Tønsberg Sjømannsforening
Referat fra den 178. Generalforsamlings Festmiddag 22.februar 2024.
Kl. 2000 etter 8 glass på skipsklokken ønsket formann Bård Norberg 81 medlemmer hjertelig
velkommen til middagen og menyen erter,salt kjøtt og flesk .
Medlem Gunnar Fadum leste opp brevet som var sendt H.M.Kongen i anledning foreningens 178..
Generalforsamling: ”Tønsberg Sjømannsforening samles den 22. februar klokken 1800 til sin 178.
generalforsamling i egne selskapslokaler i den gamle Tollboden i Tønsberg, og sender Hans Majestet
våre hjerteligste hilsninger” Med vennlig hilsen Tønsberg Sjømannsforening . Bård Norberg,
formann.
Og svaret som ble mottatt fra H. M. Kongen og det Kongelige Hoff: Jeg takker Tønsberg
Sjømannsforening for hyggelig hilsen og sender alle som deltar på foreningens 178.
generalforsamling torsdag 22. februar 2024 mine beste ønsker, Harald R.
Vi reiste oss og med Nils Terje som forsanger sang vi første verset av Fedrelandssangen. Vi hevet
glasset og utbragde en skål med våre beste ønsker i en forsinket gratulasjon på Hans Majestet Kong
Harald den 5. 87 årsdag som var i går. Vi sang så første værs av kongesangen.
Forretten: Ertesuppe ble så servert.
Shanty koret sang med Trond, Nils Terje og Finn B som forsangere : The Wild Rover, Rio Grande og
Molly Malone. Stadig mer kraftfullt og godt gjennomført det hele.
Hovedretten ble så servert :Erter, kjøtt og flesk. Det smakte igjen fortreffelig. Etter at hovedretten
var fortært sang forsamlingen Sangen ”Erter, kjøtt og flesk ”skrevet av vårt tidligere medlem
Bokbindermester Arne Kjell Johansen .
Så gikk formann over til kveldens store begivenhet utdeling av påskjønnelser :
Sven Olof Lystang ble utnevnt til Æresmedlem. Fra Ordenskomiteens og styrets begrunnelse:
Sjøkaptein Sven O. Lystang er født 26. november 1932 og ble innvotert i Tønsberg Sjømannsforening 31 Januar 1990.

Sven dro til sjøs i 1948 og fra 1975 til 1989 var han Skipsfører/ Inspektør hos Irgens
Larsen A/S. Han var Avdelingsdirektør i Sjøfartsdirektoratet fra 1989 til 1992 og Stasjonssjef hos
Skipskontrollen i Horten fra 1992 til 1999. Sven var sterkt engasjert i restaureringen av Tollboden
generelt og innredningen av Arkivrommet på loftet spesielt. Han har i flere år vært Styremedlem i vår
forening, og han har også i mange år vært med i Kulturkomiteen. Han er foreningens modellbygger.
Han har restaurert mange av våre modeller og i 2023 donerte han disse tre selvlagede modellene til
vår forening: ” Cuty Sark”, ”USS Constitution” og ”HMS Warrior”
Lystang er dessverre syk og måtte holde seg hjemme, men sendte oss sin hilsen som ble referert av
formann Bård.


Gunnar Fadum ble utnevnt til Æresmedlem. Fra Ordenskomiteen og styrets begrunnelse: Hyresjef
Gunnar Fadum er født 26. november 1929 og ble innvotert i Tønsberg Sjømannsforening 17. januar 1979. Gunnar dro til sjøs i 1949 på M/T Templar. I 1954 var han ferdig utdannet Radiotelegrafist. Han
var 5 sesonger på hvalfangst på F/K Sir James Clark Ross. Han fortsatte som Mannskapssjef/Hyresjef i
Georg Veflings rederi. Gunnar var 25 år som Sekretær/ Havneassistent i Tønsberg Havnevesen, det vil
si, han drev Tønsberg Havnevesen. Han har i flere år vært Sekretær i vår forening og han har også i
mange år vært i Kulturkomiteen. Gunnar er en ettertraktet foredragsholder, han har en fantastisk
”penn ” og er full av historier. Han har skrevet flere kompendier om byens historie. Han har vært, og
er en meget god bidragsyter til foreningens arkiv