Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter, TSF
Påskeåpent 23.- 24. mars og 26. mars – 01. april
Åpningstid kl. 13.00 til kl. 16.00
Kom og se filmen, hvalfangerlivet på hvalkokeriet Pelagos.

Barn og voksne vil trives her

Alle er hjertelig velkomne

Her er alle typer båter og hvaler

Et fint museum med godt sjømannskap

Tollboden Brygga. Bestilling for guiding tlf. 90154480

Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter, TSF
Sommeråpent fra 19. mai – 18. aug. Åpningstid fra kl. 13.00 – 16.00
Åpent kun lørdager og søndager i mai og august.
Åpent alle dager i juni og juli unntatt mandager.
Kom og se filmen om hvalfangerlivet på hvalkokeriet Pelagos.
Ønskes det å bli guidet, kontakt Holm 90154480 for en avtale.

Barn og voksne vil trives her

Alle er hjertelig velkomne

Her er alle typer båter og hvaler

Et fint museum med godt sjømannskap

Tollboden Brygga Bestilling av guiding tlf. 90154480