TSF nytt våren 2024

TSF Nytt er, beklageligvis, noe sent ute denne gang, men håper det er ett bidrag til hyggen i
vår forening. En hard, kald og lang vinter er nå akterutseilt heldigvis!

Våren kom plutselig. I Salme 148 av Elias Blix også kjent som vårsang lyder litt av teksten
No livnar det i lundar no lauvast det i li, den heile skapning stundar no fra til sumars tid
og nå, ja nå er sommer/ferien like rundt hjørnet. Oy – du verden hvor fort tiden flyr, og det går
ikke saktere med årene.
Generalforsamlingen med påfølgende festligheter ble avviklet, som alltid, på en stilig, rask og
ryddig måte – og uten de store innvendinger.
Det har blitt noen «justeringer» i vår solide forenings styresammensetning. Det er et meget
positivt tegn at flere/nye vil være med å opprettholde den solide driften. Det nye styre har
fungert en stund og er i full gang med alle de sakene som dukker opp i horisonten eller som til
enhver tid blir pålagt dette organ.
Nå har vi også 2 kvinnelige styremedlemmer. Her er ingen diskriminering !!!!!Vi ønsker det
nye styret velkommen og med erfaringer de beror er foreningen og driften i «trygge hender»

Evigunge medlemmer Gunnar Fadum og Sven O. Lystang har blitt æresmedlemmer.
De hjerteligste gratulasjoner til de begge to. Dessverre var Sven O. Lystang forhindret fra å
være tilstede under utnevnelsen.

Formannen har ordet:
Kjære venner.
Nå er vi ferdig med vårens møtevirksomheter og sommeren står for døren. Det har vært stor
oppslutning og god stemning på Medlemsmøter og Spiseaftener som har vært avholdt. Verdt å
nevne er Spiseaften med ledsager som ble fullbooket og hvor alle koste seg med god mat &
drikke. Praten gikk livlig og det ble en flott gjennomført kveld. Våren har vært preget av en
god oppslutning og god interesse for vår forening. Nye medlemmer har kommer til og pr dato
er vi 263 medlemmer. Noen har kastet anker og vi lyser fred over deres minne. Lørdag 13 juli
er det duket for sommerens store begivenhet nemlig Bacalaofesten. Vi ser frem til god
stemning, mye folk og vi håper at værgudene er på vår side denne lørdagen. En stor takk til
dere alle som er med og bidrar til gjennomføringen av dette store arrangementet. Til slutt vil
jeg ønske dere alle en riktig god sommer! Velkommen til første medlemsmøte etter sommeren
tirsdag 3 september.
Nytt fra komiteene:
Administrajsonskomiteen
Våren har gått med til å finpusse på lyd og bilde installasjonen i Wilhelmsensalen. Flere
«barnesykdommer» enn forventet knyttet til projektoren og styre denne via skjerm. Ventet på
oppgraderinger til projektoren, som nå endelig har blitt installert.
Nettbrett løsningen som først ble presentert holdt ikke definert spesifikasjon relatert til
forsinkelse, slik at denne løsningen måtte bygges om. Ny løsning testet og er nå i henhold til
spesifikasjon. Ny programvare blir implementert
Vi er på budsjett for prosjektet økonomisk, men noe etter fremdriftsplan. Dog har vi hatt lyd
og bilde tilgjengelig i hele perioden.
Administrasjonskomiteen har også sett på fadderordningen for nye medlemmer og setter opp
tema som nye medlemmer bør gå igjennom. Prosedyren skal styrebehandles før den
iverksettes.
Huskomiteen
Vi møtes på Tollboden hver mandag og utfører nødvendige arbeider.
Utfører også alle oppgaver/serviser ifølge den Tekniske boken for huset.
Fordeler vaktmester tjenesten mellom oss med 14 dagers intervaller.
Av arbeider kan nevnes:
Vasking, sliping og lakking av gulver i Wilhelmsensalen, styrerommet,pelagosrommet,gang
og trapp.
Alle border og stoler kontrollert for skader.
Vasking/spyling av uteområdet og benker etter vinteren.
Beiset alle benker på uteplassen.
Malt oppmerking parkeringsplasser i gaten.
Høytrykk spylt taket opp mot Nedre Langgate.
Du verden hva de får utført uten hjelp fra land!
Kulturkomiteen
Museumssesongen er godt i gang; påskeåpent med ca. 60 besøkende var en bra start. Pinsen
og båtmessen hadde vi ca. 35 besøkende. Sommeråpent museum startet 18. mai og vi har pr.

  1. mai hatt totalt 90 besøkende. Ca. et titalls besøkende har vippset.
    Igjen en stor takk til gutta som stiller opp og tar vakter.

Vi er oppe i 12 guidinger så langt, og flere avtaler i juni måneden. En hektisk tid for Tore S.
og Sigmund O., men de er proffe!! noe de gode tilbakemeldingene forteller. Budsjett på
15.000,- er allerede nådd.
Kulturkomiteen har fått flere gaver, noen interessante, noen mindre. Gavene fra Kari og Finn-
Aage Kristoffersen er flotte og spesielle, de er blitt merket og er på vei inn i museet og noen
er plassert i Tollboden. En stor takk for gavene fra Kari og Finn-Aage.
Museet og kontoret vedlikeholdes og vaskes i godt samarbeid med Huskomiteen. Prosjektoren
fra Wilhelmsensalen har blitt byttet ut med den gamle i museet. En takk til Rolf H. Sundklakk
for utført jobb.
Kulturkomiteen har vært på tur igjen nå Torås Fort med omvisning i museet i fjellet og vi
klatret faktisk opp på kanonstillingen også. Rosinen i pølsa denne gangen var foredraget til
Erling Melsom, som fortalte historien time for time om «hvalbåten» POL 3 ‘s skjebne den 8.
april og frem til Blücher sank i Drøbaksundet. Det var en sterk og «lærerik» historie. Etter
Torås ble det tid til en lunsj ute på Verdens Ende, med noe attåt og selvfølgelig tid for gode
historier. En fin gjeng og ha med på tur!
Vi oppfordrer alle TSF-medlemmer: Fortell familie, venner og foreninger om vårt flotte
tilbud på nettopp guidinger og museumsbesøk. Hjertelig velkommen!
Museet er godt i gang og vi holder åpnet til søndag 18. august.
Gratis inngang, men håper besøkende «vippser» oss en gave for museets lærerike tilbud som
vi viser fram for barn og voksne. Når det gjelder guiding, så avtaler vi på forhånd en
overkommelig pris. Ønskes guiding så kontakt Arnt Olav Holm på 90154480.
Åpningstider: Mai åpent 13.00 – 16.00 lørdager – søndager.
Juni / juli åpent 13.00 – 16.00 alle dager NB! utenom mandager.
August åpent 13.00 – 16.00 lørdager – søndager.
Arrangementskomiteen:
Komiteen hvor Olav fortsetter ved roret og alltid presenterer interessante foredragsholdere
til stor glede for oss alle.
Vårprogrammet i 2024 var som alltid krydret med gode kosører.
Det begynte med Gunnar Fadums humoristiske tilbakeblikk på sitt liv.
Så fortsatte det med Arild Syvertsens foredrag om «Norske Sjøfolk i krig og terror»
Skremmende beretning om krigsepisoder i vår tid.
Godt at vi har lokale kapasiteter som Per Olav Lia som på sin inspirerende måte fortalte om
kystkultur og kystkultursenteret og fremdriften der.
Så fortsatte det med Sjøkaptein Dag Dvergastein som berettet om livet som skipsfører på
cruiseskipet «Seaborn Quest» i Antarktis.

  1. April berettet vår sekretær Sven Richard Åsvang om Haugar Møller Lyngås «En krigsseiler
    fra Duken»
    Våravslutningsfest med ledsagere ble arrangert på sedvanlig stilig måte med 103 medlemmer
    og ledsagere, tilstede. En hyggelig aften og tradisjon.

EN STOR TAKK TIL ALLE BIDRAGSYTERNE I DE FORSKJELLIGE KOMITEENE.
INGEN NEVNT, INGEN GLEMT!
Årets stor begivenhet, ikke bare for foreningen men for hele byen Baccalaofestivalen og den
nærmer ser styggelig fort! Spørsmålet er: Vil vi bli utsolgt i år også?
Elevcruise i Frankrike. Dette ble jo fulltegnet på noen få minutter – sikkert til stor skuffelse
for noen, men slik er det — «førstemann til mølla»
Flere nye medlemmer har blitt tatt opp:
Ian Shaw, Dag Erik Os, Solfrid Harstveit Hansen, Trond Vidar Jensen, Bjørn Martin Næss,
Dag Erik Andersen, Lene K. Ingvildsdatter, Gunnar Wold, Kjell Oscar Strømme, Helge M.
Andersen, Torbjørn Kjær og Svein Roar Jacobsen.
Vi ønsker dere alle hjertelig velkommen til vår forening, håper dere vil trives sammen med
oss og det vil være til stor glede og nytte om dere har lyst og anledning til å tak i ett tak for å
holde hjulene i gang. Det er bare å si fra til fadderne eller til noen i styret.
Vi gratulerer følgende som har feiret fødselsdag siden siste utgave av TSF Nytt
70 år: Ivar Ørbog, Dag Roar Foss-Hansen, Henning Andreassen, Per Sverre Nilsen.
75 år: Roar Bakke, Einar Chr. Erlingsen, Tron Ellefsen, Svein Ivar Nymoen, Svein Bogre.
80 år: Nils Terje Ottestad, Tor Birger Høyer, Eilif Harald Hundal, Øivind Brevik, Ivar Kvam,
Reidar K Olsen, Karl Kristoffersen, Olav Nilsen, Trond Svendsen, Jan Alfred Luders,
Knut Johan Solvang, Svein Olaf Uthus.
85 år: Alek Andreassen, Rolf Tue, Svein Johan Aas
90 år: Vidar Bekkavik, Einar Lorentz Berg Iversen
95 år: Ole Olsen.
Vi vil minne dere alle om å sende inn bidrag, små eller store, fra opplevelser som
medlemmene har opplevd fra sin yrkeskarriere. Redaksjonen har liten tro på at det ikke er
flere medlemmer som har noe å bidra med i denne forbindelsen. Det tar bare noen få minutter
– og vipps så har DERE bidratt med opplevelser fra ett langt og innholdsrikt liv. Skal det bare
gå i glemmeboken — JEG BARE SPØR!
Redaksjonen tillater seg å ta med følgende som er mottatt fra kommunen mht. den kulturelle
skolesekken.
Dette viser klart hvordan de oppfatter den maritime kulturen, som vår by, for ikke å si landet
er tuftet på. Her skal det bare «kakles» med fine ord, men å lære den oppvoksende slekt noe
om ballast – nei da er det «drit og dra» – SKAMMELIG!
Tore S. har send redaksjonen følgende i denne forbindelse, som vi siterer i sin helhet, og som
taler for seg selv.

Den Kulturelle Skolesekken

Som mange av dere sikkert har registrert så ble det ikke noe «Skolesekk» i år, men dere skal
vite at vi forsøkte.
Vi fikk raskt kontakt med en positiv person i kommunen og det rent praktiske var raskt på
plass, men så kom det for en dag at kommunen var «konkurs», det fantes ikke penger til DKS.
Tidligere så har vi jo som kjent fått et lite bidrag fra kommunen for å drive dette opplegget,
men nå var det slutt.
Vi i Kulturkomiteen så oss villige til å kjøre DKS uten betaling, selvfølgelig i samråd med
styret, så da regnet vi med at saken var i boks, men der tok vi feil.
Revetal Ungdomsskole lå så langt unna byene at elevene måtte fraktes med buss og denne
utgiften lå ikke inne i budsjettet, og iom at alle elever skal ha det samme tilbudet så måtte
kommunen si nei.

Vi syntes at dette var en syltynn begrunnelse for avslag, så vi i komiteen gikk til vårt styre og
spurte om foreningen kunne sponse denne transporten for elevene fra Revetal. Styret svarte
positivt på dette og var da villige til å ta denne kostnaden på ca. kr 35.000,-.
Som dere sikkert kjenner til så står det jo i vår formålsparagraf at vi skal ivareta og formidle
byens stolte maritime historie, herunder selfangst, hvalfangst og skipsfart.
Etter at vi hadde presentert dette for kommunen så var vi jo nesten sikre på at nå var alt i
boks.
Så kom sjokket!
Kommunen, gjennom rektorene takket nei til opplegget vårt, med begrunnelse av at det ble
for mye arbeid for rektorene.
Vi trodde først at dette ikke kunne stemme, men det gjorde det.
Vi ble bortimot sjokkert, vi ble leie oss og vi ble til og med forbannet.
Administrasjonen i kommunen er fraværende mht kulturarv, de forstår rett og slett ikke at
dette er fundamentet til byen vår og har en stor del av æren for vår velstand, dette er ikke
mindre enn skremmende.
Vi har ikke gitt opp og vi benytter enhver anledning til å fortelle om denne triste saken.
La oss håpe, også med hjelp fra dere medlemmer der ute, at vi til neste år kan fortsette med
denne meget viktige formidlingen.
Vi må ikke glemme at vi også er en del av Tønsberg Maritime Kulturforum, som har hatt store
aktiviteter som til de grader fortjener hederlig omtale.
«Kystkultursenteret»:
«Tønsberg Reperbane» er ferdig utvendig og monterer nå det gamle repslagerutstyret.
(FANTASTISK) De leter etter leietagere til ledige rom. Flere aktuelle, men ingen kontrakter
så langt.
De er også I full gang med å utvikle og forsterke slippen.
«Bertine»:
Skuta slippsatt i vinter og store skrogreparasjoner er utført. Er nå klar for turer. Trang
økonomi krever stor aktivitet. «Arendalsuka» er sommerens høydepunkt.
«Oseberg Kulturarv»:
Her er de snart ferdig med pelingen til de to nye byggene som skal reises på «Vikingodden».
(Lindahlplan) To prektige bygg for bruk bl.a. til «hysing» av vikingskip, men også kurs og
konferanse. Ett nytt «Godstadskip» er på gang og er et samarbeide med Sandefjord kommune.
«Saga Farmann» er i Middelhavet og får stor, hyggelig og nyttig oppmerksomhet der nede.
«Saga Oseberg» går i lokalfart og kan leies inn av foreninger og selskaper.
«Kysten»:
Skuta har vært dokksatt i Horten og utført rutinemessige oppgaver. Ingen store overraskelser
ble funnet.
Seilingen har startet, mange charterturer er på plass, men har plass til flere. Billetterte turer er
vanskelig snømåking. Her blir det i beste fall «break even». De har en anstrengt økonomi
Dugnadsgjengen holder på med innredningen av den aktre passasjersalongen.
Dugnadsgjengen trenger flere folk, så her er det bare å melde seg på. De jobber også med å få
lov til å servere alkohol mens de ligger under land.
Vi minner medlemmene om at dersom navner, adresser, telefonnummer eller epostadresserså
blir forandret må dette meldes inn til Thorbjørn Nygaard, tlf 917 32 466, email: 
thorbjorn44@gmail.com. Det er han som har ansvar for listene

Vi kan også bare minne igjen om vår hyggelige Lørdagskafeen som starter opp igjen i
September. Redaktøren har fått antydninger om at tidspunktet for møtet er litt tidlig. Noen har
kommet kl 11.00 og da er det oppbrudd, ingen kringle tilbake og kaffekannen tom. Nok en
sak for styret å se på!

Redaksjonen ønsker alle medlemmer en riktig god, varm og fredfylt sommer.