Utstillinger
Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter

Utstillingene er bygd opp av Utstillingsarkitekt Pål Thomas Sundhell, Bærum vesentlig i samarbeid med Tønsberg Sjømannsforenings mangeårige medlem, nå æresmedlem, og historiker Sjøkaptein Einar Sjuve, bilder og gjenstander fra foreningens eget arkiv, snekker- og malehjelp ved foreningens huskomite, økonomiske bidrag, gaver og utlån.

Pål Thomas Sundhell er utdannet som interiørarkitekt med spisskompetanse som utstillingsarkitekt og har gjennom sitt firma «Kreativ Strek Sundhell» hatt oppdrag ved mange museer, informasjonssentre og messer rundt om i landet. Han er også en dyktig tegner og kunstmaler og gjennom disse ferdigheter har han sørget for å gi sine utstillinger et eget særpreg, noe besøkende viser å sette spesiell pris på.

Dette vil man i høy grad erfare ved et besøk i Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter hvor Tønsbergs stolte sjøfarts- og hvalfangsthistorie er presentert på en kreativ, spennende og instruktiv måte. Hele utstillingen er inndelt i to avdelinger, sjøfart og hvalfangst, og seksjonert i temaer bygd opp av flotte skipsmodeller supplert med gjenstander, illustrasjoner, bilder og informasjonstavler. En utstilling som stadig høster mange lovord.

Nedenfor er vist en museumsplan og bilder fra de to avdelingene.

Fra Skipsfartsavdelingen 
Fra hvalfangstavdelingen