Bilde fra Tønsbergs Blad

I april/mai ble det i vårt museum gjennomført 2 timers undervisning gjennom 18 besøk av 9. klasser fra skolene i Tønsberg. 448 elever deltok.

Undervisningen var lagt opp i samarbeid med Den kulturelle skolesekken i Tønsberg Kommune og ble gjennomført av 5 av våre mest erfarne med-lemmer. Temaet var i år som i fjor ” Svend Foyn og hvalfang-sten”. Elevene viste stor in- teresse og oppmerksomhet, og inntrykket var at de satte pris på denne type undervisning. Se mer under Sjøfartssenteret – Skolesekken