I takknemlighet for stor innsats og interesse for Tønsberg Sjømannsforening er følgende utnevnt til Æresmedlem:

Tittel – NavnÅrstall
Skipsfører Christian Munster
Skipsfører M. Scheen
Skipsfører Michael Kaas
Skipsfører Jacob Lyngaas
Skipsfører A. W. Gjersøe
Polarforsker Roald Amundsen
Hyreagent/Skipsfører I. R. Bollæren
Skipsfører H. A. Haraldsen
Skipsfører Chr. Christensen
Losoldermann/Mønstringsmann Albert Andersen
Skipsfører Nils Bull Melsom
Skipsfører N. J. Olsen
Skipsfører Fridtjof Siegwarth
Skipsfører Magnus Mathisen
Sjøkaptein/Skipsreder Wilhelm Wilhelmsen
Sjøkaptein/Mønstringssjef Ragnvald Sørensen
Sjøkaptein Erik O. Eriksen
Sjøkaptein Sverre Helvig
Sjøkaptein Willy Thommassen
Advokat Tor Carlstedt
Sjøkaptein J. Anker Jensen
Øyelege Knut Tønjum
Sjøkaptein/Navigasjonsskolebestyrer Odd Dahl Hansen
Kontosjef/Disponent Leif Lilleby
Sjøkaptein Kjell A. Haug
Sjøkaptein Eiolf Grennæss
Sjøkaptein Sigurd Arnt Bryde
Sjøkaptein Wilhelm J. Wilhelmsen
Sjøkaptein Thorleif Bjerke Nilsen
Sjøkaptein Helge Yndestad
Sjøkaptein Finn Tronstad
Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen
Sjøkaptein/Hvalskytter Thorstein Gjermundrød
Skipsreder Wilhelm Wilhelmsen
Sjøkaptein Kay O. Myhre
Advokat Tor Olstad
Flykaptein Odd Knutsen
Sjøkaptein Ole M. Bynjulfsen
Driftsjef Sigmund Opthun
Sjøkaptein Einar Sjuve
Maskinsjef Arne Christophersen
Maskinsjef Ole Jacob Olsen
Maskinsjef Olav Nilsen
Kjøkkensjef Gunnar H. Andersen
Maskinist Svenn Olav Andreassen
Sjøkaptein Sven Olof Lystang
Hyresjef Gunnar Fadum
1893
1896
1896
1896
1896
1907
1925
1925
1928
1928
1935
1937
1942
1949
1955
1955
1955
1955
1955
1975
1975
1975
1979
1979
1979
1985
1985
1994
1994
1998
1999
1999
2000
2008
2008
2011
2012
2013
2013
2013
2014
2016
2020
2020
2023
2024
2024
HEDERSMERKE MED DIPLOM

I TAKKNEMLIGHET FOR STOR INNSATS OG INTERESSE FOR TØNSBERG SJØMANNSFORENING ER FØLGENDE TILDELT HEDERSMERKE MED DIPLOM:

Tittel – Navn:Årstall:
Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen
Sjøkaptein Finn Tronstad
Sjøkaptein Thorstein Gjermundrød
Skipsreder Wilhelm Wilhelmsen
Sjøkaptein Kay O. Myhre
Styrmann Jørgen Bjerknes
Konsernsjef Ingar Skaug
Professor Finn Wilhelmsen
Skipsreder Anne B. Bugge
Sjøkaptein Einar Sjuve
Sjøkaptein Ragnar E. Severinsen
Flykaptein Odd Knutsen
Advokat Tor Olstad
Driftssjef Sigmund Opthun
Sjøkaptein Ole M. Brynjulfsen
Maskinsjef Ole Jacob Olsen
Bokbindermester Arne Kjell Johansen
Maskinsjef Arne Christophersen
Sjøkaptein Sven O. Lystang
Sjøkaptein Svein Willie Holbu
Hyresjef Gunnar Fadum
Maskinsjef Odd Jacobsen
Sjøkaptein Gunnar Lien
Sivilingeniør Tormod Pettersen
Maskinist Tor Smith
Kjøkkensjef Gunnar H. Andersen
Sjøkaptein Erik Henningsen
Maskinsjef Olav Nilsen
Sjøkaptein Svend Erik Jensen
Maskinist Svenn Olav Andreassen
Ingeniør Henrik M. Henriksen
Maskinsjef Agnar Kristoffersen
Sjøkaptein Tore Simonsen
Ingeniør Nils Toreeskaas
Statslos Egil Aarø
Sjøkaptein Eilif H. Hundal
Skipsreder Wilhelm Wilhelmsen
Utviklingsjef Nils Terje Otterstad
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2010
2011
2011
2011
2011
2012
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014 
2018
2018
2019
2019
2019
2020
2020
2022
2023
2023
TINNFAT MED LOGO

I TAKKNEMLIGHET FOR STOR INNSATS OG INTERESSE FOR TØNSBERG SJØMANNSFORENING ER FØLGENDE TILDELT TINNFAT MED LOGO:

Tittel – NavnÅrstall
Maskinsjef Arne Christophersen

Maskinsjef Arne Christophersen    2008 

Styrmann Jørgen Bjerknes      2008

Advokat Tor Olstad 2008

Driftssjef Sigmund Opthun 2009

Sjøkaptein Ole M Brynjulfsen 2009

Sjøkaptein Ole M Brynjulfsen 2014

Sjøkaptein Eilif H Hundal 2014

Sjøkaptein Tore G Johansen                  2015          

Sjøkaptein Svend Erik Jensen 2015

Maskinsjef Agnar Kristoffersen 2016

Maskinist Svenn Olav Andreassen 2016

Ingeniør Nils Toreskaas 2017

Befrakter Erik Graue                                       2017

Stuert Eddy Fereira 2019

Maskinsjef Gunnar Auve 2020

Maskiningeniør Fritz Falkgård 2020

Styrmann Harald Gausaker 2020

Sjøkaptein Per Ness 2020

Utviklingssjef Nils Terje Ottestad 2020

Maskinist Oddmund Danielsen 2022

Maskiningeniør Øivind Brevik 2022

Revisor Sven Richard Åsvang 2022

Lektor Sigurd Arne Grønhaug 2022

Cand.Mag. / Matros Åse Camilla Krager 2022

Driftsjef Sigmund Opthun 2023

Sjøkaptein Tore Simonsen 2023

Maskinsjef Olav Nilsen 2023

Statslos Egil Åårø 2023

Sjøkaptein Sven O. Lystang 2023

Rørleggermester Arnt Olav Holm 2023

Maskinsjef Ole Jakob Olsen 2023