LederMaskinist Rolf Gerhard Sundklakk 481 87700 noyrosun@gmail.com
MedlemSjøkaptein Per Barstad908 53 979
MedlemSjøkaptein Per Sverre Nielsen907 62946
MedlemSjøkaptein Knut Erling Olson926 16431
MedlemSjøkaptein Ketil Andre Sollien913 41370
MedlemIngeniør Nils Toreskaas906 56153
MedlemTeknisk sjef Thorbjørn Røed952 09551
MedlemMaskiningeniør Øyvind Brevik930 44230
MedlemLektor Thorbjørn Nygård917 32466
MedlemStuert Tormod Gran951 22488