Sist avholdte Arrangementer

Forslag til møtekalender

Forslag til møtekalender 2023/24     Tirsdag  7/11- Møte Torsdag 23/11- Spiseaften Torsdag 14/12- Spiseaften med ledsager   2024 Tirsdag  9/1- Møte Torsdag 25/1- Spiseaften Torsdag 8/2- Medlemsmøte Torsdag 22/2- […]