Tidlig på 1900 tallet hadde Tønsberg en kraftig vekst i handels og hvalfangstflåten, som igjen resulterte i at et stort antall hyresøkende besøkte byen, og behovet for rimelig husvære var påtrengende. 

Styret i Tønsberg Sjømannsforening mente at behovet for et sjømannshjem i Tønsberg var stort og i 1915 ble det nedsatt en komitee i sjømannsforeningen hvor man skulle utrede mulighetene for et hus eller tomt hvor man kunne få oppført Sjømannshjem. 

I 1922 hadde komiteen samlet inn kr. 350.000. Arbeidet med å finne en passende tomt var vanskelig, og løsningen ble kjøp av storgaten 17, en praktfull 3 etasjes gammel bygning som ble innkjøpt for kr. 305.000. 

Bygningen ble ominnredet og man fikk 27 gjesterom med 43 senger, flott selskapslokale og spisesal. 

Sjømannshjemmet ble innviet i mai 1925, og Tønsberg Sjømannsforening fikk sine foreningslokaler i dette bygget. I 30 årene opplevde man trange tider både i skipsfarten og hvalfangerflåten og mange av sjøfolkene som bodde på Sjømannshjemmet var uten midler og kunne derfor ikke gjøre oppfor seg. Tønsberg Sjømannsforening / Sjømannshjemmet viste sin solidaritet med sjøfolkene og ettergav skyldig leie. 

Den 11. mars i 1949 brant Sjømannshjemmet og 7 personer mistet livet, 5 gjester og 2 damer fra betjeningen. 

Tønsberg Sjømannshjem stod ferdig gjenoppbygd 15. august i 1955. Behovet for Sjømannshjem avtok og styret i Tønsberg Sjømannsforening søkte om å få bygningen godkjent som hotell, noe som ble innvilget i 1956. 

Det skal også nevnes at en eller annen gang på 50 tallet ble Tønsberg Sjømannshjem gjort om til en stiftelse, og Tønsberg Sjømannsforening opprettet en leieavale med stiftelsen Tønsberg Sjømannshjem for sine klubblokaler.

Den 22. mars i 1966 fikk sjømannshjemmet navnet Hotell Maritim Tønsberg Sjømannsforening fikk bygd opp et flott billedgalleri i kjelleren på Hotell Maritim, hvor man hadde det meste av Tønsbergs skuter. 

Drift av Hotell Maritim ble vanskelig. Den 13. oktober i 2005 godkjente styret i Tønsberg Sjømannsforening nedleggelse av stiftelsen Tønsberg Sjømannshjem. 

Tønsberg Sjømannsforening flyttet ut av Maritim Hotell høsten 2005. 

Hotell Maritim ble solgt den 13. januar i 2006 og nye eiere overtok den 28. februar i 2006 http://www.maritimhotell.no/

Billedtekst: Hovedbildet: Sjømannshjemmet slik det så ut i 1925. 

Sjømannshjemmet idag.