I senterets skipsfartsavdeling er det plassert en monitor (PC) som gir en oversikt over 13 av Tønsbergs rederier og deres fartøyer.

Her kan man klikke seg fram til informasjon som vist nedenfor. Registeret, som er laget av 5 medlemmer, mangler nok noen skip, men vi arbeider videre med å spore opp enda fler. Etter hvert vil vi også føye til flere rederier. Mesteparten av det vi nå har på plass, 13 rederier og over 700 skip har vi hentet fra bl.a Lardex og Wilh. Wilhelmsen. Rederidelen finner du under Historikk – Rederier sammen med oversikt over de forskjellige rederiers fartøyer. På grunn av rettigheter må du komme til senteret for å finne fartøysbekrivelsene.