I takknemlighet for stor innsats og interesse for Tønsberg Sjømannsforening er følgende utnevnt til æresmedlem:

NavnÅrstall
Skipsfører Christian Munster
Skipsfører M. Scheen
Skipsfører Michael Kaas
Skipsfører Jacob Lyngaas
Skipsfører A. W. Gjersøe
Polarforsker Roald Amundsen
Hyreagent/Skipsfører I. R. Bollæren
Skipsfører H. A. Haraldsen
Skipsfører Chr. Christensen
Losoldermann/Mønstringsmann Albert Andersen
Skipsfører Nils Bull Melsom
Skipsfører N. J. Olsen
Skipsfører Fridtjof Siegwarth
Skipsfører Magnus Mathisen
Sjøkaptein/Skipsreder Wilhelm Wilhelmsen
Sjøkaptein/Mønstringssjef Ragnvald Sørensen
Sjøkaptein Erik O. Eriksen
Sjøkaptein Sverre Helvig
Sjøkaptein Willy Thommassen
Advokat Tor Carlstedt
Sjøkaptein J. Anker Jensen
Øyelege Knut Tønjum
Sjøkaptein/Navigasjonsskolebestyrer Odd Dahl Hansen
Kontosjef/Disponent Leif Lilleby
Sjøkaptein Kjell A. Haug
Sjøkaptein Eiolf Grennæss
Sjøkaptein Sigurd Arnt Bryde
Sjøkaptein Wilhelm J. Wilhelmsen
Sjøkaptein Thorleif Bjerke Nilsen
Sjøkaptein Helge Yndestad
Sjøkaptein Finn Tronstad
Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen
Sjøkaptein/Hvalskytter Thorstein Gjermundrød
Skipsreder Wilhelm Wilhelmsen
Sjøkaptein Kay O. Myhre
Advokat Tor Olstad
Flykaptein Odd Knutsen
Sjøkaptein Ole M. Bynjulfsen
Driftsjef Sigmund Opthun
Sjøkaptein Einar Sjuve
Maskinsjef Arne Christophersen
Maskinsjef Ole Jacob H. Olsen
Maskinsjef Olav Nilsen
Kjøkkensjef Gunnar H. Andersen
1893
1896
1896
1896
1896
1907
1925
1925
1928
1928
1935
1937
1942
1949
1955
1955
1955
1955
1955
1975
1975
1975
1979
1979
1979
1985
1985
1994
1994
1998
1999
1999
2000
2008
2008
2011
2012
2013
2013
2013
2014
2016
2020
2020

Hedermerke med diplom er tildelt følgende:

Navn:Årstall:
Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen
Sjøkaptein Finn Tronstad
Sjøkaptein Thorstein Gjermundrød
Skipsreder Wilhelm Wilhelmsen
Sjøkaptein Kay O. Myhre
Styrmann Jørgen Bjerknes
Konsernsjef Ingar Skaug
Professor Finn Wilhelmsen
Skipsreder Anne B. Bugge
Sjøkaptein Einar Sjuve
Sjøkaptein Ragnar E. Severinsen
Flykaptein Odd Knutsen
Advokat Tor Olstad
Driftssjef Sigmund Opthun
Sjøkaptein Ole M. Brynjulfsen
Maskinsjef Ole Jacob Olsen
Bokbindermester Arne Kjell Johansen
Maskinsjef Arne Christophersen
Sjøkaptein Sven O. Lystang
Sjøkaptein Svein Willie Holbu
Hyresjef Gunnar Fadum
Maskinsjef Odd Jacobsen
Sjøkaptein Gunnar Lien
Sivilingeniør Tormod Pettersen
Maskinist Tor Smith
Kjøkkensjef Gunnar H. Andersen
Sjøkaptein Erik Henningsen
Maskinsjef Olav Nilsen
Sjøkaptein Svend Erik Jensen
maskist Svenn Olav Andreassen
Ingeniør Henrik M. Henriksen
Maskinsjef Agnar kristoffersen
Sjøkaptein Tore Simonsen
Ingeniør Nils Toreeskaas
Statslos Egil Aarø
Sjøkaptein Eilif H. Hundal
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2010
2011
2011
2011
2011
2012
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014 
2018
2018
2019
2019
2019
2020
2020
2022

Tinnfat med logo/Krystallvase er tildelt følgende

År:                  Tittel:                                               Navn:

2005              Maskinsjef                                       Arne Christophersen                   

2008              Styrmann                                         Jørgen Bjerknes     

2008              Advokat                                           Tor Olstad

2009              Driftssjef                                          Sigmund Opthun

2009              Sjøkaptein                                       Ole M Brynjulfsen

2014              Sjøkaptein                                      Ole M Brynjulfsen

2014              Sjøkaptein                                       Eilif H Hundal

2015              Sjøkaptein                                        Tore G Johansen                           

2015              Sjøkaptein                                       Svend Erik Jensen

2016              Maskinsjef                                       Agnar Kristoffersen

2016              Maskinist                                         Svenn Olav Andreassen

2017              Ingeniør                                           Nils Toreskaas

2018              Befrakter                                         Erik Graue                                      

2019              Stuert                                                Eddy Fereira

2020              Maskinsjef                                       Gunnar Auve

2020              Maskiningeniør                              Fritz Falkgård

2020              Styrmann                                        Harald Gausaker

2020              Sjøkaptein                                       Per Ness

2020              Utviklingssjef                                  Nils Terje Ottestad

2022              Maskinist                                         Oddmund Danielsen

2022              Maskiningeniør                              Øivind Brevik

2022              Revisor                                             Sven Richard Åsvang

2022              Lektor                                               Sigurd Arne Grønhaug

2022              Can.mag. / Matros                        Åse Camilla Krager

Krystallvase