Da Tønsberg Sjømannsforening fikk sitt eget hus fant man det nødvendig å avlaste sittende styre i drift og vedlikehold av bygget ved å etablere noen komiteer. For reparasjoner, vedlikehold etc. av bygget innvendig og utvendig ble det utnevnt en HUSKOMITÉ.

Foreningens planer for bygget omfattet også et SJØFARTSHISTORISK SENTER for Tønsberg. Dette senteret skulle være åpent for publikum og skulle bestå av en skipsfarts -historisk avdeling og en avdeling som skulle omhandle hvalfangsten. Begge avdelingene skulle kun forholde seg til rederier fra Tønsberg. Styret innså fort at arbeidet med å drive dette senteret ville kreve veldig mye arbeid og det ble derfor utnevnt en ny komité som skulle ta seg av alt som hadde med drift og videre vekst av senteret, nemlig KULTURKOMITEEN.

Hoveddelen av byggets innvendige areal er utleid til en restauratør som skal drive en restaurant i 1. etasje og som også disponerer 3 salonger og en stor sal i 2. etasje. Lokalene i 2. etasje blir leid ut til sluttede selskaper og til konferanser etc. Tønsberg Sjømannsforening har sine medlemsmøter og spiseaftener i de samme lokalene. For å arrangere våre møter, skaffe foredragsholdere osv. ble det utnevnt en PROGRAM- & ARRANGEMENTSKOMITÉ.

I tillegg til disse tre komiteene har også foreningen et eget SHANTYKOR på 40 mann, bestående kun av foreningens medlemmer. Dette koret underholder foreningens medlemmer på våre spiseaftener og også alle de som kommer på foreningens årlige Bacalaofest på brygga utenfor vårt bygg Tollboden. I tillegg underholder koret en gang i året beboerne på Trelleborg Bo- og Behandlingshjem. Koret kan også leies til offentlige og private arrangement.

I tillegg til nevnte komiteer og Shantykoret har foreningen også personer utenom styret som tar seg av medlemsregisteret og arkivet vårt. Vi har også to representanter til styret i Vestfold Fylkesmuseum, nå Slottsfjellmuseet. I tillegg har foreningen en referansegruppe på 4 mann i kulturkomiteen. Disse 4 bistår kulturkomiteen i saker som deres lange erfaring som seilende og interesse for sjøfartshistorie kan hjelpe med. Som en liten kuriositet kan nevnes at disse 4 i år har en samlet medlemstid i Tønsberg Sjømannsforening på hele 160 år! Dette burde vel tilsi at man trives i vår forening!

MEDLEMMER I KOMITEENE:

HUSKOMITEEN:

  TELEFONER:E-POST:
Leder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Driftssjef  Sigmund Opthun
Maskinsjef  Ole Jacob Olsen
Maskiningeniør Øystein B, Sørhaug
Stuert Tormod Gran
Maskinist Tor Smith
926 98 905
97595614
908 69 179 
951 22 488
91325121
sonja.styren@gmail.com
deild@online.no
oysten.sorhaug@hotmail.com
tomodgran@hotmail.com
tor-smi@online.no

KULTURKOMITEEN:

Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Rørleggermester Arnt Olav Holm
Hyresjef Gunnar Fadum
Sjøkaptein Sven O. Lystang
Matros Ole Johan Midttun
Maskiningeniør Øivind Brevik 
Sjøkaptein Tore Simonsen
Skipselektriker Rolf R. Halvorsen
Ingeniør Nils Toreskaas
Nils Erling Mogensen
Skipsmegler Arnulf L. O´rsa
Sjøkaptein Trond Presterud
901 54480
33 32 59 76/971 67 537
971 63 475
911 63 648
930 44 230
33 36 52 33/971 05 791
909 55 383
906 56 153
92081943
905 93 151
959 14 155 
arnt.holm@sf-nett.no
gunfad@online.no
slystang@online.no
ole@ojmidttun.com
oibrevik@broadpark.no
torsimon@online.no
rhalvor@online..no
n-toresk@online.no
nilsmogensen@gmail.com
arnulf.lorsa@lorsa.no
tr-pre@online.no

BESTILLING AV OMVISNING I SJØFARTSSENTERET:

Formann Kulturkomiteen Rørleggermester Arnt Olav Holm 901 54 480arnt.holm@sf-nett.no

ARRANGEMENTSKOMITEEN:

Maskinsjef Olav Nilsen
Maskinist Svenn Olav Andreassen
Prod. tekniker John Arne Kværnø
Statslos. Egil Fredrik Aarø
Maskinsjef Gunnar Auve
Sjøkaptein Per Ness.
Maskinsjef Agnar Kristoffersen
Sjøkaptein Jan Alfred Lyders
Lektor Arne Sigurd Grønhaug
Sjøkaptein Knut Erling Olson
Pensjonist Thorbjørn Nygård
33 38 49 64/902 04 014
33 36 50 40/952 71 059
907 94 805
952 38 104
33 33 87 11
33 38 44 88/920 67 601
412 28 980
93022742
482 69 064
926 16 431      
91732466
olanilse@online.no
s-olaand@online.no
kverno@online.no
egilaaro@frisurf.no

fpolanes@online.no
tumler@online.no 
jalcap996@yahoo.no
sigurd.a.gronhaug@outlook.com
keolson@online.no
thorbjorn44@gmail.com

ARKIVAR:

Leder: 
Ass.:
Ingeniør Nils Toreskaas
Teknisk sjef Thorbjørn Røed
906 56 153
952 09 551
n-toresk@online.no
thoroeed@icloud.com 

ANSVARLIG MEDLEMSREGISTER:

Leder:
Ass.                             
Maskinist Oddmund Danielsen
Ingeniør Nils Toreskaas                  
997 11 644
906 56 153             
oddmud@online.no 
n-toresk@online.no                         

SHANTYKORET:

Leder: Daglig leder Nils Terje Ottestad         911 55 719nto@obstechnology.no

REPRESENTANTER TIL STYRET I STIFTELSEN VESTFOLD FYLKESMUSEUM: 

Leder:
Varammedlem: 
Sjøkaptein Svein W. Holbu
Arnt Olav Holm
908 88 087
90154480
svewill@online.no
arnt.holm@sf-nett.no

VALGKOMITEEN FOR 2023:

Medlem.
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Driftsjef Bjørn Erikstad
Sjøkaptein Trond Presterud
Sjøkaptein Eilif Harald Hundal
Kjøkkensjef Gunnar H. Andersen
92053239
95914155
90506019
95792975
bjorn.erikstad@online.no
tr-pre@online.no
eh-h@online.no
gunnar.h.andersen@gmail.com

ORDENSKOMITEEN:

Medlem:
Medlem:
Medlem: 
Varamedlemedlem:
Sjøkaptein Tore Simonsen

Statslos Egil Aarø
Driftssjef Sigmund Opthun
33 36 52 33/971 05 791

952 38 104
926 98 905
torsimon@online.no

egilaaro@frisurf.no
sonja.styren@gmail.com

FANEVAKT:

 Sjøkaptein Eilif H. Hundal
Driftssjef Sigmund Opthun
905 06 01
926 98 905
eh-h@online.no
sonja.styren@gmail.com

WEB-REDAKTØR:  

Leder:Sjøkaptein Knut Erling Olson92616431keolson@online.no

Besøkstjenesten (Blomster/Minneord)

Ansvalig                                                  Styret

Oppmerksomheter (Blomster/kort)

Ansvarlig.                                                 Skipsmegler Inge Thorstensen                               900 89 242                       inge@sunbreeze.no

Ass.:                                                         Skipselektriker Rolf R. Halvorsen                            909 55 383                         rrhalvor@online.no

Bibliotekar/Rekvisitakasse

Ansvarlig:                                                 Maskiningeniør Øivind Breivik                              930 44 230                       oibrevik@broadpark.no

Ass.:                                                        Teknisk sjef Thorbjørn Røed                                     952 09 551                         thoroeed@icloud.com

Bacalaoansvarlig                            

Leder:.                                                   Maskinsjef Olav Nilsen                      90204014 olanilse@online.no

Ass.:                                                         Driftssfef Sigmund Opthun                                       926 98 905                         sonja.styren@gmail.com                                                                    

Forhandlingsutvalget

Formann/Viseformann/Formann i Huskomiteen