Foto: Kirvil Håberg Allum, Tønsbergs Blad

Det står å lese i en gammel protokoll at Tønsberg Sjømannsforenings Shantykor i 1937 gjenopptok aktiviteten som hadde ligget nede en tid. Sjøkaptein Peter Sæter hadde vært Foreningens formann noen år før og påtok seg Formannsvervet for Shantykoret i perioden 1937 – 1938, da det skjedde.
I dag 80 år senere er vi stolte av at vi har holdt Shantysangen vedlike i flere generasjoner i Tønsberg Sjømannsforening i den opprinnelige formen – hver mann med sin stemme slik det var i en seilskutebesetning ombord – uten moderne effekter og ”påpynting” med gitar eller trekkspill. Shantymannen er oppsangeren og leder arbeidssangen, holder takten og rytmen og synger verset, eller den teksten som han improviserer underveis, i arbeidet på dekk eller i rigg, som i seilskutetiden. Shantykoret har i dag 29 medlemmer.
Det bør nevnes at Shantykoret i 33 år, fra 1982 til og med 2015, var med å arrangere og underholde på den årlige ”Sjømannsfesten” for beboerne på Træleborg Bo-og Behandlingssenter – som Shantykoret startet.
Shantykoret deltok ved Tønsberg Kommunes markering av Frigjøringsdagen/Veterandagen i Minneparken foran Domkirken den 8. mai 2017 kl. 1900. Formannen Tore Simonsen holdt talen og la ned krans. Foreningens Fane var som vanlig med. Shantykoret sang ”Rio Grande” og ”Rolling Home”.

De ordinære medlemsmøtene begynner igjen høsten 2017 i Foreningen lokaler i Tollboden tirsdag den 5. september. Da kommer Shantykoret sammen til øvelse kl. 18,00.
I tillegg til Shantykorets 3 Shantymenn, som er Erik Graue, Finn-Aage Christoffersen og Arne Johan Asmyhr, er det et ønske om å få rekruttert flere medlemmer til Shantykoret – også ett par mann blant medlemmene, som kan ”ta tørn”, som Shantyman ved forfall.

Shantykorets 29 medlemmer er i dag i ferd med å få en ”voksen” gjennomsnittsalder på 79 år, og har som sagt lenge ønsket at interessen generelt kunne økes blant Foreningens medlemmene om å komme med på de hyggelige tirsdagsøvelsene kl. 18,00, før de ordinære medlemsmøtene kl. 19,00. Korets eldste medlem, Lars-Arnt Foyn er 87 år .
Shantykoret underholder som kjent fast på Foreningens Spiseaftener.
Shantykorets repertoar finnes i egen Shantybok og på CD.

Tønsberg, 1.september 2017
Erik Graue

TSS: Shantykoret på Træleborg Bo- og Behandlingssenter for 30. gang 20, februar 2012